Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Evalueringskonferansen 2013: Hans Olav Melbergs presentasjon

431 views

Published on

Hans Olav Melberg 19.09.13:
Evaluering av samhandlingsreformen: Gir bøter kortere liggetid?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Evalueringskonferansen 2013: Hans Olav Melbergs presentasjon

 1. 1. Hans Olav Melberg, University of Oslo Evaluering av samhandlingsreformen: Gir bøter kortere liggetid? Hans Olav Melberg* Associate Professor, University of Oslo (hans.melberg@gmail.com) Foreløpige resultater, Ikke til sitering.
 2. 2. Health Economics Research Programme at the University of Oslo - HERO Bakgrunn • Tiltaket • Kommunene må betale sykehuset 4000 kroner per døgn for hver utskrivningsklare pasient de ikke er klar til å ta i mot • Målet • Bedre behandling og lavere kostnader! • Spørsmålet • Hvordan evaluere om tiltaket oppnår målet?
 3. 3. Health Economics Research Programme at the University of Oslo - HERO Utgangspunkt: Naivt svar • Ignorer metodeproblemer! • Forventer at tiltaket skal redusere gjennomsnittlig liggetid • Har det det?
 4. 4. Health Economics Research Programme at the University of Oslo - HERO 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 2011 2012 Antall liggedager på sykehus som utskrivningsklar
 5. 5. Health Economics Research Programme at the University of Oslo - HERO 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 2011 2012 Antall liggedager på sykehus som utskrivningsklar
 6. 6. Health Economics Research Programme at the University of Oslo - HERO Problemer og metoder • Var det en trend fra før? • Skyldes nedgangen andre faktorer? • Hva med uheldige utilsiktede virkninger? – Strategisk tilpasning, papirendring? • Hvordan avgjøre om sammenhengen er kausal?
 7. 7. Health Economics Research Programme at the University of Oslo - HERO Var det en trend fra før? 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 2010 2011 2012 Liggedager som utskrivningsklar
 8. 8. Health Economics Research Programme at the University of Oslo - HERO Andre faktorer? Generell reduksjon? 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 2010 2011 2012 Dager som utskrivningsklar
 9. 9. Health Economics Research Programme at the University of Oslo - HERO Andre faktorer? Generell reduksjon? 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 2010 2011 2012 Liggedager Dager som utskrivningsklar
 10. 10. Health Economics Research Programme at the University of Oslo - HERO En dråpe i et hav i storm: Utskrivningsklare liggedager på sykehus 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 2010 2011 2012 Dager som utskrivningsklar
 11. 11. Health Economics Research Programme at the University of Oslo - HERO Strategiske tilpasninger 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 2010 2011 2012 Antall pasienter meldt utskrivningsklare
 12. 12. Health Economics Research Programme at the University of Oslo - HERO På jakt etter en kausal effekt – der den bør være hvis den eksisterer 0 1 2 3 4 5 6 7 2010 2011 2012 2013 Liggedager (gjennomsnitt) 16-49
 13. 13. Health Economics Research Programme at the University of Oslo - HERO På jakt etter en kausal effekt – der den bør være hvis den eksisterer 0 1 2 3 4 5 6 7 2010 2011 2012 2013 Liggedager (gjennomsnitt) 80 år og over 16-49
 14. 14. Health Economics Research Programme at the University of Oslo - HERO Diagnoser der man bør finne en effekt? 0 2 4 6 8 10 12 2010 2011 2012 2013 DRG210 (Hofte/Lår) DRG211 (Hofte/Lår) DRG212 (Hofte/Lår)
 15. 15. Health Economics Research Programme at the University of Oslo - HERO Konklusjoner • Metodeproblem – Ikke bare tekniske løsninger, avansert statistikk – Kreativ jakt på implikasjoner og predikerte forskjeller i undergrupper • Rapporterte endringer vs. Reelle endringer – Incentiv til omkoding – Nettoeffekt av flere endringer • Uheldige og utilsiktede effekter? – Økning i reinnleggelser? – Kvaliteten på tjenestetilbudet i kommunene?
 16. 16. Health Economics Research Programme at the University of Oslo - HERO
 17. 17. Health Economics Research Programme at the University of Oslo - HERO 0 1 2 3 4 5 2010 2011 2012 2013 Gjennomsnittlig antall liggedager

×