Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Адміністрування розрахунків, поточний стан, проблеми та шляхи їх вирішення

115 views

Published on

Адміністрування розрахунків, поточний стан, проблеми та шляхи їх вирішення

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Адміністрування розрахунків, поточний стан, проблеми та шляхи їх вирішення

  1. 1. АДМІНІСТРУВАННЯ РОЗРАХУНКІВ, ПОТОЧНИЙ СТАН, п р о б л е м и т а ш л я х и в и р і ш е н н я
  2. 2. РОЗРАХУНКИ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ( з а г а л ь н а і н ф о р м а ц і я ) Всі розрахунки (небаланси, балансуюча енергія, допоміжні послуги, послуги з диспетчерського управління та передачі) проводяться через НЕК «Укренерго» НЕК «Укренерго» відкрито 5 р/р: небаланси та балансуюча енергія (єдиний спец.рахунок), доп.послуги, передача, диспетчеризація, фінгарантії Законодавча база: Правила ринку (постанова від 14.03.2018 № 307 зі змінами)
  3. 3. Загальний обсяг фінгарантій 1,8 млрд.грн Надіслано рахунків СВБ та ППБ (за липень-жовтень) більше 15.000 СВБ ОСП РОЗРАХУНКИ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ( п о к а з н и к и ) (0.24 млрд. кошти та 1,6 млрд БГ) Відсоток оплат СВБ (за липень-вересень) ОСП СВБ Відсоток оплат ППБ (за липень-вересень) ППБ ОСП ОСП ППБ 1.61 млрд з 2.5 млрд. до сплати 64.4 % 69.1 % 1.32 млрд з 1.91 млрд. до сплати 0,39 млрд 0.57 млрд з 1.1 млрд. до сплати 100 % 57.6 %
  4. 4. РОЗРАХУНКИ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ( п р о б л е м и т а ш л я х и в и р і ш е н н я ) • Удосконалення формули фінгарантій (в частині величини та в частині надання фінгарантій усіма учасниками ринку) • Перехід до принципу авансових розрахунків на ринку • Санкції від Регулятора до учасників ринку - боржників Неможливість НЕК «Укренерго» вчасно та в повному обсязі здійснювати оплату зі спец.рахунку через неоплату СВБ та ППБ Борги за небаланси та балансуючу енергію ПРОБЛЕМИ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
  5. 5. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×