Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop svensk handel social media framework 5 nov 2010 handout

794 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop svensk handel social media framework 5 nov 2010 handout

 1. 1. Strategier för sociala medier Svensk Handel, 3 Nov. 2010 Ulrik Zielfelt
 2. 2. Visa på ett strukturerat angreppsätt att bygga strategier för sociala kanaler
 3. 3. INTRODUKTION
 4. 4. ATT TÄNKA PÅ…. Pull inte Push Slow Marketing ”Services marketing”
 5. 5. …MEDIELANDSKAPET FÖRÄNDRAS En till många kommunikation
 6. 6. …MEDIELANDSKAPET FÖRÄNDRAS Många till många kommunikation
 7. 7. ..HUR VARUMÄRKET UPPFATTAS FÅR STÖRRE GENOMSLAG I KOMMUNIKATIONEN Källa: bjornalberts.com Profil Image A Köpta kanaler Vad företaget vill förmedla Hur varu- märket uppfattas Konversanta individer Fria kanaler Länkning Delning Profil A Köpta kanaler Vad företaget vill förmedla
 8. 8. Hur ni agerar är hur ni kommunicerar!
 9. 9. PÅVERKAN PÅ KÖPPROCESSEN Source: McKinsey Quarterly June 2009
 10. 10. UTVECKLINGSSTEG
 11. 11. TRE MOGNADSFASER
 12. 12. > 25% HAR EN UTVECKLAD STRATEGI
 13. 13. SKAPA RAMVERKET
 14. 14. ”It’s not about doing it all” ” it’s about doing it right!”
 15. 15. HUR ser vår närvaro på Twitter ut? VAD ska vår blog handla om? VAD gör vi på Facebook? Använder vi YouTube för vår marknadsföring?
 16. 16. VAD ska vi blogga om och VEM kommer att läsa vår blog? VARFÖR ska vi finnas på Facebook? VARFÖR ska vi testa Twitter?
 17. 17. ANGREPPSÄTT KUNSKAP MÅL- SÄTTNINGAR STRATEGIER & KANALER UPPFÖLJNING SOCIAL MEDIE- STRATEGI Baserat på Marketing Sherpas ROAD map modell
 18. 18. FÖRSTÅ VAD SOM SÄGS OM DIG1 KUNSKAP
 19. 19. STRUKTURERA DIN INFORMATIONSINSAMLING
 20. 20. Skaffa er ”Know Control” genom att förstå vad som sägs om er i sociala medier
 21. 21. ORGANISATION Central koordinering - policies/ guidelines Marknad Produkt Kund- service etc Operations team Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal
 22. 22. INVOLVERA HELA ORGANISATIONEN • Utbilda och engagera alla medarbetare • Ta fram guide lines som beskriver hur vi som företag agerar i sociala kanaler – fokus på stöd • Främja en positiv kultur runt sociala medier – ingen förbudskultur – hela organisationen är dina ögon och öron
 23. 23. AGERA PÅ INFORMATION • Sätt upp tydliga riktlinjer för vem och hur ni ska agera • Agera snabbt i den kanal där det händer • Bevaka och var närvarande i andra kanaler som hakar på • Var öppen och ärlig och ge hela bilden • Visa vad ni gör för att rätta till eventuella fel och brister
 24. 24. BYGG ETT KUNSKAPSCENTER
 25. 25. Engagemang i olika projekt Engagemang i olika mediaEngagemang vs konkurrenter Bevaka dialog Sökningar baserat på lokalt språk
 26. 26. NÅGRA FLER VERKTYG
 27. 27. VÄLJ UT HUVUDMÅLGRUPP SÄTT MÅL OCH NYCKELTAL 2 MÅLSÄTTNINGAR
 28. 28. UTGÅNGSPUNKT & BENCHMARKS • Ta fram sociala benchmarks för att förstå var ni befinner er idag och för att mäta framsteg. Fokus på social aktivitet! Social aktivitet # kommentarer/ blog post # Retweets/ tweet #Inlänkningar etc # Positiva/ negativa omdömen Hur ofta omnämns vi vs konkurrenter
 29. 29. # positiva kommentarer – varumärke/ produkter # Kommentarer, spridning, länkning/ blog post/ mån # Retweets och @ replies/ mån # Interaktioner/ Facebook post/ mån SOCIALA NYCKELTAL & METRICS Sociala nyckeltal % Ökning trafik till webbsite Försäljning/ mån (från sociala kanaler) ROI #prenumerationer på nyhetsbrev/ mån $ Öka kännedomen om våra varumärken med 30% 10.000 nya kunder Öka försäljningen I segmentet 18-25 år med 15% Öka kundnöjdheten med 20% Operativa Målsättningar (1 år) Ta fram nyckeltal som mäter social aktivitet/ engagemang Koppla sociala nyckeltal till ”hårda” ROI målsättningar Försök att hitta bryggan mellan strategiska målsättningar och sociala nyckeltal för att få ”buy in” hos ledningen Vi ska ligga I framkant när det gäller mode Bli en mer kund- orienterad organisation Vara den ledande aktören för segmentet kvinnor 18-25 Strategisk Målsättningar (2-3 år)
 30. 30. SKAPA PROFILER Social Authority Vocal Minority Silent Majority
 31. 31. Identifiera och bygg profiler utifrån beteende i sociala kanaler Förstå vilken typ av relation ni ska bygga för nå de olika profilerna SKAPA PROFILER
 32. 32. STRATEGI ORGANISATION TAKTISK PLAN ACTIVITIES 3 STRATEGIER & KANALER
 33. 33. Vad särskiljer oss positivt från våra konkurrenter? Varför gillar människor våra produkter/tjänster? Vilka värden (emotionella eller funktionella) erbjuder våra produkter/tjänster? Vilken kunskap har vi som är intressant för de personer vi vill nå?
 34. 34. ENGAGEMANG!
 35. 35. CROWDSOURCING
 36. 36. SOCIAL SHOPPING
 37. 37. Vitaminwater lade ner sin websida och flyttade hela sin närvaro till Facebook
 38. 38. ARKITEKTUREN ”Web site” Keyword optimerat Innehåll Länkstruktur som ger kraft åt svagare sidor – sidor med konverterings- punkter Distribution Newsletters Our blogs Our RSS Other blogs Promotion RSS RSS Notification RSS Notification Based on Björn Alberts ”Basic Blueprint The Brad Sphere ”
 39. 39. Väx långsamt Börja i en kanal och använd kunskapen för att bygga vidare i andra kanaler Bygg den ”arkitektur” som passar ditt företag
 40. 40. 5 UPPFÖLJNING
 41. 41. Innehåll Engagemang Konvertering
 42. 42. MÄTA SOCIAL SPRIDNING OCH ENGAGEMANG Bitly länkar
 43. 43. MÄTA SOCIAL SPRIDNING OCH ENGAGEMANG Facebook Insights
 44. 44. MÄTA SOCIAL SPRIDNING OCH ENGAGEMANG
 45. 45. FRÅN ENGAGEMANG TILL ROI
 46. 46. FRÅN ENGAGEMANG TILL ROI
 47. 47. SVENSK CASE STUDY
 48. 48. HALÉNS ”ARKITEKTUR” Distribution - inspiration Distribution - inspiration Promotion - inspiration Promotion - inspiration
 49. 49. FACEBOOK IncitamentInspirationEngagemang
 50. 50. BLOGG
 51. 51. NÅGRA AMERIKANSKA CASE STUDIES
 52. 52. WINE LIBRARY +27.000 Fans +6000 Followers Promotion/ Conversation Content Distribution 14.000 visningar Distribution
 53. 53. RESULTAT Från $ 4 M till $ 45 M under 5 års period Från lokal till landsomfattande räckvidd
 54. 54. THE FIESTA MOVEMENT Promotion Distribution DistributionDistribution Distribution Content
 55. 55. RESULTAT • Målsättning: Öka varumärkeskännedom om Ford Fiesta i åldersgruppen under 30 år (som hade 0% kännedom innan satsningen drog igång) • Resultat; 38% varumärkeskännedom i målgruppen efter 6 månader (samma resultat som för modeller som varit på marknaden i 2-3 år)
 56. 56. & FINALLY OPTIMERING = NYCKELN TILL FRAMGÅNG!
 57. 57. BYGG EN FEEDBACK LOOP FÖR LÖPANDE OPTIMERING! $
 58. 58. ÄR ENGAGEMANG LÖNSAMT?
 59. 59. FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG ÄR MER ENGAGERADE Mavens Wallflowers Butterflies Selectivies Source: Wetpaint & Altimeter ”The worlds most valuable brands, who’s most engaged?
 60. 60. DEFINITIONS • Mavens – Engagement in more than seven channels, above average engagement score. Examples Starbucks & Dell. They have a robust strategy, a team dedicated for their engagement and have made social media a part of their go to market strategy. • Butterflies – Engagement in seven or more channels, but have much lower engagement. Examples American Express and Hyundai. Engage in a few channels, but spread themselves thin. Have not full management buy-in to make the engagement strategic • Selectives – Engage in six or less channels, but have a higher than average engagement level. Examples H&M and Philips. They focus deeply in a few channels and engage when and where it matters most. But, they are lightly staffed with small budgets for execution. • Wallflowers – Engagement in just a few channels, lower than average engagement level. Examples McDonalds. They are cautious about the risks and uncertain about the benefits and engage only lightly in the channels where they are present. Source: Wetpaint & Altimeter ”The worlds most valuable brands, who’s most engaged?
 61. 61. ENGAGERADE FÖRETAG ÄR MER FRAMGÅNGSRIKA
 62. 62. KEY TAKE AWAYS KUNSKAP MÅLSÄTTNINGAR STRATEGI, ORGANISATION, TAKTISK PLAN BYGG ”ARKITEKTUR” OCH STARTA AKTIVITETER SPÅRA OCH OPTIMERA KORRIGERA ROI
 63. 63. KONTAKT Ulrik Zielfelt ulrik.zielfelt@impwell.com +46 70 650 12 68 www.impwell.com Twitter/Impwell Facebook/ Impwell Linkedin/ulrikzielfelt

×