Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yeni Bir Kariyer İnsan Kaynakları Yönetimi

201 views

Published on

Zamanla giderek büyüme sonucunda iş hayatında daha fazla çalışana sahip işletmeler oluşmaya başladıkça, işverenler ve yöneticiler iş ve işlemlerin yürütülmesinde sorumlulukların bir kısmını paylaşmak zorunda kalır. Bunun için gerekli olan çalışan İK yönetiminde yer alır. Ayrıca gelişen ekonomik yapı neticesinde iş hayatına müdahale eden daha mevzuat oluşmaya başlamakta ve iş kanunları sürekli güncellenerek gelişmektedir. Bu ise insan kaynakları yönetimini daha çok önemli bir hale getirmektedir.

Published in: Business
  • Be the first to comment

Yeni Bir Kariyer İnsan Kaynakları Yönetimi

  1. 1. Univerist® Eğitim | Koçluk | Danışmanlık 19 Mayıs Mah. Atatürk Caddesi Turaboğlu Sok No:4/2 I Kozyatağı-Kadıköy I İstanbul 34736 I Türkiye T: 0216 706 1154 I F: 0216 386 8611 I E - Posta:info@univerist.com UNIVERIST EDUCATION COMPANY | BUSINESS SCHOOL | LEARNING ACADEMY | TECHNOLOGY SCHOOL Yeni Bir Kariyer: İnsan Kaynakları Yönetimi www.univerist.com Zamanla giderek büyüme sonucunda iş hayatında daha fazla çalışana sahip işletmeler oluşmaya başladıkça, işverenler ve yöneticiler iş ve işlemlerin yürütülmesinde sorumlulukların bir kısmını paylaşmak zorunda kalır. Bunun için gerekli olan çalışan İK yönetiminde yer alır. Ayrıca gelişen ekonomik yapı neticesinde iş hayatına müdahale eden daha mevzuat oluşmaya başlamakta ve iş kanunları sürekli güncellenerek gelişmektedir. Bu ise insan kaynakları yönetimini daha çok önemli bir hale getirmektedir. Neden İnsan Kaynakları ? Birçok işletmede üst yönetim ve çalışanlar arasındaki yakınlık çok zor olduğundan iletişim köprüsünü insan kaynakları oluşturmaktadır. Üst yönetimin hemen altında İK bölümünün var olduğu kabul edilir. Personellerın motivasyonun yüksek tutulması, rahat bir çalışma ortamının oluşturulması, kurum içersinde rekabet avantajının arttırılması ve sağlanması , güçlü bir kurumsal yapı oluşturulması ve bu kumsal ortamın korunması iyi işleyen İK yönetimi ile mümkündür. İnsan kaynakları örgüte yeni çalışan alımlarını sağlamakla birlikte yeni işe girenlerin örgüte alışması işlemini de gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda insan kaynakları yönetimi personellerin becerilerinin zamanla geliştirilmesi için eğitim olanakları sağlamak ve onların iş ve çalışma koşullarının daha iyi koşullara getirip çalışanların memnuniyetini artırmak için gerekli düzenlemeleri yaparlar. Yönetim alanında İK alanında teknoloji alanındaki gelişmeler sonucunda yeni ortaya çıkan fikirler ve uygulamalar bu eğitimle katılımcılara verilir. İnsan kaynakları eğitimi ile çalışma yaşamıyla ilgili uygun bir eğitimin yanı sıra ülkede uygulanan hukuki yapı hakkında bilgilere sahip olmaları sağlanır. Bu anlayışla düzenlenen insan kaynakları yönetimi programı işgücü planlamasını, İK yönetiminin fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, iş analizlerini, performans ve ücret yönetimini ve iş hukukunu temel alan konuları ele almaktadır. Personeller için İK eğitimi almak bulundukları pozisyondan daha iyi bir pozisyona geçebilmeleri açısından faydalı olacaktır. İşverenler ya da yönetici aşamasında bulunanlar ise günün gelişen koşullarına uygun, yeni ortaya çıkan İK
  2. 2. Univerist® Eğitim | Koçluk | Danışmanlık 19 Mayıs Mah. Atatürk Caddesi Turaboğlu Sok No:4/2 I Kozyatağı-Kadıköy I İstanbul 34736 I Türkiye T: 0216 706 1154 I F: 0216 386 8611 I E - Posta:info@univerist.com UNIVERIST EDUCATION COMPANY | BUSINESS SCHOOL | LEARNING ACADEMY | TECHNOLOGY SCHOOL alanındaki strateji yöntemleri ve uygulamalar hakkında bilgiler edinerek işletmelerinin gelişiminde daha etkili adımlar atabileceklerdir. Her ne nedenle olursa olsun İK yönetimi eğitimini alanların iş hayatında bir basamak yukarda oldukları kabul edilebilir. Uzaktan eğitim avantajı ile bu eğitim programından faydalanarak e-sertifika ile iş hayatında öne geçebilirsiniz.

×