Är                   gränsen                   nådd?En temperaturmätning av tjänstemän...
Är gränsen nådd?En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation
Innehållsförteckning  Är gränsen nådd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
InledningUnionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänste-männen. Tjänstemannaarbetet har tr...
Har gränserna förändrats?        Gränserna mellan privat tid och arbetstid        Undersökningen visar att t...
I vilken utsträckning använder du din tid från din fritid för ditt arbete     50     45     40     35 ...
Hur ofta har du ditt arbete till hands på din fritid?     30     25     20Procent     15     10 ...
Svårt att överlåta arbetsuppgifter till någon annan        Att tjänstemännen är tillgängliga utöver sin ordinarie a...
Självbestämmande och brist på feedback        Eget ansvar och höga kvalifikationskrav har länge lyfts fram som en d...
Att få feedback från sin chef på prestationer är en förutsättning för att        utvecklas i jobbet. Feedback är et...
Intressanta jobb och stor trivsel, men stressen finns där        Många tjänstemän tycker att deras jobb är intressa...
Jag trivs på mitt arbete - i vilken utsträckning instämmer du i följande påstående     50     45     40  ...
Trots att många trivs är det många som känner sig negativt stressade.        Hela 30 procent instämmer inte alls el...
Mindre omorganisationer än tidigare        44 procent har genomgått en större omorganisation det senaste året. Det ...
SlutsatserFå skillnader jämfört med tidigare studierDet gränslösa arbetslivet tenderar att fortsätta. Mätningen visar att ...
Arbetet kanske mer än bara ett jobbFör att matcha den snabba utvecklingen behövs en organisering av arbe-tet som säkrar pr...
Gränslösheten inte baraindividens ansvarUnionen kan se att arbetslivet förändras och förändrar arbetssituatio-nen för mång...
Den anställde bör i första hand prata med sin chef om problem som ärkopplade till arbetstiderna. Han eller hon har en skyl...
KällorAllvin, Aronsson, Hagström, Johansson, Lundberg, Gränslöst arbete,2005Beskow och Zika-Viktorsson, På gott och ont – ...
Tjänstemannaarbetet har traditionellt karaktäriserats av tydliga ramar         för var arbetet utfördes, hur arbe...
Bl 8101 09.02
Ar gränsen nadd - En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ar gränsen nadd - En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

406 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
406
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ar gränsen nadd - En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

 1. 1. Är gränsen nådd?En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation
 2. 2. Är gränsen nådd?En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation
 3. 3. Innehållsförteckning Är gränsen nådd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Har gränserna förändrats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Slutsatser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Gränslösheten inte bara individens ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Källor .......................................................................................................... 214
 4. 4. InledningUnionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänste-männen. Tjänstemannaarbetet har traditionellt karaktäriserats av tyd-liga ramar för var arbetet utfördes, hur arbetsuppgifterna utfördes ochnär man behövde vara tillgänglig. Det har funnits tydliga regleringar avarbetet i tid, rum, organisation och arbetsvillkor. Många arbetar fortfa-rande på bestämda tider och platser, med en befattningsbeskrivning ochett tydligt anställningskontrakt. Men allt fler har arbetsförhållanden därdetta luckras upp och arbetet präglas av gränslöshet och flexibilitet.I det moderna arbetslivet har självbestämmandet lett till att jobbenkänns ”gränslösa”. Där är det den enskilde själv som tvingas sätta grän-serna. Teknikutvecklingen har gett möjlighet till ett mer gränslöstarbete. Självbestämmandet är bra bara så länge det tillåter den enskildeatt växa och utvecklas i sitt arbete.När tiden mellan arbetsliv och privatliv luckras upp kan tjänstemännenöverskrida rumsliga och tidsmässiga ramar för att hinna med arbetet.Det kan i ett första steg handla om att öka arbetsinsatsen, dra in på pau-ser och tid för reflektion, dra in eller hoppa över lunchen. Är inte dettillräckligt kan det hända att man arbetar mer än den formellt utsattatiden. Det vill säga man använder sin fritid till arbete. Därmed finns detinga tydliga gränser för var arbetet slutar. Det kan gå så långt att manbörjar jobba på helger och under semestrar, samt när man är sjuk.Undersökningen genomfördes i IPSOS webbpanel och skickades ut den5 november 2010. Urvalet i panelen är riksrepresentativt med balanse-rade kvoter. Totalt var det 1007 tjänstemän inom Unionens branschersom svarade på enkäten, 42 procent kvinnor och 58 procent män. 92procent har en tillsvidareanställning och resterande någon form av viss-tidsanställning.Syftet med undersökningen är att undersöka i vilken utsträckning tjäns-temännen upplever en gränslös arbetssituation. Dessutom vill vi jäm-föra resultaten med tidigare studier som vi har gjort.Rapporten är sammanställd och skriven av Åsa Johansson på Unionensenhet för politik, opinion och påverkan 2010. 5
 5. 5. Har gränserna förändrats? Gränserna mellan privat tid och arbetstid Undersökningen visar att tjänstemännen i stor utsträckning måste vara tillgängliga utanför ordinarie arbetstid. Att ha möjligheten att vara till- gänglig utanför ordinarie arbetstid kan vara underlättande för vissa men det kan samtidigt vara oerhört stressande att aldrig kunna koppla av från jobbet. Hela 22 procent av tjänstemännen anser att de måste vara tillgängliga efter ordinarie arbetstid i stor eller mycket stor utsträckning. Närmare 30 procent anser att de måste vara tillängliga i viss utsträck- ning. I vilken utsträckning måste du vara tillgänglig efter ordinarie arbetstid? 50 45 40 35 30Procent 25 20 15 10 5 0 Ingen Liten Viss Stor utsträckning Mycket stor Vet ej/Vill ej utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning svara Av de svarande använder 18 procent tid från sin fritid för arbete i stor och mycket stor utsträckning. Av de svarande är det 36 procent som i viss utsträckning använder tid från sin fritid för arbete. 14 procent sva- rar i ingen utsträckning. 7
 6. 6. I vilken utsträckning använder du din tid från din fritid för ditt arbete 50 45 40 35 30Procent 25 20 15 10 5 0 Ingen Liten Viss Stor utsträckning Mycket stor Vet ej/Vill ej utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning svara Att alltid ha jobbet närvarande kan göra att det är svårt att koppla av från jobbet. På frågan hur ofta tjänstemännen har arbetet till hands på sin fritid svarar 12 procent att de aldrig har arbetet till hands på fritiden. För ett år sedan var siffran 20 procent. 12 procent anger att de alltid har det. Att ha arbetet till hands på sin fritid kan givetvis betyda helt olika saker beroende på arbetssituation. Men svaren signalerar att det är många som har jobbet ständigt närvarande på sin fritid. 8
 7. 7. Hur ofta har du ditt arbete till hands på din fritid? 30 25 20Procent 15 10 5 0 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Vet ej/Vill ej svara 9
 8. 8. Svårt att överlåta arbetsuppgifter till någon annan Att tjänstemännen är tillgängliga utöver sin ordinarie arbetstid beror delvis på att det är svårt att överlåta arbetsuppgifter till någon annan. På frågan om tjänstemännen kan överlåta arbetsuppgifter till någon eller några kollegor om man får problem eller har för mycket att göra har inte mycket hänt sedan förra året. Cirka 40 procent instämmer inte alls eller delvis inte i att de kan göra det. Siffran är densamma som förra året. Att jobbet inte blir gjort när man är sjuk eller har för mycket att göra kan leda till stress och sjuknärvaro på arbetsplatserna. Om jag får problem, t ex blir sjuk eller har för mycket att göra, så kan jag överlåta arbetsuppgifter på någon eller några kollegor – i vilken utsträckning instämmer du i påståendet 50 45 40 35 30Procent 25 20 15 10 5 0 Instämmer inte Instämmer till Instämmer Instämmer delvis Instämmer helt Vet ej/Vill ej alls delvis inte varken eller svara 10
 9. 9. Självbestämmande och brist på feedback Eget ansvar och höga kvalifikationskrav har länge lyfts fram som en del av det goda arbetet. Detta är oftast något positivt så länge man vet vad som förväntas. Utan klara direktiv om vad som ska utföras blir det ibland nödvändigt att själv kunna identifiera och definiera sina arbetsuppgifter, själv kunna sätta upp mål, planera, organisera och slutligen bedöma kvaliteten på sitt utförande. 65 procent av tjänstemännen anser att de själva utformar innehållet i sina arbetsuppgifter i stor eller mycket stor utsträckning. Det är en stor andel som kan jämföras med de tjänstemän som har svarat ingen eller liten utsträckning som är 11 procent. I vilken utsträckning krävs det att du själv utformar innehållet i dina arbetsuppgifter? 50 45 40 35 30Procent 25 20 15 10 5 0 Ingen Liten Viss Stor utsträckning Mycket stor Vet ej/Vill ej utsträckning utsträckning utsträckning utsträckning svara 11
 10. 10. Att få feedback från sin chef på prestationer är en förutsättning för att utvecklas i jobbet. Feedback är ett verktyg för utveckling och förbätt- ring, inte bara för individen utan för hela verksamheten. Lite över en fjärdedel anser inte att de får feedback från deras närmsta chef. Den siffran har vare sig ökat eller minskat sedan förra året. Jag får tillräckligt med feedback på mitt arbete från min närmaste chef – i vilken utsträckning instäm- mer du i påståendet? 30 25 20Procent 15 10 5 0 Instämmer inte Instämmer till Instämmer Instämmer delvis Instämmer helt Vet ej/Vill ej alls delvis inte varken eller svara 12
 11. 11. Intressanta jobb och stor trivsel, men stressen finns där Många tjänstemän tycker att deras jobb är intressant och stimulerande. Nästan tre fjärdedelar av tjänstemännen instämmer helt eller delvis i att deras arbete är intressant och stimulerande. Av dessa är det 40 pro- cent som instämmer helt i att de har ett arbete som är intressant och stimulerande. Jag anser att mitt arbete är intressant och stimulerande – i vilken utstäckning instämmer du i påståendet 50 45 40 35 30Procent 25 20 15 10 5 0 Instämmer inte Instämmer till Instämmer Instämmer delvis Instämmer helt Vet ej/Vill ej alls delvis inte varken eller svara Att trivas på jobbet är en viktig grund för tillfredsställelsen av arbetssi- tuationen. Det verkar som att tjänstemännen trivs. Hela 75 procent instämmer helt och eller delvis att de trivs på deras sitt arbete. 13
 12. 12. Jag trivs på mitt arbete - i vilken utsträckning instämmer du i följande påstående 50 45 40 35 30Procent 25 20 15 10 5 0 Instämmer inte Instämmer till Instämmer Instämmer delvis Instämmer helt Vet ej/Vill ej alls delvis inte varken eller svara 14
 13. 13. Trots att många trivs är det många som känner sig negativt stressade. Hela 30 procent instämmer inte alls eller delvis inte i att de sällan känner sig negativt stressade. Jag känner mig sällan negativt stressad eller frustrerad av mitt arbete - i vilken utsträckning instämmer du i påståendet 50 45 40 35 30Procent 25 20 15 10 5 0 Instämmer inte Instämmer till Instämmer Instämmer delvis Instämmer helt Vet ej/Vill ej alls delvis inte varken eller svara Vissa skillnader mellan kvinnor och män Vi har gjort jämförelser utifrån kön. 21 procent av männen uppger att de i stor och i mycket stor utsträckning använder tid från sin fritid till arbete, jämfört med 14 procent av kvinnorna. Det handlar förmodligen om att män har den möjligheten i större utsträckning då kvinnor tende- rar att ta mer ansvar för hem och barn. 15
 14. 14. Mindre omorganisationer än tidigare 44 procent har genomgått en större omorganisation det senaste året. Det är en minskning med 8 procent sedan 2009 vilket förmodligen beror på att vi har kommit igenom lågkonjunkturen då många uppsägningar och omorganisationer genomfördes. Har det skett någon större omorganisation på din arbetsplats det senaste året? 60 50 40Procent 30 20 10 0 Ja Nej Vill ej svara/vet ej 16
 15. 15. SlutsatserFå skillnader jämfört med tidigare studierDet gränslösa arbetslivet tenderar att fortsätta. Mätningen visar att detär mycket små skillnader jämfört med tidigare undersökningar somUnionen har gjort. Vi kan heller inte se några skillnader i materialet vadgäller ålder, storlek på företaget där man jobbar eller om man har enutländsk ägare.Gränslösheten fortsätterStudien stödjer våra misstankar att tidsmedvetenheten blir allt viktigare.Du kan jobba när och hur som helst. Men tiden i sig spelar inte en min-dre roll utan det är snarare kraven på tidsmedvetenhet som blir vikti-gare. Tjänstemännen måste själva hantera sin tid så att hon eller hanorkar med arbetsbördan. De flesta har betalt för tid på jobbet men upp-gifterna spränger tidsramarna – man tar med jobbet hem eller jobbar påhelger. Brist på tidsramar ställer krav på att tiden måste övervinnas.Trots att många tjänstemän trivs och är nöjda med sitt arbete är detmånga som känner sig stressade.Feedback bristerEn snabb utveckling och att snabbt kunna möta förändrade förutsätt-ningar ställer höga krav på individen att vara anpassningsbar och flexi-bel. I en verksamhet som ständigt förändras och där man själv planeraroch utformar innehållet själv i sina arbetsuppgifter är det viktigt att vetaatt man är på rätt väg, då är feedback ett bra verktyg. Det är förvånans-värt få som känner att de får feedback från sin närmsta chef. I organisa-tioner med höga krav, som i sig inte är farligt, är det viktigt att få stöd idet arbete man ska utföra.Privatliv och arbetsliv flyter ihopTjänstemännen använder tid från sin fritid. Det är viktigt att hitta enbalans mellan privatliv och arbetsliv. Så att inte det ”ena” livet går ut överdet ”andra”. Framförallt är det ofta privatlivet som blir lidande. Det ärlätt att ta med arbetslivet till privatlivet, men det är svårare att göratvärtom. 17
 16. 16. Arbetet kanske mer än bara ett jobbFör att matcha den snabba utvecklingen behövs en organisering av arbe-tet som säkrar produktivitet och lönsamhet men som också ger förut-sättningar för lärande, samarbete, helhetssyn och självständighet. Dettaför att säkra utveckling men också för att arbetssituationen för enskildaindivider blir gynnsam. För många är arbetet en arena för att förverkligasig själv. Där kan man pröva sina idéer och sin förmåga, uppleva bådeindividualism och samhörighet. Arbetet är en viktig del av människorsliv och vi vill må bra på vårt arbete och av vårt arbete.18
 17. 17. Gränslösheten inte baraindividens ansvarUnionen kan se att arbetslivet förändras och förändrar arbetssituatio-nen för många av Unionens medlemmar. Det får konsekvenser för Uni-onens medlemmar. Därför anser vi:1. En rimlig arbetsbelastning är arbetsgivarens ansvarArbetsgivaren har ansvar för en god arbetsmiljö oavsett var arbetet sker.Vid hög belastning och höga krav bör tid och möjlighet finnas att fååterhämtning under en period. Reflektion är nödvändigt för att kunnautvecklas och bli bättre på det man gör.Arbetsgivare har ansvar för arbetstiden och ska se till att regler och lagarefterföljs. Arbetstiden regleras i arbetstidslagen och i avtal. Arbetstids-lagen reglerar framför allt arbetstidens längd och hur arbetet är fördelatöver dygnet, samt vila, paus och rast. I kollektivavtal regleras vad som ärordinarie arbetstid och vad som är övertid i branschen, samt vilkenersättning som gäller för övertidsarbete, jour och beredskap samt arbetepå obekväm arbetstid.Arbetet som tjänstemännen utför på tid utöver den ordinarie arbets-tiden ska räknas som övertidsarbete. Sådant arbete ska vara beordrat iförväg eller godkännas som övertidsarbete i efterhand av arbetsgivaren.Det krävs särskilda skäl för övertidsarbete; något oförutsett ska hainträffat som gör att det krävs extra insatser och övertidsarbete får inteschemaläggas.2. Alla behöver feedback för att växa i sitt arbeteSjälvbestämmande i arbetet är i grunden bra. Men när det blir för högakrav kan arbetssituationen kännas ohanterlig. I en gränslös arbetssitua-tion är det extra viktigt att uppmärksamma varningssignaler. Vägled-ning och feedback är ett måste för att veta att man är inkopplad på verk-samhetens mål. 19
 18. 18. Den anställde bör i första hand prata med sin chef om problem som ärkopplade till arbetstiderna. Han eller hon har en skyldighet att under-söka och åtgärda eller förebygga de hälsorisker som finns. Man kanäven ta kontakt med sitt arbetsmiljöombud (skyddsombud) eller Unio-nen för stöd och hjälp.3. Närvarande chefer ett måsteChefer måste vara tydliga om vilken ansvarsfördelning som ska gälla föratt medarbetarna ska kunna utföra sitt arbete. Närmaste chef ska ocksåse till att individuella utvecklingssamtal genomförs. Och att medarbe-tarna får kontinuerlig feedback.20
 19. 19. KällorAllvin, Aronsson, Hagström, Johansson, Lundberg, Gränslöst arbete,2005Beskow och Zika-Viktorsson, På gott och ont – en studie av tjänstemän-nens gränslösa arbetssituation, 2008Beskow, Utveckla arbetsplatsen, Unionens checklista för organisationoch ledarskap, 2008Börnfelt, Arbetsorganisation i praktiken – en kritisk introduktion tillarbetsorganisationsteori, 2009Johansson, Fem trender på arbetsplatsen, 2009Johansson, Fria eller förvirrade – En studie av tjänstemännens gränslösaarbetssituation, 2009 21
 20. 20. Tjänstemannaarbetet har traditionellt karaktäriserats av tydliga ramar för var arbetet utfördes, hur arbetsuppgifterna utfördes och när man behövde vara tillgänglig. I det moderna arbetslivet håller detta på att luckras upp och alltfler har en arbetssituation som är mer flexibel. I rapporten Är gränsen nådd? - En temperaturmätning av tjänstemän- nens gränslösa arbetssituation undersöker vi i vilken utsträckning tjänste- männen upplever en gränslös arbetssituation och jämföra resultaten med tidigare studier. Unionen är Sveriges största fackförbund i det privata näringslivet. Till- sammans skapar vi framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Tnr: 1521:1 ISBN: 978-91-7391-293-8 Upplaga: 3000 ex Illustration: Tove Hennix Tryck: nrs Sept 2011Olof Palmes Gata 17105 32 StockholmTel +46 8 504 15 000www.unionen.se
 21. 21. Bl 8101 09.02

×