Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Svalbardseminaret 2016: Sjøfuglene på Svalbard

1,085 views

Published on

Sjøfuglene på Svalbard |
Hallvard Strøm, Norsk Polarinstitutt |
Foredrag i Forskningsparken, Longyearbyen, 21. januar 2016

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Svalbardseminaret 2016: Sjøfuglene på Svalbard

 1. 1. Sjøfuglene på Svalbard Hallvard Strøm
 2. 2. 200 100 km 50 20 10 km 5 2 1 km fra kolonien 1 m 2 5 10 m 20 50 100 m 200 500 1000 m Teist < 5 km Alke, lomvi, krykkje Polarlomvi 10-200 km Fjæresonen Økologisk variasjon Tareskogen Kontinentalsokkelen © T. Anker-Nilssen
 3. 3. Art Antall kolonier Bestandsestimat (antall hekkende par) Havhest 129 500 000-1 000 000 Ærfugl 119 17 000 Praktærfugl 7 500 Havsule 1 25 Fiskemåke 1 1-5 Gråmåke 1 1-5 Sildemåke 1 1-5 Svarbak 25 50-150 Krykkje 214 245 000 Sabinemåke 5 10-50 Polarmåke 224 4 000-10 000 Ismåke 44 1000-2000 Rødnebbterne 80 <10 000 Lomvi 23 132 000 Polarlomvi 146 615 000 Alke 4 120 Teist 202 20 000 Alkekonge 207 >1 000 000 Lunde 107 10 000 20 arter 600 kolonier 3 millioner par Foto: Rob Barrett
 4. 4. Barentshavet 3,0 2,4 1,5
 5. 5. Nord-Atlanteren 3,0 2,4 1,5 11,3 1,0 4,5 1,9 0,3 0,3 34,8 5,60,6 0,4 0,3 0,2 N-Atlanteren Vest Øst Par mill. 41 26 Individer mill. 162 84 Vekt tusen tonn 59 44 Konsum mill. tonn 5 6 Barrett et al. (2006) ICES J. Mar. Sci.
 6. 6. Millioner beitende sjøfugl pr. km² Karpouzi et al. (2007) Mar Ecol Prog Ser Globalt
 7. 7. Lodde Mallotus villosus Polartorsk Boreogadus saida Ulike krepsdyr (G. wilkitzkiii) © Haakon Hop © Haakon Hop
 8. 8. © Maria Gavrilo Sjøis
 9. 9. Mange trekker ut… © Gilg & Sabard / GREA
 10. 10. …men ikke alle
 11. 11. Rødlista Art Best.estimat (antall hekkende par) Kategori Årsak Alke 120 EN (sterkt truet) Fåtallig Sabinemåke 10-50 VU (sårbar) Fåtallig Lomvi 132 000 VU (sårbar) Tidl. best.nedgang Ismåke 1000-2000 VU (sårbar) Best.nedgang/fåtallig Krykkje 245 000 NT (nær truet) Best. nedgang Polarmåke 4 000 NT (nær truet) Best.nedgang Polarlomvi 615 000 NT (nær truet) Best.nedgang Praktærfugl 500 NT (nær truet) Fåtallig Havelle 1 000-2 000 NT (nær truet) Fåtallig (nedgang i naboland)
 12. 12. KYST OVERFLATE KYST DYKKENDE PELAGISK OVERFLATE PELAGISK DYKKENDE Polarlomvi Krykkje Storjo Polarmåke Lomvi Havhest Alkekonge Ærfugl
 13. 13. Hvilke metoder bruker vi?
 14. 14. Bestandsutvikling
 15. 15. Automatiske systemer
 16. 16. 1987 1997 2007 2017 2027 2037 2047 2057 2067 2077 2087 10 100 500 1000 2000 4000 Year Populationsize(logscale) © T. Anker-Nilssen
 17. 17. Sjøfugl og miljø Demografiske endringer Miljøpåvirkning Reproduksjon Overlevelse Vandringer Endringer i antall og utbredelse © T. Anker-Nilssen
 18. 18. Overlevelse
 19. 19. Produksjon
 20. 20. Produksjon
 21. 21. Diett
 22. 22. GPS-loggere +/- nedlasting rekkevidde < 1km + god nøyaktighet (5 m) +/- størrelse/vekt - batteri, solcelle, kombi - relativt kostbar Satellittsender + online nedlasting + god nøyaktighet (250 m) - størrelse/vekt - batteri, solcelle, kombi - kostbar GLS-loggere - må gjennfanges for nedlasting - lav nøaktighet (180 km) + størrelse/vekt + batteri + rimelig Vandringer ...eller en kombinasjon av disse…
 23. 23. Lokaliteter
 24. 24. Del av et nasjonalt program…
 25. 25. Polarlomvi Nedgang i de voksne fuglenes overlevelse i samme periode
 26. 26. Steen et al. 2013, Fort et al. 2013
 27. 27. Den sub-polare gyre… Kilde: Bjerknessenteret Storskala oseanografiske endringer i Nord-Atlanteren på midten av 1990-tallet
 28. 28. Kan polarlomvien bli borte? Descamps et al. 2013 Oecologia Sannsynligh. for quasi-extinction (dvs. <10% oppr. pop. str.) 50 år: 43% 100 år: 93%
 29. 29. Bestandsestimat: 4000-10 000 hekkende par Bestandsutvikling: Negativ (Bjørnøya) • 60 % reduksjon i hekkebestanden fra 1986 – 2006 innenfor studieområdet på Bjørnøya • Totalbestanden Bjørnøya redusert fra ca. 2000 par i 1986 til ca. 700 par i 2006 Påvirkningsfaktorer: Miljøgifter Næringsmangel Predasjon fjellrev (B.øya) Polarmåke © Odd Kindberg
 30. 30. Miljøgifter – transportveier Atmosfære Hav Sjøis
 31. 31. Effektstudier på polarmåke • Hormonsystemer • Immunforsvar • Fjærvekst • Adferd/tidsbudsjett • Reproduksjon (en rekke parametre) • Voksenoverlevelse
 32. 32. Bestandsestimat: 1000-2000 par Næring: Polartorsk, krepsdyr, kadaver Bestandsutvikling: Nedgang før 1970, stabil 2007-2015. Nedgang Canada og Grønland. Påvirkningsfaktorer: Global oppvarming/redusert sjøisutbredelse Miljøgifter Ismåke
 33. 33. Hekkeplass
 34. 34. Mislykket hekkefugl Ind. 129654 17.07-03.08.13 LC 1-3 Sea ice: August 4 (PolarView/Univ. of Bremen)
 35. 35. Vellykket par Ind. 113927/30 17.07-23.08.12 LC 1-3
 36. 36. Hartogbukta, Austfonna
 37. 37. Brefronter © Lydersen et al. 2014
 38. 38. Utbredelse: Bjørnøya Bestandsestimat: Ca. 132 000 par Næring: Fisk (lodde) Bestandsutvikling: Sammenbrudd 1986-87. Positiv etter 1987. Lomvi
 39. 39. Utbredelse: Hele Svalbard Bestandsestimat: 1000 hekkende par Næring: Fisk/andre sjøfugler Bestandsutvikling: Positiv Storjo
 40. 40. Foto: Rob Barrett Havsule Utbredelse: Bjørnøya (foreløpig) Bestandsestimat: 25 hekkende par Næring: Fisk (makrell…?) Bestandsutvikling: Positiv
 41. 41. Oppsummering • De arktiske artene sliter… • De pelagiske artene går mest tilbake • Endringer over store regioner • Boreale (sørlige) arter kommer! • Økosystemendringer
 42. 42. Påvirkningsfaktorer • Klimaendringer – redusert sjøisutbredelse • Miljøgifter (noen arter) • Petroleumsaktivitet inkl. skipsfart • Konkurranse med fiskeriene (inkl.bifangst) • Høsting i vinterområder • Kombinerte effekter!
 43. 43. Mer informasjon? • Norsk Polarinstitutt (npolar.no) • SEAPOP (seapop.no)

×