Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Av Juni 2009 Presentatie Ivlos

608 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Av Juni 2009 Presentatie Ivlos

 1. 1. Academische vorming Magda Ritzen & Renée Filius Expertisecentrum ICT in het onderwijs
 2. 2. Academische vorming <ul><li>Workshop 1: Wat & waarom? </li></ul><ul><li>Workshop 2: Hoe? </li></ul>
 3. 3. Academische vorming: Workshop 1 Wat & waarom?
 4. 4. Programma workshop 1 <ul><li>Terugkoppeling interviews, </li></ul><ul><ul><li>Niveaus </li></ul></ul><ul><ul><li>Succesfactoren implementatie </li></ul></ul><ul><li>Discussie </li></ul><ul><ul><li>Herkenbaarheid conclusies interviews </li></ul></ul><ul><ul><li>Belangrijke aandachtspunten voor uw onderwijs/blokken </li></ul></ul><ul><ul><li>Do’s en don’ts bij de implementatie van de verbeteringen </li></ul></ul>
 5. 5. De interviews <ul><li>Doel project: input voor de inrichting van een coherente en consistente competentie gerichte leerlijn Academische Vorming </li></ul><ul><li>Doel interviews: inventariseren huidige situatie </li></ul><ul><li>Wie: ‘beslissers’ </li></ul><ul><li>Vragen: huidige niveau, gewenste niveau, gewenste veranderingen </li></ul>
 6. 6. Wat verstaat men onder academische vorming? <ul><li>Studenten leren kritisch (logisch, systematisch en ordentelijk) te zijn in: </li></ul><ul><li>Denken en redeneren </li></ul><ul><li>Observeren en beschouwen </li></ul><ul><li>Beoordelen en feedback geven </li></ul><ul><li>Kennis en handelen </li></ul><ul><li>Onderzoeksvraag formuleren, kennis vergaren en kennis toepassen </li></ul><ul><li>Kijken wat ze (conform de gestelde eisen) moeten leren </li></ul>
 7. 7. Conclusies: wat gaat goed / beter? <ul><li>Algemene en sociale vaardigheden </li></ul><ul><li>Reflecteren </li></ul><ul><li>Presenteren </li></ul><ul><li>Analyseren </li></ul><ul><li>Niveau onderwijsstages </li></ul><ul><li>Aandacht voor EBM vaardigheden </li></ul><ul><li>Meer aandacht voor de patientendokter </li></ul>
 8. 8. Conclusies: wat behoeft verbetering <ul><li>Huidige niveau van Academische vaardigheden te laag </li></ul><ul><li>Academische vaardigheden integreren in bestaande vakken, als rode draad door de hele opleiding. </li></ul><ul><li>Bepaalde basis-academische vaardigheden moeten al in de bachelorfase beter aan de orde komen. </li></ul><ul><li>Meer aandacht voor onderzoeksvaardigheden en informatievaardigheden. </li></ul><ul><li>Kwaliteit wetenschappelijke stages verhogen </li></ul><ul><li>Meer docentprofessionalisering. </li></ul>
 9. 9. Aanbrengen van niveaus via een ‘situatiemodel’
 10. 11. Kritische succesfactoren implementatie van der Aa, e.a. 2005
 11. 12. Discussie: worldcafé <ul><li>Tafel 1: Zijn de conclusies van de interviews herkenbaar? Aanvullingen? </li></ul><ul><li>Renee Filius </li></ul><ul><li>Tafel 2: Wat zijn voor uw onderwijs/blokken de belangrijkste aandachtspunten? </li></ul><ul><li>Geert van der Heijden </li></ul><ul><li>Tafel 3: Do’s en don’ts bij de implementatie van de verbeteringen? </li></ul><ul><li>Magda Ritzen </li></ul>
 12. 13. Academische vorming: workshop 2: hoe?
 13. 14. Programma workshop 2 <ul><li>Voorbeelden & adviezen om academische vorming te stimuleren: </li></ul><ul><ul><li>Op opleidingsniveau </li></ul></ul><ul><ul><li>Op cursusniveau </li></ul></ul><ul><ul><li>Op opdracht- en werkvormniveau </li></ul></ul><ul><li>Discussie over voor- en nadelen bij toepassing in eigen onderwijsblok </li></ul>
 14. 15. Opdracht passief onderwijs <ul><li>Bedenk in drietallen minimaal 5 aanbevelingen om passief leren van studenten te bevorderen. </li></ul>
 15. 17. Selectie bevindingen interviews waar we ons hier op richten: <ul><li>Academische vorming meer integreren in bestaande vakken </li></ul><ul><li>Professionaliseren van docenten </li></ul><ul><li>Meer aandacht voor onderzoeksvaardigheden en informatievaardigheden </li></ul>
 16. 18. Selectie bevindingen interviews <ul><li>Studenten leren zelf te boordelen wat nodig is om te leren </li></ul><ul><li>Studenten uitdagen </li></ul><ul><li>Verdieping </li></ul><ul><li>Kritisch denken & redeneren </li></ul><ul><li>Leren van fouten </li></ul><ul><li>Actieve participatie en inzet </li></ul><ul><li>Toetsen op feitenkennis is secundair </li></ul>
 17. 19. Centrale academische vaardigheden binnen geneeskunde <ul><li>Besluitvorming </li></ul><ul><li>Informatieverwerking </li></ul><ul><li>Oordeelsvorming </li></ul>
 18. 20. Uitgangspunten academisch leerklimaat <ul><li>Stellen van de juiste vragen belangrijker dan het geven van de juiste antwoorden </li></ul><ul><li>Leer van en bespreek afwijkende opvattingen </li></ul><ul><li>Luister naar de vragen van studenten (meer dan naar de vragen van docenten) </li></ul><ul><li>Van fouten kun je leren </li></ul><ul><li>Reflectie en feedback als belangrijkste onderdelen van het leerproces </li></ul>
 19. 21. Feedback als essentieel element om te komen tot academische vorming <ul><li>Waar leidt mijn gedrag toe? </li></ul><ul><li>Hoe doe ik dat? </li></ul><ul><li>Hoe ga ik verder? </li></ul>
 20. 22. Feedback <ul><li>Om vertrouwen te krijgen, nieuwe uitdagingen aan te gaan </li></ul><ul><li>In relatie tot: </li></ul><ul><ul><li>Succes in een (bepaald deel van een) taak </li></ul></ul><ul><ul><li>Eerdere prestaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Een bepaalde norm/ standaard </li></ul></ul><ul><li>Uiteindelijk leidt dat tot dieper begrip, informatie over wat/ wel niet begrepen is </li></ul>
 21. 23. Voorbeelden <ul><li>Opleidingsniveau </li></ul><ul><li>Cursusniveau </li></ul><ul><li>Opdracht- en werkvormniveau </li></ul>
 22. 24. Opleidingsniveau <ul><li>Een eigen tijdschrift </li></ul><ul><li>Minicongres </li></ul><ul><li>Casusbespreking </li></ul><ul><li>Pleitwedstrijd/ prijsvraag </li></ul><ul><li>Actualiteitenlezing </li></ul>
 23. 25. Cursusniveau <ul><li>Leeronderzoek / Veldonderzoek </li></ul><ul><li>Tijdelijk aansluiten lopend onderzoek </li></ul><ul><li>Multidisciplinaire onderzoeksgroep </li></ul><ul><li>Editorial </li></ul>
 24. 26. Voorbeelden van discussievormen <ul><li>Vissenkom </li></ul><ul><li>Debat </li></ul><ul><li>Digitale discussie </li></ul><ul><li>Brainstorm </li></ul><ul><li>Estafette </li></ul><ul><li>Kritische incident </li></ul>
 25. 27. Voorbeelden van opdrachten en werkvormen <ul><li>Biografie </li></ul><ul><li>Samenvoegen </li></ul><ul><li>Mitsen en maren </li></ul><ul><li>Recenseren/ redactieraad </li></ul><ul><li>Vervolgonderzoek </li></ul><ul><li>Gatenartikel </li></ul><ul><li>Samenvatten/ wegstrepen </li></ul><ul><li>Referenten </li></ul><ul><li>Miniconferentie: proceedings / posterpresentatie </li></ul><ul><li>Evidence-based handelen </li></ul><ul><li>In reactie op.. </li></ul><ul><li>Interview met onderzoeker/ arts </li></ul>
 26. 28. Criteria voor goede opdrachten <ul><li>Aansluiten: kennis, niveau, behoefte </li></ul><ul><li>Relevant: leerdoelen, realiteit </li></ul><ul><li>Haalbaar: omvang (succeservaring) </li></ul><ul><li>Duidelijk: taak, eisen, materiaal </li></ul><ul><li>Eigen keuzes </li></ul><ul><li>Regelmatige feedback </li></ul><ul><li>Prikkelend: student én docent </li></ul>
 27. 29. Bespreek in drietallen <ul><li>Met welke van deze werkvormen heb je ervaring (als deelnemer of docent) en hoe ging dat? </li></ul><ul><li>Welke voor- en nadelen zie je? </li></ul>
 28. 30. Discussie over toepassing bij CRU 2006 <ul><li>Ziet u mogelijkheden om de zojuist behandelde werkvormen toe te passen? </li></ul><ul><ul><li>CRU 2006 master </li></ul></ul><ul><ul><li>Relatie met bachelor </li></ul></ul><ul><li>Zou dat tot een verbetering leiden? Waarom wel/ niet? </li></ul><ul><ul><li>Tijd/ leerwinst verhouding </li></ul></ul>
 29. 31. Thank you 

×