Unionens vision

454 views

Published on

Unionens vision

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
454
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unionens vision

  1. 1. Unionens vision Fastställd av Unionens extra kongress 2009
  2. 2. Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skaparframgång, trygghet och glädje i arbetslivet.Med ”Tillsammans är vi” menar vi att Unionens känneteckengenom att alla medlemmar samverkar får Den fackliga idén handlar om möjlighetervi den storlek och styrka som krävs för att att påverka sin situation på arbetet ochkraftfullt påverka vår omvärld. Unionen möjligheten att vara med och påverka sittär en demokratiskt styrd organisation vars förbund. Det fackliga arbetet bygger påuppdrag utgår från beslut fattade av med- grundläggande demokratiska principerlemmarna. Unionen använder olika former om människors lika värde, solidaritet ochav demokratiskt inflytande, såväl på arbets- gemenskapen på arbetsplatsen.platsen som i Unionen, som passar allamedlemmar. Grunden för vårt fackliga Unionen erbjuder det mest intressanta ocharbete är gemenskapen på arbetsplatsen attraktiva medlemskapet och kännetecknassom ger medlemmarna inflytande över av att Unionen är:företagets utveckling. Förutsättningen föratt uppnå visionen och skapa ett bättre Närvarandearbetsliv är vårt engagemang, mod, Unionens förtroendevalda och anställdaintresse och vilja att förändra. finns nära, både på arbetsplatserna och genom stark regional närvaro och verksam-Med ”den ledande kraften” menar vi att het. Det är vi som medlemmar och våraUnionen ligger steget före genom att pro- vardagsnära frågor i arbetslivet som utgörducera och föra ut ny kunskap som skapar den självklara utgångspunkten för detdebatt. Unionen tar ställning och driver fackliga arbetet.utvecklingen framåt, både på arbetsplatsenoch på samhällsnivå. Medlemmarnas, de Unionen sätter människan i fokus och iförtroendevaldas och Unionens anställdas kontakten med Unionen bemöts varjesätt att agera skapar ett öppet, respektfullt medlem med respekt och tydlighet avoch kreativt klimat som bejakar jämställd- kompetenta och kvalificerade företrädare.het, mångfald och tillvaratar kunskaperoch erfarenheter från individ, näringsliv Starktoch samhälle. Unionen är landets största fackförbund som representerar alla tjänstemän på arbetsplatsen,Med ”framgång, trygghet och glädje i arbets- oavsett bransch, yrke, utbildning och befatt-livet” menar vi att alla har rätt att verka i ett ning. Genom att många är med finns styrkanklimat med goda och stimulerande arbets- på arbetsplatsen, möjligheten att ge en mycketvillkor som ger arbetsglädje och framtidstro. god individuell service och att vara ett för-Alla ska ha möjlighet till löne- och kompe- bund som alla lyssnar på. Unionen är etttensutveckling och vara eftertraktade i samt- kraftfullt och resultatinriktat förbund somliga skeden av arbetslivet. Tryggheten att gör skillnad nu och i framtiden för arbets-kunna påverka sin situation är en förutsätt- tagare inom det privata näringslivet.ning för att kunna känna livsglädje. Anställdasom har mod och lust att förändra ger företa-gen ökad konkurrenskraft och skapar tillväxt.2
  3. 3. Drivande eller befattning. Unionen är partipolitisktUnionen är ett handlingskraftigt fackför- obundet och det ledande tjänstemanna-bund som tar initiativ, kämpar för bättre förbundet. Unionen är det viktigastearbetsvillkor och tar strid för varje medlem fackförbundet inom den privata sektornnär det behövs. Vi tar plats i samhällsdebat- och driver att medlemmarna ska:ten och opinionsbildar kring nationella ochinternationella frågor som är angelägna för Må bra på och av arbetetmedlemmarnas hela livssituation. Unionen vill ha arbetsplatser med god fysisk och psykosocial arbetsmiljö somUtvecklande är fri från hälsorisker och anpassad tillUnionen ligger före och driver frågor som medlemmarnas personliga förutsättningar.rör medlemmarnas och arbetslivets utveck- De löner och villkor som finns i arbetslivetling. Vi stärker utvecklingsförmågan hos ska vara utformade så att de ger godamedlemmarna och bidrar med kreativa levnadsvillkor.idéer till arbetslivets utveckling och hållbartillväxt i näringslivet. Kunna kombinera familje- och privatliv med arbete.Unionens framgång bygger på medlemmar- Unionen vill ha företag och organisationernas vilja och ansvar för sin egen och Unionens som utformar arbetssituationen efter med-utveckling. Den medlem som vill engagera lemmarnas individuella behov. Arbetetssig har goda möjligheter att påverka på sin villkor ska ge oss en möjlighet att få balansarbetsplats och därmed öka sin och andra i livet, så att livspusslet går ihop.medlemmars trygghet i arbetslivet. Att varaförtroendevald eller aktiv på annat sättinom Unionen ger rika möjligheter till Ha ett utvecklande arbetslivutveckling. En viktig del av tryggheten i arbetslivet ligger i att alla ges möjlighet till kompetens- utveckling. Organisationer som uppmunt-Unionens position rar och tillvaratar de anställdas kreativitetUnionen organiserar alla tjänstemän på den och innovationsförmåga är framgångsrikaprivata arbetsmarknaden oavsett utbildning och utvecklande. 3
  4. 4. Unionen nära digBERGSLAGEN 019-16 40 80DALARNA 0243-79 41 40GÄVLEBORG 026-24 51 80GÖTEBORG 031-339 69 00MELLANNORRLAND 060-64 61 30MÄLARDALEN 021-40 49 00NORRBOTTEN 0920-23 51 10SJUHALL 033-20 68 80SKARABORG 0500-44 65 30SMÅLAND 0771-31 31 00Jönköping, Kalmar, Oskarshamn, VäxjöSTOCKHOLM 08-508 977 00SYDOST 0454-446 40SYDVÄSTMalmö 040-17 41 00,Halmstad, Helsingborg 020-41 74 17UPPLAND 018-65 67 10VÄRMLAND 054-17 59 30VÄST 0520-47 45 80VÄSTERBOTTEN 0910-71 57 40Umeå, SkellefteåÖSTLinköping 013-37 52 50Norrköping 011-28 52 30ÖSTRA SÖRMLAND /GOTLAND 08-554 24 630ARBETSLÖSHETSKASSA 0770-77 77 88 Tnr: 1128:1. April 2009. 1 000 ex. Form och produktion: Unionen Kommunikation och Blomquist & Co. Illustration: Petra Dahlström. Foto: Lena Granefelt. Tryck: Wassberg+Skotte.MEDLEMSFÖRSÄKRING AB 08-508 970 18FACKLIG RÅDGIVNING 0770-870 870Olof Palmes gata 17 a ata105 32 Stockholm o olm08-504 15 000www.unionen.se

×