Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Penerangan intervensi .pptx edit

2,778 views

Published on

interventsi PILL

Published in: Education
 • Be the first to comment

Penerangan intervensi .pptx edit

 1. 1. 54 Bidang Keutamaan Dalam Transformasi Sekolah Mempertingkat kualiti kepimpinan PGB Mengawal masa guru berada di sekolah Mempertingkat kualiti guru Mempertingkat disiplin murid Mempertingkat kehadiran murid Mengenal pasti murid sasaran masalah Menyenaraikan cadangan intervensi Memahami Membuat intervensi Menyediakan Pelan Tindakan 1 2 punca 3 4prioriti 5
 2. 2. Setiap sekolah menyediakan Program Intervensi Lima Langkah (PILL) ▪ Kenal pasti sasaran/kelas bermasalah yang perlu diberi keutamaan ▪ Senarai disokong dengan data/KPI ▪ Apakah punca kepada masalah yang dihadapi di murid-murid yang dipilih? ▪ Senaraikan cadangan- cadangan untuk menangani punca masalah yang hendak ditangani ▪ Bincangkan amalan terbaik di sekolah ▪ Buat prioriti terhadap intervensi yang disenaraikan – adakah ia mudah dilaksana, adakan ia berimpak tinggi? ▪ Buat pelan tindakan dengan terperinci ▪ Nyatakan pegawai/guru bertanggungja wab dan tarikh pelaksanaan Mengenal pastisekolah sasaran 2. Memahami masalah Menyenaraikan cadangan intervensi 4. Membuat intervensi Menyediakan Pelan Tindakan 1 punca 3 prioriti 5 Rujuk data kehadiran bulan Februari 2016. Fokuskan berdasarkan kepada: 1-Murid 2- Keluarga 3- Guru Rujuk Templete pengurusan Risiko seperti sebelah iaitu slaid 5
 3. 3. Setiap sekolah menyediakan Program Intervensi Lima Langkah (PILL) Mengenal pastisekolah sasaran 2. Memahami masalah Menyenaraikan cadangan intervensi 4. Membuat intervensi Menyediakan Pelan Tindakan 1 punca 3 prioriti 5 Rujuk data kehadiran bulan Februari 2016. Fokuskan berdasarkan kepada: 1-Murid 2- Keluarga 3- Guru
 4. 4. Fokus 1 : Mempertingkatkan Kehadiran Murid 1. Murid manakah yang menghadapi masalah? 2. Siapa yang menghadapi masalah/isu berkaitan? 3. Apakah maklumat dan data yang menyokong? 4. Berapa sasaran ingin diberi fokus? Kemampuan? 5. Pastikan kumpulan sasaran adalah betul Langkah 1 : Tentukan / Kenal pasti kumpulan sasaran dengan tepat Mengenal pastisekolah sasaran 1
 5. 5. Rujuk kepada senarai sekolah yang dipilih / sekolah sasaran Langkah 2 : Tentukan / Kenalpasti punca kepada masalah berkaitan 1. Kenapa prestasi mereka begitu? 2. Mengapa mereka menghadapi masalah seperti itu? 3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut? 4. Bagaimanakah pandangan murid, ibu bapa atau guru berkaitan isu berkaitan? 5. Adakah itu punca sebenar? Alat-alat : Tulang Ikan Ishikawa, 5W2H, Cause & Effect dan lain-lain Terokai segala kemungkinan Memahami masalah 2 punca
 6. 6. Mengapa pendidikan kita tidak cemerlang? 58
 7. 7. Kenapa murid kita begitu seronok bila sekolah cuti? Kenapa mereka tidak seronok untuk ke sekolah? 59 Bagaimana suasana di dalam bilik darjah? Bagaimana keadaan PdP di dalam kelas?
 8. 8. 60 Mengapa ibubapa perlu menghantar anak ke kelas tuisyen?
 9. 9. ponteng sekolah? Di mana mereka bila tiada di sekolah? Mengapa mereka stress di sekolah? 61
 10. 10. 1. Mengapa prestasi akademik sekolah rendah? 2. Mengapa pencapaian murid rendah? 3. Mengapa prestasi mata pelajaran …… rendah? 4. Mengapa murid tidak menjawab soalan? 5. Mengapa murid tidur semasa peperiksaan? 6. Mengapa………? 7. Mengapa……….? 62
 11. 11. ROOT CAUSE ANALYSIS – MENGENAL PASTI PUNCA MASALAH 63
 12. 12. 64 “What do struggling schools report?” 1 2 3 Masalah pengangkutan ke sekolah Murid kurang motivasi atau tidak berminat untuk bersekolah Latar belakang keluarga kurang menekankan pendidikan Memahami masalah 2 punca Punca masalah mungkin banyak dan pelbagai. Pilih yang utama
 13. 13. “What do struggling students say?” “Why they cannot perform as expected” 1 2 3 Kemahiran asas murid lemah Persekitaran sekolah kurang menyokong PdP Kualiti pengajaran kurang memuaskan Memahami masalah 2 punca Punca masalah mungkin banyak dan pelbagai. Pilih yang utama
 14. 14. Rujuk kepada punca masalah 1. Buat sumbang saran. 2. Apakah yang boleh dilakukan untuk menangani isu? 3. Lihat semula program/intervensi yang lalu dan nilai impaknya. 4. Apakah pendekatan lain yang mungkin berkesan? 5. Bolehkah program-program yang lepas menjadi lebih berkesan dengan sedikit penambahbaikan? 6. Senaraikan semua cadangan intervensi. Terima dahulu semua cadangan. Langkah 3 : Senaraikan cadangan penyelesaian untuk setiap punca yang diberi keutamaan Beri fokus kepada program / aktiviti yang di dalam kawalan kita Menyenaraikan cadangan intervensi 3
 15. 15. Menyelesaikan masalah …
 16. 16. Menyelesaikan masalah … 68
 17. 17. 1. Kolaborasi dengan pemimpin masyarakat 2. Program guru penyayang 3. Asrama desa 4. Kaunseling kepada ibu bapa / penjaga 5. Mendapatkan sokongan politik 6. Kunjungan ke rumah 7. Pengangkutan murid Beri fokus kepada program / aktiviti yang di dalam kawalan kita Menyenaraikan intervensi 3cadangan Senaraikan cadangan intervensi untuk menangani punca masalah yang dihadapi
 18. 18. 70 Kehadiran Murid Impak Mudah untuk dilaksana Asrama desa Pengangkutan murid Program Guru penyayang Kolaboratif dengan pemimpin masyarakat Kunjungan ke rumah Kaunseling penjaga Mendapatkan sokongan politik Menyenaraikan intervensi Membuat intervensi 3cadangan 4prioriti
 19. 19. 71 Menyediakan Tindakan 5Pelan Sediakan pelan tindakan yang terperinci untuk setiap keutamaan dan punca masalah 1. Apa yang perlu dilaksanakan? 2. Siapakan yang akan melaksanakannnya (pegawai bertanggungjawab) 3. Tarikh mula dan akhir pelaksanaan sesuatu aktiviti 4. Buat carta Gantt BIL KEUTAMAAN INTERVENSI SENARAI SEKOLAH SASARAN TINDAKAN (APA YANG PERLU DIBUAT) UNIT PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB TARIKH MULA TARIKH AKHIR Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jan. 2014 Kehadiran Murid Pertemuan Bersemuka dengan Ibubapa SMKB. SMKH, SMKGT, SMKAG, SMKSP Mengenal pasti sekolah sasaran, mengenal pasti punca masalah dan menyediakan pelan tindakan KU HEM Mohd Nasir 4 Jun2013 5 Jun2013 Kehadiran Murid Pertemuan Bersemuka dengan Ibubapa SMKB. SMKH, SMKGT, SMKAG, SMKSP Menyediakan buku panduan pertemuan dengan ibubapa dengan berkesan KU HEM Mohd Nasir 16 Jun2013 30 Jun2013 Kehadiran Murid Pertemuan Bersemuka dengan Ibubapa SMKB. SMKH, SMKGT, SMKAG, SMKSP Mesyuarat pertama penyelarasan pelaksanaan program PPD Head Abdullah 5 Julai 2013 5 Julai 2013 Kehadiran Murid Pertemuan Bersemuka dengan Ibubapa SMKB. SMKH, SMKGT, SMKAG, SMKSP Menyediakan jadual pelaksanaan program KU HEM Mohd Nasir 10 Julai 2013 12 Julai 2013
 20. 20. Pelan Tindakan

×