Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Din kommunikationsplan på én A4 side

11,052 views

Published on

Der er mindst to gode grunde til at lave en kommunikationsplan.

Dine markedsføringsaktiviteter bliver resultatet af grundige overvejelser og planlægning i stedet for pludselige tilbud og indskydelser. Desuden vil der komme en rød tråd i dine aktiviteter, der øger effekten … du får ganske enkelt mere for dine markedsføringskroner. Og så er det da også et meget godt argument, at du kan lave den på en enkelt A4 side, ikke?

Published in: Marketing
 • Login to see the comments

Din kommunikationsplan på én A4 side

 1. 1. Inkl. link til Word skabelon. KOMMUNIKATIONS Få overblik over dine målgrupper, dine budskaber og dine kanaler. Sådan laver du en kommunikationsplan på en enkelt A4 side. TÆNK MARKEDSFØRING. SKAB RESULTATER. PLAN Download planen som Word dokument. PÅ KUN ÉN A4 SIDE
 2. 2. Din kommunikationsplan på én A4 side Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse Du kan klikke på topbjælken på alle sider for at gå til Indholdsfortegnelsen. Tre gode grunde til at få lavet den kommunikationsplan ... nu!. . . . . . . . . . . . 3 #1. Dit formål med planen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 #2. Målgrupperne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 #3. Delmål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 #4. Processen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 #5. Budskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 #6. Kanaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Din kommunikationsplan er på plads ... nu kommer det hårde arbejde.. . . . 10 Demo kommunikationsplan: En bilforhandler i provinsen. . . . . . . . . . . . . . . 11 Om Carsten Ulendorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
 3. 3. Din kommunikationsplan på én A4 side Side 3 af 12 Tre gode grunde til at få lavet den kommunikationsplan ... nu! Dine aktiviteter er resultat af grundige overvejelser og planlægning i stedet for pludselige tilbud og indskydelser. Desuden øger din plan sandsynligheden for, at du udnytter dine mar- kedsføringskroner optimalt. Og så er det da også et meget godt argu- ment, at du kan lave den på en enkelt A4 side, ikke? Hvad er en kommunikationsplan? De kan de lærde snakke længe om. I min terminologi er det en plan, der beskriver: • Målsætning (målet med din kommunikation) • Målgrupper (hvem du vil kommunikere til) • Budskaber (hvad du vil fortælle dem) og • Kanaler (hvordan du vil nå dem) Planen kan være kortere eller længere, alt efter hvor omfattende og detaljeret den er. Den plan, som jeg viser dig her, er i sagens natur ikke detaljeret ... den tjener et andet vigtigt formål: Overblik. Vi vil være kendt blandt målgrupperne som en troværdig og konkurrencedygtig leverandør af værkstedsydelser, biltilbehør og nye og brugte biler. Vores kunder. Skabe en loyal kundemasse, der er gode ambassadører. Bekræfte vores kunder i at de valgte rigtigt, da de valgte os. Løbende gode tilbud, info om nyheder, nye biler og biltips samt invitationer til events. Vores forretning og medarbejdere. Email. Hjemmeside. Sociale medier. Presse. Sponsorater. Medarbejdere. Effektiv og fejlfri udførelse af arbejdsopgaverne, og levering af optimal kundeservice. Tilsikre at vores medarbejdere altid har de fornødne kompetencer, og at de kender vores produkter og holdninger. Vi er imødekommende og hjælp- somme. Vi dygtiggør os konstant og tjekker vores arbejde bedst muligt. Vi hjælper hinanden. Interne og eksterne seminarer, kurser og events. Al ekstern kommunikation skal også til medarbejderne. Potentielle kunder #1: Private. Være accepteret som et relevant og attraktivt alternativ til nuværende leverandør af biler og bildrift. Profilere os som en troværdig leverandør med det rette produkt sortiment og tilbud om økonomisk bildrift. Bredt og attraktivt sortiment. Konkurrencedygtige priser. Sikker levering. Troværdig leverandør. Annoncer. Presse. Hjemmeside. Sociale medier. Facebook annoncer. Sponsorater. Potentielle kunder #2: Virksomheder. Være accepteret som et relevant og attraktivt alternativ til nuværende leverandør af biler og bildrift. Profilere os som en troværdig leverandør med viden om rentabel bildrift til erhvervsmæssige formål. Vi leverer økonomisk og stabil bildrift til professionelt brug. Networking. Hjemmeside. Sociale medier (LinkedIn). Opsøgende salg. Presse. Potentielle medarbejdere. Være kendt som en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække de dygtigste medarbejdere i lokalom- rådet. Profilere os som en god og stabil arbejdsplads, der giver plads til personlig udvikling. Hvis du er dygtig, engageret og ansvarlig, kan du få et sikkert og vellønnet job med gode udviklings- muligheder og dygtige kolleger. Jobannoncer. Hjemmeside. Sociale medier. Sponsorater. Presse. MålsætningMålgrupperDelmålProcesBudskaberKanaler Demo kommunikationsplan: En bilforhandler i provinsen. Carsten Ulendorf. 2. maj 2014. mail@ulendorf.comDenne demo kommunikationsplan har udelukkende til formål at eksemplificere brugen af skabelonen. Indholdet vil variere fra virksomhed til virksomhed. Kommunikationsplanen skal suppleres med detaljerede beskrivelser af aktiviteter. Du kan se en demo plan på side 11, og du kan downloade den som Word skabelon.
 4. 4. Din kommunikationsplan på én A4 side Side 4 af 12 #1. Dit formål med planen Din kommunikation kan have både nogle kortsigtede og et langsigtet mål. Men det er vigtigt at huske, at selv de kortsigtede aktiviteter bidrager til dit langsigtede mål. Så hvad enten vi taler om deciderede profilerende aktiviteter, emails og annoncer med slagtilbud, eller dine medarbejderes samspil med kunderne, så skal de understøtte dit langsigtede mål. Kunderne skelner ikke ... de bedømmer dig ud fra alle dine aktiviteter. Derfor skal der være en rød tråd i din kommunikation ... dels så kun- derne genkender din kommunikation, og dels så de hen ad vejen får et stadig tydeligere billede af, hvem du er. Se denne artikel om dit værdiudsagn. Dit værdiudsagn er et par korte sætninger, der fortæller: Hvad du leverer. Hvem du leverer det til. Og hvilket udbytte de får af at modtage det. Se eksempel: Lad os sige, at du er bilforhandler i provinsen. Dit mål med en kommunikationsplan kunne være: Vi vil være kendt blandt målgrupperne som en troværdig og konkurrencedygtig leverandør af værkstedsydelser, biltilbehør og nye og brugte biler. Det gør ikke noget, at din målsætning er i lidt runde beskrivelser. Har du behov for at måle effekten af den samlede plan, kan du senere definere nogle målepunkter. Men ellers vil man typisk definere nogle forventninger til de enkelte aktiviteter.
 5. 5. Din kommunikationsplan på én A4 side Side 5 af 12 #2. Målgrupperne Målgrupperne er alle de mennesker, der har mulighed for at påvirke driften af din forretning, og som du har mulighed for at kommunikere med. Når du opdeler dem, som er vigtige for din virksomheds succes, i for- skellige grupper, får du mulighed for at behandle dem individuelt ... at imødekomme de særlige behov, som de har. Det giver større effekt af din kommunikation og dermed bedre udnyt- telse af marketingbudgettet. Herunder har jeg valgt en grov opdeling af målgrupperne. I mange til- fælde vil man opdele kunder og potentielle kunder i nogle undergrup- per ... f.eks. på basis af alder, bopæl eller andet. Se eksempel: En bilforhandler i provinsen. Målgrupperne kunne være: Vores kunder Potentielle kunder - private Potentielle kunder - erhverv Vores medarbejdere Potentielle medarbejdere Men du kunne måske også have glæde af at påvirke disse: • Investorer • Bestyrelse • Politikere
 6. 6. Din kommunikationsplan på én A4 side Side 6 af 12 #3. Delmål Du har defineret det overordnede mål med kommunikationsplanen. Men hvad er dine mål i relation til de enkelte målgrupper? Når du har beskrevet, hvilke grupper der er vigtige for dig i relation til at styrke din forretning, skal du beskrive, hvilket resultat du ønsker af din kommunikation med dem. • Dine kunder. Opgaven er at sikre deres loyalitet. Det er nemmere at sælge mere til eksisterende kunder end hele tiden at finde nye. • Potentielle kunder. Selvom dit fokus er de eksisterende kunder, skal du løbende arbej- de på at få nye. Både for at kompensere for dem, som du ikke kan undgå at miste, og for at vækste. • Dine medarbejdere. Når dine medarbejdere ved, hvordan du ønsker at blive opfattet af omverdenen, kan de optræde på en måde, der bidrager til at spre- de og styrke den opfattelse. • Potentielle medarbejdere. De virksomheder, der har de bedste medarbejdere, vinder. Så en- kelt kan det siges, og derfor er det vigtigt, at du konstant sender gode signaler om din virksomhed som arbejdsplads. Se eksempel: En bilforhandler i provinsen. Delmål for målgruppen ”kunder”. Skabe en loyal kundemasse, der er gode ambassadører.
 7. 7. Din kommunikationsplan på én A4 side Side 7 af 12 #4. Processen Vejen til målopfyldelse er en proces. Beskriv kort, hvad du vil foretage dig i relation til de enkelte målgrupper. Processen er på en måde blot en uddybning af dine delmål. Men den er meget god at få med her, så du har noget at hænge dine budskaber og kanaler op på, når du kommer dertil ... for ikke at tale om, når der skal planlægges egentlige aktiviteter. Se eksempel: En bilforhandler i provinsen. Proces for målgruppen ”kunder”. Processen skal bekræfte vores kunder i, at de valgte rigtigt, da de valgte os. Sidebemærkning Kundeloyalitet over alt andet. Hver ny ordre har en pris ... den kan være 5 kr., 500 kr. eller 5.000 kr. Man kan beregne denne pris på mange måder, men der findes en tom- melfingerregel, der siger, at det er ti gange dyrere at få en ordre fra en ny kunde end fra en eksisterende kunde. Derfor er det så vigtigt, at nurse de kunder, du allerede har, så de læg- ger så stor en del af deres indkøb hos dig som muligt, og så de bliver hos dig længe.
 8. 8. Din kommunikationsplan på én A4 side Side 8 af 12 #5. Budskaber Når du har beskrevet dine delmål og processen, der skal føre dertil, skal du beskrive de budskaber, som din kommunikation skal fokusere på. Når du beslutter, hvilken fokus du vil anlægge i din kommunikation, skal du - målgruppe for målgruppe - vurdere, hvad der er vigtigt for dem. Markedsføring handler ikke om, hvad du kan levere, men om det udbytte, dine kunder får af det. VIGTIGT. VIGTIGT. VIGTIGT. Hvad er det, der betyder noget for dine kunder? Det vigtigste er, at de oplever dig som en god leverandør ... de er kun- der pga. dit produkt. Men når det kommer til kommunikation, så skal du sørge for, at de ved, du leverer et godt produkt. Og du må løbende give dem nogle tilbud og fordele, der gør det attraktivt for dem at blive hos dig og nemt at sige ”nej tak” til konkurrenternes tilbud. Hvad er det, der betyder noget for dine medarbejdere? Tryghed i ansættelsen betyder meget for de fleste, men derudover skal du også bekræfte dem i, at din virksomhed giver dem flest muligheder for at skabe det liv, som de ønsker. Se eksempel: En bilforhandler i provinsen. Budskaber for målgruppen ”kunder”. Løbende gode tilbud, info om nyheder, nye biler og biltips samt invitationer til events.
 9. 9. Din kommunikationsplan på én A4 side Side 9 af 12 #6. Kanaler En kommunikationskanal skal returnere investeringen. Men pas på du ikke vurderer kanalerne enkeltstående ... det er det samlede billede, der tæller. Nogle kommunikationskanaler rammer bare én målgruppe, hvorimod andre påvirker flere. Og nogle kanaler trækker ikke ordrer i sig selv, men baner vejen for andre kanaler. Et par eksempler: • Email marketing rammer kun dem, som du sender til, og derfor kan du forholdsvist nemt vurdere, om investeringen giver payoff. • Din hjemmeside derimod påvirker alle besøgende ... både kunder og ikke-kunder. • Sponsorater giver ikke ordrer direkte, men de gør dit navn kendt for noget positiv, så dine andre aktiviteter får en bedre chance. Se eksempel: En bilforhandler i provinsen. Kanaler for målgruppen ”kunder”. Vores forretning og medarbejdere. Email. Hjemmeside. Sociale medier. Presse. Sponsorater. Sidebemærkning Pas på med de sociale medier. For det første er de ikke gratis, og de har aldrig været det. Fordi de ko- ster rigtig meget tid, og jeg håber da, at din tid er noget værd. Pas også på med at springe på de sociale medier, bare fordi du kan nå dine målgrupper der. Du skal overveje, om dine målgrupper gider høre om dit produkt, når de er på de sociale medier ... hvis dit produkt fx. relaterer til kundernes arbejdsliv, så er det da ikke sikkert, at de gider forholde sig til det på Facebook, hvor de beskæftiger sig med deres familie, venner og private liv iøvrigt. Se evt. denne artikel: Skal virksomheden på Facebook?
 10. 10. Din kommunikationsplan på én A4 side Side 10 af 12 Din kommunikationsplan er på plads ... nu kommer det hårde arbejde. ”Din kommunikationsplan på en A4 side” giver et værdifuldt overblik, og den tvinger dig til at forholde dig til nogle ting ... Men den fortæller jo ikke hele historien. Når du er kommet hertil, skal du i gang med det hårde arbejde: At udforme din kommunikation. Jeg har mange års erfaring i at udvikle og producere kommunikations- materialer, og jeg har ét vigtigt råd til dig: Gør det ordentligt! Når du udformer dine materialer professionelt: • får du større effekt ud af dem • profilerer du din forretning professionelt • kan du ofte genbruge materialerne igen og igen Det er dyrere på den korte bane at gøre det rigtigt, men det er billigere på den lange. Er budgettet lille ... så lav få ting i stedet for dårlige ting. Markedsføring handler om kvalitet ... ikke kvantitet!
 11. 11. Demo kommunikationsplan: En bilforhandler i provinsen Vi vil være kendt blandt målgrupperne som en troværdig og konkurrencedygtig leverandør af værkstedsydelser, biltilbehør og nye og brugte biler. Vores kunder. Skabe en loyal kundemasse, der er gode ambassadører. Bekræfte vores kunder i at de valgte rigtigt, da de valgte os. Løbende gode tilbud, info om nyheder, nye biler og biltips samt invitationer til events. Vores forretning og medarbejdere. Email. Hjemmeside. Sociale medier. Presse. Sponsorater. Medarbejdere. Effektiv og fejlfri udførelse af arbejdsopgaverne, og levering af optimal kundeservice. Tilsikre at vores medarbejdere altid har de fornødne kompetencer, og at de kender vores produkter og holdninger. Vi er imødekommende og hjælp- somme. Vi dygtiggør os konstant og tjekker vores arbejde bedst muligt. Vi hjælper hinanden. Interne og eksterne seminarer, kurser og events. Al ekstern kommunikation skal også til medarbejderne. Potentielle kunder #1: Private. Være accepteret som et relevant og attraktivt alternativ til nuværende leverandør af biler og bildrift. Profilere os som en troværdig leverandør med det rette produkt sortiment og tilbud om økonomisk bildrift. Bredt og attraktivt sortiment. Konkurrencedygtige priser. Sikker levering. Troværdig leverandør. Annoncer. Presse. Hjemmeside. Sociale medier. Facebook annoncer. Sponsorater. Potentielle kunder #2: Virksomheder. Være accepteret som et relevant og attraktivt alternativ til nuværende leverandør af biler og bildrift. Profilere os som en troværdig leverandør med viden om rentabel bildrift til erhvervsmæssige formål. Vi leverer økonomisk og stabil bildrift til professionelt brug. Networking. Hjemmeside. Sociale medier (LinkedIn). Opsøgende salg. Presse. Potentielle medarbejdere. Være kendt som en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække de dygtigste medarbejdere i lokalom- rådet. Profilere os som en god og stabil arbejdsplads, der giver plads til personlig udvikling. Hvis du er dygtig, engageret og ansvarlig, kan du få et sikkert og vellønnet job med gode udviklings- muligheder og dygtige kolleger. Jobannoncer. Hjemmeside. Sociale medier. Sponsorater. Presse. MålsætningMålgrupperDelmålProcesBudskaberKanaler Demo kommunikationsplan: En bilforhandler i provinsen. Carsten Ulendorf. 2. maj 2014. mail@ulendorf.comDenne demo kommunikationsplan har udelukkende til formål at eksemplificere brugen af skabelonen. Indholdet vil variere fra virksomhed til virksomhed. Kommunikationsplanen skal suppleres med detaljerede beskrivelser af aktiviteter. Download Word skabelon Til indholdsfortegnelse
 12. 12. Din kommunikationsplan på én A4 side Side 12 af 12 Om Carsten Ulendorf Jeg har været selvstændig siden 1991, og jeg har kunder helt tilbage fra 1995. Hele mit arbejdsliv er fokuseret på markedsføring. Jeg har arbejdet i små og store sammenhænge på både kundeside og bureauside, og jeg er Merko- nom i Afsætning og HD i Strategisk Planlægning. Jeg har beskæftiget mig med næsten alle sider af markedsføring fra tryksager over internetløsninger til udstillinger og videoproduktion. I dag handler det om at skabe sammenhæng i mar- kedsføringen med: • Content Marketing. • Inbound Marketing. • Online Video. • Email Marketing. • Online præsentationer. Hold dig opdateret på den nemme måde. Er markedsføring dit ansvarsområde eller arbejds- område, er du nødt til at holde dig opdateret om trends og muligheder indenfor markedsføring. Tilmeld dig min ugentlige email UPDATE om markedsføring. TILMELD DIG UPDATE

×