Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa entrevista clínica 2017 actualitzat

1,848 views

Published on

Programa curs entrevista clínica 2017 actualitzat per a residents de segon any de Medicina Familiar i Comunitària i per residents de 1er any de Infermeria Familiar i Comunitària.

Published in: Health & Medicine
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Programa entrevista clínica 2017 actualitzat

  1. 1. CURS ENTREVISTA CLÍNICA 1ª Edició febrer 2017 (13 matí/14 tarda/15 matí/16 tarda/17 mati) Horari 09:00-13:00 16:00-20:00 20 hores lectives 2ª Edició març 2017 (6 tarda /7 mati /8 tarda /9 mati /10 mati) Horari 09:00-13:00 16:00-20:00 20 hores lectives 3ª Edició abril 2017 (24 tarda /25 mati /26 tarda /27 mati /28 mati) Horari 09:00-13:00 16:00-20:00 20 hores lectives Centre 1a edició:Unitat Docent excepte el dia 15 de febrer que es farà al CAP Passeig St Joan 2a i 3a edició: Unitat Docent C/ Sardenya,375 Alumnes Residents medicina familiar i comunitària de segon any Promoció 2015-2019 Residents infermeria familiar i comunitària de primer any Promoció 2016-2018 Objectius docents  Sensibilitzar els participants sobre la conducta verbal i no verbal que desenvolupen en l'entrevista clínica.  Afavorir que el metge acompleixi les tasques bàsiques de l'entrevista, tant en la fase exploratòria com en la resolutiva.  Ensenyar les tècniques més factibles davant pacients i situacions difícils.  Sensibilitzar els professionals sobre la complexitat de la comunicació en organitzacions jerarquitzades. Contingut teòric i pràctic Totes les sessions tindran un contingut teórico-pràctic, amb una durada 4 hores per sessió. Estructura: 1. Comunicació generalitats. Comunicació no verbal. 2. Tasques bàsiques de l'entrevista. Part exploratòria. 3. Tasques bàsiques de l'entrevista. Part resolutiva. 4. Situacions difícils: pacient hostil, informació de malalties greus... 5. Comunicació amb els companys. Metodologia docent Predominantment pràctica i participativa. El curs es recolza en una tècnica d'aprenentatge que ens donarà la possibilitat de reproduir l'entrevista clínica de cada dia; aquesta tècnica es el role-playing (representació de papers) gravat o representat en la mateixa sessió. Docents Tots els docents són membres del grup Comunicació i Salut. Coordinació Dr. Josep Massons i Dr. Josep M. Bosch. Avaluació Els alumnes avaluaran la globalitat del curs i a cadascun dels professors, d'acord amb el qüestionari de valoració dels cursos. Es lliurarà, al final de la residència, un certificat d'assistència als alumnes que assisteixin al 80% de les hores lectives del curs.

×