Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 1

829 views

Published on

Nostetta! on Uranus Oy:n julkaisu ura- ja rekrytointipalveluista kiinnostuneille. Nro 1 aiheita: sijaishallinta, YT:t, CV, videokonsultointi, yrittäminen, headhuntaus.

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Uranus Oy:n rekrytointijulkaisu - Nostetta nro 1

  1. 1. Yleensä puhutaan, että on lot- tovoitto syntyä Suomeen. Nyt taitaa olla syytä tarkentaa käsi- tystä ja lottovoitto taitaakin olla syntyä, elää ja vanheta Pohjois- Karjalassa! Miten hoitohenkilökunnan huutava pula on onnistuttu pois- tamaan Pohjois-Karjalassa, piirin rekrytoinneista vastaava Markus Hirvonen? “Työ on vaatinut tietysti pit- käjänteisyyttä, hyvät työkalut ja oikeanlaiset asenteet monilta alu- een toimijoilta. Potilas on ykkös- lähtökohta, hoidetaanpa häntä terveyskeskuksessa tai sairaalassa. Joensuun kaupunki ja koko Pohjois-Karjalan alueella toimiva sairaanhoitopiiri ovat jo monta vuotta toimineet tiiviissä yhteis- työssä ja käyttäneet rekrytoin- neissaan samoja työkaluja. Myös aviopuolison työllistymisestä on kannettu huolta ja pidetty tiiviisti yhteyttä elinkeinoelämän edusta- jiin ja yrityksiin. Työkaluna rekrytointien ja sijaisuuksien hoidossa meillä on ollut käytössä Uranuksen toi- mittama LAURA-rekrytointijär- jestelmä jo keväästä 2005 alkaen. LAURA:n avulla julkaistaan kaikki työpaikat sekä intranetis- sä, kotisivuilla että valituissa rek- rytointikanavissa, mm. Uranus. fi:ssä. Rekrytointi hoidetaan kes- kitetysti. Sijaisuuksien hallinnoin- nissa käytetään LAURA:n SMS- viestitoimintoja ja kalenteria. Sijaisuus hoituu siten, että esimies täyttää kalenteriin tarpeen ja rek- rytointiyksikkö etsii pätevät sijai- set ja lähettää heille tarjouksen si- jaisuudesta tekstiviestillä. Nopein tai nopeimmat saavat sijaisuuden ja esimies voi vaikkapa kahvitau- olla tarkistaa kalenteristaan, ketkä ovat tulossa tuuraamaan. Yhtään soittoa tai “sinisiä vihkoja” ei tar- vita enää sijaisuuksien hoitami- sen.” Jos toimintamalli kiinnostaa, Uranus Oy:n edustajat ovat val- miita kertomaan erilaisista käyt- tömahdollisuuksista. Mitä? Ei lääkäripulaa! Ei hoitajapulaa! Uskoisitko, että Suomessa on sairaanhoitopiiri, jossa ei ole yhtään täyttämätöntä hoitohenkilökunnan vakanssia, ja jossa kaikki pitkäaikaiset sijaisuudet saadaan täytettyä, sekä lyhytaikaisistakin “keikoista” (sijaisuus vähintään puoli tuntia) saadaan hoidettua 90%:a? Tällainen sairaanhoitopiiri löytyy ja se on Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä PKSSK. Nostetta!NostettaonUranusOy:njulkaisuura-jarekrytointipalveluistakiinnostuneille || Nro1 Vaikeat kysymykset haastattelussa: Miten vastata, kun on aukkoja CV:ssa? Rekrytoijana näen joka päivä tapauksia, joissa mitä yksinkertaisimmalta kuulostavat CV:n taustoihin liittyvät kysymykset saavat hakijan aivan lukkoon. Tässä vinkkejä näistä peruskysy- myksistä, ja neuvoja ”oikeisiin” vastauksiin. Käy oma CV:si ja hakemuksesi läpi kriittisin silmin, ja mieti mitkä näistä kysymyksistä todennäköi- sesti osuvat omalle kohdallesi. Näin et jää sanat- tomaksi tositilanteessa! Aukot CV:n aikajatkumos- sa: tämä on ehdottomasti yleisin puute CV:ssa. Rekrytoija haluaa lukea selvästi esitettynä koko työ- historiasi, ja aukot tässä historias- sa aiheuttavat aina kysymyksiä. Jos olet ollut kotona lapsen kans- sa vuoden, ja siksi sinulta puuttuu esimerkiksi yksi vuosi opiskelun ja työelämän välillä, ei rekrytoija voi tietää mitä olet tehnyt, ellet ole lapsiesi syntymävuosia CV:en merkinnyt. Pyri siis merkitse- mään koko työelämäsi vaiheet jo CV:en, tai valmistaudu kysymyk- siin haastattelussa. Työttömyysjaksoja ei tyypilli- sesti merkitä mitenkään CV:en, ja tämä aiheuttaa usein epämiellyt- tävän kysymyksen haastattelussa. Epäröinti ja häpeily eivät koskaan anna hyvää kuvaa hakijasta, joten kannattaa todellakin harjoitella vastausta. Totuus on aina hyvä lähtökohta, jos totuus ei ole se, että lähdit edellisestä työpaikasta vain huvin vuoksi etkä sitten viit- sinyt etsiä uutta työtä ennen kuin rahat loppuivat kokonaan.... Lue ammattirekrytoijan lo- putkin vinkit Uranus.fi -sivuston ”Apua työnhakuun” -osiosta. Uranus Oy on mukana Esimies & Henkilöstö 2013 -messuilla Markus Hirvonen esittelemässä PKSSK:n rekrytointitoimintaa Uranus Oy:n LAURA- käyttäjäpäivillä. Uranus Oy osallistuu ESIMIES & HENKILÖSTÖ 2013 -messuille 20.-21. maaliskuuta 2013 Helsingin Mes- sukeskuksessa. Tilaisuus on esimiesten, yritysjohdon ja HR-ammattilaisten oma kohtaamispaikka. Messuilla voit kuunnella maksutta yli 60 seminaaria. Uranus alus- taa aiheesta ”Miten voitte säästää rekrytoinnin kustan- nuksissa ja parantaa samalla työnantajakuvaanne”. Messuilla on mahdollisuus osallistua myös LAURA™ -rekrytointijärjestelmän demotilaisuuksiin, joissa voit tutustua lähemmin järjestelmän monipuolisiin ominai- suuksiin. Tule käymään ja kuulemaan uutta osastollem- me 4b13. Jos sinulla ei ole pääsylippua tapahtumaan, voit ilmoit- tautua Laura-sivujemme kautta. Lisätietoa: www.laura.fi
  2. 2. Nostetta!2 Nro 1 Uranus Oy:stä lyhyesti ja ytimekkäästi Uranus Oy on v. 1998 perustettu kokonaan suomalainen rekrytointialan palveluyritys. Päätuotteet ovat Uranus.fi -portaali ja LAURA™ -rekrytointijärjestelmä. Molemmat ovat saaneet oikeuden käyttää Avainlippu-tunnusta. Uranus.fi:ssä julkaistiin vuonna 2012: • 12 547 työpaikkailmoitusta. Ilmoituksissa oli haettavana lähes 22 000 eri työpaikkaa. Ilmoituksia klikattiin lähes 2,2 miljoonaa kertaa. Vilkkaimpaan aikaan sivustollamme on yhden viikon aikana vieraillut yli 46 000 eri kävijää, jotka tekivät saman viikon aikana yli 230 000 sivulatausta. • 4 995 koulutusilmoitusta, joita klikattiin luettavaksi 184 600 kertaa. On uskottava itseensä - siinä koko salaisuus. “ Silloinkin kun olin orpokodissa tai kun vaeltelin katuja etsien syötävää, silloinkin pidin itseäni maailman parhaana näyttelijänä. Tuo leiskuva ilo, joka tulee äärimmäisestä itseluottamuksesta, oli minulle välttämätön. Ilman sitä ihminen vaipuu alas nujertuneena. - Charlie Chaplin LAURA™ -rekrytointijärjestelmän ottivat viime vuonna käyttöönsä mm. Rovio, Mäntsälä, Folkhälsan, Fonecta, Tampereen yliopisto, Hamina, Oral Hammaslääkärit, SATS, Kainuun maakuntakuntayhtymä, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä, Promotive HR1, Comptel, Fastems, Finn-Power, Expericon, Suomen Pankki, Enia, Humanlink, ASPA Palvelut ja Aalto- yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut. Uranus toimitti viime vuonna asiakkailleen enemmän järjestelmiä kuin tiettävästi kukaan muu alan toimija. Uranus.fi:ssä julkaistut työpaikka-, koulutus- ja haetaan yrittäjiä -ilmoitukset näkyvät viereisten 18 lehden verkkosivujen kautta. Viime vuonna yhteistyöhön tulivat mukaan maamme toiseksi eniten luettu lehti, Maaseudun Tulevaisuus ja maamme vanhin yhtäjaksoisesti ilmestynyt sanomalehti Åbo Underrättelser. Ilmoitukset ovat näkyneet viime vuoden lopusta alkaen myös suositussa mobiilipaikannuspalvelussa, Tässä.fi:ssä (www.tassa.fi).
  3. 3. YT-neuvottelut voi hoitaa aivan uudenlaisellakin tavalla. Rekrytointijärjestelmän voi ottaa käyttöön jo YT-prosessin aikana, mieluiten heti kun YT:t alkavat. Idea voi olla sellainen, että supis- tuvan organisaation kaikki paikat laitetaan sisäiseen hakuun ja haku tapahtuu järjestelmän avulla. Jo- kainen täyttää cv:n ja hakee ha- luamaansa paikkaa. Pienennetyn organisaation vakanssit pystytään näin täyttä- mään henkilöiden aidon osaami- sen ja motivaation perusteella ja ne, joille ei valinnassa järjesty uut- ta tehtävää, jäävät irtisanomisu- han alaisiksi. Työnantaja saa näin myös päivitettyä koko henkilös- tönsä osaamisen ja se tapahtuu hyvin vaivattomasti, kun henki- löt tekevät päivityksen itse. YT-prosessin yhteydessä on myös erittäin hyödyllinen asia, että kukin henkilökuntaan kuu- luva harjoittelee CV:n täyttämis- tä sekä kirjaa vahvuuksiaan, kou- lutuksiaan ja työkokemuksiaan. Siitä lähtee käyntiin jo hyvä poh- timinen, mitä isona haluaa tehdä, ja jos joutuu pois, on CV-pohjat luonnosteltu ja valmiina muiden- kin paikkojen hakemista varten. YT-prosessin hoito voi onnis- tua paljon positiivisemmin, kun siihen sisällytetään näin myös uu- sia uramahdollisuuksia ja ihmiset kokevat ikävän tilanteen hoidon tasapuolisemmaksi ja perustel- lummaksi. Yleisellä tasolla on paljon ko- kemuksia siitä, että kun YT-pro- sessi pystytään hoitamaan hyvin, yritys palaa kasvu-uralle muita yrityksiä nopeammin ja silloin käynnistyvät taas rekrytoinnit. Rekrytointityökalu on jo siinä vaiheessa käytössä ja siitä on saatu paljon käyttökokemusta. Tähän kysymykseen olemme törmänneet usein. Katso lisää vastauksia kysymyksiin, jotka askarruttavat rekrytointijärjestel- män hankinnassa: www.laura.fi (FAQ). YT:t käynnissä: Miksi hankkia rekrytointijärjestelmä? Lähes jokapäiväinen uutistilanne: työpaikalla alkavat YT- neuvottelut. Miksi joku saneeraava yritys kumminkin hankkii rekrytointijärjestelmän? Eihän rekrytointeja ole tiedossa pitkään aikaan, koska takaisinottovelvoitekin niitä rajoittaa! Nostetta!Nro 1 3 Asiakkaiden kokemuksia LAURA™ -rekrytointijärjestelmästä Työnhaku on viime kädessä raakaa matematiikkaa: pääsään- töisesti vain yksi hakija saa työ- paikan ja muut epäonnistuvat. Asiaa ei helpota laisinkaan se, että työnhakuprosessissa onnistumi- seen liittyy työnhakijan kannalta katsottuna monia avoimia kysy- myksiä. Niitä voivat olla esimerkiksi, miten hän todennäköisimmin pääsee haastatteluun ja onnistuu siinä, tai ellei hän tule valituksi, niin miten suoritusta olisi mah- dollista parantaa seuraavaa ker- taa varten. Toisaalta erityisesti haastattelun sujumista koskevaa palautetta on usein työnantajilta vaikeaa saada, ja siksi oppimi- nen ja työnhaussa kehittyminen tapahtuvat hitaasti yrityksen ja erehdyksen kautta. Haluamme Uranuksessa video- konsultointipalvelumme kautta olla työnhakijan apuna tässä pro- sessissa vastaamassa hänen miel- tään ennen haastattelua ja sen jäl- keen askarruttaviin kysymyksiin ja tasoittamassa siten tietä kohti onnistunutta työnhakua. Videot perustuvat 40 vuoden aikana saatuun monipuoliseen kokemukseen rekrytointialalta eli tuhansien rekrytointitapahtu- mien kokemukseen. Ottamalla videoidemme vinkeistä vaarin työnhakija voi merkittävästi pa- rantaa onnistumismahdollisuuk- siaan työpaikan saamisessa, olipa hän sitten opiskelija, työtön työn- hakija tai nykyisestä työpaikas- taan toiseen vaihtava henkilö. Tämän on omakohtaisesti ko- kenut myös Sirpa Elomaa, yksi Uranuksen videokonsultointipal- velun käyttäjistä: - Olen nyt katsonut Uranuksen www-sivuilta kaikki työnhakuun liittyvät videot. Sain sieltä monta todella hyvää neuvoa, joita aion käyttää hyödykseni seuraavassa työhaastattelussa, Elomaa kertoo Uranuksen asiakaspalveluun lä- hettämässään sähköpostiviestissä. Työnhakuvideoita on jo pari- senkymmentä. Kaikki videot on katsottavissa nettisivuilla www.uranus.fi. Uranus Oy lanseerasi uuden palvelun työnhakijoille: Videokonsultoinnin avulla työnhaun sudenkuopat haltuun Uranus Oy on ensimmäisenä rekrytointialan yrityksenä Suomessa ottanut käyttöön työnhakija-asiakkailleen suunnatun videokonsultointipalvelun. Kuvakaappaus Uranuksen YouTube-kanavalta. Olemme käyttäneet Lauraa vuodesta 2008 ja kaikki järjestelmää käyttävät henkilöt ovat olleet tyytyväisiä. Järjestelmän käytön välillä on ollut pitkiäkin aikoja, koska meillä on vain yksi laajempi rekrytointi vuodessa. Lauran helppokäyttöisyyden ja selkeyden vuoksi on seuraava käyttökerta ollut aina harmiton. Asiakaspalvelu on toiminut kiitettävästi myös käyttöönoton jälkeen; yleensä vastaukset saadaan saman päivän aikana ja kaikki pyytämämme kehitystoiveet on toteutettu alle viikossa. Meidän osalta voi todeta, että Laura helpottaa rekrytointiprosessia merkittävästi eikä aiheuta lisähaasteita prosessille. Fonecta työllistää yli 1000 ihmistä Suomessa yhdeksällä paikkakunnalla. Rekrytointeja tehdään vuosittain useita ja rekrytointiprosessin sujuvuus on avainasemassa. Kun uutta rekrytointijärjestelmää Fonectalle valittiin, haettiin palvelutoimittajaa, jolla on moderni, käyttäjäystävällinen, joustavasti sekä käyttäjälähtöisesti kehitettävä ja kehittyvä järjestelmä. Fonectalle valittu ja käyttöönotettu Uranuksen LAURA-järjestelmä on vastannut hyvin näihin odotuksiin niin käyttöönottoprojektin osalta kuin käyttöönoton jälkeenkin. Olemme tyytyväisiä valintaamme. Lue lisää käyttäjäkokemuksista laura.fi -sivuilta/asiakasreferenssejä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja Linnanmäki Tanja Kulmala, HR-asiantuntija Fonecta
  4. 4. Nostetta!4 Nro 1 Suomessa alalle harjaantumi- nen voi pääosin tapahtua vain oppipoika-/kisällimenetelmällä eli hakeutumalla alan yritykseen töihin ja oppimalla sitä kautta ai- nakin yhden talon tavan toimia. Se vie kuitenkin ainakin vuoden tai pari. Tässä reitissä varjopuolena voi olla myös työsopimukseen vär- kätty kilpailukieltopykälä, joka hidastaa oman toiminnan aloitta- mista merkittävästi. Entäpä jos perusoppimisajan voi kutistaa yhteen päivään? Englannissa on 4-5 headhun- ter-alan kouluttajaa, jotka jopa yhden päivän intensiivikurssilla johdattelevat ansiokkaasti alan toimintamalleihin, myynnin sa- loihin, hinnoittelupolitiikkaan ja projektien läpivientiin. Yksi alan parhaista kouluttajista on War- ren Kemp. Hänen yrityksensä kotisivuilta löytyvät helposti koulutusteemat ja voit tilata säh- köpostitse aikataulut. Kursseja järjestetään kaikissa suurimmissa englantilaisissa kaupungeissa. Jos käy hyvä tuuri, voit saada jo kurssipäivän aikana toimeksi- annon, sillä sikäläiset rekrytoijat tuntevat ”pientä syrjäistä Suo- mea” huonosti, samoin meidän yrityksiä. Sikäläisillä hunttereilla näyttää kuitenkin olevan toi- meksiantoja, joihin osaaja löytyy jopa suurella todennäköisyydellä Suomesta. Päivän kurssista veloitetaan noin 300 puntaa, joka on suh- teellisen vähän saatavaan hyö- tyyn nähden. Hyöty on tietysti suhteessa siihen, miten hyvin rekrytointiprosessit ja työnan- tajien tarpeet hallitsee jo saadun työkokemuksen kautta. Jos olet alalla osaava HR-toimija, imaiset yhdestä päivästä tosi paljon antia ja nopeutat valmiuttasi perustaa headhunting-yrityksen. Lisää osoitteessa: recruitmentmatters.com Uranuksen yritysideapalsta: Haluatko headhunteriksi? Headhunter on monen henkilöstöammattilaisen toiveammatti. Siinä ansaitsee hyvin ja työn vapausaste on poikkeuksellisen suuri. Työ on myös positiivista, sillä headhunter vie aina ihmi- siä ja asiakkaitaan eteenpäin. Mutta miten päästä alalle ja miten oppia alan toimintamallit nopeasti? Uranus.fi-sivuilla on vuosien varrella julkaistu yli 1000 yritysideaa. Ihan vain, jotta jokainen voisi löytää idean, mistä käynnistää oman yritystoiminnan tai ammatinharjoittamisen. Vieraile yritysideat- palstalla! Eo. on yksi esimerkki esittelemistämme yritysideoista. Copyright: KFS/distr. Bulls Press Harald Hirmuinen ...uuden johtajan ensimmäises- sä haastattelussa voi viedä työ- paikan. Näinhän kävi aikoinaan mm. Amerin johtajalle. Tässä esi- merkki oivaltavasta vastauksesta uudessa nimitystilanteessa: Vakuutusyhtiön Varman toi- mitusjohtaja Matti Vuoria tuli aikoinaan valituksi Fortumin hal- lituksen kokopäiväiseksi puheen- johtajaksi. Valinnan jälkeen Matti Vuorialta kysyttiin haastattelussa, ketä ihmistä hän ihailee maailmas- sa eniten. Vuoria mietti hetken ja vastasi: - Ulkomaisista ihailen eniten Rembrantia ja kotimaista Edel- feltiä. Haastattelija oli ihmeissään vas- tauksesta, jolloin Vuoria jatkoi: - Kukaan ei ole pystynyt myy- mään öljyään kalliimmalla kuin he. Varomaton lausahdus... Hyvän nimen löytäminen ja sen rekisteröiminen on tärkeää yrityksen ja sen tuotteiden tai pal- veluiden tunnetuksi tekemisessä ja myymisessä. Yrityksen nimi on usein ensimmäinen asia, jonka kanssa kuluttaja tai btob-asiakas joutuu tekemisiin. Ja kuten tie- detään, hyvä ensivaikutelma on tärkeä. Nimen antaminen yri- tykselle ei kuitenkaan ole mikään helppo tehtävä. Kaikki, jotka ovat joutuneet keksimään nimen omalle lapselleen, tietävät, kuinka vaikeaa se on. Tässä kolme vinkkiä: Lyhennä!Pitkännimenlyhen- täminen saattaa olla oiva keino löytää naseva nimi, joka on vielä helppo kertoa eli selvittää yhdel- lä lauseella yrityksen toiminta- ajatus. Yksi tunnettu esimerkki on Pohjois-Karjalaan aikoinaan perustettu Ab Lukkotehdas Oy. Nyttemminhän se tunnetaan ni- mellä Abloy. Kas näin: Firmasi nimi on Ah- kera Oy. Mistä se oikein tulee? ”Antiikkihuonekalujenentisöinti Rauman alueella”! Katso sanakirjaa! Pohdi lii- keideaasi keskeisimmin kuvaavia sanoja ja etsi sitten niille hyvä vieraskielinen vastine. Englannin- kieliset ja latinan sanat ovat viime aikoina kärsineet jo inflaation, joten etsi apua jostain muusta sa- nakirjasta. Esperanto on mainio valinta, koska sanat sointuvat hyvin suomen kieleen ja toimivat muuallakin maailmassa moitteet- tomasti Leiki kuin lapsi! Älä hanki nimen keksimisestä päänsärkyä itsellesi, vaan tee siitä hauskaa puuhailua. Pussillinen irtokirjai- mia voi auttaa yllättävän pitkäl- le. Etsi ne käsiisi ja laita lattialle ensin vaikka oma nimesi ja lähde sitten muuntelemaan kirjainten järjestystä: Anneli Mikkonen voi löytää vaikkapa nimen Milenna ja Eero Rainos nimen Soniare jonkin aikaa kirjaimia järjestelty- ään. Myös sadut ovat ehtymätön aarrearkku hyvän nimen metsäs- täjälle. Jos olet nyt köyhä, kuten myllärin perinnötön poika Saa- pasjalkakissassa, ja varma, että sinusta yrityksesi menestymisen myötä tulee rikas kuin markiisi, niin ilman muuta yrityksesi ni- meksi käy Carabas Oy. Yrityksen nimen keksiminen on tunnetusti hankalimpia yritystoiminnan käynnistämis- ja suunnitteluvaiheen asioita, niin hassulta kuin se kuulostaakin. Suunnitteletko ryhtymistä yrittäjäksi? Miten keksit hyvän nimen yrityksellesi? Uranus.fi:ssä on pitkä artikkeli, josta löydät kymmenkunta muutakin vinkkiä nimen ideointiin. Roberto Rossellinin eloku- va Rooma, avoin kaupunki on lumonnut useimmat katsojan- sa, näiden joukossa mm. Ingrid Bergmanin. Bergman lumoutui elokuvasta jopa siinä määrin, että tahtoi välttämättä tavata ohjaajan. Niinpä hän kirjoitti Rossellinille kirjeen: ”Jos tarvitsette ruotsalaista näyttelijätärtä, joka osaa hyvin englantia, on unohtanut saksan kielen taitonsa, kykenee hädin tuskin ymmärrettävästi puhu- maan ranskaa ja osaa sanoa itali- aksi vain ti amo, olen Teidän käy- tettävissänne.” Rossellini, vaikka ei ollut kos- kaan nähnyt Ingrid Bergmanin näyttelevän, vastasi kirjeeseen. Tämän jälkeen he tapasivat ja ra- kastuivat ensi silmäyksellä. Suorahakukirjeestä romanssi Suorahaku työpaikan tavoittelussa voi olla joskus siis tosi kohtalokasta. Kannattaisiko sinunkin kokeilla? Nostetta! on Uranus Oy:n julkaisu ura- ja rekrytointi- asioista kiinnostuneille.. Kädessäsi on Nro 1. Olemme kiitollisia palautteesta ja ideois- ta seuraavaa numeroa ajatellen: hannu.solanne@uranus.fi Vastaava toimittaja Hannu Solanne. Osoite: Uranus Oy Pasilankatu 2, 00240 Helsinki Puh. 09-85667700. Sp. uranus@uranus.fi Uranus.fi:ssä ilmoittaminen ja näkyvyys on edullista: - työpaikkailmoitus 480 eur (esilläolo maks. 30 vrk) - koulutusilmoitus 90 eur (esilläolo maks. 12 kk) - banneri etusivulle 580 eur/vko (+alv) Puh. 09-85667700. Sp. uranus@uranus.fi Laihialainen teollisuusyritys lupasi 1.500 euron palkkion sille työntekijälleen, joka tekee par- haan aloitteen. Palkinto myön- nettiin henkilölle, joka teki aloitteen palkintosumman muut- tamisesta 999 euroksi. Laihialaisen työnantajan aloitepalkkio

×