Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

випроминювання уланенко 11б

Download to read offline

 • Be the first to like this

випроминювання уланенко 11б

 1. 1. ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ:ІНФРАЧЕРВОНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ Підготувала: Уланенко Вікторія
 2. 2. не нювання (від лат. infra —нижче, скорочено ІЧ) — оптичне випромінювання здовжиною хвилі більшою, ніж у видимоговипромінювання, що відповідає довжиніхвилі, більшій від приблизно 750 нм.
 3. 3. Людське око не бачить інфрачервоноговипромінювання, органи чуття деяких інших тварин,наприклад, змій та кажанів, сприймаютьінфрачервоне випромінювання, що допомагає їмдобре орієнтуватися в темряві.
 4. 4. Інфрачервоні промені випромінюються всіматілами, що мають температуру вищу заабсолютний нуль, максимум інтенсивностівипромінювання залежить від температури.
 5. 5. При підвищеннітемпературимаксимум зміщуєтьсяв бік коротших хвиль,тобто в напрямкувидимого діапазону.У звязку іззалежністю спектрута інтенсивностіінфрачервоноговипромінювання відтемператури йогочасто називаютьтепловимвипромінюванням.
 6. 6. Приблизно 52% загальної інтенсивностівипромінювання Сонця над поверхнею моряв сонячний день припадає на інфрачервонийдіапазон.
 7. 7. В електромагнітному спектрі інфрачеровоневипромінювання обмежене з короткохвильовогобоку видимим світлом, а з довгохвильового боку —мікрохвильовим випромінюванням, яке належить дорадіочастотного діапазону. Границі діапазонів не єстрого визначеними.
 8. 8. Існує кілька стандартів класифікації інфра-червоного випромінювання. За визначеннямМіжнародної комісії з освітленості за довжиноюхвилі інфрачервоне випромінюванняпідрозділяється на три діапазони.
 9. 9. 1) IR-A — від 700 до 1400 нм,2) IR-B — від 1400 до 3000 нм,3) IR-C — від 3000 нм до 1 мм.
 10. 10. Перший із цихдіапазонів, IR-Aназивають такожближнімиінфрачервонимихвилями. Вінвизначається вікном успектрі поглинання води іздебільшоговикористовується дляоптоволоконнихтелекомунікацій, боелектромагнітні хвиліцього діапазону слабопоглинаються склом.
 11. 11. Інфрачервонаспектроскопія дозволяєотримати інформаціюпро структуру молекул ітвердих тіл і типиатомних коливань у них.На інфрачервонийдіапазон припадаютьчастоти коливань атоміву молекулах і твердихтілах, а також, частково,частоти електроннихпереходів.
 12. 12. В цій області лежатьширини забороненихзон вузькозоннихнапівпровідників, щостворює можливостідля використаннянапівпровідниковихречовин у якостідетекторівінфрачервоного світлай джерелелектромагнітниххвиль утелекомунікаційнихприладах.
 13. 13. Матеріали, такі яккремній маютьневелику ширинузабороненої зони, атому прозорі тількив інфрачервонійобласті спектру.Відповідно,виготовлені наоснові кремніюсвітлодіоди талазеривипромінюютьтільки інфрачервоніхвилі.
 14. 14. Інфрачервона спектроскопія особливоефективна при дослідженні органічнихречовини, оскільки частоти нормальнихмод, що відповідають коливанням урадикалах на кшталт СH2 добре відомі.
 15. 15. Одним із застосувань інфрачервоноговипромінювання є прилади нічного бачення, щореєструють теплове випромінювання предметівоточення і перетворюють його у видимезображення. У військовій техніці інфрачервоніпромені використовуються також для наведенняракет на теплове випромінювання літаків ігелікоптерів.
 16. 16. Інфрачервоні діоди і фотодіодивикористовуються в пультах дистанційногоуправління, системах автоматики, охороннихсистемах і т.д. Вони не відволікають увагулюдини в силу своєї невидимості.
 17. 17. Інфрачервоні випромінювачі застосовують упромисловості для сушіння лакофарбовихповерхонь. Інфрачервоний метод сушіння маєістотні переваги перед традиційним, конвекційнимметодом. У першу чергу це, безумовно,економічний ефект.
 18. 18. Швидкість і витрачена енергія приінфрачервоновому сушінні менше тих же показниківпри традиційних методах. Позитивним побічнимефектом так само є стерилізація харчовихпродуктів, збільшення стійкості до корозії поверхоньщо покриваються фарбами.
 19. 19. Недоліком же є істотновелика нерівномірністьнагрівання, що в рядітехнологічних процесівабсолютнонеприйнятливо.Особливістюзастосування ІЧ-випромінювання вхарчовій промисловостіє можливістьпроникненняелектромагнітної хвиліу такі капілярно-пористіпродукти, як зерно,крупа, борошно тощо наглибину до 7 мм.
 20. 20. Ця величина залежить від характеруповерхні, властивостей матеріалу і частотноїхарактеристики випромінювання.Електромагнітна хвиля певного частотногодіапазону надає не тільки термічне, а йбіологічний вплив на продукт, сприяєприскоренню біохімічних перетворень вбіологічних полімерах (крохмаль, білок,ліпіди). Конвеєрні сушильні транспортери зуспіхом можуть використовуватися призакладці зерна в зерносховища і вборошномельный промисловості.
 21. 21. Крім того, останнімчасом інфрачервоневипромінювання дедалічастіше починаютьзастосовувати дляобігріву приміщень тавуличних просторів.Інфрачервоні обігрівачівикористовуються дляорганізації додатковогоабо основного опаленняу приміщеннях, а таксамо для локальногообігріву вуличногопростору.
 22. 22. Поглинання і повторне випромінюванняінфрачервоного світла деякими газами є причиноюпарникового ефекту, що значно підвищуєтемпературу поверхні планет, зокрема Землі.
 23. 23. Джерела:http://vseslova.com.ua/wordhttp://home.howstuffworks.com/home- improvement

Views

Total views

386

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×