Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yıkıcı Davranış Bozuklukları

606 views

Published on

Dikkat Eksikliği HiperaktiviteBozukluğu
Karşıt Gelme Bozukluğu
Davranım Bozukluğu
BTA Yıkıcı Davranış Bozukluğu

Published in: Education
 • Login to see the comments

Yıkıcı Davranış Bozuklukları

 1. 1. Univerist® Education Company Pk:34736 Kozyatağı I Kadıköy I İstanbul I Türkiye T: 02167061154 I E-Posta: info@univerist.com
 2. 2. univerist.com  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu  Karşıt Gelme Bozukluğu  Davranım Bozukluğu  BTA Yıkıcı Davranış Bozukluğu
 3. 3. univerist.com
 4. 4. univerist.com DİKKAT EKSİKLİĞİ ÖNDE OLAN TİP AŞIRI HAREKETLİLİK ÖNDE OLAN TİP BİRLEŞİK TİP
 5. 5. univerist.com DEHB (Hiperaktif): . Aşırı hareketli . Enerjik . Çok konuşkan DEB (Dikkat eksikliği) : . Düşük enerjili . İçe dönük . Sınıfta daha az konuşan . Hayal kuran
 6. 6. univerist.com ZEKA ile ilgisi yoktur. Zekası normal Zekası normalin altında Zekası normalin üzerinde DEHB
 7. 7. univerist.com • Okul Çağı Çocukların %3-5 • Erkek/Kız Oranı 3-5/1 • Irksal farklılık yok
 8. 8. univerist.com Dikkat Sorunları  Dikkati vermede ve sürdürmede güçlük  Söylenenleri duymamış izlenimi verirler  Bir görevi bitirmeden diğerine geçerler  Zihinsel çaba gerektiren işlerden kaçınırlar  Günlük etkinliklerde sıklıkla unutkandırlar  Dikkatleri ilgisiz uyaranlarla kolayca dağılır
 9. 9. univerist.com Aşırı Hareketlilik  Gerektiği zamanlarda yerinde oturmama  Oturduğu yerde kıpırdanıp durma  Çok konuşma  Sessiz etkinlikler sırasında gürültü yapma
 10. 10. univerist.com Yetersiz Dürtü Kontrolü(Impulsivite)  Sonunu düşünmeden davranışa geçme  Sorular tamamlamadan cevap yapıştırma  Sırasını beklemede güçlük  Başkasının konuşması ya da işi arasına girme
 11. 11. univerist.com Dalgınlık “ Kendisi sınıfta ama aklı nerede bilmiyorum” “ Derste neredeyse uyuyacakmış gibi oluyor ” “ Atari oynadığı zamanlar dışında sanki yarı uykuda gibi ” “ Bazen saatlerce ödev başında hiç bir şey yapmadan duruyor ”
 12. 12. univerist.com Unutkanlık “Belleği iyi mi kötü mü ummadığınız şeyleri hatırlıyor, bir dakika önce söyleneni hatırlamıyor” “Eşyalarını nereye koyduğunu hatırlamıyor” “Bir şey yapmasını söylüyorum, başka bir şey yapıyor” “Okula getirmesini istediğim şeyleri unutuyor” “Dinliyor, öğreniyor ama hatırlamıyor”
 13. 13. univerist.com Koordinasyon Sorunları “ Çok sakar ” “ Yürürken kapılara eşyalara çarpar ” “ O kadar çok düşer ve yaralanır ki üzerinde yara izi olmayan yer kalmadı ”
 14. 14. univerist.com Sosyal İlişki Sorunları “ Hiç arkadaşı olmadığını söylüyor ” “ Arkadaş partilerine çağırılmıyor “ “ Grup etkinliklerine katılmak istemiyor ” “ Sınıfta kimse onun yanında oturmak istemiyor ” “ Kurallı oyunlarda sorun çıkartıyor ” “ Yaşına uygun davranışlar göstermiyor
 15. 15. univerist.com Düşük Benlik Saygısı “Kötü çocuk olduğunu söylüyor “ “ Kendine değer vermiyor” “ Kimsenin onunla arkadaş olmak istemediğini düşünüyor “ “ Başarısız olduğunda hemen vazgeçiyor, uğraşmıyor “ “ Onu sevmediğimizi düşünüyor”
 16. 16. univerist.com Klinik Değerlendirme  Aile ve çocuk görüşmeleri  Klinik Gözlem  Fizik ve nörolojik muayene  Davranış değerlendirme testleri  Bilişsel testler
 17. 17. univerist.com  Algıladıklarını organize etmede güçlük (b, d, p harflerini karıştırma)  Konum örgütlemesinde güçlük (Sağ-sol karıştırma)  Derinlik algısındaki sorunlar (Eşyalara çarpma, sakarlık)  Silik nörolojik belirtiler
 18. 18. univerist.com
 19. 19. univerist.com
 20. 20. univerist.com Tanı  9 semptomdan 6’sını karşılaması  7 yaşından önce başlaması  Ev ve okul gibi en az iki ortamda gözlenmesi
 21. 21. univerist.com  Tıbbi Tedavi  Anne-Baba Eğitim  Bilişsel Davranışsal Terapiler  Özel Eğitim Programları  Diyetin Düzenlenmesi
 22. 22. univerist.com  Davranış kontrolüne yardımcı olurlar  Dürtüselliği azaltırlar  Engellenmeye tahammül gücünü artırırlar  Hareketlerin organize olmasına yardım ederler  Dikkat süre ve kalitesini artırırlar  Reaksiyon süresini kısaltırlar
 23. 23. univerist.com • Hiç yorulmayan, • Söylenenleri yapmayan, • Ne yapacağı ya da yapmayacağı belli olmayan, • Kurallara uymayan bir çocuğunuz var. • Haftada 3 kez okula çağırılmaktan ya da öğretmenle görüşmekten yorgunsunuz.
 24. 24. univerist.com • Çoğu kez sizi duymayan, • Dağınık, eşyalarını kaybeden • Zeki görünmesine karşın başarılı olamayan, • Aynı dersten bir gün 5 bir gün 1 alabilen, • Bilgisayar başında saatlerce oturan ama ödev başında en fazla 10 durabilen... bir çocuğunuz var.
 25. 25. univerist.com • DEHB olan bir çocuğun ana babası olmak her şeyden önce temel çocuk yetiştirme ilkelerine uymayı gerektirir. • Çocuğuyla sağlıklı iletişim kuramayan, ona empatik yaklaşamayan, sevgi ve disiplin dengesini ayarlayamayan bir ana babanın davranış sorunları için önerilen uygulamalarla başarıya ulaşması zordur.
 26. 26. univerist.com • Empati • Etkili iletişim • Sevgi göstermek • Çocuğu tanımak ve kabul etmek • İşe yaramayan yaklaşımları değiştirebilmek • Başarı duygusunu yaşamasına yardım etmek • Hataları öğrenme fırsatı olarak görebilmesine yardım etmek • Sorumluluk ve yardımseverliğin gelişimini sağlamak • Problem çözme ve karar verebilme becerilerini geliştirmek • Disiplin
 27. 27. univerist.com •Ana babanın çocuğun gözüyle dünyaya bakabilmesidir. •Çocuğa ana babasının onu duyduğunu ve anladığını gösterir. •İlişkiyi sağlamlaştırır. Çocuğun kendini güvende hissetmesini sağlar. •Empatik olmak çocukla her konuda aynı düşüncede olmak ve her zaman onu mutlu edecek şekilde davranmak değildir.
 28. 28. univerist.com • Oyuncak alınmadı diye öfkelenen ve tutturan çocuğa nasıl yaklaşırsınız ? –“Niye alamayacağımızı açıklarım.” –“Paramız yetmez derim.” –“Duymamazlıktan gelirim.” –“İlgisini başka yere çekmeye çalışırım.” –“Rezil olmamak için gidip oyuncağı alırım.” •“O oyuncağı almayı çok istiyordun, almadığımız için öfkelisin.”
 29. 29. univerist.com • Uygun iletişim davranış kontrolünün en önemli basamağıdır. • DEHB olan çocuklar söylediklerinizin sadece bir kısmını duyabilir, • Mesajı uygun biçimde vermeli ve ne kadarının alındığını kontrol etmelisiniz.
 30. 30. univerist.com Çocuğunuzu en son ne zaman eleştirdiniz ? Çocuğunuzu en son ne zaman övdünüz ? “ Her 4 övgüye karşılık 1 eleştiri olmalı ” Çocuğun yaşı ne olursa olsun özel zaman uygulamasında hedeflenen şey ebeveynin çocuğu eleştirmeden, yönlendirmeden, kontrol etmeye çalışmadan sadece dikkatle izlemesi ve yapılan şeyleri takdir etmesidir.
 31. 31. univerist.com Nedenler Çocuğun Duygusu Çocuğun Gerçek Mesajı Uygun Yaklaşım Dikkat Çekmek Sıkılma, İlgi ihtiyacı “Beni farket” “Benimle ilgilen” Ortamı zenginleştirmek, uygun davrandığında ilgilenmek Güç mücadelesi Kontrol ve tehdit hissetme “Benim dediğim olacak” Güç mücadelesine girmemek, direnmeyi azaltacak uygulamalara geçmek, seçenek sunmak Öç alma İncinme, haksızlığa uğradığını düşünme “Ben de seni incitebilirim” Misilleme yapmamak, önce sakinleşmek, sonra birlikte sorun çözmek Yetersizlik Kendini yetersiz hissetme, güvensizlik “Hiç bir şeyi iyi yapamıyorum”, “Beni zorlama” Başarılarını görmek, başarı olmasını sağlayacak fırsat yaratmak
 32. 32. univerist.com Soruna çocukla birlikte 6 basamakta çözüm getirmek: 1. Sorunu tanımlamak 2. Çözümler üretmek 3. Çözümleri değerlendirmek 4. En uygun çözüme karar vermek 5. Kararın nasıl uygulanacağını belirlemek 6. Uygulamayı izlemek
 33. 33. univerist.com •Oyuncaklar için “Cumartesi Kutusu” •Kirli sepetine atılmayan giysileri yıkamamak. •Sabah hazırlanmazsa üzerindekilerle evden çıkmak. •Mola Yöntemi Mola zamanı çocuğun olumsuz, istenmeyen bir davranışının hemen ardından belirli bir süre kendi başına sessiz bir ortamda tutulmasıdır.
 34. 34. univerist.com Çocukla birlikte somut ödüllendirmenin söz konusu olduğu 4-8 yaş arasındaki çocukların olumlu davranışlar geliştirmesine yardımcı olacak bir sistemdir.
 35. 35. univerist.com Toplumsal normlara ve başkalarının temel haklarına saldırı olmaksızın olumsuz, düşmanca ve karşı çıkma tarzındaki davranışlarla belirli bir yıkıcı davranış bozukluğudur. Bu davranış özellikleri, okul sorunları, olumsuz akran ilişkileri ve anne-baba ile çatışmalar şeklinde güçlükler ve yetersizlikler oluşturuyorsa KO- KGB tanısı konulmaktadır.
 36. 36. univerist.com A.En az 6 ay süren, bu sırada aşağıdakilerden dördünün (ya da daha fazlasının) bulunduğu bir negativistik, hostil ve karşı gelme davranışı örüntüsü: 1) Sıklıkla hiddetlenir 2) Sıklıkla büyüklerle tartışmaya girerler 3)Büyüklerinin isteklerine ya da kurallara uymaya çoğu zaman etkin bir biçimde karşı gelir ya da bunları reddeder 4) Çoğu zaman, kasıtlı olarak başkalarını kızdıran şeyler yaparlar
 37. 37. univerist.com 5) Kendi suçları için çoğu zaman başkalarını suçlarlar 6) Çoğu zaman alıngandır, çabuk darılır ya da başkalarınca kolay kızdırılır 7) Çoğu zaman kızgın ve güceniktir 8) Çoğu zaman kincidir ve intikam almak ister
 38. 38. univerist.com İnsanlara ve Hayvanlara Karşı Gösterilen Saldırganlık 1) Çoğu zaman başkalarına kabadayılık eder, gözdağı verir ya da gözünü korkutur. 2) Çoğu zaman kavga-dövüş başlatır. 3) Başkalarının ciddi bir biçimde fiziksel olarak yaralanmasına neden olacak bir silah kullanmıştır. 4) İnsanlara karşı fiziksel olarak acımasız davranmıştır. 5) Hayvanlara karşı fiziksel olarak acımasız davranmıştır. 6) Başkasının gözü önünde çalmıştır 7) Birisini cinsel etkinlikte bulunması için zorlamıştır.
 39. 39. univerist.com Eşyalara Zarar Verme 8) Ciddi hasar vermek amacıyla isteyerek yangın çıkarmıştır. 9) İsteyerek başkalarının malına mülküne zarar vermiştir (yangın çıkarma dışında). Dolandırıcılık ya da Hırsızlık 10) Bir başkasının evine, binasına ya da arabasına zorla girmiştir 11) Bir şey elde etmek, bir çıkar sağlamak ya da yükümlülüklerinden kaçınmak için çoğu zaman yalan söyler (yani başkalarını “atlatır” ) 12) Hiç kimse görmeden değerli şeyler çalmıştır (örn.Kırmadan ve içeri girmeden mağazalardan mal çalma; sahtekarlık)
 40. 40. univerist.com Kuralları Ciddi Biçimde Bozma 13) 13 yaşından önce başlayarak, ailenin yasaklarına karşın çoğu zaman geceyi dışarıda geçirmektedir. 14) Anne-babasının ya da onların yerini tutan kişilerin evinde yaşarken en az iki kez geceleyin evden kaçmıştır (ya da uzun bir süre geri dönmemişse bir kez). 15) 13 yaşından önce başlayarak çoğu zaman okuldan kaçmıştır.
 41. 41. univerist.com Univerist® Education Company Pk:34736 Kozyatağı I Kadıköy I İstanbul I Türkiye T: 02167061154 I E-Posta: info@univerist.com Teşekkürler
 42. 42. univerist.com • EREN, E., (2001), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (7.bsk.), İstanbul: Beta Yayıncılık • FREEDMAN, J.L., SEARS, D.O., CARLSMITH, J.M., (2003), Sosyal Psikoloji, (Çev. Ali Dönmez), İmge Kitabevi: Ankara • GOLDSMITH, M., MORGAN, H., (2000), Team Building Without Time Wasting. www.marshallgoldsmithlibrary.com/docs/ (Erişim Tarihi: 6 Aralık 2012) • HEIFETZ, R.A ve LAURIE, D.L., (1997), The Work of Leadership, Harward Business Review, s.124-134 • HENSEY, M., (1992), Making Teamwork Work, www.empowermentexperts.com. (Erişim Tarihi: 6 Aralık 2012)

×