Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Koçlukta Yaklaşımlar ve Koçluk Uygulamaları

345 views

Published on

Koçlukta “yaklaşım” kavramı; nasıl koçluk yapılacağını değil, prensipleri, ilkeleri, model ve teknikleri kapsayan sistematik bir yapının bütününü ifade eder.

Published in: Career
 • Login to see the comments

Koçlukta Yaklaşımlar ve Koçluk Uygulamaları

 1. 1. KOÇLUKTA EKOLLER, YAKLAŞIMLAR, MODELLER KANITA DAYALI KOÇLUK UYGULAMALARI Hazırlayan: Özlem Akbostancı 24 Eylül 2014 Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul www.koclukplatformu.org
 2. 2. Bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem (metot) veya akım, okul. EKOL /AKIM www.koclukplatformu.org
 3. 3. Psikoloji Sosyoloji Felsefe Yönetim Koçluk, disiplinlerarası bir sistemdir. www.koclukplatformu.org
 4. 4. YAKLAŞIM Bir sorunu ele alış, ona bakış biçimi. (TDK) Koçlukta “yaklaşım” kavramı; nasıl koçluk yapılacağını değil, prensipleri, ilkeleri, model ve teknikleri kapsayan sistematik bir yapının bütününü ifade eder. www.koclukplatformu.org
 5. 5. • Süreci, soyut ve kavramsal olarak anlamaya yardım eder. • Koçun, süreci kontrol altında tutmasına ve müşterinin odakta kalmasına yardım eder. • Sürecin planlı ve sistematik yürümesini destekler. Koçluk sürecinde bir plana göre izlenen yöntem /metot MODEL www.koclukplatformu.org
 6. 6. 1990’lı yıllardan itibaren, literatürde yer almaya başlayan KDU, bilim ve uygulamayı bütünleştirmeye çalışan yaklaşımlardan biridir. “Kanıta Dayalı-Evidence Based” kavramı ilk defa 1991 yılında David Eddy tarafından kullanılmıştır. Bu alandaki yöntemler Mc Master Üniversitesi’nden David Sackett ve Gordon Guyatt tarafından geliştirilmiştir. KANITA DAYALI UYGULAMALAR www.koclukplatformu.org
 7. 7. Tıp Diğer Sağlık Hizmetleri Psikoloji Eğitim Sosyal Hizmetler Koçluk Yönetim İnsan Kaynakları UYGULAMA ALANLARI www.koclukplatformu.org
 8. 8. Geçerli en iyi uygulamanın, açık, akıllıca ve sağduyulu bir şekilde bireyler hakkında karar vermek için kullanılması, uzmanlığın sistematik araştırmalardan elde edilmiş olan kanıtlarla bütünleştirilmesidir. (Sackett, 1996) KANITA DAYALI UYGULAMA NEDİR? www.koclukplatformu.org
 9. 9. • En İyi Uygulamalar • Uygulayıcının Deneyim ve Uzmanlığı • Hizmet alan kişinin konumu – Değer – Beklenti – İhtiyaç KANITA DAYALI UYGULAMADA 3 TEMEL ÖGE International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring Vol. 4, No.1, www.koclukplatformu.org
 10. 10. KANIT ? Uzmanlık, Kişisel Deneyim, Bilimsel Araştırmalar, Uzman Görüşü , Komisyon Raporları, En İyi Uygulamalar, Kıyaslama (Benchmarking) www.koclukplatformu.org
 11. 11. Bilimsel araştırma yapmak değildir. Ne Değildir? Bence, bana göre…… ifadeleri ile dayanağı olmayan kişisel yorumlar yapmak değildir. “Bir yerde duydum bana doğru geldi”………sorgulamadan kabul etmek değildir. Süreci yapılandırırken en iyi kanıtın bulunması ve ona ulaşılması. Kanıtın kalitesini ve uygulanabilirliğini eleştirel şekilde değerlendirilmesi Bilimsel kaynağa ulaşabilme. Nedir? “Bunun doğru olduğunu hissediyorum”…… demek değildir. Kritik Düşünme, analiz, SÜREKLİ ÖĞRENME “Kanıta Dayalı” Olmak SUBJEKTİF DEĞERLENDİRMELER KANIT www.koclukplatformu.org
 12. 12. Kanıta Dayalı Karar ve Koçluk Süreci En İyi Uygulamalar: Teorik, bilimsel altyapı, Geçerli ve güncel bilgi Müşteri Gereksinimleri Değerleri Beklentileri, Koç: Uzmanlık, Deneyim, Yetkinlikler Koçluk süreci en iyi uygulamalar, koç ve müşteri ögeleri ile bütünleştiğinde “kanıta dayalı” olacaktır. www.koclukplatformu.org
 13. 13. Kanıta İhtiyaç Var • Objektivite • Güvenilirlik • Eleştirilebilirlik • Tutarlılık • Savunulabilirlik • Öngörülebilirlik • Sistemlilik www.koclukplatformu.org
 14. 14. “ İyi kanıt her şey demek değildir, onun nasıl kullanılacağı önemlidir. Aslında kanıtın iyi kullanımı her şeydir” (Jeniceck& Hitchcock, 2005) Koçun, yetkinlik ve uzmanlığı sürecin kalitesine etki etmektedir. İyi analiz edilmiş, sorgulanmış, değerlendirilmiş ve uygulamaya geçirilmiş kanıtlar , süreci olumlu etkiler. Koçun Yetkinlikleri www.koclukplatformu.org
 15. 15. Davranışçı Yaklaşım Bilişsel Davranışçı Psikoloji Psikanalitik Yaklaşım Öğrenme Modelleri Pozitif Psikoloji Diyalektik Davranışçı Yaklaşım Hümanistik Yaklaşım Gestalt Yaklaşımı Psikometri Kültüre Dayalı Modeller İş ve Organizasyon Bilgisi Liderlik Modelleri Kanıta Dayalı Koçluk: İlişkili Olduğu Alanlar En İyi Uygulamalar: Geçerli, Güncel Bilgiler, Teorik Yaklaşımlar www.koclukplatformu.org
 16. 16. KANITI ARA KANITI ANALİZ ET KANITI UYGULA DEĞERLENDİR Koç, bilimsel ve geçerli bilgiyi araştırır Kendi uzmanlığı ve deneyimleri ile bütünleştirerek kanıtın uygulanabilirliğini araştırır. Müşterinin konumu ve değerleri ile uyumlu olacak şekilde süreci tasarlar ve yürütür. Sürecin etkinliğini değerlendirir. En iyi uygulamalar Koçluk teknikleri + teorik altyapı Kanıta Dayalı Koçluk: Adımları www.koclukplatformu.org
 17. 17. “Kanıta Dayalı Koçluk Yaklaşımı”, • Koçun, uygulayacağı teknikler ile teorik altyapıyı bütünleştirerek, strateji geliştirmesi ve entelektüel birikim / derinlik kazanması açısından önemli bir araçtır. • Sanat (Uygulama) ve Bilimselliği Buluşturan Bir Koçluk Yaklaşımıdır. (APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice) SON SÖZ www.koclukplatformu.org
 18. 18. KPD MESLEKİ PANELLER DİZİSİ 2 24.09.2014 KOÇLUKTA EKOLLER, YAKLAŞIMLAR, MODELLER KANITA DAYALI KOÇLUK UYGULAMALARI #koçluktayaklaşımlar www.koclukplatformu.org

×