Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

KUUL udveksling 2009

KUUL udveksling 2009

Download to read offline

Her kan du se en præsentation med de erfaringer, som de to sygeplejersker Liselotte Langelund og Lene Kjær fik på deres tur til Great Ormond Street Hospital i Løndon. Det er det materiale, som de har brugt til at videreformidle deres erfaringer til deres kolleger efter. har brugt til at undervise

Her kan du se en præsentation med de erfaringer, som de to sygeplejersker Liselotte Langelund og Lene Kjær fik på deres tur til Great Ormond Street Hospital i Løndon. Det er det materiale, som de har brugt til at videreformidle deres erfaringer til deres kolleger efter. har brugt til at undervise

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

KUUL udveksling 2009

 1. 1. Studiebesøg på Great Ormond Street, GOSH 9-12/6-2009 Sygeplejerske Liselotte Langelund Laursen
 2. 2. Formål med besøget • Udvikling af sygeplejen på de 2 børnekardiologiske afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Skejby sygehus. • Samarbejde mellem sygeplejersker Lene Kjær(RH) og Liselotte Langelund Laursen(SKS)
 3. 3. Kontakt og kontrakt Mange mail adresser blev forsøgt uden held men via en god kontakt i Danmark, fandt vi frem til vores kontaktperson på GOSH,sygeplejerske Mrs Di Robert Shaw, sammen lavede vi et program for ugen og hun skaffede kontakterne. Vi var observatører og måtte ikke have patientkontakt , ”see-not- touch-contract. Kontrakten underskrev vi på 1.dagen.
 4. 4. Overordnet • I England er befolkningstallet på 60 mio • GOSH er et stort børnehospital med plads til 400 børn beliggende i London. • Kardiologien har 50 sengepladser fordelt på 1. High-intensive-ward (CICU) : 16 pladser 2. Ladybird-ward : 20 pladser, fordelt på 4 x 4 sengsstuer og 4 enestuer 3. Dagafsnit : 8 pladser 4. Ambulante : 6 pladser
 5. 5. Overordnet, fortsat • Stort patientgrundlag • Mulighed for mange specialfunktioner • Langt større erfaring indenfor subspecialer såsom; pulmonal hypertension, cardiomyopati, hjertetransplantation etc.
 6. 6. Fysiske rammer • Et børnehospital fra 1853 – noget gammelt – noget nyt • Børnebilleder på vægge og i elevatorer • Alle afdelinger på GOSH er opkaldt efter dyr • På gulvene er der malet dyr og fodspor så børnene kan finde deres afdeling
 7. 7. Fysiske rammer, fortsat
 8. 8. Fysiske rammer, fortsat
 9. 9. Fysiske rammer, fortsat
 10. 10. Hjertekirurger • Martin Elliot (UK) • Victor Tsang (Hong Kong) • Egil Seem (Norge) Herudover har man 6 cardiologer Man opererer alt (undtagen levertransplantationer) og i gennemsnit 20 hjertepatienter ugentligt Cardiac Governance, et ugentligt opfølgningsmøde (fredag)
 11. 11. Sygeplejerskerne • Uddannelsen er 3 årig og forlænget med 1 år hvis man vælger pædiatrien • Man arbejder i 12 timers vagter • Mere hierakisk struktur end i Danmark • Årlig samtale med den sygeplejerske der har ansvaret for udvikling og uddannelse med gennemgang af kompetancer; har hun forbedret sig?, egner hun sig til at blive rykket op?
 12. 12. Sygeplejerskerne, fortsat • Bed-side-opgave; der chekkes om sygeplejersken i praksis kan vise om hun instrumentalt og empatisk kan overskue at passe et barn, dets forældre og varetage de opgaver den pågældende grad rummer. • Når sygeplejersken har opnået en vis grad, bliver hun tilbudt at tage en master. (hospitalet betaler) En master er således adgangskort til næste grad. • Ved opnåelse af de højeste grader (Advanced nurse specialists) får de kompetancer til at indlægge, vurdere og udskrive ukomplicerede børn (Dagafsnittet).
 13. 13. Sygeplejerskerne, fortsat Sygeplejerskens titel ses på uniformen, som har en blå farve og kantbånd
 14. 14. specialistfunktioner • Et større patientgrundlag gør at sygeplejerskerne kan være mere specialiserede • Der er sygeplejersker med mange års erfaring og nogle er specialister indenfor hver deres område – Primær pulmonal hypertension (PPH) – Kardiomyopati – Transplantation – Trakeale misdannelser – Koordinering (Liason)
 15. 15. Specialistfunktioner, fortsat • De rejser ud og møder deres patienter i patienternes lokalområde. Dette sparer familierne for meget transport. Lokalt møder sygeplejerskerne patienterne og taler med dem om de ting der måtte røre sig, bl.a PPH- teamet tager ud lokalt hver 3.måned. • De fleste af dem vi talte med vil gerne komme og undervise i Danmark ( hvis vi finder sponsorer)
 16. 16. Specialist teams • Smerte team • Palliativt care-team og et end-of-life-team Der findes 40 hospices i UK, udelukkende til børn. Et børnehospice i England har ikke kun døende børn (hospice i danske termer) men anvendes også til aflastning af børn med alvorlige kroniske sygdomme. Forældre med døende børn kan kontakte teamet 24 timer i døgnet.
 17. 17. Play-specialists • Regeringen udtaler:”Every child must have ascess to a play-specialist”. • Der er 3 ansat på den kardiologiske afdeling. • 1 årig uddannelse hvor man specialiserer sig i at lege og samtale med barnet – en slags abstraktionsterapi. • Bliver fx anvendt til præoperativt at tale med barnet om hvad der skal ske – og de tanker barnet har om det.
 18. 18. Play-specialists, fortsat • Hun er hos barnet under blodprøvetagning og/eller andre smertefulde/angstprovokere nde procedurer • Målet er at barnet skal opleve så lidt angst, smerter og frustationer som muligt og derigennem få en bedre oplevelse af forløbet.
 19. 19. Liason-nurses • De er clinical nurse specialists – sygeplejersker specialiserede i at samtale med patienterne (patientkoordinatorer?) • Har en nøgleposition i forhold til familierne, de møder dem ved diagnostisering, forundersøgelse, under hospitalsopholdet – for til sidst at samtale inden udskrivelse og sørge for opfølgning. • Kontakter familierne pr telefon og ringer jævnligt for at høre om familierne har det godt.
 20. 20. Forskelle • Generelt: Større patientgrundlag Større erfaring indenfor subspecialerne • Fysiske rammer: HOSPITAL I BØRNEHØJDE, generelt mere børnevenlige rammer, dog med undtagelse af 4- sengsstuer på Ladybird-ward. • Psyko/socialt: Hospitalet har ansat play-specialists og denne funktion aflaster sygeplejerskerne.
 21. 21. Forskelle, fortsat • Sygeplejen: Stor erfaring, store krav stilles til den enkelte, master- grad. Dobbeltcheck af alt medicin; udregning, optrækning og givning. • Administration: Mere gammeldags med håndskrevne sygepleje- og lægejournaler.
 22. 22. Ligheder • Vi bruger også mestring og har også hospitalsklovne ansat. • Vi holder også tværfagligt møde (dog har de også præsten og deres liason-nurse med) • De bruger medicinmodulet (a la EPJ) …………
 23. 23. Udviklingsområder • Opholdet har inspireret til…. • Tværfagligt samarbejde mellem Skejby og Rigshospitalet for at udveksle erfaringer og samlet set få et større patientgrundlag • Udvikling af den enkelte, mere individuel undervisning så hendes/hans kompetancer kommer i centrum. • Træning i at fremlægge ting, hørt og set på fx kurser, seminarer og læste artikler.
 24. 24. Udviklingsområder, fortsat • Anvende sygeplejekonferencer til at gennemgå patienter på godt og ondt - hvad gik skidt? - Hvad gik godt? • Jævnligt tage procedurer op til diskussion – Hvorfor gør vi som vi gør? • Få udnævnt et par sygeplejersker til at søge sponsorater til externe undervisere, fx udnytte kontakterne i UK?
 25. 25. Udviklingsområder, fortsat • Yderligere inspirerende rejser til udlandet. • Deltagelse i konferencer og seminarer ( vi er kommet på en mailliste med sygeplejekonferencer i udlandet) • Fortsætte med at bruge mestring i forhold til barnet – og evt sende sygeplejersker på kursus. • Male dyr på dørene og fodspor hen til dem.
 26. 26. Yderligere information • Se hjemmesiden www.ich.ucl.ac.uk
 27. 27. Motto • ”The child first and always” …………..............
 28. 28. Sygeplejerske på Ladybird-ward
 29. 29. Gode ord – gode intentioner
 30. 30. Lady-bird-ward
 31. 31. Ladybird-ward

×