Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Võrgumaailm kui kõverpeegel

1,110 views

Published on

Ettekanne Küberkaitseliidu üritusel 09.03.11

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Võrgumaailm kui kõverpeegel

 1. 1. Võrgumaailm kui kõverpeegel Kaido Kikkas IT kolledž *** Tallinna ülikool KKL 09.03.11 © 2009 Kaido Kikkas. Levitamine sätestatud vastavalt GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsile (v l.2 või uuem) või Creative Commons Attribution-ShareAlike (BY-SA) 3.0 litsentsile‏ © 2009 Kaido Kikkas. Levitamine sätestatud vastavalt GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsile (v l.2 või uuem) või Creative Commons Attribution-ShareAlike (BY-SA) 3.0 litsentsile‏ Kaido Kikkas 2011. Käesoleva dokumendi paljundamine, edasiandmine ja/või muutmine on sätestatud ühega järgnevatest litsentsidest kasutaja valikul: * GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi versioon 1.2 või uuem * Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents (CC BY-SA)
 2. 2. Moto asemel <ul><li>“Life is like a box of chocolates – you never know what you gonna get.” - Forrest Gump
 3. 3. Internet on veel hullem </li></ul>
 4. 4. Tahtsime parimat... <ul><li>Lendava taldrikuga saabus Maale olend Zog, et selgitada, kuidas sõdasid ära hoida ja vähktõvest võitu saada. Need teated tõi ta planeet Margolt, kus elanikud vahetavad mõtteid peeretuste ja stepptantsu abil. Zog maandus öösel Connecticutis. Vaevalt oli ta õhulaev maad puutunud, kui ta nägi, et lähedal põleb maja. Ta tormas majja, püüdes peeretuste ja stepptantsuga inimesi hoiatada kohutava ohu eest, mis neid ähvardab. Perekonnapea lõi Zogil golfikepiga pea lõhki. (Kurt Vonnegut, “Tšempionide eine”) </li></ul>
 5. 5. Paar sõna kommunikatsioonist <ul><li>“Lenin on alati meiega” - kommunikatsiooni puhul on Lenini asemel suhtluskanal!
 6. 6. Seega igas suhtluses on n+1 osapoolt
 7. 7. Kanalite erinevused on üsna tuntavad! </li><ul><li>Ajalised
 8. 8. Suunalised
 9. 9. Mahulised
 10. 10. Valikulised (filtreerivuslikud) </li></ul><li>Internetis on koos väga erinevad kanalid </li></ul>
 11. 11. Tagasivaade <ul><li>Arvutid ~1945
 12. 12. Internet 1969
 13. 13. Vanad Head Ajad < 1990
 14. 14. Veebiplahvatus ja tavakasutaja tulek – 90-ndate algus
 15. 15. Võrgumeedia – 90-ndate keskpaik
 16. 16. Võrguäri – 90-ndate lõpp
 17. 17. Web 2.0 ja sotsiaalne tarkvara – uus sajand </li></ul>
 18. 18. Tavaline või kõverpeegel? <ul><li>Kas virtuaalmaailm on tavamaailma peegeldus või mitte?
 19. 19. Kõverpeegel on küllaltki hea paralleel – näitab üldiselt sarnast pilti, aga mitte päris
 20. 20. Järgnevalt mõned näited </li></ul>
 21. 21. Näide 1: konteksti mõju <ul><li>Esimene näide: olgu antud lause “Oled ikka eriline tropp!”. Lause edastatakse </li><ul><li>Sõprade vahel saunalaval, peale sixpacki
 22. 22. Sõbralt sõbrale telefonis
 23. 23. Sama MSNis vmm sõnumisüsteemis
 24. 24. Sama e-postis
 25. 25. Sama faksiga, firmablanketil
 26. 26. Sama, Eesti Vabariigi ametiblanketil, allkirjaga “T.H. Ilves” </li></ul><li>ERI KONTEKSTID => ERINEV TULEMUS! </li></ul>
 27. 27. Näide 2: siga ja hani <ul><li>Dialoog võrgus: </li><ul><li>A: “Eile oli vinge grillpidu! Ossaa, kus oli sinki ja grillvorste!”
 28. 28. B: “Söödki sihukest sitta???”
 29. 29. A: “???? !!!!! &%&/&#%¤##&!&!#&Y!!!!” </li></ul><li>(järgneb hirmus madin)
 30. 30. PÕHJUS: A oli suvaline lihtne sell, B aga isehakanud filosoof ja väga põhimõtteline taimetoitlane </li></ul>
 31. 31. Võrgusuhtluse mõned erijooned <ul><li>Esmamulje on verbaalne, mitte visuaalne
 32. 32. Pikk mälu!
 33. 33. Reputatsioon on reaalne valuuta (vt vaba tarkvara liikumine)
 34. 34. Anonüümsus on nagu Tolkieni võlusõrmus – libiseb sõrmest kõige halvemal hetkel </li></ul>
 35. 35. Avatar ja soorollid <ul><li>Interneti kontekstis tähistab tegelaskuju
 36. 36. Muuhulgas väga levinud soorollide segamise koht
 37. 37. “Mehed on mehed, naised on mehed ja mõned mehed on naised” </li><ul><li>Plusspool: avastada teist maailma
 38. 38. Miinuspool: seda ära kasutada </li></ul><li>Arutelu koht: kas võib anda tõuke reaalelus sassiminekuks? </li></ul>
 39. 39. Vahel piisab ka vähemast <ul><li>Wall Street Journali artikkel 10.08.07 “Kas see mees petab oma naist?” - http://online.wsj.com/public/article/SB118670164592393622.html
 40. 40. Hollandi härrasmees, Second Life ja kaks naist: erinevad abikaasad eri maailmades
 41. 41. Samas ei olnud tegu tavamõttes abielurikkumisega – reaalset kohtumist ei toimunud ja ei olnud ka plaanis
 42. 42. Arutelu koht: kas selline asi saab toimida? </li></ul>
 43. 43. Võrgusuhtluse paradoks <ul><li>Võrgus saab olla ükskõik kes
 44. 44. Suurima edu tagab iseendaks jäämine
 45. 45. Võrgusuhtlus kui bridžimäng: </li><ul><li>Kaardid antakse igaühele juhuslikult
 46. 46. Hea mängija suudab mängida pea alati </li></ul></ul>
 47. 47. Võrgusuhtluse kolm vaala <ul><li>SELGUS – kontekstipuudus muudab möödarääkimise lihtsamaks
 48. 48. VIISAKUS – võrk võimendab mõlemat pidi
 49. 49. AUSUS – “bridžimäng” on OK, aga valetamine mitte </li></ul>
 50. 50. Valge pool <ul><li>“Bridžimäng” võib aidata väga paljusid (puuetega inimesed, erinevad vähemused)
 51. 51. Kuvaripeitus avab inimese olemuse
 52. 52. Väline langeb, sisemine tõuseb
 53. 53. Inimesed lähenevad kiiremini
 54. 54. ÕIGE KASUTUSE JA MOTIVATSIOONI KORRAL VÄGA HEA KOMPENSAATOR </li></ul>
 55. 55. Must pool <ul><li>Taas kord möödarääkimise oht
 56. 56. Kui löömiseks läheb, lüüakse põhjalikult
 57. 57. Ei saada aru, millal tuleb lõpetada
 58. 58. Nurka aetud (ka ekslikult nõnda arvav) hiir ründab
 59. 59. Karistamatusetunne (olgugi petlik)
 60. 60. Internet võimendab paljusid asju. Kahjuks ka inimeste tumedat poolt </li></ul>
 61. 61. Näpuvibutused tavakasutajale <ul><li>Näpukad võivad saada saatuslikuks!
 62. 62. OLED SA IKKA KINDEL, ET MSN-IS ON TEISEL POOL SEE INIMENE, KEDA EELDAD? </li><ul><li>Partner ise võib olla pahatahtlik
 63. 63. Partneri arvuti kõrval võib istuda veel keegi kurjem
 64. 64. Liini peal istub Suurte Kõrvadega Kodanik </li></ul></ul>
 65. 65. Edevus võib tappa <ul><li>Mis läheb Rate'i/Orkutisse/Facebooki?
 66. 66. Maailma suurima nuhkvara nimi on GOOGLE
 67. 67. “Ups, mida ma tegin?” järgmisel hommikul on HILJA (Google Cache, www.archive.org)
 68. 68. Info kogumine ja salvestamine on lihtne (vt DVD, suur mälupulk, 500GB väline ketas) => kurjad inimesed saavad salvestada teiste mõtlematusi ja kasutada neid ka palju hiljem (toimikuefekt) </li></ul>
 69. 69. <ul><li>Väljapressija – majanduslik motiiv, tahab mingi asja avaldamata jätmise eest midagi
 70. 70. Pervert – sunnib ohvreid erinevaid rõvedusi tegema ja “tarbib” tulemust
 71. 71. Sadist – tunneb mõnu teistele kannatuste põhjustamisest (enamik nn võrgukiusajaid)
 72. 72. Psühhopaat – erinevad, tavainimesele tihti täiesti arusaamatud motiivid (teiste maha-tallamine aitab enda tohutut tühjust ja/või madalat enesehinnangut leevendada) </li></ul>Vastikud eluvormid võrgus
 73. 73. Paar punkti lastele/noortele <ul><li>Ära jää üksi
 74. 74. Erista võrgu- ja pärismaailma (mida ta lõpuks mulle teha saab?)
 75. 75. Ära reageeri nii, nagu kaabakas ootab. Kui ei oska, ära reageeri üldse
 76. 76. Blokeeri kohe, kui asi hapuks kisub
 77. 77. Politsei pole paha mõte
 78. 78. KÄEGALÖÖMINE ON HALVIM VARIANT </li></ul>
 79. 79. Konflikt läheb haisema <ul><li>NB! Siin räägime tavakonfliktist, mitte eespool kirjeldatud kurjategijatest
 80. 80. Kumbki äärmus pole hea </li><ul><li>Kohene reageering: afektiseisund!
 81. 81. Vinduma jäämine: eespoolkirjeldatud erijooned ajavad tüli hullemini haisema kui tavaelus! </li></ul><li>“Kui vihastute, siis ärge tehke pattu! Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle!” - Piibel, Efesose kiri 4,26 </li></ul>
 82. 82. Kokkuvõtvalt <ul><li>Võrgumaailm on kõverpeegel, ent sealt paistab siiski päriselu
 83. 83. Moonutuste maht sõltub inimestest endist
 84. 84. Kontekstipuudus kõige oma hea ja veaga
 85. 85. Konfliktid tuleb lahendada mõistliku ajaga
 86. 86. Kahjuks on inimesi, kes tuleb teiste hulgast eraldada – see kehtib ka võrgumaailmas
 87. 87. Soorollide paindlikkus ja hägusus võib olla nii õnnistus kui needus </li></ul>
 88. 88. Ja viimaks ka algsest teemast <ul><li>Virginia Shea “Netiquette” (http://www.albion.com/netiquette) – vana raamat, aga ikka veel asine. Võiks soovitada lugemiseks kõigile võrgu-kasutajatele
 89. 89. John Suler'i “Psychology of Cyberspace” - kogumik võrgupsühholoogia-alaseid tekste: http://www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/psycyber.html </li></ul>
 90. 90. Virginia Shea 10 käsku <ul><li>1.Ole inimene ( Remember the human )
 91. 91. 2.Käitu sama malli järgi nagu igapäevaelus ( Adhere to the same standards of behavior online that you follow in real life )
 92. 92. 3.Tea, kus sa oled ( Know where you are in cyberspace )
 93. 93. 4.Austa teiste inimeste aega ja võrguühendust ( Respect other people's time and bandwidth )
 94. 94. 5.Näe võrgus hea välja ( Make yourself look good online ) </li></ul>
 95. 95. ... <ul><li>6.Jaga oma teadmisi ( Share expert knowledge )
 96. 96. 7.Aita piirata sõimusõdu ( Help to keep flame wars under control )
 97. 97. 8.Austa teiste inimeste privaatsust ( Respect other people's privacy )
 98. 98. 9.Ära kuritarvita oma võimu ( Don't abuse your power )
 99. 99. 10.Andesta teistele nende eksimused ( Be forgiving on other people's mistakes ) </li></ul>
 100. 100. Tänan kuulamast! Slaidid leiab aadressilt http://www.slideshare.net/UncleOwl

×