Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Regionale sentras rolle – bo- og
flyttemønster og bo- og flyttemotiver

Ivar Lie og Marit Aure
Seminar Oslo 04.12.2013
Utgangspunkt og problemstillinger:
• Kan regionale sentra demme opp for sentraliseringen? Sterke
politiske mål om dette i ...
Bakgrunn
Det politiske fokus på regionale sentra for å "opprettholde
bosettingsmønsteret"
Overordna utviklingstrekk:
- Sen...
Hva er regionale sentra?
• Regionale sentra både
funksjonelle og relasjonelle –
sentra for regioner og
relasjoner til omla...
Regionale senterregioner mellom byregioner
og distriktsregioner
Regiontype

Osloregionen
Storbyregioner
Byregioner
Regiona...
Variasjon i regionale sentra
Ulik grad av regionale senterfunksjoner
• Alle regionale sentra har regionale funksjoner
– Ha...
Folketallsutvikling i regionale sentra
150 %

140 %

130 %

120 %

Storbyregioner
Hovedstadsregionen
Byregioner

110 %

La...
Folketallsutvikling i regionale sentra i ulike
landsdeler
120 %

115 %

110 %

105 %

Vestlandet
Østlandet

100 %

95 %

9...
Flytteaktivitet – små regionale forskjeller
• Flest flyttere i
Osloregionen,
men mange
innen BAregionen
• Andelen som
har ...
Nettoflyttestrømmene – noe sentralisering,
men mest effekt av innvandring
Bosted
1999
Bosted
2006
Distriktsregioner
Region...
Forskjeller i nettoflytting etter livsfase
(årskull)
Årskull
Fase
Bosted
2006
Distriktsregioner
Regionale
senterregioner
B...
Bomotiv blant bofaste – forskjeller i arbeid
og sted og miljømotiver
Bosted 2006
Bomotiv vektet
Sted og miljø
Bolig
Arbeid...
Sted- og miljømotivet som bomotiv –
tydeligere regionale forskjeller
Bosted 2006
Bor på stedet pga
Forhold ved det sosiale...
Sosialt miljø og fysisk miljø som bomotiv –
regionale senterregioner ~= distriktsregioner
Forhold ved det sosiale miljøet ...
Reiseavstand og tjenestetilgang som bomotiv – regionale senterregioner ~> distrikt
Større variasjon og større forskjeller ...
Flyttemotiv – Sted og miljø viktig flyttemotiv
til regionale senterregioner
Bosted 2006
Flyttemotiv vektet
Familieforhold
...
Flyttemotiv i desentraliserende
flyttestrømmer
Bosted 2006
Flyttemotiv vektet
Familieforhold
Sted og miljø
Arbeid
Bolig
He...
Flyttemotiv i sentraliserende flyttestrømmer
Bosted 2006
Flyttemotiv vektet
Arbeid
Familieforhold
Sted og miljø
Bolig
Utda...
Forskjeller i flyttemotiv mellom desentraliserende og sentraliserende flyttestrømmer
Flytteretning
Flyttemotiv vektet
Fami...
Regionale senterregioners rolle
Regionale senterregioner demmer til en viss grad opp for sentralisering
• Gir vekst til re...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Flyttemotiver og bostedsvalg 041213: Ivar Lies første presentasjon

487 views

Published on

Regionale sentras rolle – bo- og flyttemønster og bo- og flyttemotiver

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Flyttemotiver og bostedsvalg 041213: Ivar Lies første presentasjon

 1. 1. Regionale sentras rolle – bo- og flyttemønster og bo- og flyttemotiver Ivar Lie og Marit Aure Seminar Oslo 04.12.2013
 2. 2. Utgangspunkt og problemstillinger: • Kan regionale sentra demme opp for sentraliseringen? Sterke politiske mål om dette i norsk distrikts- og regionalpolitikk • Regionale sentras rolle som noe mellom det sentrale og desentrale – ”ja takk begge deler” eller ”verken det ene eller det andre”? – Er de regionale sentra populære? Omfang av flytting til/fra regionale sentra, og nettoresultatet? – Er flytting til og fra regionale sentra preget av andre livsfaser enn andre flyttinger? – Er flytting til og fra regionale sentra preget av andre flyttemotiv enn andre flyttinger? • Kvantitative analyser: – Flyttehistoriematerialet: Bofasthet i og flytting til regionale sentra – Bo- og flyttemotivundersøkelsen: Bo- og flyttemotiver; særlig sted og miljø
 3. 3. Bakgrunn Det politiske fokus på regionale sentra for å "opprettholde bosettingsmønsteret" Overordna utviklingstrekk: - Sentraliseringen pågår og forsterkes av - Tidligere tiders sentralisering – oppvekstmønsteret sentraliseres Innvandringen – har også bidratt til sentralisering Næringsutvikling, vekst i kunnskapsnæringer; fokus på storbyene Økende og mer spesialisert konsum; tilbudet i storbyene Utviklingen gir "fordel" storbyer, og hva blir da regionale sentras rolle?
 4. 4. Hva er regionale sentra? • Regionale sentra både funksjonelle og relasjonelle – sentra for regioner og relasjoner til omland og utkant • Regionale sentra definert som tettsteder/tettstedsklynger med 5.000-25.000 innb. • Regionale sentra danner BAregioner – regionale senterregioner • Ulik forekomst av regionale sentra i landsdelene – og ulike roller – Flest i nord og vest – "Ring 2" i midt og sør – "Ring 3" i øst Distriktsregioner Regionale sentra Byregioner Storbyregioner Osloregionen
 5. 5. Regionale senterregioner mellom byregioner og distriktsregioner Regiontype Osloregionen Storbyregioner Byregioner Regionale senterregioner Distriktsregioner Sum Senterstørrelse i 1000 innb. Antall BAregioner Antall kommuner Folketall i 1000 Andel av landets folketall 930 1 27 1.246 24,7 % 180-270 3 28 948 18,8 % 43-110 13 64 1.328 26,3 % 5-27 41 132 1.016 20,1 % <5 Resten, ca. 140 177 514 10,2 % ca. 200 428 5.051 100,0 %
 6. 6. Variasjon i regionale sentra Ulik grad av regionale senterfunksjoner • Alle regionale sentra har regionale funksjoner – Handelssenter med en viss bredde i varer og tjenester – Større videregående skole med bredt tilbud. • Noen regionale sentra har – Høyt innslag av forretningsmessig og faglig tjenesteyting – Offentlige tjenester; sjukehus, høgskole og/eller fylkesadministrasjon. • Omlandet varierer i størrelse. Noen regionale senter er også industriregioner, men de fleste er dominert av privat og/eller offentlig tjenesteyting. • Etterspørsel etter kompetent arbeidskraft, offentlig sektor viktig De fleste regionale sentra er i vekst, men noen stagnerer.
 7. 7. Folketallsutvikling i regionale sentra 150 % 140 % 130 % 120 % Storbyregioner Hovedstadsregionen Byregioner 110 % Landet Regionale senterregioner 100 % 90 % 80 % Distriktsregioner
 8. 8. Folketallsutvikling i regionale sentra i ulike landsdeler 120 % 115 % 110 % 105 % Vestlandet Østlandet 100 % 95 % 90 % 85 % Sørlandet/Sør-Rogaland Trøndelag/Nordmøre Nord-Norge
 9. 9. Flytteaktivitet – små regionale forskjeller • Flest flyttere i Osloregionen, men mange innen BAregionen • Andelen som har flyttet inn eller innvandret til en BA-region er relativt lik; 15-19%, høyest i Osloregionen 100 % 90 % 80 % 3% 13 % 3% 3% 13 % 3% 4% 12 % 5% 11 % 7% 8% 70 % 7% 12 % 13 % Innvandret 9906 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% 81 % 81 % 77 % 77 % Flyttet mellom BA-reg 9906 68 % Flyttet innen BA-reg 9906 Bodde i samme kommune 9906
 10. 10. Nettoflyttestrømmene – noe sentralisering, men mest effekt av innvandring Bosted 1999 Bosted 2006 Distriktsregioner Regionale senterregioner Byregioner Distriktsregioner Regionale senterregioner Byregioner Storbyregioner Osloregionen Utlandet Sum Sum uten innv. 0,0 % -0,5 % -0,7 % -0,9 % -0,9 % +1,4 % -1,5 % -2,9 % +0,5 % 0,0 % -1,3 % -1,2 % -1,0 % +2,8 % -0,3 % -3,1 % +0,7 % +1,3 % 0,0 % -0,4 % -0,4 % +4,5 % +5,6 % +1,1% Storbyregioner Osloregionen Utlandet +0,9 % +1,2 % +0,4 % 0,0 % -0,6 % +3,7 % +5,5 % +1,8% +0,9 % +1,0 % +0,4 % +0,6 % 0,0 % +8,0 % +11,1 % +3,1% -1,4 % -2,8 % -4,5 % -3,7 % -8,0 % 0,0 % -20,3 % Sum +1,5 % +0,3 % -5,6 % -5,5 % -11,1 % +20,3 % 0,0 % 0,0 % 7896 13000 12661 6934 10370 19558 70419 50861 N
 11. 11. Forskjeller i nettoflytting etter livsfase (årskull) Årskull Fase Bosted 2006 Distriktsregioner Regionale senterregioner Byregioner 1935 63-70 år 1942 56-63 år 1949 49-56 år 1956 42-49 år 1963 35-42 år 1970 28-35 år 1977 21-28 år Totalt de 7 årskull Sum uten innv. +0,3 % +0,2 % +0,2 % -0,1 % +0,2 % -0,1 % -2,9 % -0,4 % -0,6 % +0,1 % +0,3 % +0,1 % +0,2 % +0,8 % +0,3 % -3,4 % -0,2 % -0,5 % +0,1 % +0,3 % +0,3 % +0,7 % +1,2 % +2,0 % -0,4 % +0,7 % +0,3 % -0,3 % -0,2 % 0,0 % +0,1 % +0,1 % +0,6 % +3,6 % +0,7 % +0,3 % -0,9 % -1,0 % -0,6 % -0,4 % -0,5 % +0,9 % +9,5 % +1,2 % +0,5 % +0,5 % +0,4 % -0,1 % -0,7 % -1,8 % -3,8 % -6,2 % -2,0 % Sum 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % N 28198 42369 58434 64319 68068 72956 60504 394848 375290 Storbyregioner Osloregionen Utlandet
 12. 12. Bomotiv blant bofaste – forskjeller i arbeid og sted og miljømotiver Bosted 2006 Bomotiv vektet Sted og miljø Bolig Arbeid Familieforhold Helse Utdanning Annet (trivsel, har blitt boende m.m.) Sum N, vektet Byregioner Storbyregioner Osloregionen Landet 29 % 18 % 22 % 16 % 1% 0% 13 % Regionale senterregioner 30 % 18 % 19 % 16 % 2% 1% 14 % 34 % 19 % 16 % 15 % 2% 0% 14 % 35 % 19 % 14 % 16 % 1% 1% 15 % 35 % 18 % 15 % 15 % 1% 1% 15 % 33 % 19 % 17 % 15 % 2% 1% 14 % 100 % 455 100 % 762 100 % 907 100 % 598 100 % 701 100 % 3424 Distriktsregioner Regionale senterregioner samme tendens som distriktsregioner • Sted og miljø litt mindre vanlig, men likevel vanligst • Arbeid litt mer viktig
 13. 13. Sted- og miljømotivet som bomotiv – tydeligere regionale forskjeller Bosted 2006 Bor på stedet pga Forhold ved det sosiale miljøet Fysiske forhold ved strøket, nærmiljøet eller bostedet Korte reiseavstander eller gode reisemuligheter Tilgang på varer og tjenester N, vektet Distriktsregioner Byregioner Storbyregioner Osloregionen Landet 65 % Regionale senterregioner 68 % 62 % 66 % 62 % 65 % 57 % 56 % 57 % 58 % 60 % 58 % 32 % 46 % 53 % 59 % 60 % 51 % 36 % 47 % 50 % 55 % 51 % 49 % 402 665 789 515 609 2980 Sentrum-periferi-dimensjonen tydelig for • Reiseavstander og reisemuligheter • Tilgang på varer og tjenester Regionale senterregioner litt lavere andel enn byregioner
 14. 14. Sosialt miljø og fysisk miljø som bomotiv – regionale senterregioner ~= distriktsregioner Forhold ved det sosiale miljøet scorer generelt høyt, og små forskjeller: • Regionale sentra scorer like høyt som distrikt på – God kontakt med folk – Lett å bli akseptert Forhold ved det fysiske miljøet scorer også høyt, og små forskjeller: • Regionale sentra scorer like høyt som distrikt på – Lite støy, forurensing
 15. 15. Reiseavstand og tjenestetilgang som bomotiv – regionale senterregioner ~> distrikt Større variasjon og større forskjeller i reiseavstand/reisemuligheter: • Regionale sentra scorer høyest på: – kort avstand til familie/venner – kort avstand til arbeid • Regionale sentra scorer dårlig på – Kollektivtilbud Større variasjon og større forskjeller i tilgang på varer/tjenester: • Regionale sentra scorer like dårlig som distrikt på – Godt tilbud av butikker – altså dårlig… • Regionale sentra scorer som forventet godt på: – muligheter til å dyrke hobbyer/fritidsinteresser – Bra tilgang på natur/friluftsliv, men det gjør alle regioner…
 16. 16. Flyttemotiv – Sted og miljø viktig flyttemotiv til regionale senterregioner Bosted 2006 Flyttemotiv vektet Familieforhold Arbeid Sted og miljø Bolig Utdanning Helse Sum N, vektet Distriktsregioner 30 % 29 % 17 % 16 % 1% 7% 100 % 97 Regionale senterregioner 33 % 22 % 23 % 18 % 1% 3% 100 % 169 Byregioner Storbyregioner Osloregionen Landet 35 % 23 % 23 % 13 % 4% 3% 100 % 212 34 % 31 % 13 % 11 % 8% 2% 100 % 134 24 % 33 % 13 % 19 % 9% 2% 100 % 190 31 % 27 % 18 % 15 % 4% 3% 100 % 803 Regionale senterregioner skiller seg ut ved • Høy andel oppgir sted og miljø, samme som i byregioner • Lav andel arbeid, samme som i byregioner
 17. 17. Flyttemotiv i desentraliserende flyttestrømmer Bosted 2006 Flyttemotiv vektet Familieforhold Sted og miljø Arbeid Bolig Helse Utdanning Sum N, vektet Distriktsregioner 27 % 19 % 30 % 15 % 8% 1% 100 % 80 Regionale senterregioner 35 % 28 % 11 % 21 % 3% 1% 100 % 95 Byregioner 36 % 24 % 17 % 18 % 4% 1% 100 % 96 Storbyregioner 16 Osloregionen Landet 33 % 23 % 19 % 19 % 5% 1% 100 % 287 Flyttemotiv ved desentraliserende flytting til regionale senterregioner • Sted og miljø vanligere • Arbeid minst vanlig (og mest til distrikt) • Familieforhold og bolig også litt vanligere
 18. 18. Flyttemotiv i sentraliserende flyttestrømmer Bosted 2006 Flyttemotiv vektet Arbeid Familieforhold Sted og miljø Bolig Utdanning Helse Sum N, vektet Distriktsregioner Regionale senterregioner 31 Byregioner Storbyregioner Osloregionen Landet 32 % 37 % 16 % 7% 6% 2% 100 % 53 31 % 31 % 14 % 10 % 13 % 2% 100 % 74 34 % 22 % 14 % 19 % 10 % 1% 100 % 161 34 % 27 % 14 % 14 % 9% 2% 100 % 318 For få flyttere fra distriktsregioner til regionale senterregioner
 19. 19. Forskjeller i flyttemotiv mellom desentraliserende og sentraliserende flyttestrømmer Flytteretning Flyttemotiv vektet Familieforhold Arbeid Sted og miljø Bolig Utdanning Helse Sum N, vektet Desentraliserende 33 % 19 % 23 % 19 % 1% 5% 100 % 287 Mellom like BA-regioner 29 % 35 % 18 % 13 % 4% 2% 100 % 198 Sentralisende 27 % 34 % 14 % 14 % 9% 2% 100 % 318 Landet 31 % 27 % 18 % 15 % 4% 3% 100 % 803 • Familieforhold, sted og miljø og bolig vanligere i desentraliserende flyttestrømmer • Arbeid og utdanning vanligere i sentraliserende flyttestrømmer
 20. 20. Regionale senterregioners rolle Regionale senterregioner demmer til en viss grad opp for sentralisering • Gir vekst til regioner utenfor by- og storbyomland • Har større utflytting enn innflytting, men innvandring kompenserer • Stor utflytting i "ung-voksen-fasen", kompensert av innflytting i senere livsfaser Bo- og flyttemotiv i og til regionale senterregioner • Sted og miljømotiv som bomotiv – Sosialt og fysisk miljø like attraktivt som i distriktsområder – Fortrinn med små avstander – Tjenestetilbudet ikke like attraktivt som i by- og storbyregioner • Sted og miljø som flyttemotiv – Vanligst, som til byregioner – Knyttet til livsfaser, særlig familiefasen

×