Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Facebook Etkileşimi

1,145 views

Published on

Facebook'da yapılan kullanıcı hareketlerini tanımlamak için düzenlediğimiz bu infografik; Facebook sayfa yönetiminde kullandığınız ölçümleme metriklerinizi anlamanızı kolaylaştırmak için oluşturulmuştur.

Published in: Marketing

Facebook Etkileşimi

  1. 1. F E O E İŞ İ A B KTL İ C O KEM 7, 4 40 2 5, 4 00 3 50 0 1, 4 4 CO’ KZUA F E O D KZOU EDVR A B K A EYRM YZIAIYR AI YZI S LO YP I R AIY LO 1 HR E DK AA Ai D K KZi EL K N P LŞ I R A AIY Y LO KZOORF EFTĞA Y L iR ü EY K NO 32 6 8, 1 8 8, 7 25 5 KZÇR Ei i EK KZUU EDRM GNE Ei R ÜCL N O L Y 15 4 3, 9 8 K y a : me o an k i . m T c BĞN i R EEiY LO İE İ Ç RK Y YLMI A II O G NK RAİ Ü R Tİ C EL İE İ Ç RK TP E İ İL R D RM UU G N E L ME Ü C LE BĞA T A LN I FTĞA OO RF VD O İE E KL ŞM T İE İ Y R ML R OU A PYAI A A L ŞML R B Ğ NL R E E İE E KL ŞM T İE İ OR N A I Y R ML R OU A PYAI A A L ŞML R B Ğ NL R E E İE G SE İ Ö T RM HK Y N N İA E İ OL Ş MU UU Y R ML R P Y A I AR OU A A L ŞML İ r i e e e ,ou a a ç i b ğ n n y rmly n eğ y d p y şnk l nc a. a a a l a ul ı lr a a ı B Ğ NL R E E İE

×