Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Evalueringskonferansen 2013: Hans Henrik Bull

501 views

Published on

Hans Henrik Bull 18.09.13:
Prioriteringer av virkemidler med størst effekt - enkel logikk og kompleks virkelighet

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Evalueringskonferansen 2013: Hans Henrik Bull

 1. 1. Kommunal- og regionaldepartementet Prioriteringer av virkemidler med størst effekt - enkel logikk og kompleks virkelighet Hans Henrik Bull, KRD Evalueringskonferansen 18. sept. 2013
 2. 2. Kommunal- og regionaldepartementet Obama 2009 “The question we ask today is not whether our government is too big or too small, but whether it works, (…) Where the answer is yes, we intend to move forward. Where the answer is no, programs will end.” 2
 3. 3. Kommunal- og regionaldepartementet3
 4. 4. Kommunal- og regionaldepartementet Eksempel 1 • Evaluering av fylkeskommunenes regionale utviklingsmidler • Utvikling av et effektindikatorsystem – Bedret lønnsomhet : • INs støtte direkte til bedrifter: 45 % (andel bedrifter) • Annen indirekte støtte: 19 % (andel prosjekter) – Mye enklere å måle resultater og effekter av midler som går direkte til bedrifter – Ingen klare svar på hva man skal prioritere 4
 5. 5. Kommunal- og regionaldepartementet Eksempel 2 - • Evaluering av kommunale næringsfond (KNF) • Problemstilling: Både Innovasjon Norge og KNF kan gi midler direkte til bedrifter. Hva gir mest effekt? • Førundersøkelse som undersøkte om det var mulig å bruke – Samme type data (survey) – Samme metode – Samme målevariable 5
 6. 6. Kommunal- og regionaldepartementet Hvor viktig har tilskuddet/prosjektet vært for… 6
 7. 7. Kommunal- og regionaldepartementet Eksempel 3 • INs kundeeffektundersøkelser • Hvor mye koster hver enkelt arbeidsplass i offentlige midler? 7
 8. 8. Kommunal- og regionaldepartementet Skapte og sikrede arbeidsplasser etter virkemiddel Ordning Arbeidsplassar per prosjekt Totalt Kostnad per arbeidsplass Distriktsrettet risikolån 1,8 287 187 095 kr Distriktsutviklings- tilskudd 1,4 1 535 258 362 kr OFU/IFU 2,2 288 625 797 kr Etablererstipend 0,6 350 280 993 kr Totalt 1,2 2 460 8 Kjelde: Oxford Research (2012). I pose og sekk? Utredning om hensiktsmessigheten ved et høyere innovasjonsinnhold i de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene.
 9. 9. Kommunal- og regionaldepartementet Erkjennelser • Effektmåling ≠ effektevaluering • Vi har i for stor grad bedt om ett svar; hva er effekten av virkemiddelet – Dekker kontrollbehovet • Vi må i mye større grad etterspørre en vurdering av virkemiddelet etter flere evalueringskriterier: – Relevans, gjennomførbarhet, effektivitet, nytte, bærekraft, komplementaritet, sammenheng 9
 10. 10. Kommunal- og regionaldepartementet Erkjennelser • Effektmåling er veldig krevende. – Data, metode og analyseramme må stå til hverandre. • Eks. Survey eller økonometriske analyser krever ulike typer data – Dette må være på plass før man setter ut selve effektevalueringen • Programteori: Hvilke resultater eller effekter man skal se etter • Data må samles inn underveis 10
 11. 11. Kommunal- og regionaldepartementet Hva gjør vi nå? • Plan for evaluering – Hva trenger vi å vite? – Hva må utvikles for å kunne gjennomføre en god evaluering? • Programteori: – Eks: attraktivitet og nettverk • Data: – Eks: rapportering og monitorering • Metode: – Eks: Utvikle nytt MRS-system med effektindikatorer for SIVA og IN 11
 12. 12. Kommunal- og regionaldepartementet12 • Kan vi bruke effektevalueringer til å prioritere mellom virkemidler? • ”Yes, we can”
 13. 13. Kommunal- og regionaldepartementet13

×