Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Стан комерційного обліку на ринку електричної енергії

87 views

Published on

Стан комерційного обліку на ринку електричної енергії

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Стан комерційного обліку на ринку електричної енергії

  1. 1. СТАН КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ В НОВОМУ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
  2. 2. МОДЕЛЬ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ АКО Y – області обліку W – одиниці споживання W – одиниці виробництва ТКО ОБМІНУ ТКО ВІДБОРУ ТКО ВІДПУСКУ 1 686 86840+28 412 4 916 1 033 ППКО 426 ВИРОБНИКИ ОПЕРАТОРИ МАРЕЖПОСТАЧАЛЬНИКИ 690 34 617 ПОБУТОВІ СПОЖИВАЧІЮРИДИЧНІ СПОЖИВАЧІ 622 690 16 853 049 Запуск комерційного обліку: підготовка інструкцій та регламентів, форм заяв основних елементів, генератор для формування XML-файлу; навчання всіх учасників ринку; внесення в MMS моделі обліку.
  3. 3. ОПЕРАТИВНІ ДАНІ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ (ВЕРСІЯ 1) - ВЧАСНІСТЬ ТА ПОВНОТА 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ЛипеньСерпеньВересень 12 3 18 12 6 2 7 6 5 1 7 5 Середньомісяцний % ТКО, що подано з запізненням ТКО Обміну надані до 10:00 ТКО Відпуску надані до 10:00 ТКО Споживання надані до 10:00 ТКО Обміну надані від 10:00 до 13:30 ТКО Відпуску надані від 10:00 до 13:30 ТКО Споживання надані від 10:00 до 13:30 Обмін Відпуск Відбір
  4. 4. ФАКТИЧНІ ДАНІ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ (ВЕРСІЯ 2): ВЧАСНІСТЬ НАДАННЯ МІСЯЧНИХ ЗВІТІВ М+16 М+23 М+29 М+16 М+16 18% 55% 88% 50% 68% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 01.08 06.08 11.08 16.08 21.08 26.08 31.08 05.09 10.09 15.09 20.09 25.09 30.09 05.10 10.10 15.10 20.10 25.10 30.10 Липень Серпень Вересень В третьому кварталі повний комплект звітів надано операторами мереж зі значним запізненням
  5. 5. М+16 М+23 М+29 10% 22% 39% 55% 76% 94% 100% 7% 19% 33% 57% 77% 91% 100% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 М+16 М+23 М+29 18% 55% 88% 100% 3% 28% 60% 73% 100% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 01.08 03.08 05.08 07.08 09.08 11.08 13.08 15.08 17.08 19.08 21.08 23.08 25.08 27.08 29.08 31.08 02.09 04.09 06.09 08.09 10.09 12.09 14.09 16.09 18.09 20.09 22.09 24.09 26.09 28.09 30.09 02.10 04.10 06.10 08.10 10.10 12.10 14.10 16.10 18.10 20.10 22.10 24.10 26.10 28.10 30.10 Звіт отримано Звіт погоджено ФАКТИЧНІ ДАНІ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ (ВЕРСІЯ 2): ВІДПОВІДНІСТЬ ДАННИМ В MMS Щомісячно АКО отримує та звіряє з MMS 40 звітів операторів мереж та понад 540 звітів виробників Звіт отримано Звіт погоджено З в і т и о п е р а т о р і в м е р е ж З в і т и в и р о б н и к і в
  6. 6. ЗМІНИ МІЖ ВЕРСІЯМИ ДАННИХ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ - ЛИПЕНЬ Змінені К і л ь к і с т ь з м і н е н и х Т К О 0 200 400 600 800 1000 1200 Споживання (А) Споживання (Б) Генерація Обмін Без змін О б с я г и з м і н Змінено більше 61% ТКО Тип ТКО Версія 1 Версія 2 Зміна місячних обсягів Погодинний перерозподіл обсягів млн. кВт*год % млн. кВт*год % Генерація 10 589 10 632 43 0,40% 956 9% Споживання 9 247 9 322 75 0,81% 530 6% Група А 4 228 4 235 7 0,17% 117 3% Група Б 5 019 5 087 68 1,34% 413 8% ТВЕ 1 146 1 092 -54 -4,96% 144 13% 1. Значна кількість змінених ТКО – неготовність ППКО 2. Значний перерозподіл ТКО генерації - виділення областей обліку 3. Суттєвий перерозподіл профілів споживачів з погодинним обліком – причини уточнюються
  7. 7. ПРОБЛЕМИ КОМОБЛІКУ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ Проблеми Причини Шляхи вирішення Несвоєчасність надання оперативних даних 1. Технологічна неготовність ППКО 2. Затримка даних від суміжних ліцензіатів 1. Подовження термінів надання даних 2. Фінансова відповідальність ППКО за порушення термінів надання даних Несвоєчасність надання місячних фактичних даних та звітних документів 1. Технологічна неготовність ППКО (ОСР) 2. Недостатній рівень відповідальності ППКО (виробники) 1. Автоматизація формування звітних форм ППКО 2. Впровадження ЕЦП на рівні файлів даних 3. Фінансова відповідальність ППКО за порушення термінів надання даних Значні зміни між оперативними та фактичними даними 1. Невідповідність обліку на заявлених майданчиках типу «а» 2. Недостатній рівень відповідальності ППКО 1. Проведення вибіркових перевірок стану обліку 2. Фінансова відповідальність ППКО за порушення термінів надання даних Відсутність єдності даних Неузгодженість НПА ринку щодо термінів формування звітних документів «Вікно тиші» в процесі формування даних комерційного обліку
  8. 8. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×