projek                 tBratislava - zlaté piesky  24. - 25. AUGUST 2012     5. ROˇNÍK       ...
Veľkolepá rozlúč               ka s letom!       Reggae, dancehall                , hi...
e    ck  é údajTechni             25. AU                    GUST 2          ...
workshopy & sprievodné podujatia                      AJ FESTIVAL UPRISING NIE JE IBA O HUDBE, ALE O ...
IA PROPAGÁC                      uprising.sk)  • internetová stránka festivalu (www.        ...
(2011)   MEDIALIZÁCIA                               EUR		                ...
00 €             Hlavný partner: 30 000 €                     U: 80 0          ...
12         festival 20Upri sing Reggaeorganizátor       r.o.KULTURISE s.            172Sídlo: Va ...
Uprising 2012 - Projekt web
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Uprising 2012 - Projekt web

467 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uprising 2012 - Projekt web

 1. 1. projek tBratislava - zlaté piesky 24. - 25. AUGUST 2012 5. ROˇNÍK C
 2. 2. Veľkolepá rozlúč ka s letom! Reggae, dancehall , hip-hop, latino či dnb, k tomu mno , balkán, dubste žstvo atrakcií a p pov ako capoeira, zábavných worksh salsa, street art o- doplnené o futbal , bubnová škola, ový a volejbalový tématické debaty turnaj, u-rampu, a exotické kuchyn no hlavne pozití e ... to všetko vna energia a let 5.ročníku ná pohoda čaká na UPRISING REGGAE FE STIVAL V dňoch 24.-25.0 8.2012 v športovo ZLATÉ PIESKY, Br -rekreačnom areá atislava znovu po li ách karibských ry vstane vo vibrác tmov. i- ORGANIZÁTOR KULTURISE s.r.o. eho bratislavského festivalu a jednéh o äčši u viac Organizátor najv festival ov s návštevnosťo enských z najväčších slov úpili hviezdy ak o: než 18 00 0 ľudí, kde vyst MILLION WARD 21 TIFA Katchafire ZIGGI STYLEZGentleman Macka B ZION TRAIN (NL) (JAM) (JAM) (NZ) (UK) (SWE) (de) (UK) ites Fantan capleton Roots Mad LOOPTROOP JAMALSKI SkatalM) mojaH Foreign (JAM) (SWE) (USA) (JA beggars manuva proffesor (jam) (UK) (UK) (UK) cali p Lutan fyahBeenie man Alborosie Dub inc jah mason afu-ra (gl) (JAM) (JAM) panjabi mc (fr) (jam) (usa) (jam) (ind)
 3. 3. e ck é údajTechni 25. AU GUST 2 012 CIELE - u: 24. laté P iesky stival ava, Z Ter mín fe l Bratis nania: • posilniť rasovú, kul túrnu a spoločenskú zná Mie sto ko • zlepšiť a pozdvihnúť šanlivosť : 18+ kupina imidž slovenskej kultúr y doma Cie ľová s 20 000 i v zahraničí ávštev níkov: MA Poč et n TÉ • vďaka festivalu spravi turistickú destináci ť z Bratislavy atraktívn u s.“ u jín a rá , kra • spestrovať a obohacova ultúr ť kultúru na Slovensku nyc hk • prezentovať kvalitnýc rôz h zahraničných a domáci dí z hudobníkov a stať sa ch a ľu tak celosvetovo uznáva páj ným festivalom torý s • pripomenúť si výroči al, k e Slovenského Národného „Fe stiv • ponúknuť ľuďom pozití Povstania vnu víziu života na vln horúcich karibských ryt ách mov • ponúknuť exkluzívny zážitok nielen v podobe hudby, ale celkové kul kvalitnejPOPIS vyžitie v rámci rôznyc túrne, športové a spoloč enské é štáty h aktivít. Slovensko a okolit namenal • veľkolepým spôsobom Festival je pre zaz sa rozlúčit s letomUprising Reggae leta. Prvý ročník účasť súčasťou , druhý prekonal viloneodmysliteľnou števníkov (7000)pre kvapivý počet náv Tretí ročník navští (viac ako 13 000). vníkov. Okrem veľkéhotakmer dvojnásobne 18 000 návšte aj a štvrtý takmer alov si získal15 000 kov letných festiv bola odvysielanázáujmu zo strany fanúši festivalu médií. Reportáž z , STV a iných značnú pozornosť ch na MARKÍZE, TA3 v hlavných televíznych noviná nej kampane festivalu v roku hodnota mediál médiách. Celková 000 EUR. dní sa 2011 presiahla 380 ický. Počas dvoch nie je monotemat cehallu, Uprising zďaleka od reggae, ska, dan niekoľko žánrov ragga jungle. Okr em na ňom vystrieda dub, dubstep, či íkov latino či hip-hopu až po, aní zah raničných hudobn ého výberu v pod rozprúdia 5 stagov , kvalitného hudobn erpretov, ktorí a špičko vých domácich int sa množst va sprievodných možnosť zúčastniť v, graffiti & streetart, majú návštevníci a bikero aktivít. Exh ibícia skaterov ra, ohňová show, futbalový la tanca, capoei hyňa. To bubnová škola, ško ia filmov, čajovňa a jamajská kuc c než turnaj, videoproj ekc naozaj pestrý. Via a a , že program je všetko iba naznačuje výborná nálada, energi - al charakterizuje rising’ to však celý festiv Festival svojím názvom (angl. ‘up pozitívne vibrácie. namnú uda losť v slovenských ínom pripomína výz povstanie) a term povstanie. dejinách - Slovenské národné festivalov i reggae a letných poznajú priaznivc adil sa Festival Uprising ale aj v okolit ých krajinách. Zar počtu po celom Slovensku, v a teší sa vysokému ópskych festivalo medzi top 40 eur divákov.
 4. 4. workshopy & sprievodné podujatia AJ FESTIVAL UPRISING NIE JE IBA O HUDBE, ALE O KULTÚRE, UMENÍ A ŠPORTOVÝCH AKTIVITÁCH ruky na perkusie / Zvuky cezWorkshop č.1: Škola hry nálnych• perkusionistická škola pod vedením profesio hudobníkov workshopWorkshop č.2: Dancehallový m allového tanca pod vedení• výuka jamajského danceh tanečnej školy caWorkshop č.3: Podoby tan skeho ov tohto pútavého brazíl• Capoeira – výučba základ u. bojového tanca. Škola salsy, samby a reggaeton StreetartWorkshop č.4: Graffiti & ffiti a streetart umelcov,• exhibícia najlepších gra možnosť vidieť ich pri tvorbe iu na umeleckú sebarealizác• plochy pre návštevníkov cia Workshop č.5: Video projek - športy - snowboarding, fre • dobrudružné a extrémne ... bike eskiing, skateboarding, workshop Workshop č.6: Divadelný or , stand up comedy, priest • vystúpenia divadelníkov vystupujúcimi mi a pre diskusie s interpret v nás Workshop č.7: Tolerancia , kultúrna, spoločenská • diskusia na témy: rasová prostredia znášanlivosť a ochrana životného ound Workshop č.8: Yoga playgr eraná e okrem inych aktivit zam • YogaPlayground area bud - AcroYoga je spojením spi najma na úvod do AcroYogy. sti akrobacie a dynamicko rituálneho poznania jogy, . jemnej terapie thai masáže v na U–rampe aterov a bikero • exhibícia sk e • zápasy v bahn aj • futbalový turn aj • vo lejbalový turn dných bicykloch • preteky na vo chyne • fireshow ej exotickej ku j, africkej a in • chute jamajske • čajovňa literatúry nia, doplnkov a • predaj obleče
 5. 5. IA PROPAGÁC uprising.sk) • internetová stránka festivalu (www. priebeh), -informácie o festivale (prípravy, diskografie) novinky, profily účinkujúcich (biografie, súťaže, • propagácia je z veľkej časti zameraná na PR: stánky na festivaloc h a promo akcie... s), MySpace • facebook (fan-page, group, event • banne ry na stránkach mediálnych partnerov celom Slovensku • billboardy, plagáty, letáky po koch, týždenníkoch, • printy a tlačové správy v denní mesačníkoch • spoty v rádiu a televízii • bannery na MHD ky, zapaľovače • tričká, pohľadnice, nálepky, odzna a zápalky s logom festivalureklamná kampaň ízii 20 dní pred – reklamná kampaň v telev ň 15 dni pred – rozhlasová reklamná kampa oardov 2 mesiace pred – formou výlepu plagátov, billb 2 mesiace pred – reklama v printových médiách 5 mesiacov pred – reklamná kampaň na internetových stránkach
 6. 6. (2011) MEDIALIZÁCIA EUR počet spotovTV 19 800 70 11 628 30 TA3 13 000 13 0 STV 2 EUR Musiq1 počet spotov Radio 33 160 50 Rádio Expres počet strán Print 11 292 4 4 800 4 3 319 STAR 1 3 319 Plus 1 deň 1 2 000 Playboy 1 OK! Inspire počet kusov Internet 57 576 38 500 Zoznam 11 500 ste.sk 5 000 hu j.sk 1 161 jo p-hop.sk 1 500 hi bo arlife.sk uprising.sk ľudí AGE 22 000 CEBOOK FANP UPRISING FA BOOK GROUP 4 200 ľudí CE UPRISING FA počet kusov Outdoor-logo 91 812 n 52 080 as promotio 17 195 RAZOVKY medi 70 OUTDOO R/INDOOR OB 140 34 250 BILLBOARDY 10 000 15 000 CITYLIGHTY 30 000 3 000 PLAGÁTY 8 000 LETÁKY 1 000 BOKU PÓDIA 500 BANNERY NA H FESTIVALU BANNERY V PRIESTOROC NER STATUT PART 388 312 EUR Mediálna hodnota
 7. 7. 00 € Hlavný partner: 30 000 € U: 80 0 O FE STIVAL r - MEN tival“ • výrazné logo sponzora na všetkých y partne g regg ae fes propagačných / mediálnych materiálochGeneráln x Upri sin x ých e: „x ora na všet k • v televíznych a rozhlasových spotoch verbálne uvedený v názv z figu rovať log o spon eriáloch dený ne uve ých • logo medzi partnermi po bokoch pódia• bude inantnejšie álnych mat verbál k • možnosť umiestniť banery priestoroch konania festivalu o m d i p otoch v o všet• najd ačných / me hlasových s ch pódia a • vlastná prezentácia v priestoroch konania festivalu ag oz ko h prop víznych a r anery po bo sprievodnýc • možnosť uvádzať štatút hlavný partner festivalu le b a • v te ť umiestniť c ertov ch pód ia vo vlastnej prezentácii os ia kon o boko • možn oroch konan ermi p lnym • voľné vstupenky st artn prie festivalu edzi p u s generá akcií logo m al inant nejšie sign festiv áloch alu najdom prepojiť de ných materi festiv • onania lu žnosť pagač roch k ner festiva • mo na pro a v priesto y part nerom i n part á prezentác tút generál tn ta • vlas ť uvádzať š ácii os nt peniek • možn stnej preze h vstu l a c h et voľnýc vo v a vstupenká í možný poč n čš • logo ne sa najvä ov yt • posk tkých partn er Partner level 2: 15 000 € zo vše • logo medzi ostatnými logami na všetkých propagačných / mediálnych materiáloch • logo medzi partnermi na boku pódia lu • vlastná prezentácia v priestoroch konania festiva • možnosť umiestniť banery v priestoroch konania festivalu 000 € Generálny partner: 50 • možnosť uvádzať štatút partner festivalu vo vlastnej prezentácii ra na všetkých • dominantné logo sponzo • voľné vstupenky propagačných / mediálnych materiáloch uvedený sových spotoch verbálne • v televíznych a rozhla pódia a vo všetkých ery po bokoch • možnosť umiestniť ban koncertov a sprievodných priestoroch konania akcií festivalu ia partnermi po bokoch pód • domniantné logo medzi alu v pri estoroch konania festiv • vlastná prezentácia partner festivalu 00 € • možnosť uvádzať štatút generálny el 1: 10 0 vo vlastnej prezentác ii p artner lev festivalu och konania • logo na vstupenkách upeniek ezentáci a v priestor • poskytne sa najväčší možný počet voľných vst • vlastná pr boku pódia partnermi na priestoroch • logo medzi ť banery v zo všetkých partnerov osť umiestni • možn astnej stivalu ivalu vo vl konania fe partner fest ád zať štatút • možnosť uv i prezentáci nky • voľné vstupe
 8. 8. 12 festival 20Upri sing Reggaeorganizátor r.o.KULTURISE s. 172Sídlo: Va jnorská 80/1 lava831 03 Bratis 722 IČO: 45 519 2 304 0998 IČ DPH: SK 20 inec stislav Pruž Zastúpení: Ra 904 938 998 mobil: +421 Svetozár Mo ravčík 904 524 142 mobil: +421 ise.sk urise@kultur e-mail: kult e.sk www.kulturis .sk www.uprising efestival prisingregga www.fa cebook.com/u

×