Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Effektevalueringer
Har tiltaket ønsket effekt? Sett ett kryss: □Ja □Nei
Frants Gundersen
Norsk institutt for by- og region...
Noen vil noe
(mål)
Aktivitet
gjennomføres
Noe skjer
Vil det som skjer oppfylle målene?
Hvor stor er effekten?
Noen vil noe
(mål)
Aktivitet
gjennomføres
Noe skjer
Mål Ressursinnsats Aktivitet Resultat Effekt
Effekten vil være avhengi...
Måling av
sysselsettings-
effekter av et
tiltak
Relativt enkelt
Effektevaluering - utfordringer
• Uklare mål som effektene skal måles mot
– Hva vil tiltakseier egentlig oppnå?
– Holder p...
Beslutning i
regjering/
Storting
Konkretiseres i
departement
Konkretiseres
igjen i direktorat,
fylkeskommune
Konkretiseres...
Eksempel på målhierarki
Bosetningsmålet,«alleskalkunneboderdevil» Hovedmål Delmål
Mål 1. Verdiskapning
Økt verdiskapning,
...
Effekter - utfordringer
• Det kontrafaktiske dilemma
– Er det mulig å vite hvordan verden ville vært uten tiltaket?
• Tids...
Effekter - utfordringer
• Registerbasert analyse
– Validitet. Måler vi det vi ønsker å måle?
– Kontrollgruppeproblematikk
...
Tid
Indikatorverdi
Fra resultat til effekt
Hva ville skjedd med prosjektet/aktiviteten uten tiltaket?
1. Gjennomført prosjektet/aktiviteten u...
Hva bruker vi?
• ”Strategisk analyse”
– Kontekst, programteori, målkonflikt
• Spørreundersøkelse
– Prosess, effekt
• Inter...
Har tiltaket gitt ønsket effekt?
Hvor stor er effekten?
Nja, litt snevert?
Effektevaluering kan gi
– Bedre kunnskap om mekanismene mellom
mål, innsats, resultat og effekt
– Bedre...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Evalueringskonferansen 2013: Frants Gundersen

554 views

Published on

Frants Gundersen 18.09.13:
Effektevalueringer – Har tiltaket ønsket effekt?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Evalueringskonferansen 2013: Frants Gundersen

 1. 1. Effektevalueringer Har tiltaket ønsket effekt? Sett ett kryss: □Ja □Nei Frants Gundersen Norsk institutt for by- og regionforskning 18.09.2013
 2. 2. Noen vil noe (mål) Aktivitet gjennomføres Noe skjer Vil det som skjer oppfylle målene? Hvor stor er effekten?
 3. 3. Noen vil noe (mål) Aktivitet gjennomføres Noe skjer Mål Ressursinnsats Aktivitet Resultat Effekt Effekten vil være avhengig av hvordan mekanismer fungerer i den gitte konteksten (programteorien)
 4. 4. Måling av sysselsettings- effekter av et tiltak Relativt enkelt
 5. 5. Effektevaluering - utfordringer • Uklare mål som effektene skal måles mot – Hva vil tiltakseier egentlig oppnå? – Holder programteorien? – Finnes det en programteori? • Oppdragsgiver er (ofte) den samme som innførte tiltaket – Hvilke spørsmål er interessante – Hvorfor evaluere – Egeninteresse av svarene • Nivåproblematikk – Kontekstavhengige resultater – Store mål – lite penger • Bestillerkompetansen varierer – Hva er det mulig å svare på? – Hva er riktige spørsmål? – Bestiller kan ikke spørre om råd!
 6. 6. Beslutning i regjering/ Storting Konkretiseres i departement Konkretiseres igjen i direktorat, fylkeskommune Konkretiseres igjen i kommune, regionråd, o.l. Konkretiseres igjen av «prosjekteier» Forventet resultat Forventet effektHviskeleken
 7. 7. Eksempel på målhierarki Bosetningsmålet,«alleskalkunneboderdevil» Hovedmål Delmål Mål 1. Verdiskapning Økt verdiskapning, sysselsetting og internasjonal konkurransedyktig næringsliv gjennom næringsutvikling, innovasjon og entreprenørskap Mål 1 Styrke regionale næringsmiljøer Skal gi bedre vilkår for innovasjonsbasert verdiskapning Mål 2 Videreutvikle etablerte bedrifter Skal øke innovasjonsevnen og -takten i etablerte bedrifter Mål 3 Entreprenørskap Øke omfanget av lønnsomme etableringer Mål 2. Rammebetingelser Gode lokale og regionale rammebetingelser for næringsliv og befolkning. Mål 4 Kompetanse Skal styrke grunnlaget for kompetanseheving for befolkningen og i samfunns- og arbeidsliv Mål 5 Infrastruktur Skal styrke fysisk infrastruktur og redusere avstandsulemper Mål 3. Attraktivitet Utvikle attraktive regioner og sentra for befolkning og næringsliv. Mål 6 Tjenester Skal gi god tilgang på grunnleggende lokale tjenester til befolkningen Mål 7 Stedsutvikling Skal gjøre mindre sentra og små og mellomstore byer mer attraktive og aktuelle som bosted og som lokalisering av bedrifter
 8. 8. Effekter - utfordringer • Det kontrafaktiske dilemma – Er det mulig å vite hvordan verden ville vært uten tiltaket? • Tidsforskyvning mellom tiltak og effekt – Hvilket tiltak (blant mange) ga hvilken effekt? • Alternativ ressursbruk – Hvor stor skal effekten være for at dette er den optimale bruken av ressursene? • Kvantifiserbare mål – Indikatorer som treffer (i forhold til teori)
 9. 9. Effekter - utfordringer • Registerbasert analyse – Validitet. Måler vi det vi ønsker å måle? – Kontrollgruppeproblematikk – Selvseleksjon – Addisjonalitet/fortrengning • Spørreundersøkelse – Skjevt utvalg (de som kjenner tiltaket) – Taktiske svar – Vanskelig å måle nivå – «det er bedre å få penger enn ikke å få penger» – Kan sjeldent spørre direkte om effekt
 10. 10. Tid Indikatorverdi
 11. 11. Fra resultat til effekt Hva ville skjedd med prosjektet/aktiviteten uten tiltaket? 1. Gjennomført prosjektet/aktiviteten uten endringer; samme skala og tidsskjema 2. Gjennomført prosjektet/aktiviteten i samme skala, men på et senere tidspunkt. 3. Gjennomført prosjektet/aktiviteten i en mer begrenset skala, men med samme tidsskjema 4. Gjennomført prosjektet/aktiviteten i en mer begrenset skala og på et senere tidspunkt 5. Prosjektet/aktiviteten ville ikke bli gjennomført
 12. 12. Hva bruker vi? • ”Strategisk analyse” – Kontekst, programteori, målkonflikt • Spørreundersøkelse – Prosess, effekt • Intervjuer – Prosess, målkonflikt • Registerdata – Effekt, kontekst • Syntese
 13. 13. Har tiltaket gitt ønsket effekt? Hvor stor er effekten?
 14. 14. Nja, litt snevert? Effektevaluering kan gi – Bedre kunnskap om mekanismene mellom mål, innsats, resultat og effekt – Bedre kunnskap om rammebetingelser og kontekst – Bedre kunnskap om prosessen (premiss for resultatet) – Måling av resultater (som regel) – Indikasjon på (men sjeldent eksakt angivelse av) noen av effektene Har tiltaket gitt ønsket effekt? Hvor stor er effekten?

×