Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Td basg emdg4

324 views

Published on

DĞNYA DĞŞĞNCE GĞNĞ WORLD THİNKİNG DAY 2013
MDG4

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Td basg emdg4

 1. 1. MDG4Tüm Dünyada Kız izciler 1926yılından beri düşünce gününükutlamaktadırlarBu günlerin konuları yıl boyudevam etmektedir.Dünya Düşünce günü kız izcilerBu hareket içinde bulduklarıuluslararası dostluğu yaşamakYoksul kız izciler ve teşkilatları içinkaynak yaratmakEl ele vererek Dünya sorunları içinÇözümler aramak :için bir olanaktır.
 2. 2. DÜNYA DDÜŞÜNCE GÜNÜ VE MİLENYUM KALKINMA HEDEFLERİ2009 Yılından beri her yıl Dünya Düşünce gününün ana konusu MilenyumKalkıma hedeflerinden seçilmektedir . 8 hedeften meydana gelen MDGler 2015ılına kadar başaerılması gereken sosyal gelşimin haritasıdır.Milenyum Bildirisinde şekillenen bu hedefler şşırı yoksulluktaki insanların insanlıkdışı şartlardan kurtarılması içindir. 2000 yılında yapılan Dünya zirvesinde 189ülke tarafından kabul edilmiş ve 147 devlet başkanı tarafından imzalanmıştırO günden beri devletler hükümetler sivil toplum örgütleri bunun başarılması içinçalışmaktadırlar
 3. 3. Bu yıl sizlerden Dünya düşünce günü başlayarak ya çocuk sağlığı ya anne sağlığı veya her iki ödülçalışmasını Aralık ayı sonuna kadar yapmanızı bekliyoruz
 4. 4. Her yıl dünyada 7.8milyon çocuk ve 287,000 anne gereksiz yere ölmektedir Bu durum değişebilir ve değişmelidir.
 5. 5. Bu ölümlerin nedenlerive çözümleribilinmektedir Sebepleriishal zatürre sıtma gibitedavisi bilinenhastalıklardırKızların eğitimi, yeterligıda temiz su yeterlikonutlar temizlik aşı vesağlık olanaklarıçözümlerigetirebilecektir.Bu ölümlerin çoğugelişmekte olanülkelerde olmaktadır.Kalkınma hızınınarttırılması bu açıdanönemlidir
 6. 6. Türkiye’de durum ne bulabilir misiniz?
 7. 7. Türkiye’de durum ne bulabilir misiniz?
 8. 8. YIL BOYU ÇALIŞMA YAPILABİLECEK GÜNLER Uluslararası Kadınlar günü 8 Mart Dünya Sağlık günü 7 Nisan Dünya Sıtma günü 25 Nisan Uluslar arası Aile günü 15 May Dünya Nüfus günü 11TemmuzUluslar arası gençlik Günü 12 Ağustos Uluslar arası Kızlar günü 11 Ekim Küresel el yıkama günü 15 Ekim Evrensel çocuk günü, 20 KasımŞiddetin yok edilmesi günü, 25 Kasım Dünya AIDS günü 1 Aralık İnsan Hakları günü, 10 Aralık
 9. 9. Faaliyetlerin çeşitleriFaaliyetler üç ana gruptan meydana geliyorBİG PİCTURE GENEL MANZARA 2 EtkinlikTHE TOP KİLLERS ÖLDÜRENLER 1 EtkinlikGROWİNG A HEALTY CHİLD 1 EtkinlikBu üç ana grup etkinlikler etkinliklerin sonucunagöre üç çeşittiröğrenme etkinlikleri LEARN (Kitap işaretli “Ön”)anlayış sağlatan etkinlikler UNDERSTAND (Çek işaretli: “A”)veDeğişiklik sağlayacak etkinlikler MAKE CHANGE 3 Etkinlik(baş parmak ile OK işareti “OK”) Bunlarda üç çeşittirÖğret EDUCATE (“Öt”)Savun ADVOKATE (“S”)Kaynk Yarat FUNDRİSE (“K”)Ayrıca her etkinlik yaş grubu ve zorluğa göre yıldızlarla işaretlidirTEMEL bir yıldız (yavrukurt) (1)ORTA DÜZEY iki yıldız (izci) (2)İLERİ üç yıldız (Ergin izci) (3)Tüm etkinlikler yerel duruma ve katılanların düzeine göredeğiştirilebilir. Benzer yeni etkinlikler olabilirYerelde etik olarakgörülmeyenler yapılmayabilir
 10. 10. ÖRNEK ÇALIŞMALAR ARMA ÖDÜLÜNÜ KAZANMAK İÇİNÖRNEK ÇALIŞMALAR
 11. 11. BÜYÜK RESİM BIG PICTURE 2 çalışma yapılacak.Bir tanesi aşağıda veriliyor. Düşünce gününde yapılabilirFAIR SOCIETIES: A RECİPE FOR HEALTH YAPILIŞI Her çocuğun sağlıklı ve uzun bir hayat sürmesi için şansları ayni değil. Yoksulluk ayırımcılık dışlanma gibi şartlarla başa başa olan toplum kesimlerinin çocuklarınınsağlık ve beslenme riskleri yüksek. Bu çocuklr beş yaş altında dahadıklıkla yağama savaşını kaybediyor. Bu şartları sadece biyolojik olgular oluşturmuyor. Bu çocukların doğumu ve büyümesindeki adaletsizlikler var. Bunlar için sorunlar buz dağı gibi ailesi yakın çevresi toplum ve ülke dürümü bizlere statistiki deüerler veriyoe Burada bir lider Dünyada çocukların özellikle 5 yaş altında çocukların durumunu ölümlerin nedenlerini anlatmalıdır. Bunun için 2 fon kartonuna resimli sergi yapılabilir
 12. 12. ÖLDÜRÜCÜ HASTALIKLAR THE TOP KILLERS veGROWING HEALTY CHILDRENBir öğren ve bir anla etkinliği yapılacak.Faaliyet sırasında aşağıdakileri yapabiliriz Bu oyunu oynayabiliriz eğlenceli olur. Herkes gözlerini kapatacak. Lider bir tanesinin omuzuna dokunacak. O izci artık ellerinde mikrop taşıyor. Herkes bir biri ile el sıkışmaya başlayacak rbr rl sıkıştıklarının bileğini hafifçe kaşıyacak Artık onlarda mikroplu oda el sıkışyığının bileğini kaşıyacak Mikrop alanlar sol ellerini omuz hizesında kaldıracaklar Videoya alınabilir
 13. 13. SAĞLIKLI ÇOCUK YETİŞTİRMEK GROWING HEALTYCHILDRENMEAL ON E SHOE STRING HEALTY EATINGSaĞLIKLI BASLENME Beslenme çocukların zihinsel ve fiziksel gelişiminin temelidir. Az ve yanlı beslenme çocukları hastalıklara doğru taşır. Bu konuda katılımcılar bilgilerini arttırmalıdırlar gıda grupları ve çocukalrın büyümesine gelişmesine etkileri bilinmelidir. Bu konu internetten araştırılmale ve çocuklara sunulmalıdır. Bununbit yoluda uzmanın çocuklara anlatımı ve konunun tartıılmasıolacaktır Bu konu ile ilgili bir resim serisi gösterilebilir veya bu konuda puzzllar oynatılabilir 5-6 puzzle veya kart eşleme oynanabilir
 14. 14. MAKE CHANGE 3 Tane yapılacak bir tanesi fonyaratmaAşağıdakilerden birisini yapıp gönderebilirsinizCARDS FOR CHANGEÇocukları ilgilendiren sağlık konularında 10x15cm posta kartları yapacağız. Daha sonra üniteçalışmalarında da yapıp gönderebilirler
 15. 15. MAKE CHANGE HAND WASHING FLASHMOBSon yıllarda her yerde yapılabilen biretkinlik şekli Bir anda ortaya çıkangençler ve kişiler bir koyuyu danslarlaşarkılarla anlatıyor.Tabii bu işi bir alışvariş merkeaindegerekli olurlatı alarak yapabilirsiniz.Kamu alanlarında sokaklardameydanlarda yapmak için gererklimüdsdelere gerek ver.
 16. 16. COMMUNITY CLEAN UPBuda bir MAKE CHANGE çalışmasıDünyayı temizleyelim günlerinde MDG4vurgulanarak veya Dünya çevre günündeyapilabilir
 17. 17. GROWING HEALTY CHILDRENTAKE ACTIONBeyin fırtınaları yapın. Eski yapılmışfaaliyetlerin resimleri ile posterlerpostakartlarıyapın dağıtın sodyal sitrleremesajlarınızı gönderin. Unlar nor edin veresimleyin. Diger gençlik yoplantılarınataşının. Bunları toplumuzuz için kararverenlere ulaştırınYaptıklarınızı paylaşın
 18. 18. Yapılacak etkinlikler A. BİG PICTURE ANA ETKİNLİK (İKİ ETKİNLİK YAPILACAK)A1. Gelişmekte olan ülkelerde erken çocuk ölümlerini tetikleyen şartlarınincelenmesi Fair societies: A recipe for healthA2. Çocuk ölümlerinin ana nedenleri. What are the Most common Causes ofchild Deaths?A3 Çocukların doğum öncesinde ve ilk yıllarında etkileyen çevre etkileri. Whatfactors in a child ’s immediate environment affects whether they get sick orexperience neo –natal complications ?A4 Bu şartları etkileyen daha geniş durumlar. What are thebroader factors that affect these conditions ?A5 Benimle ayni görüşte olanlar otobüse Get on the bus “Ön2”A6 İnternet sitelerinden bilgi toplama MDG WEB “A2”A7 Dünyadaki çocuk sağlık durumunu karşılaştırmak Comparingchild health around the world “A3”A8 sağlıklı olmak ve bunları atlatmak için nelere ihtiyaç ver. What we need to behealthy and survive “A1”A9 Neden Sağlık konularını işliyoruz Why Health Matters “A1”A10 İviçre kız izci merkezi etkinlikleri Our Chalet activity: Fill in the blanks “A2”A11 B6 CARDS FOR CHANGE çeşitli konularda posta kartları yapılıp kullanılması“OK2”A12 Kartlarla sağlık oyunu Baby Steps “A2”A13 Beşinci yaş partisi Fifth Birthday party
 19. 19. B. EN ÖLDÜRÜCÜLER TOP KİLLERS (BİR ETKİNLİK YAPILACAK)B1 Mikroplar geziyor Germ journeys “Ön1”B2 Mikrop dedektifleri Germ Dedectives “Ön2”B3 Mikronu gönder Elim sende Pass the Germ “Ön2”B4 Mikrobik parmak kuklaları Germy finger puppetsB5 Doktor çağrıldı Our Cabana Activity “Ön2”B6 Sangam’da etkinlik Sangam activity “Ön1”B6 Sıtma sobe Maleria Tag “Ön2”B7 Sandalye kapma Why not turn this into ‘Diarrhoea musical chairs“Ön1”B8 El yıkama gösterisi Hand washing flashmob “OK2”B9 Hand washing song “OK2”B Duvardaki ses Voice on the wall “OK2”B Çocuk oyunu “OK3”B10 Toplum temizlik alanı Community clean up “OK1”B11 Çocuk sağlık bilmeceleri. Child health puzzles “Ön3”B12 Sağlık için bir şapka A hat for health “OK3”
 20. 20. C. EN ÖLDÜRÜCÜLER TOP KİLLERS(BİR ETKİNLİK YAPILACAK)C1 Dengeli Beslenme Meal on a shoestring “Ön3”C1 Sağlıklıçocuklar yetiştirmek Growing healthy kids “Ön2”C2 Çocuk Sağlık Haritası Child health maps “A2”C3 Sangam Etkinliği Çocukları korumak. Sangam Activity: Protecting thechild “A1”C4 Resimlerle anlat Picture change “OK2”C5 Erkekler değişimi sağlıyor Boys and men making change “A1”C6 Sağlıkiçin haklar Linking rights to health “A3”
 21. 21. BURADA SADECE BİR FAALİYET İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARA ÖRNEKLER VERDİK.BUNLARITAMAMLAYANLAW WAGGGS DÜŞÜNCE GÜNÜARMASINI ALMAYA HAK KAZANACAKLARDIR. BİZ YAPANLRA ELİMİZDEKİ UNİCEF ARMALARINIBİTİNCEYE KADAR VERMEYE DEVAM EDERİZ WAGGGS SİZLERE SESLENİYOR VE SADECE VERİLEN ÖRNEKLERLE ALIMANIZI SINIRLAMAMANIZI DAHA FAZLA ÖRNEK YAPMANIZI BEKLİYOR
 22. 22. DİĞER BÖLÜMLER Farklılık yaratma Stand up to make a difference Mesaj WAGGGS key messages to improve child health and survival Leaders Yapılabilecek faaliyetler suggested activitiesEtkinliklerin yapılışında liderlerin dikkat edeceği konular General tips for leaders on dealing with topics that may be sensitive or challenging Faaliyet materyalleri Actıvıty Materıals Kaynaklar ve Bağlantıları Resources And Lınks Sözlük ve kısaltmalar Glossary and acronyms Kaynaklar Sources Fon yaratma Thinking Day Donation Geri besleme formu Feedback

×