Evalueringskonferansen 2013: Randi Søgnen

415 views

Published on

Randi Søgnen 19.09.13:
Evaluering av politiske reformer – Forskningsrådets rolle

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
415
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Evalueringskonferansen 2013: Randi Søgnen

 1. 1. Evaluering av politiske reformer – Forskningsrådets rolle Randi Søgnen Dir., adm. dir. stab
 2. 2. Forskningsrådet som evalueringsaktør Utviklingslinjer i evaluering av forskning  Internvitenskapelig evaluering (« … til alle tider»)  Ekstern evaluering  Evaluering av programmer (1980-tallet …  Institusjons/instituttevalueringer (1990-talet …  Fagområdeevalueringer (1990-tallet …  Metaevalueringer (1990-tallet …  Systemevalueringer (2000-tallet - primært …  Effektevalueringer …  Ex ante evalueringer
 3. 3. Forskningsrådet som evalueringsaktør – forts.  Omfang av og type evalueringer  Fagevalueringer (29)  Virkemiddelevalueringer (32)  Institusjonsevalueringer (21)  Reformevalueringer (12)  Egenevalueringer  Andre (6)
 4. 4. Ny evalueringspolicy (2013) Fire mål  Styrke kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitisk rådgivning  Styrke virkemidlenes effektivitet og treffsikkerhet  Synliggjøre resultater og effekter av investering i forskning, utvikling og innovasjon  Bidra til læring og organisasjonsutvikling
 5. 5. Ny evalueringspolicy (2013) – forts. Tre arbeidsprinsipper  Økt systematikk – prosesshjul for evalueringsvirksomheten  Mer strategisk - langsiktig og målrettet initiering og oppfølging av evalueringer  Økt fornyelse– i evalueringsformer og evalueringsobjekter
 6. 6. Evaluering av politiske reformer Innhold  Typer reformevaluering  Fellestrekk ved reformevalueringene  Formål og organisering  Praktisk tilnærming  Forskningsbasert evaluering vs. anvendt samfunnsforskning  Betingelser for en vellykket evaluering  Reformevalueringenes verdi for Forskningsrådet
 7. 7. Reformevalueringer gjennom Forskningsrådet Reformevalueringer - utdanning:  Evaluering av reform 97 (1999)  Evaluering høyskolereformen (1999)  Evaluering av kvalitetsreformen (2007)  Evaluering av doktorgradsutdanningen (2011)  Evaluering av norsk forskerutdanning (2002) … ikke gjennom Forskningsrådet:  Evaluering av reform 94  Evaluering av Kunnskapsløftet (2006)
 8. 8. Reformevalueringer gjennom Forskningsrådet - forts. Reformevalueringer - helse/velferd  Evaluering av kontantstøtten (1998)  Evaluering av opptrappingsplanen av psykisk helse (2000)  Evaluering av fastlegereformen (2006)  Evaluering av sykehusreformen (2007)  Evaluering av Mammografiprogrammet (2007)  Evaluering av pensjonsreformen (2010)  Evaluering av samhandlingsreformen (2011)  Evaluering av NAV-reformen (2006)
 9. 9. Noen kjennetegn ved reformevalueringer  Komplekse evalueringsobjekt  Mange interessenter – mange forventninger  Fordrer sammensatt kompetanse – metodemangfold, bred empiri  Beslektet med:  … formativ evaluering  … følgeevaluering  … systemevaluering  … handlingsrettet samfunnsforskning
 10. 10. Formål og organisering  Formålet med reformevalueringer  Merverdi gjennom Forskningsrådet  Organisering av reformevaluering – hovedlinjer  Departement/direktorat som oppdragsgiver  Sekretariat i Forskningsrådet  Styringsgruppe oppnevnt av Forskningsrådet
 11. 11. Praktisk tilnærming  Planlegging: Mål- og rammedokument  Utlysning av prosjektmidler  Fokus på implementering, årsaksforhold, effekter, anbefalinger)  Søknadsbehandling  Hele utlysningstemaer, deltemaer  Ekspertpanel  Dialog med departementet/oppdragsgiver  Rapportering  Delrapporter, sluttrapporter, synteser  Årlige/el. halvårlige seminarer og konferanser
 12. 12. Forskningsbasert evaluering vs. anvendt samfunnsforskning Fellestrekk  Tema- og metodelikhet  Publikasjonslikhet MEN i forskningsbasert evaluering:  … forske på, forske for og forske med  Forventning om dialog/samhandling med oppdragsgiver  … både forsker, veileder og endringsagent  Strammere tidsplan/milepæler  Erfarne forskere (ikke stipendiater) Og innenfor langsiktig reformevaluering:  … også rom for virkemiddel-/systemkritiske tilnærminger
 13. 13. Betingelser for en vellykket reformevaluering ….  Tar dialog/brobygging mellom forskere – oppdragsgiver/interessenter på alvor  Men samtidig: Ivareta distanse  Sammensetning av styringsgruppen essensiell  Tett kobling mellom styringsgruppe og forskere  Trekke på erfaringer og kompetanse fra de handlingsretta programmene  Trøkk på evalueringselementene
 14. 14. Forskningsrådets rolle i reformevalueringer  Riktig og viktig …. (ref. kvalitet, legitimitet, langsiktighet)  Forskningsrådets rolle i reformevaluering i kontinuerlig i utvikling  Bidrar til Rådets ansvar for både politikk for forskning og forskning for politikk  Læringsarena for øvrig evaluering

×