Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa atenció comunitària 2016

1,014 views

Published on

ATENCIÓ COMUNITÀRIA: ELABORACIÓ D'UN PROJECTE COMUNITARI.

Dirigit a: R3 de MFiC (promoció 2014-18) i a R1 d’infermeria FiC (promoció 2016-2018) de la Unitat Docent de Barcelona Ciutat.

Durada: 55 hores. 40 hores es faran en curs online i 15 hores seran de pràctica comunitària i elaboració d’informe final en els centres d’AP.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Programa atenció comunitària 2016

  1. 1. Atenció comunitària: elaboració d’un projecte comunitari. Dirigit a: R3 de MFiC (promoció 2014-18) i a R1 d’infermeria FiC (promoció 2016-2018) de la Unitat Docent de Barcelona Ciutat. Durada: 55 hores. 40 hores es faran en curs online i 15 hores seran de pràctica comunitària i elaboració d’informe final en els centres d’AP. Dates: Dates curs online de la camfic: 15 de setembre a 30 de desembre de 2016 Dates de la sessió per explicar com fer la pràctica comunitària: 1a edició: 14 desembre 2016 de 13:00-15:00 hores. 2a edició: 19 gener de 2017 de 13:00-15:00 hores. Objectius: • Conèixer el model d’Atenció Primària Orientada a la Comunitat i els conceptes de: Salut comunitària, Determinants de l’estat de salut, Promoció de la salut, Actors, actius i recursos de la comunitat. • Conèixer i analitzar experiències en salut comunitària dels equips d’atenció primària de Barcelona. • Participar activament en una intervenció comunitària que es realitzi en l’entorn del centre del resident. • Elaborar un informe en grup de la intervenció comunitària on s’ha participat. Professorat: Professors de la camfic: curs online. Professionals dels equips i tècnics de salut de Barcelona Ciutat per a la part pràctica: Victoria Feijoo, Carles Valero, Andrea Sánchez Callejas, Isabel Plaza Espuña. Programa/ metodologia: La part online del curs de salut comunitària està organitzada per la Camfic. El contingut i inscripcions al curs es pot consultar en aquest enllaç: http://w.camfic.cat/apoc1 Activitat comunitària de l’EAP: Els residents participaran en alguna intervenció comunitària que es faci al seu centre o en algun altre del seu entorn. La participació pot ser en reunions de preparació de l’activitat, desenvolupament de l’activitat en sí, reunions d’avaluació, assistència a consells de salut etc. El temps dedicat a aquesta participació serà d’entre 10 i 15 hores. Per a poder avaluar aquesta activitat com a feta, el resident haurà de presentar un informe en el que hagi treballat els objectius, activitat feta i avaluació de la mateixa. L’avaluació es treballarà mitjançant els conceptes clau del PACAP. Per explicar que s’ha de fer a la pràctica comunitària es farà una sessió presencial a les dates que s’indiquen a l’apartat de dates. Elecció d’activitat comunitària: s’ha de triar una activitat del llistat del curs. S’ha de comunicar la tria al responsable del curs abans del 28 de febrer de 2017. L’activitat es podrà realitzar fins el 30 d’octubre de 2017
  2. 2. Els residents d’un mateix centre tindran com a mínim una reunió amb el tècnic de salut de referència per a resoldre dubtes i aclarir conceptes relacionats amb l’elaboració de l’informe. S’habilitarà una aula virtual per a penjar el material del curs i per disposar d’un fòrum per a comunicar- se i poder resoldre dubtes. Per poder obtenir el certificat de realització del curs es demana un mínim de 80% de realització de tasques de la part online i presentar l'informe de l'activitat comunitària.

×