Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Strategisuuden merkitys
poliisissa
Valoa pimeyteen 2015 - tiedetapahtuma
17.1.2015
Juha Vuorela
yliopettaja
POLAMK
Esityksen sisältö
• esityksen tausta-ajatukset
• strategiset asiat
• organisaation muutokset ja johtamisjärjestelmien kehi...
Esityksen tausta- ajatukset
• toiminnan kompleksisuus ja ilkeät ongelmat
• organisaation polkuriippuvuus
• aikaperspektiiv...
1. Mitkä seikat tekevät asioista strategisia
Strategiset asiat:
– vaativat ylimmän johdon aktiivisuutta toteutuakseen
– ov...
2. Poliisin organisaatio – ja
johtamisjärjestelmämuutokset sekä ydintehtävät
Nimismies-
piirit, ns. vanhat
poliisilaitokse...
1950 –
1960
Byrokratia
1970 –
1980
Tavoite-
johtaminen
1990-
luku
Tulos-
johtaminen
1990 –
loppu
Laatu-
johtaminen
2000 –
...
19.1.2015 Juha Vuorela 7
Strategiset
ydintehtävät:
n. 1 milj. hälytystä
n. 0,8 milj. rikosta
-lupa-
hallinto
RVL
Trafi
Kat...
Organisaatio 1
Ympäristö
Organisaatio 2
YmpäristöYmpäristö Ympäristö Ympäristö
Organisaatio 3
Ympäristö
Organisaatio 4
3. ...
Sisäasiainministeriö
Poliisiosasto
Poliisihallitus
Strategisen tason
johtaminen
Strategiset
tavoitteet
EK, VN 4 – vuoden b...
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Täysin eri mieltä
Pääosin eri mieltä
Osittain eri mieltä, osittain samaa
mieltä
Pääosin sam...
Strateginen liikkumavara
Laissa määritelty tehtävä
ja toimivalta – jäykkä
muutosjärjestelmä
Tehtävät
määräytyvät
markkinav...
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Täysin eri mieltä
Pääosin eri mieltä
Osittain eri mieltä, osittain samaa
mieltä
Pä...
5. Lineaariset ja epälineaariset muutokset
– vaikutus strategiseen johtamiseen ?
Lineaarinen muutos
• organisaation reagoi...
Juha Vuorela
Megatrendit
Globaali
kohtalon-
yhteys
Euroopan
uudistumis-
kyvyttömyys
Data
vaurauden
ja vallan
lähteenä
Kamp...
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Täysin eri mieltä
Pääosin eri mieltä
Osittain eri mieltä, osittain samaa
mieltä
Pääosin samaa ...
Lineaariset strategiat, TTS
Epälineaarinen operatiivinen toiminta
V
H
T
R
T
L
U
P
A
tulos tavoitteet
Lineaariset strategia...
Lineaarinen
strategia – "lite bätre"
Epälineaarinen ympäristön muutos
"vaikuttavuusvaje"-
seurausta
polkuriippuvuudesta ?
...
Organisaation
strategiset
tehtävät
Organisaation
strateginen
osaaminen
Organisaation
strategiset
vastuut
Organisaation
str...
…ilkeät ongelmat ja strateginen
päätöksenteko..
• Jos päätöksentekoon liittyviä muuttujia on n
kpl saadaan kaikkien eri va...
7. Strateginen itseohjautuvuus
Strateginen johto ei toteuta strategiaa vaan rakentaa
organisaation joka kykenee sitä tote...
Poliisin EET – strategia – "lokapojista
cleantechiin"
• …." kaikkeen poliisitoimintaan liittyvä toimintatapa"….
• …" on ti...
Aiottu Kehittyvä Toteutunut
SM/PO
POHA
Poliisilaitokset
Toimintaympäristö Sidosryhmät
Henkilöstö
Palauteprosessi -
positii...
Kysymyksiä ?
Kommentteja ?
19.1.2015 Juha Vuorela 23
"Strategisen johtajan paradoksi "
Kompleksinen systeemi on strategise...
Valoa pimeyteen 2015 Juha Vuorela: Strategisuuden merkitys poliisin johtamisessa
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Innovaatiokompetenssien kehittäminen
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Valoa pimeyteen 2015 Juha Vuorela: Strategisuuden merkitys poliisin johtamisessa

Download to read offline

Valoa pimeyteen 2015 (17.1.2015)

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Valoa pimeyteen 2015 Juha Vuorela: Strategisuuden merkitys poliisin johtamisessa

 1. 1. Strategisuuden merkitys poliisissa Valoa pimeyteen 2015 - tiedetapahtuma 17.1.2015 Juha Vuorela yliopettaja POLAMK
 2. 2. Esityksen sisältö • esityksen tausta-ajatukset • strategiset asiat • organisaation muutokset ja johtamisjärjestelmien kehitys sekä strategiset ydintehtävät • organisaation ja toimintaympäristön tasapaino • strateginen johtamishierarkia ja organisaatioiden vapausasteet • lineaarinen ja epälineaarinen muutos strategisessa johtamisessa • ilkeät strategiset ongelmat • strateginen itseohjautuvuus 19.1.2015 Juha Vuorela 2
 3. 3. Esityksen tausta- ajatukset • toiminnan kompleksisuus ja ilkeät ongelmat • organisaation polkuriippuvuus • aikaperspektiivi – menneiden, nykyisten ja tulevien asioiden nykyhetki – seuraavat 10 v voivat muuttaa toimintaympäristöä enemmän kuin viimeiset 100 v • evolutionaarinen kehitys 19.1.2015 Juha Vuorela 3
 4. 4. 1. Mitkä seikat tekevät asioista strategisia Strategiset asiat: – vaativat ylimmän johdon aktiivisuutta toteutuakseen – ovat tulevaisuusorientoituneita – sisältävät merkittäviä pitkän tähtäyksen vaikutuksia organisaatiolle – edellyttävät uuttaa resurssipainotusta – sisältävät huomattavia organisaation eri toimintoja koskettavia vaikutuksia – edellyttävät organisaation ulkoisten ympäristötekijöiden huomioon ottamista – päätökset ovat vaikeasti peruutettavissa 19.1.2015 Juha Vuorela 4
 5. 5. 2. Poliisin organisaatio – ja johtamisjärjestelmämuutokset sekä ydintehtävät Nimismies- piirit, ns. vanhat poliisilaitokset n 200 1996 Kihla- kunnat alle 100 2009 PORA 1 poliisi- laitokset 24 Pora 2 POHA SM/PO 2010 PORA 3 poliisi- laitokset, LP, PTK, POHA LH uud. 11 2014 20XX PORA 4 yhtenäis- virasto ? XX ?? - organisaation koko kasvoi paikallistasolla - strateginen johtaminen ja operatiivinen johtaminen erotettiin selkeästi toisistaan 19.1.2015 Juha Vuorela 5 24
 6. 6. 1950 – 1960 Byrokratia 1970 – 1980 Tavoite- johtaminen 1990- luku Tulos- johtaminen 1990 – loppu Laatu- johtaminen 2000 – luvun alku BSC 2000 – luvun loppu Tulos- johtami- sen terä- vöitys 2010- luku Strategisen johtamisen terävöitys Johtamisjärjestelmän muutokset Mukailtu: Vesterinen 2005, s. 80 19.1.2015 Juha Vuorela 6
 7. 7. 19.1.2015 Juha Vuorela 7 Strategiset ydintehtävät: n. 1 milj. hälytystä n. 0,8 milj. rikosta -lupa- hallinto RVL Trafi Katsastus- toimipaikat R- kioski Maistraatti Vartiointi- liikkeet AVI ELY Kunnat Migri Järjestöt yhdistykset Strategiset ydintehtävät ja tehtävien ulkoistaminen 1990 - 2015 HALTIK Palkeet HÄKE
 8. 8. Organisaatio 1 Ympäristö Organisaatio 2 YmpäristöYmpäristö Ympäristö Ympäristö Organisaatio 3 Ympäristö Organisaatio 4 3. Organisaation ja ympäristön tasapaino - kompleksisuus, optiset harhat ja mahdollisuuksien tilat? Kompleksinen toimintaympäristö Kompleksiset ilmiöt Nms, kihlakunnat PORA 1 PORA 3 PORA 4 ? kasvaa Mahdollisuus: uusi toiminta strategia Mahdollisuus: uusi toiminta strategia Mahdollisuus: uusi toiminta strategia 19.1.2015 Juha Vuorela 8 Organisaation rakenne seuraa strategiaa – vai toisin päin ? Chandler, 1962
 9. 9. Sisäasiainministeriö Poliisiosasto Poliisihallitus Strategisen tason johtaminen Strategiset tavoitteet EK, VN 4 – vuoden budjettiraami Poliittiset linjaukset Operatiivisen tason johtaminen Poliisilaitokset Operatiiviset tavoitteet 1 – vuoden budjetti Raportointi 1 – vuoden budjetti rikostorjunta, hälytystoiminta, liikenteenvalvonta, lupahallinto 4. Strateginen johtamishierarkia ja vapausasteet 19.1.2015 Juha Vuorela 9 Operatiivinen toiminta
 10. 10. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Täysin eri mieltä Pääosin eri mieltä Osittain eri mieltä, osittain samaa mieltä Pääosin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Väite: Poliisilaitoksen toiminta edellyttäisi entistä suurempaa strategisen tason itsenäisyyttä. 19.1.2015 Juha Vuorela 10
 11. 11. Strateginen liikkumavara Laissa määritelty tehtävä ja toimivalta – jäykkä muutosjärjestelmä Tehtävät määräytyvät markkinavoimien perusteella Strateginen jousto ja ketteryys Lainsäädäntö Konserniohjaus Esimiesvalvonta Stabiilissa tilassa toimivat: - poliisi - puolustusvoimat - kunnat - kirkko - tuomioistuimet Kaaoksen reunalla toimivat: - IT –ala - startup - yritykset - puunjalostusteollisuus - pankit - rakennusteollisuus Strategiset vapausasteet - organisaatiotason näkökulma Kunnat Poliisi Pankit Startup – yrityk- set Puunjalostus PLM Mukailtu: Junger 2013 19.1.2015 Juha Vuorela 11 Organisaation sisäinen ohjaus Toimintaympäristön ohjaus
 12. 12. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Täysin eri mieltä Pääosin eri mieltä Osittain eri mieltä, osittain samaa mieltä Pääosin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Väite: Käytännössä poliisia johdetaan enemmän erilaisilla ohjeilla ja määräyksillä kuin strategioilla. 19.1.2015 Juha Vuorela 12
 13. 13. 5. Lineaariset ja epälineaariset muutokset – vaikutus strategiseen johtamiseen ? Lineaarinen muutos • organisaation reagointi muutokseen on ennustettavissa • ratkaisut ongelmiin syntyy organisaation hierarkian kautta • vaihtoehdot muutokselle ovat rajalliset • muutoksen menestyksen mittarina on tehokkuus • toiminnan keskinäiset riippuvuussuhteet ovat vähäisiä • toiminta syntyy lineaarisessa syy - seuraussuhteessa Epälineaarinen muutos • organisaation reagointi muutokseen on arvaamatonta • ratkaisut ongelmiin syntyy toimijoiden vuorovaikutuksen kautta • vaihtoehdot muutokselle ovat monilukuisia • muutoksen menestyksen mittarina on vaikuttavuus • toiminnan moninaiset keskinäiset riippuvuussuhteet hyväksytään • toiminta syntyy dynaamisesti epälineaarisessa syy - seuraussuhteessa Mukailtu: Jones, 2008 19.1.2015 Juha Vuorela 13
 14. 14. Juha Vuorela Megatrendit Globaali kohtalon- yhteys Euroopan uudistumis- kyvyttömyys Data vaurauden ja vallan lähteenä Kamppailu luonnonva roista kiihtyy Länsimaisen työn radikaali murros Suuri vallan uusjako Talous- järjestelmä oirehtii Polarisaatio ja eritahtisuus energia- murroksessa Älyteknologia arjessa Superseniorit Sosiaaliset ja henkiset tarpeet korostuvat Jopa 4–6 astetta kuumempi ilmasto Mega- kaupungit 19.1.2015 14 Sitra, Kujala, 2013
 15. 15. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Täysin eri mieltä Pääosin eri mieltä Osittain eri mieltä, osittain samaa mieltä Pääosin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Väite: Poliisitoiminta on niin selväpiirteistä, ettei strategiatyöskentelyyn ole tarvetta. 19.1.2015 Juha Vuorela 15
 16. 16. Lineaariset strategiat, TTS Epälineaarinen operatiivinen toiminta V H T R T L U P A tulos tavoitteet Lineaariset strategiat ja tulostavoitteet sekä epälineaarinen operatiivinen toiminta kompleksisessa toimintaympäristössä Lineaariset Kompleksinen toimintaympäristö - megatrendit Epälineaarinen operatiivinen toiminta Epävarmuuden hallinnointi - ongelmana tiedon puute 19.1.2015 Juha Vuorela 16 Toiminnan vaikuttavuus ja mittaaminen ? Epäselvyyden hallinta - ongelmana erilaiset tulkintamahdollisuudet
 17. 17. Lineaarinen strategia – "lite bätre" Epälineaarinen ympäristön muutos "vaikuttavuusvaje"- seurausta polkuriippuvuudesta ? Aika Muutos Polkuriippuvuus ja strategisen vaikuttavuusvajeen synty 19.1.2015 Juha Vuorela 17
 18. 18. Organisaation strategiset tehtävät Organisaation strateginen osaaminen Organisaation strategiset vastuut Organisaation strategiset resurssit 6. Ilkeät ongelmat strategisen liikkumavaran näkökulmasta Ilkeät ongelmat: - ei voida märitellä täsmällisesti - monia syitä ja selityksiä - yksi ongelma on toisen oire - väärää ratkaisua ei voi korjata Kesyt ongelmat: - ratkaisu voidaan todeta ja testata Mukailtu: Mason & Mitroff 1981, Kickert 1993, Sotarauta 1996 B u d j e t t i Lainsäädäntö K o u l u t u s Tulosohjaus 19.1.2015 Juha Vuorela 18
 19. 19. …ilkeät ongelmat ja strateginen päätöksenteko.. • Jos päätöksentekoon liittyviä muuttujia on n kpl saadaan kaikkien eri vaihtoehtojen lukumäärä lausekkeesta (n-1)/2 – jos n = 4, on päätösvaihtoehtoja (3 x 2 x 1)/2 = 6/2 = 3 – jos n = 8, on päätösvaihtoehtoja (7x6x5x4x3x2x1)/2 = 5040/2= 2520 19.1.2015 Juha Vuorela 19
 20. 20. 7. Strateginen itseohjautuvuus Strateginen johto ei toteuta strategiaa vaan rakentaa organisaation joka kykenee sitä toteuttamaan Johto puuttuu prosessiin vain tarpeen vaatiessa ja vetäytyy kun väliintulo on onnistunut Strategisen muutoksen taito perustuu toimintaympäristön kehityksen ja organisaation oman kyvykkyyden käyttämiseen, koska niiden vastainen toiminta on turha yritys Mukailtu: Stewart 1996 (viitattu Sotarauta 1996, s. 254) 19.1.2015 Juha Vuorela 20
 21. 21. Poliisin EET – strategia – "lokapojista cleantechiin" • …." kaikkeen poliisitoimintaan liittyvä toimintatapa"…. • …" on tietojohtoisesti suunniteltua ja johdettua rikosten estämistä ja torjuntaa"…. • ilkeät ongelmat: – miten voidaan ennalta estää sellaista mitä ei vielä ole olemassa ? – uusien ilmiöiden ennakointi – tekninen kehitys - verkkorikollisuus – tarvittavat toimivaltuudet – perustuslaki ja lainsäädännön kehitys – ennalta estävän strategian jalkautus – vaikuttavuus - konkreettisuus – ennalta estävän työn mittaaminen – määrää vai laatua – toimintakulttuuri – reaktiivinen toimintaorientaatio 19.1.2015 Juha Vuorela 21
 22. 22. Aiottu Kehittyvä Toteutunut SM/PO POHA Poliisilaitokset Toimintaympäristö Sidosryhmät Henkilöstö Palauteprosessi - positiivinen - uusien innovaatioiden synty Itseohjautuva EET - strategia – epävarmuuden hallinnoinnista epäselvyyden hallintaan - vastaus kompleksisuuden haasteisiin vai valoa pimeyteen ? L i i k k u m a v a r a Mukailtu: Mintzberg 1988 EET - strategia 19.1.2015 Juha Vuorela 22
 23. 23. Kysymyksiä ? Kommentteja ? 19.1.2015 Juha Vuorela 23 "Strategisen johtajan paradoksi " Kompleksinen systeemi on strategiselle johtajalle aina osittain tuntematon, minkä vuoksi askel tuntemattomaan voi johtaa täydelliseen epäonnistumiseen, mutta toisaalta jos askelta ei ota, voi jäädä toimintaympäristön muutoksen murskaamaksi. (mukailtu: Ruelle 1992, Sotarauta 1996)

Valoa pimeyteen 2015 (17.1.2015)

Views

Total views

739

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×