Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bilinçaltı ve Öğrenme Temel Bilgiler-2

377 views

Published on

İlk nefesimizden bu yana
Ne duymuşsak,
Ne görmüşsek,
Neye dokunmuşsak,
Ne hissetmişsek,
Ne tatmışsak,hepsi bilinçaltımızda depolanıyor.

Published in: Career
 • Login to see the comments

Bilinçaltı ve Öğrenme Temel Bilgiler-2

 1. 1. Univerist® Education Company Pk:34736 Kozyatağı I Kadıköy I İstanbul I Türkiye T: 02167061154 I E-Posta: info@univerist.com
 2. 2. İlk nefesimizden bu yana • Ne duymuşsak, • Ne görmüşsek, • Neye dokunmuşsak, • Ne hissetmişsek, • Ne tatmışsak,hepsi bilinçaltımızda depolanıyor.
 3. 3. 80 mega pixel En Gelişmiş Mercek 576 mega pixel
 4. 4. Bilinçaltımız duyu organlarımız yoluyla çevremizde var olan uyarıcılardan gelen verileri saniyenin 1/4000 oranındaki bir zaman aralığında yakalayabiliyor!
 5. 5. 300 Yıl Aralıksız HD Kayıt Kapasitesinin Üzerinde Bir Veri Bankası
 6. 6. Sosyal hayatınızdan profesyonel yaşantınıza, beğendiğiniz şeylerden inanç sistemlerine, korkularınızdan arzularınıza her şeyi kontrol eden bilinçaltınız! Öyleyse PATRON KİM?
 7. 7. • Bilinçaltımız asla kapanmaz! • Bilinçaltımızın açma – kapama düğmesi yoktur! • Bilinçaltımız gece-gündüz demeksizin, ne yapıyor ya da yapmıyor olduğumuza bakmaksızın her an aktiftir!
 8. 8. • Hastalık, koma hali, uyku ya da hipnoz hali, fark etmeksizin, bilinçaltı kişi yaşadığı sürece işlem yapmaya devam eder. Ustam bu konuda şöyle demişti benim bir sorum karşısında: ‘Bilinçaltı bizim gerçekte ait olduğumuz boyutla olan bağımızdır.
 9. 9. • Bilinçaltı için geçmiş ya da gelecek yoktur; bu ayrımı kavrama şansı da yoktur. Onun için var olan tek zaman dilimi sürekli akmakta olan andır.
 10. 10. • Bilinçaltımız bedenimizi ve tüm davranışlarımızı kontrol eder. • Ama biz bu sessiz süreci fark etmeyiz. • Bilinçaltı doğru ile yanlışı, gerçek ile hayali ayırt edemez.
 11. 11. • Bilinçaltımız aynen bir bilgisayar programı gibi çalışır ve önceden bilgisayara kurulmuş uygun bir donanım aracılığıyla yüklenen verileri okur, onlarla (kodlar aracılığıyla verilen komutları yerine getirerek) ilgilenir. • Bu işlemi gerçekleştirirken yüklenen veri hakkında yorum ya da değerlendirme yapmaz.
 12. 12. Bilinçaltı, çocukluk dönemimizin ilk birkaç yılında temel veri kayıtlarını tamamlar. (5 yaşına kadarki dönemde)
 13. 13. Temel veri kayıtlarını 5 yaşına kadarki dönemde tamamlayan bilinçaltının dili de 5 yaşındaki bir çocuğun dilidir ve bir çocuk gibi sade ve açık anlatımları daha iyi anlayacaktır.
 14. 14. Değişim, bilinçaltının alıştığı o güvenli alana tanımadığı bazı kişilerin ayak basması, güvenli sahanın ‘tanınmayan,bilinmeyen bazı yabancılar tarafından ihlali’ anlamına gelir.Bu nedenle de bilinçaltı kendisiyle,(iyisiyle-kötüsüyle) var olan hayatıyla ilişkili hiç bir şeyin değişmesini istemez.
 15. 15. Bilinçaltı çoğunlukla–çok önce oluşturulmuş mutlak gerçekler olarak kaydedilmiş bilgileri tarayarak– genellemeler yapar ve bu şekilde çalışma eğilimi gösterir.
 16. 16. Bilinçaltı duyduğu sözcükleri – içinde kullanıldıkları cümle(ler)den – bağımsız olarak algılayıp, cümledeki diğer sözcüklerle birlikte oluşturacağı manadan soyutlayabilir ve öylece kayıt edebilir.
 17. 17. Temel ihtiyaçlarımızın doyuma ulaştırılmasını isteyen bilinçaltımız, o ihtiyaçların doğru mu yanlış mı, eksik mi fazla mı olduğunu sorgulamaz. Ortada temel bir ihtiyaç vardır ve bir an evvel ihtiyacı karşılamak gerekir (acıkınca hemen gidip bir şeyler yemek gibi).
 18. 18. Çoğu kişisel gelişim kaynağının buluştuğu ortak bir nokta olan ‘kişi kendi inançlarıyla uyumlu insan ve olayları hayatına çeker ve inandığı her şeyin gerçek olması için çalışır’ bilgisinin ardında yatan şey bilinçaltının bu özelliğidir.
 19. 19. Bilinçaltı – çoğu kişinin tahmin edemediği bir şekilde – uyarıcıları tersten algılama yetisine sahiptir.
 20. 20. Örneğin, bilinçaltımız cümleleri tersten duyabilir, resimleri tersten görebilir ve bu durum bilincimiz için çok zorken, bilinçaltımız için bu algı türü oldukça kolaydır. Bu nedenledir ki, subliminal yöntemlerle insanlara ulaştırılması düşünülen mesajlar (yani subliminal mesajlar) bilinçaltının bu yetisini hedef alır ve bilincin fark edemeyeceği kadar küçük zaman aralıklarına gizlenen tersten cümleler ve/veya imajlarla sayısız bilgiyi hedef kitlelere ulaştırabilirler.
 21. 21. Subliminal Mesajlar: Diğer adıyla ‘bilinçaltı mesajları’, başka bir objenin içine gömülü olan bir işaret ya da mesajdır ve normal insan algısı limitlerinin altında kalmak, o anda fark edilmemek üzere tasarlanmıştır.
 22. 22. Bilinçaltının sözcüklerden çok resimlere tepki gösterir. Bilinçaltı kişinin iç ve dış dünyasıyla semboller aracılığıyla konuşur. Bu nedenle birçok insan sözcüklerden çok resimlere tepki gösterir.
 23. 23. Bilinçaltında sürekli bir şeyler bir başka şeyi ya da şeyleri çağrıştırır; bir veri başka bir veriyi aktive eder ve bazen küçücük gibi görünen bir tetikleyici zincirleme bir etki uyandırabilir. Bu etki olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilir.
 24. 24. Bilinçaltınız bilincinizden 30.000 kat daha güçlüdür!
 25. 25. • Bilinçaltımız aynı anda çoklu işlem yapabilme yetisine sahiptir; • Bilinçaltımız aynı anda çok sayıda ve miktarda veriyi işleyebilir, otomatik olarak birçok görevi yerine getirebilir.
 26. 26. Bilinçaltı bilinçli zihinden emir alır: yani ya kişi bilinçli olarak bilinçaltına emirler verir ya da bunu bilinçsizce yapar ama mutlaka yapar.
 27. 27. Eğer kişi bilinçli bir şekilde emir vermeyi başarırsa bilinçaltındaki verileri değiştirebilir, yeni veriler girebilir ve bilinçaltının kişinin istediği hayatı gerçekleştirmesi için çalışabilir. Ancak bu noktada dikkatli olunması gereken bir husus vardır: Bilinçaltı hiç bir şeyden şüphelenmez ve sorgulamaz. Bu yüzden de kişinin bilinçaltına hangi komutları verdiğine dikkat etmesi gerekir.
 28. 28. Bilinçaltımız diğer birçok duygu ve kavramı, hissedilen nefret, kıskançlık ve haset gibi olumsuz duyguları kayıt eder ve bu duyguları kendisinde var olan mutlak kayıtlarla örtüşecek uygun ortamlarda ortaya çıkartabilir.
 29. 29. Bilinçaltı düzenli tekrarlara karşı duyarlıdır – yani bilinçaltımız bir düşünceyi, duyguyu ya da cümleyi sürekli tekrar ederseniz bunu en sonunda kayıt eder; mutlak öğrenme sürecinde tekrara gerekli önemi veren kişiler hem eğitirken hem de eğitilirken bunun faydasını göreceklerdir.
 30. 30. “Küçüğü büyük olarak düşün, az olanı da çok olarak. Zorlukla hala kolayken yüzleş; büyük işlerin üstesinden bir dizi küçük eylemle gel.” - Lao Tzu
 31. 31. Anthony Robins ve John Grinder (NLP) Amerikan ordusuna teklif: Ordunun iki ayda verdiği atış eğitimini 2 günde verebiliriz. Önce olabildiğince yakın mesafeden başlanır; Giderek adım adım uzaklaşılır. 2 aylık bir eğitimin ardından elde edilen %65’lik isabet başarı yüzdesi, iki günün sonunda %86’ya çıkmıştır.
 32. 32. Sonuç: Az çoktur, Çok azdır…
 33. 33. Univerist® Education Company Pk:34736 Kozyatağı I Kadıköy I İstanbul I Türkiye T: 02167061154 I E-Posta: info@univerist.com Teşekkürler
 34. 34. • Akiskal, H., S. & Mallaya, G. (1987). Criteria for the “soft” bipolar spectrum: treatment implications. Psychopharmacological Bulletin, 23, 68-73. • Akiskal, H., S. & Akiskal, K. (1992). Cyclothymic, hyperthymic and depressive temperaments as subaffective variants of mood disorders. In: Tasman, A., Riba, M., B. (Eds.), Annual Review, vol.11, American Psychiatric Press, Washington, DC, 43-62. • Akiskal, H., S. (1998). Toward a definition of generalized anxiety disorder as an anxious temperament type. Acta Psychiatrica Scandinavica, 393, 66-73. • Buss, A., H. (1995). Personality, temperament, social behavior, and the self. Boston: Allyn & Bacon.150

×