Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Договори на ринку електричної енергії та стан розрахунків

120 views

Published on

Договори на ринку електричної енергії та стан розрахунків

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Договори на ринку електричної енергії та стан розрахунків

  1. 1. ДОГОВОРИ НА РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ та стан розрахунків
  2. 2. ЗБІР КОШТІВ ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПЕРЕДАЧІ ОПЕРАТОР СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
  3. 3. ГРАФІК ОПЛАТ Планові обсяги від Користувача 25.М -1 дні Розрахунок попередньої оплати П о п е р е д н я о п л а т а Планові обсяги на М+1 Погодження обсягів Отправка 1/5 Отправка Отримання фактичних даних від АКО та ДАКО Н а д а н н я Актів в бухгалтерію Ф о р м у в а в а н н я податкових накладних бухгалтерією Витребування АктівКонтроль оплат Рахунок 01. М 2 дні 06. М 10. М 20. М 25. М Розрахунок оплат 01. М+1 5 робочих днів 08.М +1 ПослугизпередачіДиспетчеризація 529 562 1/5 Рахунок П о п е р е д н я о п л а т а 2 дні Рахунок 1/5 П о п е р е д н я о п л а т а 2 дні Рахунок 1/5 П о п е р е д н я о п л а т а 2 дні ОСП н а д а є Акт виконаних робіт 10.М +1 15.М +1 Планові обсяги від Користувача 10.М -1 дні Проведення розрахунку попередньої оплати П о п е р е д н я о п л а т а Отримання факту від АКО О т п р а в к а Отримання фактичних даних від бухгалтерії Н а д а н н я Актів в бухгалтерію Ф о р м у в а в а н н я податкових накладних бухгалтерією Витребування Актів Контроль оплат Направлення рахунків Користувачам 01. М 10. М 20. М Розрахунок попередньої оплати 01. М+1 ОСП н а д а є Акт виконаних робіт 10.М +1 15.М +1 М -1 місяць, що передує розрахунковому М місяць розрахунковий 35 % Збір коштів Збір коштів Збір коштів Збір коштів Збір коштів М+1 місяць наступний за розрахунковим 35 % 35 % Рахунок Планові обсяги О т п р а в к а Рахунок Проведення розрахунку за фактичними даними отриманими від АКО Проведення консультацій; підготовка відповідей по коригуванням Проведення консультацій; підготовка відповідей по коригуванням
  4. 4. Для п’яти підприємств у липні та серпні 2019 року дія нових тарифів на передачу призупинена в судовому порядку. Їм нараховується платня за попереднім тарифом − Загальне недоотримання коштів за липень-серпень через призупинення тарифів за рішення суду становить 321,4 млн грн АТ "ДНІПРОАЗОТ" АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГОК" 57,40 грн/МВт*год АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" АТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГОК" ОСКАРЖЕННЯ ТАРИФУ НА ПЕРЕДАЧУ В СУДІ
  5. 5. Гарантований покупець ВДЕЕнергоатом Укргідроенерго О С П О С Р Постачальник універсальних послуг Населення Продає е/е за «зеленим» тарифом Продає е/е за встановленою ціною для населення СТРУКТУРА ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ – PSO
  6. 6. ОСП-ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ (ГП) ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ 24 липня14 липня до 24 числа включно ОСП здійснює авансовий платіж ГП за перші 20 днів АВАНСОВИЙ ПЛАТІЖ до 14 числа включно ОСП здійснює авансовий платіж ГП за перші 10 днів АВАНСОВИЙ ПЛАТІЖ 1-5 серпня 1-6 серпня 2-8 серпня 14 серпня 23 серпня 1 робочий день (після затвердження Регулятором**) АВАНСОВИЙ ПЛАТІЖ ЗА ПОСЛУГИ ВЕРЕСНЯ Розрахунковий місяць Місяць наступний за Розрахунковим Протягом перших 4х робочих днів місяця ОСП надає ГП підписаний Акт * Протягом 1 робочого дня (після отримання від ОСП) ГП надає Акти Регулятору для затвердження Протягом 3х робочих днів місяця ГП надає ОСП 2 примірники Акта, підписані ГП Протягом 1 робочого дня (після затвердження Регулятором) розміру Вартості Послуги) ОСП здійснює розрахунок з ГП 100 % наданої послуги*** до 14 числа включно ОСП здійснює АВАНСОВИЙ ПЛАТІЖ ГП за перші 10 днів до 24 числа включно ОСП здійснює АВАНСОВИЙ ПЛАТІЖ ГП за перші 20 днів *за типовим договором, ОСП має повертати підписаний Акт протягом 5 днів з дня їх отримання **не має зв’язку з Регулятором про затвердження Акту ***в договорі передбачена пеня ОСП 0,1 %, та додатково стягується штраф 7% понад 30 днів у разі прострочення ОСП- Постачальник універсальник послуг (ПУП) Місяць наступний за Розрахунковим 1-9 серпня 2-13 серпня з 3-14 серпня 14 серпня Протягом перших 7х робочих днів місяця ПУП направляє ОСП Акт, та відповідний розрахунок Вартості послуги Протягом 3х робочих днів після його отримання ОСП повертає ПУПу підписаний Акт * Після отримання від ОСП Акта ПУП надає Регулятору розрахунок розміру Вартості послуги для затвердження ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ 3 робочих дня після затвердження Регулятором Вартості послуги Протягом 3х робочих днів після затвердження Регулятором розміру Вартості послуги, наданої ПУП, ОСП здійснює 100 % оплату послуги*** ФАКТИЧНА ОПЛАТА
  7. 7. Створити фінансову модель, яка гарантуватиме мінімізацію навантаження на тариф за рахунок максимізації прибутку Гарантованого покупця Забезпечити автоматичне збільшення тарифу на передачу у разі недоотримання «Гарантованим покупцем» запланованого обсягу прибутку Створити механізм для запобігання завищення планових показників виробництва електроенергії з ВДЕ. Зокрема шляхом відповідальності за небаланси Запровадити систему суттєвих штрафів за невчасну сплату за послуги з передачі для підвищення фінансової дисципліни Створити усталену судову практику, яка унеможливлює тривале блокування тарифів оператора системи передачі в судовому порядку ПРОПОЗИЦІЇ УКРЕНЕРГО ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ НЕСТАЧІ КОШТІВ для компенсації витрат ДП «Гарантований» покупець на сплату «зеленого» тарифу
  8. 8. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×