Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ATK-sovellukset ja erilaiset oppilaat

962 views

Published on

The presentation "ICT Applications and special learners" deals with the role of information technology in education of students with special needs (in Finnish)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ATK-sovellukset ja erilaiset oppilaat

 1. 1. ATK-sovellukset ja erilaiset oppilaat Kaido Kikkas Tietotekniikan osasto Tallinnan yliopisto kakk@kakupesa.net http://www.kakupesa.net
 2. 2. Koulutusteknologia? <ul><li>Monta erilaista määrittelyä </li></ul><ul><li>Yleensä: koulutukseen tarkoitettu kokoelma teknisiä välineitä ja metodeja </li></ul><ul><li>Amerikkalainen idea – enemmän tekninen </li></ul><ul><li>Suomalainen – kokonaisuus koulutuksesta sekä teknologiasta (sekä niiden väliset yhteydet) </li></ul>
 3. 3. Erityisopetus Virossa <ul><li>Pitkät perinteet (jo ensimmäinen tasavalta, mutta myöskin neuvostoajan TRÜ eli Tarton yliopisto) </li></ul><ul><li>Neuvostoaikoina nimitettiin defektologiaksi – perintö jota on sittenkin vielä joskus näkyvissä </li></ul><ul><li>Tarton koulukunta oli lääketietellisempi, Tallinnan piiri pedagogisempi – mutta kumpikaan ei pitkään aikaan puhunut mitään teknologisesta kuntoutuksesta </li></ul>
 4. 4. Tietotekniikka: jokamiehen puuhaa? <ul><li>Alussa “computer science” = “rocket science” </li></ul><ul><li>Nykyään ATK-perusosaamisesta on yhä enemmän tulossa yksinkertaisen kulttuuritason merkki </li></ul><ul><li>Erityisopetus ei ole erityistapaus </li></ul><ul><li>Kaksi vastakkaista vaaraa – sekä yli- että aliarvionti. Ensimmäiset näkevät siinä jonkinlaisen taikasauvan, toiset haluaisivat jättää kaiken “ammattilaisille” </li></ul>
 5. 5. Tietokone erityisopetuksessa <ul><li>Yksinkertainen, laajaprofiilinen työkalu – tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, WWW... </li></ul><ul><li>Opetusprosessin monimutkaistaja, mutta myös yksinkertaistaja – sekä kone- että ohjelmistopuolelta (pedagoginen näkökulma) </li></ul><ul><li>Korvausjärjestelmä ja itsensätoteutusväline monille vammaisille ihmisille </li></ul><ul><li>Usein, ensimmäinen rooli on selvä, toinen on ymmärrettävä mutta kolmatta laiminlyödään! </li></ul>
 6. 6. Kaksi kehityssuuntaa <ul><li>Paradigman muutos – lääketiedellisestä sosiaaliseen malliin </li></ul><ul><li>Teknologian mahdollisuuksien räjähdysmäinen lisääntyminen </li></ul><ul><li>Jomman kumman laiminlyönti vähentää työn tehokkuutta melkoisesti! </li></ul>
 7. 7. Yksi mahdollinen yhteyskaava VAMMAISET IHMISET YHTEISKUNTA ERILAISET ASIANTUNTIJAT Teknologia välineet ideat, kehitykset, projektit ideat, palaute koulutus, integraatio vähentynyt tarve sosiaalipalveluihin ihmisystävälliset teknologiset sovellukset laajenevat mahdollisuu-det itsensä-toteutukseen välineet
 8. 8. ... <ul><li>Vammaisten ihmisten integraatioon menevä lisäkulutus tulee takaisin väheentyneiden sosiaali- menojen kautta </li></ul><ul><li>Tukiteknologiaan menevä resurssi auttaa tekemään myös yleisistä jokapäiväsovelluksista enemmän ihmisystävällisiä (Design for All -periaate) </li></ul><ul><li>Erityisvälineiden kehitykseen menevä resurssi tulee takaisin uusien asiantuntijoiden ja niiden osaamisen muodossa </li></ul>
 9. 9. Tietotekniikan vaikutus Pedagogiikka, mm. erityispedagogiikka Lääkintä, kuntoutus Sosiaali-politiikka Yhteiskunnan suhtautuminen Vammaiset ihmiset Fyysinen ympäristö Mahdollisuudet itsetoteutukseen Palvelut ja apuvälineet Tietoteknii-kan vaikutus Tietotekniikan vaikutus vammaisia koskevilla eri alueilla
 10. 10. Seloituksia <ul><li>fyysinen ympäristö – vammaisten ihmisten erityistarpeisiin enemmän tai vähemmän soveltuva ympäristö joka määritelee fyysisen liikuntavapauden (esim. rakennukset). TT:n rooli on pääasiallisesti epäsuora vaikutus (tiedotus ongelmista ja myös sopivista ratkaisuista) </li></ul><ul><li>yhteiskunnan suhtautuminen – toisten ihmisten tukeeva, välittömätön tai torjuva reaktio vammaisia kohti. TT yhä enemmän mediaan sitoutunut aiheena voi saada paljon aikaan: </li></ul><ul><ul><li>suosittujen päivälehtien kommenttipalsta on parin näppäyksen päässä </li></ul></ul><ul><ul><li>jokainen saa luoda ikioman mediakanavansa </li></ul></ul><ul><ul><li>suosittuimmat blogit kilpailevat yhä enemmän huippulehtien kanssa </li></ul></ul>
 11. 11. ... <ul><li>lääkintä ja kuntoutus – vammaisten ihmisten fyysisten ominaisuuksien lähentääminen ei-vammaisten vastaviin lukemiin. TT:n rooli on pienempi (lääkintätekniikka, myös peruskäyttö) </li></ul><ul><li>(erityis)pedagogiikka – yhtenäisen yleiskoulutuksen sovitus mahdollisemman monelle ihmisille (inclusive education). TT:n rooli voi olla hyvinkin tärkeä (kuntoutus- ja koulutusteknologia) </li></ul>
 12. 12. ... <ul><li>sosaalipolitiikka - yhteiskunnan suhtautumisen heijastus virallisella tasolla. TT antaa vähemmistöryhmille uuden voimakkaan aseen – uuden median </li></ul><ul><li>itsensätoteutus – tasavertaisten opiskelu- ja työ-mahdollisuuksien luominen. TT antaa monia uusia teitä siihen </li></ul>
 13. 13. ... Peruskoulutus Ammattikoulutus Itsenäinen työelämä <ul><li>g) palvelut ja apuvälineet – yhteiskunnalliset, lailliset ja teknilliset otteet tasavertaisuuden tukeemiseen. TT tukee tasavertaisuutta laajalla alueella työ- ja osallistumisvälineistä vammaisille sopiviin tietokonepeleihin </li></ul>
 14. 14. Avustava teknologia <ul><li>Tietotekniikan avustavat sovellukset ovat muuhun teknologiaan verratuna aika uusia: </li></ul><ul><ul><ul><li>ensimmäiset tietokoneet: 1945 js </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Internet: 1969 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ensimmäiset varsinaiset avustavat sovellukset: 80-luku </li></ul></ul></ul><ul><li>Toisaalta ulottuu avustavan teknologian historia aikoihin kauas ennen tietotekniikkaa </li></ul>
 15. 15. Braille:n järjestelmä <ul><li>1800-luvulla perusti munkki Valentin Haüy perustaa Pariisiin yhden varhaisimmista näkövammaisten lasten koulun. Esinnyttiin jopa Ludvig XVI luona (käytettin edes maankarttoja) </li></ul><ul><li>1800-luvun alku – Louis Braille. Vuosisadan keskeellä tulee laajimmiltä käytettäväksi järjestelmäksi </li></ul><ul><li>1892 – Brailler eli pistekirjoituskone </li></ul><ul><li>1960-luku – ensimmäinen Braille-tulostin </li></ul><ul><li>1990-luku – Braille-näyttö </li></ul>
 16. 16. TT liikuntavammaisille <ul><li>Alkoi 1960-luvulla. Wisconsin-Madison -yliopisto, TRACE-tiedekeskus, Gregg C. Vanderheiden </li></ul><ul><li>Yksi kiinnostava esimerkki alkuaikojen teknologiasta – morseohjattava kirjoituskone (puhalluspiipulla) </li></ul><ul><li>Yleisen tietotekniikan ensi sovellukset: Apple II, 1980-luvun alku. Myöhemmiin tulevat AccessDOS ja Windows Accessibility </li></ul><ul><li>Vertailuksi: Linux </li></ul>
 17. 17. Verkosta myös <ul><li>Aika monta suurta aloitteetta ja monta myönteistä kehitystrendiä ovat syntyneet Internetin avulla. </li></ul><ul><li>Tärkeämmät edut: </li></ul><ul><ul><ul><li>äärimmäisen monipuolinen (ml erikoistarpeisiin) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>yhdistävä luonne </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>nykyään taloudellisesti tavoitettavissa myös “pienemmille veljille” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>suosii hulluutta ja kahjoja ideoita (josta melko suuri osa ei olekaan näin kahjoja kuin alussa tuntuu) :) </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Noidankehä Heikko koulutustaso Pieni työllisyys-prosentti Huono sosiaalinen asema Lähes olematon rooli yhteiskun-nassa, syrjintä Rajoitettu pääsy yhteiskuntaelämän eri alueille
 19. 19. Yksi idea Heikko koulutustaso Pieni työllisyys-prosentti Huono sosiaalinen asema Lähes olema-ton yhteisk. rooli, syrjintä Rajoitettu pääsy yhteiskuntaelämän eri alueille Uusi pääsymahdollisuus Etäkoulu-tus Etätyö Poliittiset vaikutusvälineet Uusi media @
 20. 20. Internet kompensointijärjestelmänä <ul><li>Virtuaalinen saavutettavuus </li></ul><ul><li>Taistelu ennakkoluuloja vastaan </li></ul><ul><li>Todella vapaa (hyvin hankala kontrolloida) tietokanava </li></ul><ul><li>Elämän korttipeli </li></ul>
 21. 21. Yhteenveto <ul><li>Rakettitieteestä yleistyövälineeksi </li></ul><ul><li>Uusi ja tarpeellinen osaaminen – myös pedagogeille </li></ul><ul><li>Uusi media </li></ul><ul><li>Uuden kauden uudet mahdollisuudet – ja ei ainoastaan vammaisille ihmisille </li></ul>
 22. 22. Kiitos!

×