Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Нова редакція Українського правопису - 2019

310 views

Published on

22 травня 2019 р. Кабінет Міністрів України схвалив нову редакцію «Українського правопису» — зводу правил, що встановлює способи передавання української літературної мови на письмі. Документ підготовлено Українською національною комісією з питань правопису, яка працювала впродовж 2015–2018 рр. Ураховано окремі зауваги та пропозиції, висловлені під час громадського обговорення проєкту (серпень—вересень 2018 р.). Оприлюднюємо повний текст нової редакції «Українського правопису».

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×