Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ДИЗЕЛ ТҮЛШНИЙ ҮНИЙН ЗӨРҮҮГ УРГАЦ ХУРААЛТЫН ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭР ОЛГОХ ТАЛААР ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ШИЙДВЭРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Ad

Бэлтгэсэн: С.Дэлгэрмаа
Ч.Мөнхболор
2022-08-26

Ad

1. Эрх зүйн зохицуулалт
2. Засгийн газрын тогтоолын тухай
3. Ургац хураалт, хадлан тэжээлийн бэлтгэл ажилд
шаардагдах шата...

Ad

НЭГ. ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ
Монгол Улсын
Засгийн газрын
тухай хууль
• 8.З.Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Хөгжл...

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 7 Ad
1 of 7 Ad

ДИЗЕЛ ТҮЛШНИЙ ҮНИЙН ЗӨРҮҮГ УРГАЦ ХУРААЛТЫН ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭР ОЛГОХ ТАЛААР ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ШИЙДВЭРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Download to read offline

Дизел түлшний үнийн зөрүүг ургац хураалтын гүйцэтгэлээр олгох талаар засгийн газрын шийдвэрийн танилцуулга


www.advocate.mn

Дизел түлшний үнийн зөрүүг ургац хураалтын гүйцэтгэлээр олгох талаар засгийн газрын шийдвэрийн танилцуулга


www.advocate.mn

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Umguullin Mongol Umguulugch (20)

Advertisement

ДИЗЕЛ ТҮЛШНИЙ ҮНИЙН ЗӨРҮҮГ УРГАЦ ХУРААЛТЫН ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭР ОЛГОХ ТАЛААР ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ШИЙДВЭРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

  1. 1. Бэлтгэсэн: С.Дэлгэрмаа Ч.Мөнхболор 2022-08-26
  2. 2. 1. Эрх зүйн зохицуулалт 2. Засгийн газрын тогтоолын тухай 3. Ургац хураалт, хадлан тэжээлийн бэлтгэл ажилд шаардагдах шатахууны тооцооллын талаар 4. Засгийн газраас авах арга хэмжээ, түүний ач холбогдол АГУУЛГА
  3. 3. НЭГ. ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль • 8.З.Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Улсыг хөгжүүлэх жилийн төлөвлөгөө, улсын төсвийн биелэлтийг хангах ажлыг төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагаар дамжуулан зохион байгуулна. Засгийн газрын тогтоол 2020.12.09 №203 • “МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ” • 3.3.11.Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, үндэсний үйлдвэрт бүтээгдэхүүнээ нийлүүлсэн малчид, тариаланчдад төрөөс урамшуулал олгоно. • 3.3.11.1.Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд төрөөс олгох татаас, мөнгөн урамшууллын тогтолцоог бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн үр дүнтэй холбож боловсронгуй болгоно. ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН ЗАРИМ БАРАА, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮНИЙН ӨСӨЛТ, ХОМСТЛООС СЭРГИЙЛЭХ, СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 6.1.Засгийн газар гол нэр төрлийн зарим бараа, бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт, хомстлоос сэргийлэх, сөрөг нөлөөллийг бууруулах, шаардлагатай нөөц бүрдүүлэх талаар дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ: 6.1.1.энэ хуулийн 3.2-т заасан бараа, бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт, хангамж, нийлүүлэлтийн хомстол үүсэхгүй байх арга хэмжээ авах, цогц төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх;
  4. 4. Ургац хураалтын ажлыг технологийн хугацаанд гүйцэтгэх зорилгоор их, дээд сургууль, коллеж, МСҮТ-ийн оюутан, сонсогч, хугацаат цэргийн албан хаагчид болон иргэдийг сайн дурын үндсэн дээр ургац хураалтын ажилд татан оролцуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн ажилд шаардагдах шатахууны хангалтыг тогтвортой байлгахад чиглэсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллах Импортоор авч байгаа техник, тоног төхөөрөмж, бараа материалыг улсын хилээр шуурхай нэвтрүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах Ургац хураах, тээвэрлэх бүс нутаг дахь зам, гүүрийн эвдрэл, гэмтлийг тогтоож, тэдгээрийг засварлахад шаардлагатай хөрөнгийг Засгийн газрын нөөц сангаас гаргах боломжийг судалж танилцуулах, ургац тээвэрлэлтийг авто болон төмөр замын байгууллагаар гүйцэтгүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж ажиллах Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд 2023 онд шаардагдах эрдэс бордооны нөөц бүрдүүлэх талаар холбогдох арга хэмжээ авч ажиллах МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН 276 ТООТ ТОГТООЛ “УРГАЦ ХУРААЛТЫН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ” ХХААХҮСайд, БШУСайд, ХНХСайд, БХСайд, ХЗДХСайд, аймаг, нийслэлийн ЗД Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд ХХААХҮСайд, Сангийн сайд, ЗТХСайд, ГЕГ Сангийн сайд, ЗТХСайд, ХХААХҮСайд
  5. 5. • 8000-9000 тонн Хаврын тариалалт • 7000-8000 тонн Ургац хураалт • 7000-8000 тонн Уринш боловсруулалт Дизель түлшний жижиглэнгийн үнэ 2022 оны хавар 2022 оны намар 3380 төгрөг 4030 төгрөг
  6. 6. Намрын ургац хураалт, уринш боловсруулалтад шаардагдах 10 мянган тонн дизель түлшийг хаврын тариалалтын үеийн түвшинд байлгахад шаардагдах үнийн зөрүү 6.5 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэрийг Засгийн газрын нөөц сангаас ургац хураалтын гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэсэн.
  7. 7. Website www.advocate.mn Facebook Mongol-Advocates Law firm Email info@advocate.mn Phone +976 7011-9206, 7012-9206

×