Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mülakatta Neler Sorulur ?

Mülakatta Neler Sorulur ?

  • Login to see the comments

Mülakatta Neler Sorulur ?

  1. 1. Univerist® Eğitim | Koçluk | Danışmanlık 19 Mayıs Mah. Atatürk Caddesi Turaboğlu Sok No:4/2 I Kozyatağı-Kadıköy I İstanbul 34736 I Türkiye T: 0216 706 1154 I F: 0216 386 8611 I E - Posta:info@univerist.com UNIVERIST EDUCATION COMPANY | BUSINESS SCHOOL | LEARNING ACADEMY | TECHNOLOGY SCHOOL Mülakatta Neler Sorulur ? www.univerist.com Biyografik mülakat soruları nelerdir ? • Kendinizi biraz anlatır mısınız? • Sizi ne moralinizi üst seviyede ,ne motive eder? • Herhangi bir zayıf yönünüz var mı ? Bunu nasıl güçlü yanlara çevirebilirsiniz ? • Hangi kitapları okursunuz ? Sizi en çok ne tür kitaplar derinden etkiler ? En son okuduğunu kitabın adı nedir ? Bize biraz bu kitabı anlatır mısınız ? • Hobileriniz nelerdir ? Ne tür alanlara ilgi duyarsınız ve bunlara ne kadar vakit ayırabiliyorsun ? • Zayıf ve güçlü yönleriniz nelerdir ? • Stres ve baskı altında olduğunuz bir ortamda nasıl davranırsınız? GeçmiĢte böyle bir ortamda bulundunuz mu ? Biraz bahseder misiniz ? • Sizi ne motive eder ? • Önümüzdeki beĢ yıl içerisinde kendinizi nerelerde görüyorsunuz ? • Önümüzdeki on yıl içerisinde kendinizi hangi kademede görüyorsunuz ? • Örnek aldığınız ve size ilham veren birileri yaĢamınızda var mı ? • Kariyer hedefleriniz, amaçlarınız nelerdir ? • Bazen zor kararlar almak zorunda kalırız. Bu tür bir karar almak zorunda kaldığınızda neler yaptınız veya neler yaparsınız biraz bahseder misiniz ? • EleĢtiri yapılsa kabul eder misiniz veya nasıl karĢılarsınız ? EleĢtiri aldığınızda davranıĢınız nasıl olur ? • Hafta sonu da iĢte çalıĢma imkanınız var mı ? Vardiyalı çalıĢma ya da fazla mesailerde yapar mısınız ? • YaĢadığınız çok zor bir problemle nasıl baĢa çıktınız ? GeçmiĢte hayatınızda yaĢadığınız olaylardan örnek verebilirmisiniz ? • Eğer yeniden tekrar dünyaya gelseniz veya zamanı biraz geri alsak ne yapardınız ? Eski iş yeri ile ilgili mülakat soruları nelerdir ? • İĢ deneyimlerinizde zevk alarak çalıĢtığınız ve en mutlu olduğunuz tecrübe hangisidir ? • ÇalıĢtığınız iĢyerinde bir üst kademeye geçmek yani terfi almak zormuydu ? Neden terfi alamadınız ? • Size sorumluluk veriliyor muydu ? Hangi sorumlulukları aldınız ? • İĢveren ve diğer çalıĢanlar hakkında ne düĢünüyorsunuz ? Nasıl bir çalıĢma yaĢamınız vardı ? Biraz bunlardan bahseder misiniz ?
  2. 2. Univerist® Eğitim | Koçluk | Danışmanlık 19 Mayıs Mah. Atatürk Caddesi Turaboğlu Sok No:4/2 I Kozyatağı-Kadıköy I İstanbul 34736 I Türkiye T: 0216 706 1154 I F: 0216 386 8611 I E - Posta:info@univerist.com UNIVERIST EDUCATION COMPANY | BUSINESS SCHOOL | LEARNING ACADEMY | TECHNOLOGY SCHOOL  Ģirkette iĢe baĢladığınızda aldığınız maaĢla son maaĢınız arasında ne kadar bir fark var ? • Bu Ģirkette hata yaptınız mı ve yaptıysanız en büyük hata neydi? • Bu Ģirkette kendinizi baĢarılı gördüğünüz alanlar nedir ? • Bu kadar sık Ģekilde neden iĢ değiĢtirdiniz, sebebiniz nedir ? Bağlılık size göre değil mi ? • Son iĢyerinizde piyasa Ģartlarına uygun olmayan yani piyasa altında bir ücretlei çalıĢıyormuĢsunuz. Neden bu Ģirketi tercih ettiniz ? • Son iĢyerinizde asgari ücretle çalıĢıyormuĢsunuz. Yeni hedefiniz nedir, bu ücreti ikiye katına çıkar mı ? Asgari ücreti hakettiğinizi düĢünüyor musunuz ? Başvurulan şirketle ilgili mülakat soruları nelerdir ? • Bu pozisyon alanında neden ilgileniyorsunuz ? • ġirketimiz hakkında bir araĢtırma yaptınız mı ? Halka açık bir Ģirket olduğumuzdan tüm finansal raporlarımız kamuya açıktır. Geçtiğimiz yıl ne kadar kar ettiğimizi veya ne kadar zarar ettiğimizi biliyor musunuz ? • BaĢvurduğunuz pozisyon birçok Ģirkette var , neden bu Ģirketle ilgileniyorsunuz ? • Bu pozisyon için uygun olduğunuzu neye bağlı olarak düĢünüyorsunuz ? • Sizce bu pozisyonda iĢe alınır mısınız , oranınız nedir ? • İĢ tanımımız Ģu…… Siz bu iĢ tanımına bağlı olarak firmamıza ne gibi katkılar sunabilirsiniz. • Aslında sizin bu pozisyon daki iĢ tanımındaki görevler için uygun olmadığınızı düĢünüyoruz. Siz bu konuda ne düĢünüyorsunuz ? • Bu pozisyonda fazlasıyla seyahat etmeniz gerekmektedir ? Ailenizle fazla vakit ayıramamak, onlarla vakit geçiremeyecek olmak sizi yıldırmaz mı ? • Hangi ortamlarda kendinizi çok rahat hissedersiniz ve bizimle çalıĢmaya baĢladığınızda nasıl bir ortam beklentiniz var ? • Ne kadar ücret almayı düĢünüyorsunuz , beklentiniz nedir ? • Bu tip mülakat sorularıyla adayı tanımaya çalıĢarak iĢe uygun olup olmadığına bakılır. Eğer mülakat teknikleri eğitimi aldıysanız bu sorulara nasıl cevaplar vereceğinizi biliyor olmalısınız.

×