SlideShare a Scribd company logo
Studiebesøg på Great
Ormond Street, GOSH
        9-12/6-2009

 Sygeplejerske Liselotte Langelund Laursen
Formål med besøget

• Udvikling af sygeplejen på
 de 2 børnekardiologiske
 afdelinger på henholdsvis
 Rigshospitalet og Skejby
 sygehus.

• Samarbejde mellem
 sygeplejersker Lene
 Kjær(RH) og Liselotte
 Langelund Laursen(SKS)
Kontakt og kontrakt

Mange mail adresser blev forsøgt
 uden held men via en god kontakt
 i Danmark, fandt vi frem til vores
 kontaktperson på
 GOSH,sygeplejerske Mrs Di
 Robert Shaw, sammen lavede vi
 et program for ugen og hun
 skaffede kontakterne.

Vi var observatører og måtte ikke
  have patientkontakt , ”see-not-
  touch-contract. Kontrakten
  underskrev vi på 1.dagen.
Overordnet
•  I England er befolkningstallet på 60 mio
•  GOSH er et stort børnehospital med plads til 400 børn
   beliggende i London.
•  Kardiologien har 50 sengepladser fordelt på

1.  High-intensive-ward (CICU) : 16 pladser
2.  Ladybird-ward : 20 pladser, fordelt på 4 x 4 sengsstuer og 4
   enestuer
3.  Dagafsnit : 8 pladser
4.  Ambulante : 6 pladser
Overordnet,   fortsat
• Stort patientgrundlag
• Mulighed for mange specialfunktioner
• Langt større erfaring indenfor subspecialer
 såsom; pulmonal hypertension, cardiomyopati,
 hjertetransplantation etc.
Fysiske rammer
• Et børnehospital fra 1853 –
 noget gammelt – noget nyt
• Børnebilleder på vægge og i
 elevatorer
• Alle afdelinger på GOSH er
 opkaldt efter dyr
• På gulvene er der malet dyr
 og fodspor så børnene kan
 finde deres afdeling
Fysiske rammer, fortsat
Fysiske rammer, fortsat
Fysiske rammer, fortsat
Hjertekirurger
• Martin Elliot (UK)
• Victor Tsang (Hong Kong)
• Egil Seem (Norge)

Herudover har man 6 cardiologer

Man opererer alt (undtagen levertransplantationer) og i
 gennemsnit 20 hjertepatienter ugentligt

Cardiac Governance, et ugentligt opfølgningsmøde (fredag)
Sygeplejerskerne
•  Uddannelsen er 3 årig og forlænget med 1 år hvis man
  vælger pædiatrien

• Man arbejder i 12 timers vagter

• Mere hierakisk struktur end i Danmark

• Årlig samtale med den sygeplejerske der har ansvaret for
 udvikling og uddannelse med gennemgang af kompetancer;
 har hun forbedret sig?, egner hun sig til at blive rykket op?
Sygeplejerskerne, fortsat
•  Bed-side-opgave; der chekkes om sygeplejersken i praksis kan vise om
  hun instrumentalt og empatisk kan overskue at passe et barn, dets
  forældre og varetage de opgaver den pågældende grad rummer.

•  Når sygeplejersken har opnået en vis grad, bliver hun tilbudt at tage en
  master. (hospitalet betaler) En master er således adgangskort til næste
  grad.

•  Ved opnåelse af de højeste grader (Advanced nurse specialists) får de
  kompetancer til at indlægge, vurdere og udskrive ukomplicerede børn
  (Dagafsnittet).
Sygeplejerskerne, fortsat

Sygeplejerskens titel
ses på uniformen, som
har en blå farve og
kantbånd
specialistfunktioner
•  Et større patientgrundlag gør at sygeplejerskerne
  kan være mere specialiserede

•  Der er sygeplejersker med mange års erfaring og
  nogle er specialister indenfor hver deres område
  –  Primær pulmonal hypertension (PPH)
  –  Kardiomyopati
  –  Transplantation
  –  Trakeale misdannelser
  –  Koordinering (Liason)
Specialistfunktioner, fortsat


• De rejser ud og møder deres patienter i patienternes
 lokalområde.
 Dette sparer familierne for meget transport.
 Lokalt møder sygeplejerskerne patienterne og taler
 med dem om de ting der måtte røre sig, bl.a PPH-
 teamet tager ud lokalt hver 3.måned.

• De fleste af dem vi talte med vil gerne komme og
 undervise i Danmark ( hvis vi finder sponsorer)
Specialist teams
•  Smerte team
•  Palliativt care-team og et end-of-life-team

  Der findes 40 hospices i UK, udelukkende til børn.

  Et børnehospice i England har ikke kun døende børn
  (hospice i danske termer) men anvendes også til aflastning af børn med
  alvorlige kroniske sygdomme.

  Forældre med døende børn kan kontakte teamet 24 timer i døgnet.
Play-specialists
• Regeringen udtaler:”Every child must have ascess
 to a play-specialist”.

• Der er 3 ansat på den kardiologiske afdeling.

• 1 årig uddannelse hvor man specialiserer sig i at
 lege og samtale med barnet – en slags
 abstraktionsterapi.

• Bliver fx anvendt til præoperativt at tale med barnet
 om hvad der skal ske – og de tanker barnet har om
 det.
Play-specialists, fortsat

       • Hun er hos barnet under
        blodprøvetagning og/eller
        andre
        smertefulde/angstprovokere
        nde procedurer

       • Målet er at barnet skal
        opleve så lidt angst, smerter
        og frustationer som muligt
        og derigennem få en bedre
        oplevelse af forløbet.
Liason-nurses

• De er clinical nurse specialists – sygeplejersker
 specialiserede i at samtale med patienterne
 (patientkoordinatorer?)

• Har en nøgleposition i forhold til familierne, de møder dem
 ved diagnostisering, forundersøgelse, under
 hospitalsopholdet – for til sidst at samtale inden udskrivelse
 og sørge for opfølgning.

• Kontakter familierne pr telefon og ringer jævnligt for at høre
 om familierne har det godt.
Forskelle
• Generelt:
    Større patientgrundlag
    Større erfaring indenfor subspecialerne
• Fysiske rammer:
    HOSPITAL I BØRNEHØJDE, generelt mere
 børnevenlige rammer, dog med undtagelse af 4-
 sengsstuer på Ladybird-ward.
• Psyko/socialt:
    Hospitalet har ansat play-specialists og denne funktion
 aflaster sygeplejerskerne.
Forskelle, fortsat

• Sygeplejen:
   Stor erfaring, store krav stilles til den enkelte, master-
 grad.
   Dobbeltcheck af alt medicin; udregning, optrækning og
 givning.

• Administration:
   Mere gammeldags med håndskrevne sygepleje- og
 lægejournaler.
Ligheder
• Vi bruger også mestring og har også hospitalsklovne ansat.

• Vi holder også tværfagligt møde (dog har de også præsten og
 deres liason-nurse med)

• De bruger medicinmodulet (a la EPJ)

          …………
Udviklingsområder
• Opholdet har inspireret til….
• Tværfagligt samarbejde mellem Skejby og
 Rigshospitalet for at udveksle erfaringer og samlet
 set få et større patientgrundlag

• Udvikling af den enkelte, mere individuel
 undervisning så hendes/hans kompetancer kommer i
 centrum.

• Træning i at fremlægge ting, hørt og set på fx kurser,
 seminarer og læste artikler.
Udviklingsområder, fortsat

• Anvende sygeplejekonferencer til at gennemgå
 patienter på godt og ondt - hvad gik skidt? - Hvad gik
 godt?

• Jævnligt tage procedurer op til diskussion – Hvorfor
 gør vi som vi gør?

• Få udnævnt et par sygeplejersker til at søge
 sponsorater til externe undervisere, fx udnytte
 kontakterne i UK?
Udviklingsområder, fortsat
• Yderligere inspirerende rejser til udlandet.

• Deltagelse i konferencer og seminarer ( vi er kommet
 på en mailliste med sygeplejekonferencer i udlandet)

• Fortsætte med at bruge mestring i forhold til barnet –
 og evt sende sygeplejersker på kursus.

• Male dyr på dørene og fodspor hen til dem.
Yderligere information


      • Se hjemmesiden
       www.ich.ucl.ac.uk
Motto• ”The child first
 and always”

  …………..............
Sygeplejerske på Ladybird-ward
Gode ord – gode intentioner
Lady-bird-ward
Ladybird-ward

More Related Content

Similar to KUUL udveksling 2009

Charlotte Ibsen, Hvidovre Hospital - Bruger Inddragelse, det nye sort...
Charlotte Ibsen, Hvidovre Hospital - Bruger Inddragelse, det nye sort...Charlotte Ibsen, Hvidovre Hospital - Bruger Inddragelse, det nye sort...
Charlotte Ibsen, Hvidovre Hospital - Bruger Inddragelse, det nye sort...
koradk
 
Børneforløbskoordinator – Regionshospitalet Viborg HE Midt.
Børneforløbskoordinator – Regionshospitalet Viborg HE Midt.Børneforløbskoordinator – Regionshospitalet Viborg HE Midt.
Børneforløbskoordinator – Regionshospitalet Viborg HE Midt.
DanskSygeplejeraad
 
Fremskudt visitation på Nordsjællands Hospital - Karen Gliese
Fremskudt visitation på Nordsjællands Hospital - Karen GlieseFremskudt visitation på Nordsjællands Hospital - Karen Gliese
Fremskudt visitation på Nordsjællands Hospital - Karen Gliese
koradk
 
Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse – resultater fra to...
Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse – resultater fra to...Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse – resultater fra to...
Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse – resultater fra to...
DanskSygeplejeraad
 
Hvad gør vi hos os, når patienten er døende? | Kjeld Erik Otte @ #ETIK2018
Hvad gør vi hos os, når patienten er døende? | Kjeld Erik Otte @ #ETIK2018Hvad gør vi hos os, når patienten er døende? | Kjeld Erik Otte @ #ETIK2018
Hvad gør vi hos os, når patienten er døende? | Kjeld Erik Otte @ #ETIK2018
scanFOAM
 
CV- Catja Bigum Højmark 2 2016 - Kopi
CV- Catja Bigum Højmark 2 2016 - KopiCV- Catja Bigum Højmark 2 2016 - Kopi
CV- Catja Bigum Højmark 2 2016 - KopiCatja Bigum Højmark
 
Vensi nyhedsmagasin 3. udgave januar 2011
Vensi nyhedsmagasin 3. udgave januar 2011Vensi nyhedsmagasin 3. udgave januar 2011
Vensi nyhedsmagasin 3. udgave januar 2011
danielblicher
 
Birgitte Holm Andersen: Ledelse over grænser
Birgitte Holm Andersen: Ledelse over grænserBirgitte Holm Andersen: Ledelse over grænser
Birgitte Holm Andersen: Ledelse over grænser
koradk
 
Tag hånd om fødderne
Tag hånd om fødderneTag hånd om fødderne
Tag hånd om fødderne
DanskSygeplejeraad
 
Haandbog for patienter med hjernetumor
Haandbog for patienter med hjernetumorHaandbog for patienter med hjernetumor
Haandbog for patienter med hjernetumorBitten Næsted Hansen
 
Præsentation af projekt ”Kom godt i gang”
Præsentation af projekt ”Kom godt i gang”Præsentation af projekt ”Kom godt i gang”
Præsentation af projekt ”Kom godt i gang”
DanskSygeplejeraad
 
Christian wong skab nye it-sundhedsloesninger til boern
Christian wong skab nye it-sundhedsloesninger til boernChristian wong skab nye it-sundhedsloesninger til boern
Christian wong skab nye it-sundhedsloesninger til boern
InfinIT - Innovationsnetværket for it
 
Behandlingsskolerne - Dagskolerne
Behandlingsskolerne - DagskolerneBehandlingsskolerne - Dagskolerne
Behandlingsskolerne - Dagskolerne
Behandlingsskolerne
 
Grete Brorholt - Evaluering af samarbejdsmodel omkring børn med handicappet c...
Grete Brorholt - Evaluering af samarbejdsmodel omkring børn med handicappet c...Grete Brorholt - Evaluering af samarbejdsmodel omkring børn med handicappet c...
Grete Brorholt - Evaluering af samarbejdsmodel omkring børn med handicappet c...
koradk
 
Kristina Petersen, Hvidovre Hospital - Patientindragelse I Praksis
Kristina Petersen, Hvidovre Hospital - Patientindragelse I PraksisKristina Petersen, Hvidovre Hospital - Patientindragelse I Praksis
Kristina Petersen, Hvidovre Hospital - Patientindragelse I Praksis
koradk
 
”Tænk hvis vi alle mødte op”!
”Tænk hvis vi alle mødte op”!”Tænk hvis vi alle mødte op”!
”Tænk hvis vi alle mødte op”!
DanskSygeplejeraad
 
Kvinder med Livmoderkræft kan sikres støtte i Rehabiliteringsforløbet
Kvinder med Livmoderkræft kan sikres støtte i RehabiliteringsforløbetKvinder med Livmoderkræft kan sikres støtte i Rehabiliteringsforløbet
Kvinder med Livmoderkræft kan sikres støtte i Rehabiliteringsforløbet
DanskSygeplejeraad
 
ETIK2016 - Fravalg af livsforlængende behandling. Hvad skal vi? Hvad må vi?
ETIK2016 - Fravalg af livsforlængende behandling. Hvad skal vi? Hvad må vi?ETIK2016 - Fravalg af livsforlængende behandling. Hvad skal vi? Hvad må vi?
ETIK2016 - Fravalg af livsforlængende behandling. Hvad skal vi? Hvad må vi?
Mads Astvad
 

Similar to KUUL udveksling 2009 (20)

Charlotte Ibsen, Hvidovre Hospital - Bruger Inddragelse, det nye sort...
Charlotte Ibsen, Hvidovre Hospital - Bruger Inddragelse, det nye sort...Charlotte Ibsen, Hvidovre Hospital - Bruger Inddragelse, det nye sort...
Charlotte Ibsen, Hvidovre Hospital - Bruger Inddragelse, det nye sort...
 
Børneforløbskoordinator – Regionshospitalet Viborg HE Midt.
Børneforløbskoordinator – Regionshospitalet Viborg HE Midt.Børneforløbskoordinator – Regionshospitalet Viborg HE Midt.
Børneforløbskoordinator – Regionshospitalet Viborg HE Midt.
 
Fremskudt visitation på Nordsjællands Hospital - Karen Gliese
Fremskudt visitation på Nordsjællands Hospital - Karen GlieseFremskudt visitation på Nordsjællands Hospital - Karen Gliese
Fremskudt visitation på Nordsjællands Hospital - Karen Gliese
 
1406-Doevfoedte-boern
1406-Doevfoedte-boern1406-Doevfoedte-boern
1406-Doevfoedte-boern
 
Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse – resultater fra to...
Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse – resultater fra to...Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse – resultater fra to...
Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse – resultater fra to...
 
Hvad gør vi hos os, når patienten er døende? | Kjeld Erik Otte @ #ETIK2018
Hvad gør vi hos os, når patienten er døende? | Kjeld Erik Otte @ #ETIK2018Hvad gør vi hos os, når patienten er døende? | Kjeld Erik Otte @ #ETIK2018
Hvad gør vi hos os, når patienten er døende? | Kjeld Erik Otte @ #ETIK2018
 
CV- Catja Bigum Højmark 2 2016 - Kopi
CV- Catja Bigum Højmark 2 2016 - KopiCV- Catja Bigum Højmark 2 2016 - Kopi
CV- Catja Bigum Højmark 2 2016 - Kopi
 
Vensi nyhedsmagasin 3. udgave januar 2011
Vensi nyhedsmagasin 3. udgave januar 2011Vensi nyhedsmagasin 3. udgave januar 2011
Vensi nyhedsmagasin 3. udgave januar 2011
 
Birgitte Holm Andersen: Ledelse over grænser
Birgitte Holm Andersen: Ledelse over grænserBirgitte Holm Andersen: Ledelse over grænser
Birgitte Holm Andersen: Ledelse over grænser
 
Tag hånd om fødderne
Tag hånd om fødderneTag hånd om fødderne
Tag hånd om fødderne
 
Haandbog for patienter med hjernetumor
Haandbog for patienter med hjernetumorHaandbog for patienter med hjernetumor
Haandbog for patienter med hjernetumor
 
Præsentation af projekt ”Kom godt i gang”
Præsentation af projekt ”Kom godt i gang”Præsentation af projekt ”Kom godt i gang”
Præsentation af projekt ”Kom godt i gang”
 
Christian wong skab nye it-sundhedsloesninger til boern
Christian wong skab nye it-sundhedsloesninger til boernChristian wong skab nye it-sundhedsloesninger til boern
Christian wong skab nye it-sundhedsloesninger til boern
 
Behandlingsskolerne - Dagskolerne
Behandlingsskolerne - DagskolerneBehandlingsskolerne - Dagskolerne
Behandlingsskolerne - Dagskolerne
 
Grete Brorholt - Evaluering af samarbejdsmodel omkring børn med handicappet c...
Grete Brorholt - Evaluering af samarbejdsmodel omkring børn med handicappet c...Grete Brorholt - Evaluering af samarbejdsmodel omkring børn med handicappet c...
Grete Brorholt - Evaluering af samarbejdsmodel omkring børn med handicappet c...
 
Kristina Petersen, Hvidovre Hospital - Patientindragelse I Praksis
Kristina Petersen, Hvidovre Hospital - Patientindragelse I PraksisKristina Petersen, Hvidovre Hospital - Patientindragelse I Praksis
Kristina Petersen, Hvidovre Hospital - Patientindragelse I Praksis
 
”Tænk hvis vi alle mødte op”!
”Tænk hvis vi alle mødte op”!”Tænk hvis vi alle mødte op”!
”Tænk hvis vi alle mødte op”!
 
Kvinder med Livmoderkræft kan sikres støtte i Rehabiliteringsforløbet
Kvinder med Livmoderkræft kan sikres støtte i RehabiliteringsforløbetKvinder med Livmoderkræft kan sikres støtte i Rehabiliteringsforløbet
Kvinder med Livmoderkræft kan sikres støtte i Rehabiliteringsforløbet
 
CV maj 2015
CV maj 2015CV maj 2015
CV maj 2015
 
ETIK2016 - Fravalg af livsforlængende behandling. Hvad skal vi? Hvad må vi?
ETIK2016 - Fravalg af livsforlængende behandling. Hvad skal vi? Hvad må vi?ETIK2016 - Fravalg af livsforlængende behandling. Hvad skal vi? Hvad må vi?
ETIK2016 - Fravalg af livsforlængende behandling. Hvad skal vi? Hvad må vi?
 

KUUL udveksling 2009

 • 1. Studiebesøg på Great Ormond Street, GOSH 9-12/6-2009 Sygeplejerske Liselotte Langelund Laursen
 • 2. Formål med besøget • Udvikling af sygeplejen på de 2 børnekardiologiske afdelinger på henholdsvis Rigshospitalet og Skejby sygehus. • Samarbejde mellem sygeplejersker Lene Kjær(RH) og Liselotte Langelund Laursen(SKS)
 • 3. Kontakt og kontrakt Mange mail adresser blev forsøgt uden held men via en god kontakt i Danmark, fandt vi frem til vores kontaktperson på GOSH,sygeplejerske Mrs Di Robert Shaw, sammen lavede vi et program for ugen og hun skaffede kontakterne. Vi var observatører og måtte ikke have patientkontakt , ”see-not- touch-contract. Kontrakten underskrev vi på 1.dagen.
 • 4. Overordnet • I England er befolkningstallet på 60 mio • GOSH er et stort børnehospital med plads til 400 børn beliggende i London. • Kardiologien har 50 sengepladser fordelt på 1. High-intensive-ward (CICU) : 16 pladser 2. Ladybird-ward : 20 pladser, fordelt på 4 x 4 sengsstuer og 4 enestuer 3. Dagafsnit : 8 pladser 4. Ambulante : 6 pladser
 • 5. Overordnet, fortsat • Stort patientgrundlag • Mulighed for mange specialfunktioner • Langt større erfaring indenfor subspecialer såsom; pulmonal hypertension, cardiomyopati, hjertetransplantation etc.
 • 6. Fysiske rammer • Et børnehospital fra 1853 – noget gammelt – noget nyt • Børnebilleder på vægge og i elevatorer • Alle afdelinger på GOSH er opkaldt efter dyr • På gulvene er der malet dyr og fodspor så børnene kan finde deres afdeling
 • 10. Hjertekirurger • Martin Elliot (UK) • Victor Tsang (Hong Kong) • Egil Seem (Norge) Herudover har man 6 cardiologer Man opererer alt (undtagen levertransplantationer) og i gennemsnit 20 hjertepatienter ugentligt Cardiac Governance, et ugentligt opfølgningsmøde (fredag)
 • 11. Sygeplejerskerne • Uddannelsen er 3 årig og forlænget med 1 år hvis man vælger pædiatrien • Man arbejder i 12 timers vagter • Mere hierakisk struktur end i Danmark • Årlig samtale med den sygeplejerske der har ansvaret for udvikling og uddannelse med gennemgang af kompetancer; har hun forbedret sig?, egner hun sig til at blive rykket op?
 • 12. Sygeplejerskerne, fortsat • Bed-side-opgave; der chekkes om sygeplejersken i praksis kan vise om hun instrumentalt og empatisk kan overskue at passe et barn, dets forældre og varetage de opgaver den pågældende grad rummer. • Når sygeplejersken har opnået en vis grad, bliver hun tilbudt at tage en master. (hospitalet betaler) En master er således adgangskort til næste grad. • Ved opnåelse af de højeste grader (Advanced nurse specialists) får de kompetancer til at indlægge, vurdere og udskrive ukomplicerede børn (Dagafsnittet).
 • 13. Sygeplejerskerne, fortsat Sygeplejerskens titel ses på uniformen, som har en blå farve og kantbånd
 • 14. specialistfunktioner • Et større patientgrundlag gør at sygeplejerskerne kan være mere specialiserede • Der er sygeplejersker med mange års erfaring og nogle er specialister indenfor hver deres område – Primær pulmonal hypertension (PPH) – Kardiomyopati – Transplantation – Trakeale misdannelser – Koordinering (Liason)
 • 15. Specialistfunktioner, fortsat • De rejser ud og møder deres patienter i patienternes lokalområde. Dette sparer familierne for meget transport. Lokalt møder sygeplejerskerne patienterne og taler med dem om de ting der måtte røre sig, bl.a PPH- teamet tager ud lokalt hver 3.måned. • De fleste af dem vi talte med vil gerne komme og undervise i Danmark ( hvis vi finder sponsorer)
 • 16. Specialist teams • Smerte team • Palliativt care-team og et end-of-life-team Der findes 40 hospices i UK, udelukkende til børn. Et børnehospice i England har ikke kun døende børn (hospice i danske termer) men anvendes også til aflastning af børn med alvorlige kroniske sygdomme. Forældre med døende børn kan kontakte teamet 24 timer i døgnet.
 • 17. Play-specialists • Regeringen udtaler:”Every child must have ascess to a play-specialist”. • Der er 3 ansat på den kardiologiske afdeling. • 1 årig uddannelse hvor man specialiserer sig i at lege og samtale med barnet – en slags abstraktionsterapi. • Bliver fx anvendt til præoperativt at tale med barnet om hvad der skal ske – og de tanker barnet har om det.
 • 18. Play-specialists, fortsat • Hun er hos barnet under blodprøvetagning og/eller andre smertefulde/angstprovokere nde procedurer • Målet er at barnet skal opleve så lidt angst, smerter og frustationer som muligt og derigennem få en bedre oplevelse af forløbet.
 • 19. Liason-nurses • De er clinical nurse specialists – sygeplejersker specialiserede i at samtale med patienterne (patientkoordinatorer?) • Har en nøgleposition i forhold til familierne, de møder dem ved diagnostisering, forundersøgelse, under hospitalsopholdet – for til sidst at samtale inden udskrivelse og sørge for opfølgning. • Kontakter familierne pr telefon og ringer jævnligt for at høre om familierne har det godt.
 • 20. Forskelle • Generelt: Større patientgrundlag Større erfaring indenfor subspecialerne • Fysiske rammer: HOSPITAL I BØRNEHØJDE, generelt mere børnevenlige rammer, dog med undtagelse af 4- sengsstuer på Ladybird-ward. • Psyko/socialt: Hospitalet har ansat play-specialists og denne funktion aflaster sygeplejerskerne.
 • 21. Forskelle, fortsat • Sygeplejen: Stor erfaring, store krav stilles til den enkelte, master- grad. Dobbeltcheck af alt medicin; udregning, optrækning og givning. • Administration: Mere gammeldags med håndskrevne sygepleje- og lægejournaler.
 • 22. Ligheder • Vi bruger også mestring og har også hospitalsklovne ansat. • Vi holder også tværfagligt møde (dog har de også præsten og deres liason-nurse med) • De bruger medicinmodulet (a la EPJ) …………
 • 23. Udviklingsområder • Opholdet har inspireret til…. • Tværfagligt samarbejde mellem Skejby og Rigshospitalet for at udveksle erfaringer og samlet set få et større patientgrundlag • Udvikling af den enkelte, mere individuel undervisning så hendes/hans kompetancer kommer i centrum. • Træning i at fremlægge ting, hørt og set på fx kurser, seminarer og læste artikler.
 • 24. Udviklingsområder, fortsat • Anvende sygeplejekonferencer til at gennemgå patienter på godt og ondt - hvad gik skidt? - Hvad gik godt? • Jævnligt tage procedurer op til diskussion – Hvorfor gør vi som vi gør? • Få udnævnt et par sygeplejersker til at søge sponsorater til externe undervisere, fx udnytte kontakterne i UK?
 • 25. Udviklingsområder, fortsat • Yderligere inspirerende rejser til udlandet. • Deltagelse i konferencer og seminarer ( vi er kommet på en mailliste med sygeplejekonferencer i udlandet) • Fortsætte med at bruge mestring i forhold til barnet – og evt sende sygeplejersker på kursus. • Male dyr på dørene og fodspor hen til dem.
 • 26. Yderligere information • Se hjemmesiden www.ich.ucl.ac.uk
 • 27. Motto • ”The child first and always” …………..............
 • 29. Gode ord – gode intentioner