Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Проект Плану розвитку системи передачі на 2021-2030 рр

579 views

Published on

Проект Плану розвитку системи передачі на 2021 - 2030 роки

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Проект Плану розвитку системи передачі на 2021-2030 рр

 1. 1. Проект Плану розвитку системи передачі на 2021 - 2030 роки
 2. 2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ План розвитку системи передачі на 2021-2030 роки (План розвитку) розроблено НЕК «Укренерго» відповідно до ст. 37 Закону України «Про ринок електричної енергії» та Розділу ІІ Кодексу системи передачі  середньо- та довгострокове планування перспективного розвитку системи передачі;  відповідає потребам національної економіки, суспільства, суб’єктів електроенергетичної галузі та споживачів електричної енергії, а також сучасному рівню розвитку техніки і технологій;  комплексний актуалізований загальнонаціональний базисний документ щодо розвитку системи передачі. ПЛАН РОЗВИТКУ: План розвитку розробляється, в частині прогнозів росту навантаження та розвитку генерації, на основі цільового сценарію розвитку електроспоживання та генеруючих потужностей в країні, який є складовою частиною Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей. Звіт розробляється ОСП відповідно ст. 19 Закону України «Про ринок електричної енергії» та розділу ІІ КСП. (Звіт затверджено постановою НКРЕКП №605 від 13.03.2020) Реалізація Плану розвитку забезпечує: • надійність та підвищення безпеки електропостачання • відповідність системи передачі потребам ринку електричної енергії • стимулювання зростання економіки • створення нових робочих місць і підвищення соціально-економічного добробуту населення 2
 3. 3. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ РОЗВИТКУ (ПР), ЗГІДНО ВИМОГ КСП Фази процесу Створення форм надання вихідних даних для підготовки ПР та розміщення їх на сайті ОСП Надання учасниками ринку електроенергії вихідних даних Аналіз Звіту, розробка проєкту ПР та оприлюднення його на сайті ОСП Проведення громадських обговорень та консультацій проєкту ПР Доопрацювання проєкту ПР за результатами обговорень та надання його на затвердження Регулятору Затвердження ПР Регулятором Проміжок часу до 1 січня року, що передує початку планового періоду до 15 лютого року, що передує початку планового періоду до 15 березня року, що передує початку планового періоду до 15 квітня року, що передує початку планового періоду до 1 травня року, що передує початку планового періоду Відповідальний за процес Оператор системи передачі Оператор системи передачі Оператор системи передачі Оператор системи передачі Оператор системи передачі Регулятор Консультації з громадскістю Проведення громадських обговорень та консультацій Кожного року 3
 4. 4. ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ПЛАНУ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ План розвитку системи передачі на наступні 10 років Енергетична стратегія України на період до 2035 року Плани розвитку систем розподілу Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей План розвитку суміжних систем передачі 4
 5. 5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ СТАНОМ НА 2020 РІК До складу НЕК «Укренерго» входять 7 регіональних електроенергетичних систем: Дніпровська, Західна, Південна, Південно-Західна, Північна, Центральна та Кримська* 140 підстанцій 110 – 750 кВ трансформаторною потужністю 81678 МВА ПС 110 кВ - 6 шт. (пристанційні вузли СЕС) ПС 220 кВ - 33 шт. ПС 330 кВ - 88 шт. ПС 400 кВ - 2 шт. ПС 500 кВ - 2 шт. ПС 750 кВ - 9 шт. 21,776 тис. км магістральних та міждержавних ЛЕП 400-800 кВ - 5,2 тис. км 330 кВ - 13 тис. км 220 кВ - 3 тис. км 110-35 кВ - 0,57 тис. км ОЕС України працює в паралельному режимі з енергосистемами: - Білорусі - Молдови - Російської Федерації. «Острів Бурштинської ТЕС» працює паралельно з європейською енергосистемою ENTSO-E. *на окупованій території АР Крим 5
 6. 6. РОЗБУДОВА МЕРЕЖІ приведення до вимог нормативних документів схем прив’язки до ОЕС України енергетичних об’єктів; зміну встановленої потужності теплових електростанцій, що змінює перетоки потужності в ОЕС України; модернізація обладнання системи передачі, яке фізично зношене та морально застаріле. модернізація телекомунікаційної мережі та забезпечення передачі інформації високошвидкісними потоками між енергооб’єктами ОЕС України. Видача потужності високоманевреної генерації та робота накопичувачів енергії Основні фактори розвитку мережі: інтеграція ОЕС України до загальноєвропейської енергосистеми ENTSO-E; видача повної потужності блоків АЕС до ОЕС України; будівництво нових та реконструкція діючих гідроагрегатів на ГЕС і ГАЕС; відновлення надійного електропостачання та видача повної потужності ТЕС східної частини України; реалізація проектів будівництва енергогенеруючих потужностей з відновлюваних джерел енергії з урахуванням потреб оптимізації перетоків потужності в ОЕС України; збільшення попиту на електроенергію і підвищення надійності електропостачання потужних енерговузлів і мережах операторів систем розподілу; 6
 7. 7. «ВУЗЬКІ» МІСЦЯ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ Недостатність резервів реактивної потужності (Західний, Південний, Південно-Західний та Центральний регіони) Мережеві обмеження видачі потужності теплових (Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Курахівська ТЕС) та атомних (Запорізька АЕС) електростанцій Недостатня пропускна здатність мережі (перетини: ОЕС України – Дніпро, Одеса, південь України; зв'язки між південною та північною частинами східного регіону) Відсутні/недостатні можливості регулювання кута напруги на ПС 750/330 кВ (Дніпровський регіон) Недостатня трансформаторна потужність (Дніпровський та Західний регіони) Недостатня пропускна здатність мережі енерговузлів (Центральний регіон, Київський, Ізмаїльський та Мелітопольський енерговузли) Пошкодження обладнання ЛЕП в східному регіоні (Донбаський) 7
 8. 8. АНАЛІЗ МЕРЕЖІ 17,3% Обладнання підстанцій Наслідки: • збільшення втрат електроенергії в системі передачі; • обмеження можливості запобіганню технологічним порушенням; • порушення нормальної та надійної роботи обладнання системи передачі і ОЕС України в цілому. 69,3% ліній електропередачі експлуатуються понад 40 років Термін експлуатації основного обладнання 8 Клас напруги У т. ч. знаходяться в експлуатації (років) до 25 з 25 до 30 з 30 до 40 40 і більше 800 кВ – – – 98,540 750 кВ 692,650 0,000 2045,950 1664,571 500 кВ 38,100 – 159,600 177,060 400 кВ – – – 338,950 330 кВ 1112,645 467,058 2063,988 9889,961 220 кВ 178,628 0,000 265,517 3531,820 110 кВ 66,430 5,420 61,005 436,045 35 кВ 18,858 2,460 12,530 80,203 Разом: 2107,311 474,938 4608,590 16217,150
 9. 9. ОБ'ЄКТИ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ ПОБУДОВАНІ АБО РЕКОНСТРУЙОВАНІ ДО 2030 РОКУ НОВЕ БУДІВНИЦТВО збільшення трансформаторної потужності на 12 451 МВА • 750 кВ – 611 км; • 500 кВ – 61 км; • 400 кВ – 55 км; • 330 кВ – 2 390 км; • 220 кВ – 90 км. РЕКОНСТРУКЦІЯ 79 підстанцій 1 537 км ЛЕП 330 кВ 10 км ЛЕП 220 кВ Спорудження нових ЛЕП 9
 10. 10. ІНВЕСТИЦІЇ В БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ ОБ'ЄКТІВ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ Загальна орієнтовна кошторисна вартість проєктів, що перебувають на стадії реалізації та заплановано до реалізації до 2030 року – 88 433 млн грн В період 2021-2030 необхідне фінансування проектів, що перебувають на стадії впровадження та заплановано до реалізації – 66 011 млн грн Прогнозні інвестиції, що необхідні протягом наступних десяти років 10 Найменування об'єкта Кошторисна вартість проектів (орієнтовна) тис грн. Базовий період Прогнозований період, рік (тис грн.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всього по об’єктах загальносистемного значення 88 433 431 1 833 666 7 722 456 12 881 186 13 934 885 9 123 233 6 734 729 5 755 920 5 361 680 3 563 838 3 252 713 3 768 967 1 633 966 у тому числі за рахунок: 1 833 666 7 722 456 12 881 186 13 934 885 9 123 233 6 734 729 5 755 920 5 361 680 3 563 838 3 252 713 3 768 967 1 633 966 – власних коштів підприємства , у тому числі за рахунок: 361 003 657 553 2 729 992 4 302 088 1 236 586 41 949 2 800 32 100 59 480 0 0 0 доходу, отриманого від розподілу пропускної спроможності міждержавних елелектричних мереж 97 591 121 142 360 961 541 272 0 0 0 0 0 0 0 0 – кредитні кошти 1 472 663 7 059 268 10 101 194 8 750 897 7266122 5 460 355 5 753 120 5 329 580 3 504 358 3 252 713 3 768 967 1 633 966 – інші джерела 0 5 634 50 000 881 900 620 525 1 232 425 0 0 0 0 0 0
 11. 11. ОЕС УКРАЇНИ – ІСНУЮЧІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ОБ'ЄКТИ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ 11
 12. 12. ОЕС УКРАЇНИ – ІСНУЮЧІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ОБ'ЄКТИ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ Карта схема Західного регіону • Модернізація ПЛ 400 кВ Мукачеве-Вельке Капушани (Словаччина), (51 км), (2018-2021) • Реконструкція ПС 400/220/110 кВ "Мукачеве". Установка групи однофазних автотрансформаторів 400/220/35 кВ АТ-4 з впровадженням прогресивних технологічних рішень, (400МВА), (2016-2020) • Будівництво ПЛ 330 кВ Західноукраїнська - Богородчани з реконструкцією ПС 330 кВ «Богородчани» та ПС 750 кВ «Західноукраїнська», (103,989 км), (2016-2021) • Будівництво ПЛ 330 кВ Нововолинськ – Яворів з реконструкцією ПС 330 кВ «Нововолинськ» та ПС 330 кВ «Яворів», (135 км), (2023-2027) • Реконструкція ПЛ 330 кВ Західноукраїнська - Львів Південна № 2 з формуванням нової ПЛ 330 кВ Львів Західна - Львів Південна, (8 км), (2025-2027) • Будівництво ПС 400 кВ «Ужгород» із заходами ПЛ 400 кВ Мукачеве – Капушани (400/110 кВ, 2 АТх250 МВА), (2х2км), (2027-2030) • Завершення будівництва ПС 330/110 кВ «Дрогобич» з ПЛ 330 кВ Західноукраїнська – Дрогобич (АТ 330/110 кВ, 2х200 МВА) Питання завершення будівництва перебуває на стадії опрацювання. 8
 13. 13. ОЕС УКРАЇНИ – ІСНУЮЧІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ОБ'ЄКТИ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ Карта схема Південно-Західного регіону • Встановлення третього АТ 330/110/35 кВ на ПС 330 кВ «Чернівецька», (200 МВА), (2015-2020) • Реконструкція ПС 750 кВ «Вінницька» з установкою АТ-2, (750/330 кВ, 1000 МВА), (2020-2022) • Будівництво ПЛ 330 кВ Луцьк північна - Тернопільська з реконструкцією - ПС 330 кВ «Луцьк північна» та ПС 330 кВ «Тернопільська», (223 км), (2015-2029) • Будівництво ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – ПС 750 кВ «Вінницька», (150 км), (2018-2022) • Будівництво ПЛ 330 кВ Тернопільська – Чернівецька з реконструкцією ПС 330 кВ «Тернопільська» та ПС 330 кВ «Чернівецька», (100 км), (2016-2028) 14
 14. 14. ОЕС УКРАЇНИ – ІСНУЮЧІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ОБ'ЄКТИ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ Карта схема Центрального регіону • Приєднання ПС 750 кВ «Київська» до мережі 330 кВ (з перезаведенням ПЛ 330 кВ ЧАЕС - Мозир (125 км) на ПС «Київська», ПЛ 330 кВ ЧАЕС-Славутич (125 км) на ПС «Київська») та будівництво ПЛ 330 кВ Київська-Лісова (50 км) , (2021-2024) • Будівництво ПС 330/110/35 кВ «Західна» (2х200 МВА), із заходами ПЛ 330 кВ (2,34 км), (2017-2021) • Реконструкція ПС 330 кВ «Броварська» зі встановленням АТ-3 (200 МВА), (2018-2021) • Будівництво транзиту повітряної лінії 330 кВ Побузька – Тальне – Поляна з підстанцією 330 кВ «Тальне», (89 км), (2 х АТ 250 МВА), (2016-2024) • Будівництво ПЛ 330 кВ Канівська ГЕС - Поляна, ПЛ 330 кВ Канівська ГАЕС - Білоцерківська та Канівська ГАЕС – Тальне, (3 х ПЛ 330 кВ-230 км), (2021-2028) • Будівництво ПС 330 кВ «Східна» з заходами ПЛ 330 кВ Київська ТЕЦ-5 – Броварська, (2х АТ 200 МВА), (2х10 км), (2017-2023) 15
 15. 15. ОЕС УКРАЇНИ – ІСНУЮЧІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ОБ'ЄКТИ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ Карта схема Південного регіону • Введення в експлуатацію ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з підстанцією 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛ 330 кВ, (АТ 750/330 кВ - 2х(3х333) МВА; АТ 330 кВ - 250 МВА; ПЛ 750 кВ - 186,11 км; 2 ПЛ 330 кВ - 43,8 км), (2011- 2020) • Будівництво ПЛ 330 кВ Новоодеська - Арциз із заміною АТ на ПС 330 кВ «Арциз», (104 км), (200 МВА), (2016-2023) • ПЛ 220 кВ Трихати-Доброславська з відгалуженням на ПС 220 кВ "Березань". Реконструкція відгалуження на ПС "Березань" з одноланцюгового в дволанцюгове виконання ПЛ, (9,77 км ), (2020-2021) • Будівництво заходів ПЛ 330 кВ Криворізька ТЕС – Трихати на ПС 330 кВ "Миколаївська" з реконструкцією ПС 330 кВ "Миколаївська", (2х7 км), (2020-2022) • Реконструкція ПС 220 кВ "Центроліт" з переведенням на номінальну напругу 330 кВ та встановленням АТ 330/110 кВ, (2х200 МВА), (2017-2027) • Реконструкція ПС 330 кВ "Аджалик" із заміною двох АТ 330/110 кВ, (2x200 МВА), (2017-2023) • Будівництво ПС 750 кВ "Приморська" із заходами ПЛ 750 - 330 кВ, (750/330 кВ, 2 АТ 750 кВ (3х333) МВА), (ПЛ 750 кВ-150 км, ПЛ 330 кВ: 2х50 км, 2х20 км, 2х50 км та 80 км), (2021-2026) • Будівництво ПЛ 750 кВ Приморська – Каховська, (275 км), (2023-2029) 16
 16. 16. ОЕС УКРАЇНИ – ІСНУЮЧІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ОБ'ЄКТИ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ Карта схема Дніпровського регіону • Будівництво двоколової ПЛ 330 кВ Курахівська ТЕС - Білицька, (132 км), (2018-2022) • ПС 750 кВ "Дніпровська": - реконструкція ВРП 750/330/110/35 кВ - встановлення АТ-3 750/330 кВ – 1000 МВА, (2019-2022) • ПС 750 кВ "Запорізька": - реконструкція ВРП 750/330/110/35 кВ; - встановлення АТ-3 750/330 кВ – 1000 МВА, (2019-2022) • Реконструкція ПЛ 330 кВ Південна - Першотравнева №1, 2 з підвищенням пропускної здатності, (2х41 км), (2020-2022) • Будівництво ПЛ ВДГМК – Кременчук та другої ПЛ 330 кВ Дніпровська 750 - ВДГМК з реконструкцією ПС 330 кВ «ВДГМК» та встановленням АТ2 (АТ 330/150 кВ – 250 МВА, ПЛ 330 кВ-136 км), (2023-2026) • Будівництво ПЛ 330 кВ Придніпровська ТЕС - Лівобережна з ПС 330 кВ "Лівобережна", (30 км), (2 х 250 МВА), (2026-2029) • Будівництво ПС 330 кВ "Вузлова" із заходами ПЛ 330 кВ Придніпровська ТЕС – Першотравнева, (2 АТ 330/150кВ - по 250 МВА, ПЛ 330 кВ - 2х12 км), (2026-2029) • Будівництво ПЛ 330 кВ Південнодонбаська - Азовська з влаштуванням ПЛ 330 кВ Зоря - Азовська, ПЛ 330 кВ Мирна - Азовська, та переведенням ПС 220 кВ "Азовська" на напругу 330 кВ, (АТ 330/110кВ - 200 МВА, ПЛ 330 кВ - 2х12км), (2020-2024) 17
 17. 17. ОЕС УКРАЇНИ – ІСНУЮЧІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ОБ'ЄКТИ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ Карта схема Північного регіону • Дослідно-промислова експлуатація ПС 500/220 кВ "Кремінська" з заходами ПЛ 500 кВ Донбаська - Донська та та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, (500/220 кВ, 501 МВА (3х167 МВА), (ПЛ 500 кВ - 0,5 км, ПЛ 220 кВ - 80 км), (2016-2020) • Будівництво ПС 330/110 кВ «Слобожанська» із заходами ПЛ 330 кВ, (АТ - 400 МВА), (94,6 км), (2016-2023) • Реконструкція ПЛ 500 кВ Донська-Донбаська, (ПЛ 500 кВ-60 км), (2018-2021) • Будівництво ПЛ 330 кВ Купянськ-Кремінська з перевлаштуванням ділянки ПЛ 500 кВ Донська-Донбаська. Реконструкція ВРП Куп’янськ та ВРП 330 кВ на ПС "Кремінська", (ПЛ 330 кВ - 70 км), (2020-2022) • Придбання ПЛ 330 кВ Північноукраїнська - Суми Північна, (ПЛ 330 кВ - 92 км), (2020-2021) 18
 18. 18. ПРОГРАМА РЕКОНСТРУКЦІЇ, МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ПІДСТАНЦІЙ Згідно «Стратегії розвитку НЕК "Укренерго" на 2017-2026 р.р.», НЕК "Укренерго" через 10 років – інтегрований в ENTSO-E оператор системи передачі, що входить до ТОП-5 європейських TSO за витратами на одиницю встановленої потужності обладнання та рівнем технологічного розвитку. Вирішення зазначеного завдання ускладнюється наявністю на підстанціях значної кількості обладнання, яке відпрацювало понад 40 років, а також обладнання та пристроїв релейного захисту і автоматики, які фізично зношені та морально застарілі. Це підвищує ризики росту аварійності на підстанціях та потребує значних капітальних витрат на підтримання обладнання в працездатному стані. Для першого етапу комплексної програми реконструкції, модернізації та автоматизації підстанцій НЕК "Укренерго" були обрані підстанції (всього 61 ПС), що забезпечують електропостачання адміністративних центрів та великих промислових підприємств. Термін експлуатації таких підстанцій та встановленого на них відповідного обладнання наразі перевищує 35 років, що знаходиться поза межами проектного періоду експлуатації. Під час вибору об’єктів реконструкції були враховані перспективи розвитку енергопостачальних та енергорозподільчих компаній відповідних регіонів, їх інфраструктури, екологічні та соціальні ризики для населення. Графік реконструкції підстанцій першого етапу складений із урахуванням можливості забезпечення безперебійного передавання електроенергії мережею ОЕС України та без критичного зниження надійності вузлових підстанцій енергосистеми. Загалом, зменшення витрат електричної енергії на власні потреби підстанцій сягатиме близько 30-35 %. Фінансування здійснюється ЄІБ, ЄБРР, KfW та МБРР на суму: 21 369 млн. грн. Термін завершення програми-2024 рік. 19
 19. 19. ІНТЕГРАЦІЯ ОЕС УКРАЇНИ ДО МЕРЕЖ ENTSO-E За умови виконання Каталогу вимог ОЕС України зможе інтегруватися до ENTSO-E вже у 2023-2024 роках 28 червня 2017 року підписана Угода про умови майбутнього приєднання енергетичної системи України з енергосистемою континентальної Європи Паралельна робота з потужною енергосистемою Європи дозволить: - провести переорієнтацію управління ОЕС України на європейський вектор розвитку; - підвищити ефективність та надійність роботи енергосистеми; - відокремити енергосистему України від швидко старіючої енергосистеми Російської Федерації та ОЕС Білорусі; - налагодити експорт електроенергії до Європи, в т.ч. за рахунок збільшення виробництва дешевшої енергії з українських АЕС. Інтеграція енергосистеми України європейської континентальної енергосистеми ENTSO-E є складовою забезпечення повної інтеграції енергетичних ринків України та Європейського Союзу Це визначено в: - УГОДІ ПРО АСОЦІАЦІЮ між Україною та ЄС (2014 р.) - МЕМОРАНДУМІ про взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства між Україною та ЄС (2016 р.) Розпорядженням КМУ № 1097р від 27.12.2018 затверджено План заходів щодо синхронізації Об’єднаної енергетичної системи України з об’єднанням енергетичних систем країн ЄС. 21
 20. 20. ІНТЕГРАЦІЯ ОЕС УКРАЇНИ ДО МЕРЕЖ ENTSO-E 22 Згідно Плану заходів щодо синхронізації Об’єднаної енергетичної системи України з об’єднанням енергетичних систем країн ЄС (затверджено Розпорядженням КМУ № 1097р від 27.12.2018), ОСП зобов'язаний виконати наступне: 1. Будівництво ПС 330 кВ «Слобожанська» із заходами ПЛ 330 кВ; 2. Будівництво ПЛ 330 кВ Курахівська ТЕС – Білицька; 3. Будівництво ПЛ 330 кВ «Куп’янськ — Кремінська» з використанням частки повітряної лінії 500 кВ «Донська — Донбаська». Проекти 1,2 та 3 знаходяться у стані реалізації 4. Відновлення двоколової ПЛ 220 кВ Львів Південна – Стрий. Наразі ПЛ знаходиться в задовільному робочому стані (відключені від шин ПС 220 кВ Стрий) і може бути включена в роботу. 5. Відновлення експлуатації міждержавних повітряних ліній об’єднаної енергетичної системи Україна — ENTSO-E: повітряна лінія 750 кВ «Южно-Українська АЕС — Ісакча». Проект має лист підтримки з боку румунського оператора системи передачі Transelectrica. 22 травня 2018 року у ході 4-ї зустрічі робочої групи з відбору проектів РЕСІ/РМІ (електроенергетика), яка відбулась у м. Відень (Республіка Австрія), зазначений проект було включено до попереднього переліку проектів РМІ. Остаточне рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства щодо включення зазначеного проекту до переліку проектів РМІ очікується в 2020 році. Окремо НЕК «Укренерго» передбачено впровадження спеціальної протиаварійної автоматики відділення ОЕС України від енергосистеми ENTSO-E (System Protection Scheme або SPS). Підпунктом 5 статті 11 регламенту ЄС EU 2017/2196 від 24.11.2017 визначено, що складовою технічних та організаційних заходів плану захисту системи передачі є SPS. Дія спеціальної протиаварійної автоматики SPS скерована для мінімізації рідкісних але екстремальних надзвичайних ситуацій в енергосистемі ENTSO-E, запобігання загального краху енергосистеми та захисту систем локальних операторів передачі, зокрема шляхом автоматичного відділення від ENTSO E.
 21. 21. Впровадження систем накопичення енергії (200 МВт з розширенням до 2000 МВт) згідно висновків Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей 24 ОСП опрацьовано потенційні регіони розміщення систем накопичення енергії, з точки зору оптимізації роботи ОЕС України. Розміщення нових систем регулювання потужності та частоти потенційним інвесторам доцільно розглянути з приєднанням до слідуючої енергетичної інфраструктури: • ПС 750 кВ «Вінницька»– 200 МВт; • ПС 330 кВ «Вінницька» – 100 МВт; • ПС 330 кВ «Кам'янець-Подільська» - 50 МВт; • ПС 330 кВ «Чернівецька» - 50 МВт; • ПС 330 кВ «Полтава» – 100 МВт; • ПС 330 кВ «Миргород» – 100 МВт; • ПС 330 кВ «Кременчук» – 100 МВт; • ПС 330 кВ «Кварцит» – 100 МВт (за умови введення в експлуатацію АТ 3 750/330 кВ на ПС 750 кВ Дніпровська); • ПС 330 кВ «Українка» – 100 МВт (за умови введення в експлуатацію АТ 3 750/330 кВ на ПС 750 кВ Дніпровська); • ПС 330 кВ «Рудна» – 100 МВт(за умови введення в експлуатацію АТ 3 750/330 кВ на ПС 750 кВ Дніпровська); • ПС 330 кВ «Першотравнева» – 100 МВт (за умови введення в експлуатацію АТ 3 750/330 кВ на ПС 750 кВ Дніпровська); • ПС 330 кВ «Першотравнева» 100 МВт; • ПС 330 кВ «Зоря» 100 МВт; • ПС 330 кВ «Суми» 100 МВт; • ПС 330 кВ «Суми Північна» 100 МВт; • ПС 330 кВ «Лосєве» 100 МВт (після проведення реконструції); • ПС 330 кВ «Прометей» 100 МВт; • ПС 330 кВ «Тальне» 100 МВт; • ПС 330 кВ «Ніжинська» 100 МВт; • ПС 330 кВ «Славутич» 100 МВт.
 22. 22. Впровадження високоманеврових генеруючих потужностей (2 000 МВт) згідно висновків Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей 24 ОСП опрацьовано потенційні регіони розміщення нових високоманеврових генеруючих потужностей, з точки зору оптимізації роботи ОЕС України. Розміщення нових високоманеврових генеруючих потужностей потенційним інвесторам доцільно розглянути на площадках існуючих генеруючих об'єктів та приєднанням до слідуючої енергетичної інфраструктури: • Криворізька ТЕС – 150 МВт; • Кременчуцька ТЕЦ – 50 МВт; • Придніпровська ТЕС – 150 МВт; • Зміївська ТЕС – 150 МВт; • Слов'янська ТЕС – 150 МВт; • Ладижинська ТЕС (напруга 330 кВ) – 150 МВт і більше; • ПС 330 кВ «Лозова» - 100 МВт; • ПС 330 кВ «Центральна» - 100 МВт; • ПС 750 кВ «Північноукраїнська» - 150 МВт; • ПС 330 кВ «Шостка» - 100 МВт; • ПС 330 кВ «Степова» - 100 МВт; • ПС 330 кВ «Павлоградська» - 100 МВт; • ПС 330 «Львів Південна» - 100 МВт (за умови введення в експлуатацію ПЛ 330 кВ Луцьк Північна – Тернопільська); • ПС 220 кВ «Стрий» - 100 МВт; • ЧАЕС - 100 МВт; • Південно-Західна частина Одеської області (в районі міста Болград) – 50 МВт; • Київський енерговузол – 200 МВт. При цьому, мінімальна встановлена потужність об'єкту генерації повинна складати не менше 20 МВт, максимальна потужність не більше 250 МВт.
 23. 23. Дякую за увагу!

×