Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Стратегія ДП НЕК «Укренерго» 2019-2028

3,434 views

Published on

Стратегія ДП НЕК «Укренерго» 2019-2028.

Published in: Business
 • Login to see the comments

Стратегія ДП НЕК «Укренерго» 2019-2028

 1. 1. СТРАТЕГІЯ Керуючи енергією змін 2019-2028 ДП НЕК «УКРЕНЕРГО»
 2. 2. Бачення, місія, стратегічні цілі 1 Program objectives Бачення Укренерго – сертифікований оператор системи передачі, синхронізованої з зоною континентальної Європи ENTSO-E, який є лідером серед східноєвропейських ОСП за ефективністю, надійністю, рівнем енергобезпеки та технологічного розвитку. Укренерго являтиме собою платформу для впровадження новітніх технологій в енергетиці (smart grid, demand response, V2G тощо) . Створення умов для сталого розвитку економіки України шляхом забезпечення функціонування конкурентного, прозорого та ліберального ринку електричної енергії єдиного з країнами ЄС і рівних можливостей щодо безперешкодного та безперервного доступу всіх учасників ринку, в тому числі відновлювальних джерел енергії до системи передачі. Місія Забезпечити надійність роботи та розвиток системи передачі у довгостроковій перспективі Створити умови для об’єднання ринку електричної енергії з загальноєвропейським ринком електричної енергії та інтеграції ОЕС України до ENTSO-E Забезпечити стабільну та збалансовану роботу ОЕС України Мінімізувати вартість послуг компанії в довгостроковій перспективі Знизити ціни на передачу електроенергії для споживачів шляхом інвестування в розвиток інфраструктури, підвищення ефективності управління, оптимізації використання коштів. Стратегічні цілі 2
 3. 3. Прогноз зміни зовнішнього середовища до 2028 р. ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ 3 ТЕХНОЛОГІЧНІ ФАКТОРИПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ 1. Реформа корпоративного управління у державному секторі економіки 2. Посилення політичної невизначеності та нестабільності у світі 3. Посилення протистояння країн – ключових глобальних гравців в енергетичній сфері. 4. Посилення ізоляційних настроїв в енергетичній сфері глобальному рівні 1. Розвиток та здешевлення технологій «розумні мережі» (Smart grid), «управління попитом» (Demand response) та видачі потужності від автомобілів в мережу (Vehicle-to- Grid) для балансування енергосистеми 2. Різке зростання у структурі загального первинного постачання енергії частки відновлювальної генерації зі стохастичним графіком виробітку 3. Розвиток технологій промислового зберігання енергії 4. Формування нового типу учасника ринку, який є одночасно виробником і споживачем (Prosumer) 5. Посилення кіберзагроз 1. Відновлення економічного зростання в Україні 2. Поглиблення інтеграції європейських енергетичних ринків 3. Можливі коливання валютного курсу 4. Впровадження нового ринку електроенергії в Україні 5. Зміна структури генерації електроенергії, посилення ролі відновлювальних джерел енергії 1. Зростання добробуту домогосподарств 2. Децентралізація та підвищення ролі громад 3. Глобалізація ринку праці. Збільшення вартості праці кваліфікованих спеціалістів та її наближення до заробітної плати країн Східної Європи 4. Перехід на корпоративне фінансування освітнього сектора замість державного
 4. 4. 3 SWOT АНАЛІЗ 1. Доступ до ресурсів МФО (довгострокове кредитування з низькою вартістю обслуговування) 2. Впровадження нового конкурентного ринку електроенергії 3. Збільшення попиту на електроенергію в сусідніх країнах ЄС 4. Розвиток технологій балансування енергосистеми з боку споживачів 5. Перехід на стимулююче тарифоутворення (RAB-тариф) СЛАБКІ СТОРОНИ ЗАГРОЗИ 1. Суттєва зношеність ліній та обладнання підстанцій 2. Застарілі технології управління підстанціями та засоби диспетчеризації 3. Дефіцит швидкісних технологічних каналів зв’язку 4. Недостатній рівень захищеності інфраструктури 5. Низький рівень автоматизації управлінських процесів 6. Недостатній рівень залученості персоналу 1. Несертифікація ОСП через незалежні від Компанії фактори 2. Відсутність підтримки синхронізації енергосистеми з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E з боку ключових європейських центрів впливу 3. Атаки на мережу (фізичні та кібератаки) 4. Недостатній рівень розвитку внутрішнього сервісного ринку для високовольтних мереж 5. Можливий політичний вплив на діяльність Компанії 6. Відставання розвитку ринку допоміжних послуг від розвитку ВДЕ МОЖЛИВОСТІ S W O T 4 1. Наявність потужної технологічної бази 2. Публічність і прозорість Компанії 3. Гарантоване покриття операційних витрат тарифом 4. Міцна фінансова позиція 5. Гарантована наявність попиту на послуги Компанії 6. Наявність діючих інтерконекторів та їх значна пропускна спроможність 7. Сучасна структура корпоративного управління СИЛЬНІ СТОРОНИ
 5. 5. 4 Елементи стратегії Стратегія ДП «НЕК «Укренерго» Мережа Електропередачі Диспетчеризація Інформаційні технології Ринок електроенергії Фінанси Інтеграція в ENTSO-E Персонал Комунікації Інтеграція ВДЕ 5 Корпоративна соціальна відповідальність, безпека та екологія
 6. 6. 4 Мережа (1/3) Організувати управління підстанціями в дистанційному режимі Виконано реконструкцію ПС 220 кВ Березань ПС 220 кВ Березань, ПС 750 кВ Каховська 18 60 Всі (103*) Впровадити технологію виконання робіт під напругою Створено бригаду для виконання ремонтних робіт під напругою Реалізація декількох пілотних проектів з виконання робіт під напругою Запроваджено виконання робіт під напругою в кожній енергосистемі Ремонтні роботи під напругою виконують всі лінійні бригади, задіяні в поточному обслуговуванні системи передачі Гармонізувати українські технічні стандарти в електроенергетичному секторі з європейською нормативною базою Актуалізовано технічну політику Розроблено концепцію управління автоматизованими підстанціями Українські технічні стандарти в частині автоматизації підстанцій, діагностування та експлуатації гармонізовано з європейськими Українські технічні стандарти на 100% гармонізовано з європейськими Розділити функції експлуатації та поточного обслуговування системи передачі Функції ремонтів у Південно-Західній ЕС підготовлені до відокремлення. Пілотний проект готовий до впровадження Проведено тестування пілотного проекту Завершено відокремлення функцій ремонтів від поточного обслуговування Укренерго – активний учасник ринку (споживач) сервісних послуг з обслуговування мережі Підвищити коефіцієнт готовності системи передачі З урахуванням виконання ремонтних робіт 0,96. З урахуванням виконання ремонтно- відновлювальних робіт 0,9998 З урахуванням виконання ремонтних робіт 0,973. З урахуванням виконання ремонтно- відновлювальних робіт 0,99982 З урахуванням виконання ремонтних робіт 0,975. З урахуванням виконання ремонтно- відновлювальних робіт 0,99983 З урахуванням виконання ремонтних робіт 0,977. З урахуванням виконання ремонтно- відновлювальних робіт 0,99984 З урахуванням виконання ремонтних робіт 0,98. З урахуванням виконання ремонтно- відновлювальних робіт 0,99985 2019 2020 – 2021 2022-2024База 2018 4 2025-2028 6 * Без урахування ПС, що знаходяться в зоні проведення операції об’єднаних сил
 7. 7. Реалізувати програму підвищення надійності електропостачання східного регіону Виконана розробка проектно- кошторисної документації (ПКД) всіх проектів. Побудовано ПС 500 кВ Кремінська Реконструйовано ПЛ 220 кВ ЛуТЕС - Ювілейна. Переведено ПС 220 кВ Азовська на напругу 330 кВ Побудовано ПС 330 кВ Слобожанська, ПЛ 330 кВ Курахівська ТЕС – Білицька, ПЛ 330 кВ Куп'янськ - Кремінська. Реконструйовано ПС 220 кВ Ювілейна Реалізувати програму підвищення надійності електропостачання окремих вузлів Виконана розробка проектно- кошторисної документації (ПКД) по ключових проектах. Активна фаза будівництва по раніше ініційованих проектах Побудовано ПС 330 кВ Західна. Реконструйовано ПС 330 кВ Броварська з встановленням АТ-3 Побудовано ПС 330 кВ Східна, транзит ПЛ 330 кВ Побузька-Тальне-Поляна з ПС 330 кВ Тальне, ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС – Вінницька, ПЛ 330 кВ Луцьк Північна – Тернопільська, ПЛ 330 кВ Тернопільська – Чернівецька, ПЛ 330 кВ Нововолинськ - Яворів Побудовано ПС 750 кВ Приморська, ПЛ 750 кВ Приморська - Каховська Реалізувати програму розвитку системи передачі для інтеграції ВДЕ Підготовлена проектна пропозиція для МФО щодо можливості реалізації проекту розвитку мереж електропередачі південного регіону ОЕС України з урахуванням сонячної та вітрової енергетики за кредитні кошти. Розроблене банківське техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) Виконана розробка проектно- кошторисної документації по проекту розвитку мереж електропередачі південного регіону ОЕС України з урахуванням сонячної та вітрової енергетики. Укладено договори на реалізацію проектів Реалізовано проект розвитку мереж електропередачі південного регіону ОЕС України з урахуванням сонячної та вітрової енергетики (Нове будівництво ПЛ 330 кВ Мелітопольська – Мирна. Будівництво заходів ПЛ 330 кВ Криворізька ТЕС – Трихати на ПС 330 кВ Миколаївська) Реалізувати програму реабілітації ліній та опор Розроблено та затверджено програму. Реабілітовано 70 км ліній електропередачі Розроблено проектно- кошторисної документації та реабілітовано 620 км ліній електропередачі Реабілітовано 1570 км ліній електропередачі Реабілітовано 3000 км ліній електропередачі 4 Мережа (2/3) 2019 2020 – 2021 2025-20282022 – 2024 7
 8. 8. Посилення безпеки постачання та системи передачі електроенергії на рівні європейських ОСП Усунення «вузьких місць» системи передачі Забезпечення конфігурації мережі, що зумовить можливість інтеграції в ОС України нових суб’єктів ринку (генерації та споживачів) Зменшення витрат на обслуговування системи передачі 4 Мережа (3/3) Інвестиційна діяльність Укренерго базується на реалізації положень Плану розвитку системи передачі на 10 років (TYNDP), затвердженого НКРЕКП. Основними завданнями, що визначатимуть розвиток системи передачі, є: Для виконання цих завдань реалізується ряд програм, спрямованих на вдосконалення технологічних процесів, підвищення ефективності, забезпечення надійності та зменшення технологічних втрат електричної енергії на її передачу, крім того українські технічні стандарти в електроенергетичному секторі приводяться у відповідність до європейських. В рамках зменшення витрат на обслуговування системи передачі буде реалізована програма з відокремлення функцій експлуатації від функцій поточного обслуговування, результатам якої стане щорічне зменшення операційних витрат (ОРЕХ). 448
 9. 9. 4 Диспетчеризація (1/2) Оптимізувати управління обладнанням системи передачі Затверджена уніфікована структура диспетчерського управління обладнанням системи передачі Переведено управління обладнанням ПС 220 кВ Березань та ПС 750 кВ Каховська Південного регіону на рівень регіонального диспетчерського центру (РДЦ) Переведено управління обладнанням автоматизованих підстанцій на рівень РДЦ Переведено управління обладнанням автоматизованих підстанцій на рівень національного контролінгового центру Оптимізувати управління режимами 2 рівні: національний контролінговий центр та диспетчерські пункти енергосистем (ЕС) Укладено договір на впровадження SCADA/AGC/EMS/DTS/WAMS Забезпечено формування баз даних для адекватної роботи SCADA. Впроваджено функції диспетчера з ведення режимів роботи ОЕС України та диспетчера з управління балансуючим ринком Навчання персоналу центральної диспетчерської служби (ЦДС) за програмами аналізу електричних режимів регіонального рівня Персонал ЦДС підготовлений до режимного опрацювання електричних режимів регіональних електричних мереж Впроваджено однорівневий процес управління режимами Забезпечити відповідність стандартів диспетчеризації вимогам Кодексів та Operation Handbook ENTSO-E Розроблена та укладена експлуатаційна угода щодо створення спільного блоку регулювання в складі енергосистем України та республіки Молдова Розроблено та підписано System operation agreement з ОСП Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини Реорганізовано бізнес- процеси диспетчерської функції. Впроваджено 6 політик Operation Handbook (P1-P5, P8) Впроваджені всі політики і вимоги кодексів ENTSO-E Створити новий сучасний формат робочого місця диспетчера Реконструйовано поточну локацію. Будується нова будівля для розміщення диспетчерів національного контролінгового центру Введення в експлуатацію та запуск диспетчерського центру Західного регіону у Львові. Коригування і затвердження проекту реконструкції РДЦ Південного регіону Оновлено диспетчерські центри Дніпровського, Північного, Південного та Центрального регіону (Київ) Побудовано національний контролінговий центр в Києві та його «дзеркало» у Вінниці 9 2019 2020 – 2021 2025-2028База 2018 2022 – 2024
 10. 10. 4 Диспетчеризація (2/2) Протягом наступних 10 років у процесі диспетчеризації планується: Впровадження нової уніфікованої системи SCADA, що замінить застарілі неефективні комплекси в національному контролінговому центрі та регіональних диспетчерських центрах. Перехід на однорівневу модель диспетчерського управління обладнанням підстанцій з центрального диспетчерського пункту. Повна перебудова процесів диспетчеризації та приведення їх у відповідність до стандартів ENTSO-E Реконструкція національного контролінгового центру, а також диспетчерських пунктів РДЦ для забезпечення їх надійної роботи з можливістю переведення керування ОЕС України на рівні регіонального диспетчерського центру (РДЦ). Забезпечення безумовного виконання вимог надійної роботи ОЕС України з врахуванням критерію N-1 в умовах функціонування конкурентного ринку електричної енергії. 10
 11. 11. 4 Інформаційні технології (1/2) 2019 2022 – 2024 2025-2028База 2018 2020 – 2021 11 Забезпечити ІТ- рішення для надійної диспетчеризації ОЕС України Опубліковано тендер на впровадження сучасної системи SCADA/AGC/EMS/DTS) та WAMS. Південна, Південно-Західна та Західна ЕС готові до передачі технологічної інформації з використанням 104 протоколу з рівня підстанцій та вище. Північна ЕС - укладено договір на модернізацію АСКТП Створена платформа для обміну технологічною інформацією із суміжними організаціями. Не менше 80% ПС передають інформацію за 104 протоколом Впроваджено "Велику SCADA" (SCADA/AGC/EMS/DTS) та WAMS. Технологічний портал впроваджено у промислову експлуатацію Обмін інформацією за 104 протоколом відбувається з усіма суміжними організаціями (генеруючими, розподільчими компаніями, закордонними TSO) та між підстанціями - 100%. АСКТП на всіх підстанціях реконструйовано та готове до віддаленого керування Автоматизація бізнес- процесів ERP - реалізується згідно з визначеними термінами. EAMS - розроблено технічне завдання, опубліковано тендер, кваліфікація тендерних пропозицій на фінальній стадії ERP введено у промислову експлуатацію EAMS введено у промислову експлуатацію Всі управлінські процеси автоматизовано Кібербезпека Сформовано Департамент інформаційної безпеки, фахівці проходять підготовку і навчання. Проведено тендер з вибору SIEM SIEM впроваджено. Створено Центр операційної безпеки (SOC). На рівні доступу розподіл корпоративної та технологічної мереж завершено Міграція сервісів та користувачів у нову захищену інфраструктуру. Нова технологічна мережа захищена від кібернетичних загроз. Впроваджено єдину точку надання доступу до всіх інформаційних систем підприємства. Підтверджено відповідність ISO 27001. Створено акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК) Створено галузевий SOC. Активна участь Укренерго у процесі його створення.
 12. 12. Забезпечити надійну IT- інфраструктуру та передачу технологічної інформації Два центри обробки даних (ЦОДи): на стадії реалізації низку проектів з розвитку оптичної базової мережі та радіо- релейного зв'язку. Оголошено тендери на придбання 17 DWDM, що покриють існуючу оптичну мережу та на придбання MPLS на побудову транспортної мережі на всю Україну. Забезпечено захо́ди ВОЛЗ на 83 об'єкти (1548 км) Створено два ЦОДи. Захо́ди ВОЛЗ забезпечено на 22 об'єкти Компанії та суміжних організацій (2500 км власних ВОЛЗ). Не менше ніж на 17 об'єктах Компанії та суміжних організацій (генерація) встановлено обладнання DWDM. Перехід на ІР-телефонію завершено Захо́ди ВОЛЗ забезпечено на 40 об'єктах Компанії та суміжних організацій (4500 км власних ВОЛЗ). Створено нову транспортну мережу. Консолідовано серверні потужності та сервіси. На 30 об'єктах Компанії та суміжних організацій (генерація) встановлено обладнання DWDM Створено 3-й ЦОД. Захо́ди ВОЛЗ забезпечено на 68 об'єктах Компанії та суміжних організацій (не менше 7 000 км власних ВОЛЗ). На 39 об'єктах Компанії та суміжних організацій (генерація) встановлено обладнання DWDM. На 151 об'єкт встановлено обладнання MPLS. Захо́ди ВОЛЗ забезпечено на 92 об'єктах Компанії та суміжних організацій (не менше 10000 км власних ВОЛЗ). На 46 об'єктах Компанії та суміжних організацій (генерація) встановлено обладнання DWDM. На 175 об'єктах встановлено обладнання MPLS. Повна відмова від мідних кабелів зв'язку. Кожний об'єкт Укренерго підключено до мережі щонайменше одним власним каналом зв‘язку та має резервні канали Побудувати сервісно- орієнтовану організацію IT- процесів Розроблено каталог послуг. Завершено та узгоджено наказами 4 з 8 процесів з централізації ІТ-функцій Всі 8 процесів з централізації ІТ-функцій завершено та узгоджено. Каталог послуг розроблено та погоджено SLA погоджені. Впроваджено основні процеси згідно ITIL. ІТ-організація централізована Всі процеси налагоджено 4 Інформаційні технології (2/2) 2019 2022 – 2024 2025-2028База 2018 2020 – 2021 12 ВОЛЗ – волоконно-оптичні лінії зв'язку SIEM - Security information and event management - програмно-технічний комплекс управління інформацією та подіями інформаційної безпеки SLA – Service level agreement - угода про рівень надання послуг ITIL – Information Technology Infrastructure Library - бібліотека інфраструктури інформаційних технологій Скорочення: ERP - Enterprise Resource Planning – планування ресурсів підприємства EAMS - The Enterprise Asset Management System – система управління активами підприємства MPLS - multiprotocol label switching — багатопротокольна комутація по мітках DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing — щільне мультиплексування з поділом по довжині хвилі
 13. 13. 4 Ринок (1/2) Впровадити балансуючий ринок, ринок допоміжних послуг, реєстрацію двосторонніх договорів Затверджено основні нормативно- правові акти. Проведено закупівлю ПЗ для забезпечення функціонування балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг. Готовність ОСП до виконання функцій в частині балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг з 01 липня 2019р. ОСП виконує функції в частині балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг Забезпечення сталої роботи ринку для проходження ізольованого режиму роботи ОЕС України, підготовка до переходу на паралельну роботу з ENTSO-E Market coupling з ринками сусідніх країн - членів ENTSO-E Забезпечити виконання функцій адміністратора комерційного обліку (АКО) та адміністратора розрахунків (АР) на ринку електричної енергії Налагоджено збір інформації для наповнення реєстру комерційного обліку. Розроблено ТЗ для DataHub, підготовлені технічні вимоги, опубліковано тендер за процедурою Світового Банку Готовність до виконання функцій АКО та АР. Проведено тендер на DataHub ОСП Виконує функції АР та АКО. Тестування DataHub, як платформи для збору інформації На базі DataHub виконуються розрахунки для кожної точки (по периметру Укренерго) комерційного обліку електроенергії України Оптимізовано процеси функціонування АКО та АР і відповідного ПЗ. DataHub охоплює всі точки поставки електроенергії Організувати розподіл пропускної спроможності міждержавних ліній електропередачі та впровадити ІТС-механізм Узгоджено Правила довгострокового розподілу, Правила добового розподілу, визначення алгоритму розрахунку відшкодування за обмеження Розробка необхідної документації та Договору про спільний розподіл перетинів окремо з кожним ОСП зони ENTSO-E та Moldelectrica. Забезпечення можливості проведення спільних аукціонів на 2020 рік Проводяться спільні аукціони з зонами суміжних ОСП ENTSO-E та Молдови, впроваджено ІТС- механізм відповідно до Регламентів ЄС Проводяться спільні аукціони з зонами суміжних ОСП ENTSO-E та Молдови, вдосконалений ІТС- механізм відповідно до Регламентів ЄС. Підготовлені нормативна та договірна бази для впровадження координованого розподілу на базі централізованої платформи JAO або власній платформі Укренерго З 2026 року запроваджено та застосовуються спільні аукціони на платформі JAO або власній платформі Укренерго Забезпечити інклюзивність ринку, залучення споживачів до активної участі на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг Законом передбачено можливість участі на ринку двосторонніх договорів та ринку на добу наперед, внутрішньодобовому ринку Активна участь споживачів на ринку двосторонніх договорів та ринку "на добу наперед" Створено нормативно- правову базу для впровадження пілотних проектів Demand Response та Vehicle-to-Grid Створено технологічну базу Технології Demand Response та Vehicle-to-Grid відпрацьовані, створено нормативно-правову та технологічну базу для залучення споживачів до регулювання через компанії-агрегатори Впроваджено Flexibility- технології з безпосереднім залученням кінцевих споживачів до балансування енергосистеми 2019 2020 – 2021 2025-2028База 2018 2022 – 2024 13
 14. 14. 4 Ринок (2/2) Розвиток ринку електроенергії в Україні визначається прийняттям у 2017 році відповідного Закону України Протягом 2019 – 2028 років відбуватиметься перехід електроенергетичного сектору на конкурентні засади. Так, модель «єдиного покупця» (ДП «Енергоринок») буде замінено на модель з багатьма покупцями та продавцями. Для функціонування нового конкурентного ринку електричної енергії ДП «НЕК» Укренерго» виконуватиме функції адміністрування розрахунків (на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг) та адміністратора комерційного обліку. Розподіл пропускної спроможності міждержавних мереж для забезпечення обміну електроенергією буде здійснюватися на конкурентних аукціонах між учасниками ринку. В цільовій моделі український ринок електроенергії буде повністю інтегрованим до європейського ринку, що має забезпечити оптимальне тарифоутворення для внутрішніх споживачів. 14 березня 2018 року НКРЕКП було затверджено вторинне законодавство, необхідне для функціонування нового ринку електричної енергії (18 квітня 2018 року опубліковано в УК) 14
 15. 15. 4 Фінанси (1/2) 15 2019 2020 – 2021 2025-2028База 2018 2022 – 2024 Перейти на стимулююче тарифоутворення (RAB-тариф) Тариф визначається за методологією «витрати +» Тариф визначається за методологією «витрати +». Компанією надано НКРЕКП пропозиції та зауваження до проекту методології запровадження RAB- тарифу. Очікується прийняття рішення від НКРЕКП Впроваджено RAB- тариф та дотримано встановлені параметри регулювання Забезпечено RAB-тариф та дотримано встановлені параметри регулювання Оптимізувати операційні витрати Операційні витрати (ОРЕХ): 2017р. - 3 822 млн.грн 2018р. - 4 114 млн.грн Підвищення (на 7,6%) в межах фактичного показника індексу інфляції за 2018 рік (109,8%) Витрати встановлено Регулятором на рівні + 5,05% від фактично досягнутого рівня 2018 року (50% від індексу інфляції на 2019 р.) Розроблена програма зниження ОРЕХ на 2020-2028 роки Зниження рівня контрольованих витрат мінімум на 1% OPEX (в цінах 2019 року) Щорічне зниження OPEX мінімум на 1% в частині контрольованих витрат (в цінах 2019 року) Контрольовані витрати знижено на 8% - 9,5% (в цінах 2019 року) Мінімізувати вартість послуг* компанії для споживачів в довгостроковій перспективі Тариф визначається за методологією «витрати +» становить 4,779 коп./кВт-год (0,15 євроцента ) Затверджено тариф менше 0,2 євроцента (5,926 коп./кВт-год., або 0,19 євроцента станом на 12.02.19) Щорічне зниження прогнозованого тарифу до цільового рівня *за кВт/год. переданої електроенергії
 16. 16. Фінанси (2/2) 6 8 10 12 14 16 18 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 EBITDA 1.0 1.5 2.0 2.5 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Податок на прибуток 7% 17% 27% 37% 47% 57% 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 ROE Укренерго пропонує альтернативну методику розрахунку RAB 12.5% та Cost+ , яка базується на використанні вартості капіталу компанії (WACC) в якості норми доходу на активи - 9,45%. Методика WACC (9,45%) є вигіднішою, оскільки: - відсоток прибутковості власного капіталу вище ніж за методикою Cost+ - передбачає менше грошове навантаження на кінцевого споживача ніж варіант RAB 12.5%, прийнятий НКРЕКП Ключові показники (млн грн) Чистий фінансовий результат Cost+WACC (9,45%)RAB (12,5%) 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Максимально збалансована структура власного та запозиченого капіталу для фінансування інвестиційних проектів. Розрахунки з підрядниками за поточними інвестиційними проектами будуть завершені у 2025 році. Поточний кредитний портфель не передбачає зростання починаючи з 2025 року. Фінансову стратегію Компанії будуть визначати кілька факторів:
 17. 17. 4 Персонал (1/2) Підвищити продуктивність праці 81 у.о. обладнання/ од. персоналу* +20% до базового значення +80% до базового значення +170% до базового значення Підвищити залученість персоналу 28% Затверджено концепцію та програму підвищення залученості на 3 роки. Залученість 38% 60% 70% Вдосконалити систему оплати праці Впроваджено дієвий інструмент наближення заробітних плат до ринкового рівня, що дає змогу залучати та утримувати найкращих фахівців Система щорічного перегляду зарплат на основі рейтингу співробітників за оцінками ефективності та відповідності ринковому рівню оплати праці. Перегляд системи грейдів. Підвищення якості планування і оцінки КРІ Грейдингову систему оплати та систему управління за цілями (KPI) впроваджено для всієї компанії. Система оплати праці забезпечує 100% відповідність «ринковим» показникам заробітної плати Впровадити довгострокову систему розвитку персоналу Запроваджена програма розвитку ключових бізнес компетенцій для керівників та фахівців усіх рівнів та функцій. Проведено 112 тренінгів, пройшли навчання за програмою 1978 працівників (1059 керівників, 919 фахівців) Система кар'єрного розвитку. Корпоративна автоматизована база знань. Формування індивідуальних планів розвитку. Впровадження системи цінностей. Ініціювання впровадження системи оцінки та розвитку компетенцій Створено корпоративну автоматизовану базу знань та тестування. Розроблено програми навчання для всіх основних виробничих професій на базі навчальних центрів. Впроваджено систему кар'єрного зростання. Впроваджено гральні методи навчання та оцінки (гейміфікація) Навчання спрямовано на розвиток компетенцій, впровадження інновацій, практичне вдосконалення технічних навичок. Навчальні процеси максимально автоматизовані та відбуваються в дистанційному форматі Впровадити політику різноманітності персоналу Співвідношення співробітників компанії: - жінки = 23% - чоловіки = 77% - до 30 років = 9% - старші за 50 років = 34% Розроблені політики та процедури щодо гендерної, вікової різноманітності та диверсифікації за принципом національності. Визначене співвідношення щодо створення умов для вікової та гендерної різноманітності, створено ціннісні пропозиції роботодавця для кандидатів Політики щодо різноманітності персоналу імплементовано до процесу підбору персоналу (в т.ч. збільшення представництва жінок на керівних посадах різного рівня). Цільовий показник співвідношення працівників складає: - жінки = 30% - чоловіки = 70% - до 30 років = 12% - старші за 50 років = 30% Цільовий показник співвідношення працівників складає: - жінки = 33% - чоловіки = 67% - до 30 років = 17% - старші за 50 років = 27% Цільовий показник співвідношення працівників складає: - жінки = 35% - чоловіки = 65% - до 30 років = 20% - старші за 50 років = 25% *- згідно поточної методології розрахунку умовних одиниць обладнання 2019 2020 – 2021 2022-2024База 2018 2025-2028 17
 18. 18. 4 Персонал (2/2) ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ Підвищити продуктивність праці за рахунок спрощення організаційної структури, автоматизації підстанцій, автоматизації управлінських процесів ЗАЛУЧЕНІСТЬ Мета - досягти статусу найкращого місця роботи для кращих професіоналів. Початок цього – досконала система відбору і найму персоналу, коли до компанії потрапляють тільки вмотивовані люди. Створити корпоративну культуру високої залученості, яка включатиме розвиток менеджерських якостей і навичок керівників, ефективні внутрішні комунікації, правильну організацію робочого простору, вивчення та задоволення потреб працівників тощо ФІКСОВАНА ЧАСТИНА ВИНАГОРОДЖЕННЯ (ОКЛАД) Зробити основними принципами нової системи оплати: внутрішню і зовнішню справедливість, простоту, прозорість ЗМІННА ЧАСТИНА ВИНАГОРОДЖЕННЯ (ПРЕМІЇ) Кожен процес має бути характеризовано системою показників ефективності, які будуть збалансовані між собою і будуть відповідати стратегічним цілям. Система преміювання повинна реально сприяти заохоченню працівників до досягнення стратегічних і операційних цілей РОЗВИТОК І НАВЧАННЯ Зробити основою системи навчання системне вивчення потреб, планування і оцінку результатів. Впровадити новітні інструменти, завдяки яким навчання стане цікавим і ефективним з точки зору впливу на знання і навички і використання бюджету. Пріоритет – розвиток компетенцій 18
 19. 19. Досягти готовності ОЕС України до ізольованого режиму 15% Проведено тестування енергоблоків ОЕС України для роботи в синхронному режимі з ENTSO-E. Підписано сервісний контракт на проведення досліджень підтвердження динамічної стійкості. Всі технологічні вимоги для синхронізації з ENTSO-E виконані Стрес-тести проведені успішно. 100 % готовність до синхронізації Стати членом ENTSO-E Не є членом ENTSO-E. Підписано угоду про умови майбутнього об’єднання ЕС України та Молдови з ЕС континентальної Європи Подача заявки на сертифікацію оператора системи передачі. Підписання 3-річної угоди про участь у Програмі співробітництва поза рамками членства Сертифікований TSO - Асоційований член ENTSO-E Членство Досягти рівня імплементації та гармонізації національного законодавства до європейських норм 30% 60-70% 100% 100% 100% Досягти рівня пропускної спроможності мережі між ОЕС України та ENTSO-E Вхід 885 МВт Вихід 1450 МВт Вхід 885 МВт Вихід 1450 МВт Вхід 885 МВт Вихід 1450 МВт 2200 МВт 3400 МВт* Реалізувати програму розвитку інтерконекторів (реалізація PMI – проектів) Затвердження ПКД проектів Будівництво ПЛ-330 кВ Новоодеська – Арциз та Реконструкція міждержавної ПЛ 400 кВ Мукачеве-Вельке Капушани Реконструйовано міждержавну ПЛ 400 кВ Мукачеве-Вельке Капушани (Словаччина). На ПС 400 кВ Мукачево встановлено на введено в експлуатацію АТ-3 Відновлена робота міждержавної ПЛ 750 кВ ХАЕС – Жешув (Польща) Завершено будівництво ПЛ-330 кВ Новоодеська – Арциз Завершено проект будівництва «крила» 400 кВ на ПС 750 кВ Приморська та встановленням АТ 750/400 кВ з будівництвом двоколовою електролінією 400 кВ Приморська – Ісакча (Румунія) Інтеграція в ENTSO-E (1/2) 2019 2025-2028База 2018 2020-2021 2022-2024 * 4000 МВт за умови усунення «вузьких місць» зі сторони Румунії 20
 20. 20. 4 Інтеграція в ENTSO-E (2/2) Плануються кілька етапів даного процесу: Інтеграція ОЕС України в ENTSO-E має на меті перехід на паралельну роботу з мережею цієї організації та набуття членства в ній ДП «НЕК «Укренерго» 1. Виконати технологічні та регуляторні вимоги для набуття членства (з Каталогу заходів, що є додатком до Договору про набуття членства) 2. Перейти на ізольовану роботу від IPS/UPS країн СНД 3. Завершити процес синхронізації та набуття членства ОЕС України ENTSO-E Забезпечення паралельної роботи з ENTSO-E передбачає не тільки можливість для ОЕС України підвищити надійність передачі електроенергії за рахунок приєднання до великої та стабільної енергосистеми, а й посилити конкуренцію на внутрішньому ринку. Тому обсяг максимальної передачі електроенергії між ОЕС України та ENTSO-E в п’ятирічній перспективі буде потроєно, а в десятирічній перспективі він зросте в 4,5 рази 20
 21. 21. 4 Інтеграція в ОЕС України відновлювальних джерел енергії (1/2) 2019 2022-2024База 2018 Забезпечити наявність достатніх резервів для балансування енергосистеми Розроблено "Звіт з оцінки адекватності генерації". Підготовлено та передано до Міністерства на затвердження проект "Порядок будівництва нових генеруючих потужностей" Закінчено розробку техніко-економічне обґрунтування проекту акумулюючих потужностей «Energy Storage» на 200 МВт Розмір наявних резервів для балансування енергосистеми 700 МВт Розмір наявних резервів для балансування енергосистеми 1500 МВт Розмір наявних резервів для балансування енергосистеми до 2500 МВт Запровадити систему прогнозування генерації з ВДЕ Розроблено "Звіт з оцінки адекватності генерації" та "План з розвитку системи передачі", що містить пропозиції щодо місць розташування ділянок будівництва нових потужностей з ВДЕ Підготовлено зміни до існуючих законодавчих актів щодо підтримки розвитку об'єктів ВДЕ Розробка технічного завдання на створення системи прогнозування роботи ВДЕ Створена та запроваджена система прогнозування ВДЕ Створити і розширити можливості для підключення ВДЕ 2100 МВт 3500 МВт 5500 МВт 7000 МВт 9000 МВт Впровадження інструменту управління попитом Фактично не існує інструментів та механізмів управління попитом, окрім інструменту можливості розрахунку вартості електроенергії за часом доби (зональність) для домогосподарств Розроблена програма розвитку Управління попитом в Україні за участю Укренерго Встановлена потужність управління попитом 200 МВт Встановлена потужність управління попитом 350 МВт Встановлена потужність управління попитом 500 МВт 2020-2021 2025-2028 21
 22. 22. 4 Інтеграція в ОЕС України відновлювальних джерел енергії (2/2) Максимальна встановлена потужність СЕС та ВЕС, яку може прийняти ОЕС України без серйозних відхилень в роботі. Необхідно організувати контроль та структурованість будівництва ВДЕ за рахунок впровадження механізмів «зелених» аукціонів, на яких будуть пропонуватися квоти щодо впровадження окремих видів ВДЕ (сонце, вітер, ГЕС, біомаси). 4750 МВт* * У 2020 році (за розрахунками ДП «НЕК «Укренерго» та Tetra Tech ES research) ! 22 Розвиток «зеленої» енергетики вимагає високого рівня готовності системи передачі, тому мають бути створені сприятливі умови для забезпечення інтеграції «зеленої» генерації та будівництва резервів для її балансування. Компанія Укренерго підтримує курс на розвиток ВДЕ та відповідні законодавчі ініціативи для досягнення поставлених цілей, а саме: - впровадження аукціонів - зміна ринкових «правил» - відповідальність «зеленої» генерації за небаланси - проведення тендерів на будівництво нових генеруючих потужностей - розвиток торгівлі з сусідніми країнами Зважаючи на досвід країн з розвиненим сектором ВДЕ, в найближчий перспективі доцільно реалізувати механізм залучення споживачів до регулювання добового графіку навантажень, що дозволить значно оптимізувати витрати ОСП на придбання відповідних послуг, а також сприяти розвитку відповідних технологій та збільшенню конкуренції на ринку електроенергії. Оскільки «зелена» генерація вимагає запровадження системи прогнозування та забезпечення високоманевреної резервної потужності з надійним графіком роботи, Укренерго у довгостроковій перспективі має організувати швидкодіючі резерви (газопоршневі станції, ГАЕС) потужністю до 2500 МВт. Це збільшить базове навантаження АЕС і зменшить навантаження ТЕС при частковій їх зупинці. Балансувати енергосистему на початковому етапі «озеленення» допоможуть система регулювання попитом та впровадження ринку допоміжних послуг.
 23. 23. 4 Комунікації (1/2) Вдосконалити систему внутрішніх комунікацій Створено корпоративний портал. Опубліковано 472 новини за рік. Випускається корпоративний журнал «50 Hz» (підготовлено 5 випусків). Організовано більше 100 внутрішніх заходів (30% - Київ, 70% - регіони) Погоджено та реалізовано програми залученості працівників. Середня кількість контактів з одним інформаційним приводом становить 80 % працівників. Комунікаційна кампанія щодо впровадження цінностей Розвиток і зміцнення корпоративної культури, формування єдиних стандартів поведінки. Обізнаність працівників щодо корпоративних цінностей і культури (LMS) на рівні 90 % Побудовано систему управління лояльністю до бренда. Показник задоволеності працівників якістю внутрішніх комунікацій до 80 % Побудовано систему управління лояльністю до бренду, що відповідає кращим європейським стандартам. Індекс лояльності внутрішніх клієнтів (NPS) становить 7 балів з 10 Вдосконалити Publicity Впроваджено інструменти аналітики інформаційного поля (прес-кліпінг, медіааудит, бенчмаркінг). Проактивна позиція в соцмережах і ЗМІ Системна співпраця з журналістами, лідерами громадської думки та іншими цільовими аудиторіями стейкхолдерів Впроваджено репутаційний аудит. Посилено присутність в регіональних медіа. Вдосконалено прямі комунікації зі стейкхолдерами (Україна, Європа) Виведено в медіапростір інформаційні продукти корпоративного Think Tank Розвиток бренду роботодавця № 1 серед державних компаній та бренду соціально- орієнтованої компанії. Спільні комунікаційні та соціальні проекти з європейськими ОСП Формування репутації Укренерго як провідного ОСП Східної Європи. Вдосконалення системи управління репутацією Виведення корпоративного ThinkTank в відокремлений аналітично-консалтинговий центр Укренерго – один із лідерів у комунікаціях серед системних операторів в Європі Управління репутацією Укренерго як провідного європейського ОСП Вдосконалити систему міжнародних комунікацій Налагоджено та поглиблено співробітництво з іноземними ОСП: SEPS, a.s., RTE, Israel Electric Corporation, TenneT, National Grid, Energinet.dk. Реалізовано спільні проекти з 50 Hertz та Elia Grid International. Сформовано репутацію надійного партнера серед міжнародних фінансових інституцій. Підвищено інтерес потенційних інвесторів до діяльності компанії та отримано підтримку закордонними інституціями щодо реформ компанії Розпочато Програму (ENTSO-E Cooperation Beyond Membership Programme). Переведено співробітництво між Укренерго та низкою європейських ОСП (Франція та Німеччина) на міжурядовий рівень. Отримано технічну допомогу від німецької сторони на реалізацію проекту “Інтеграція ВДЕ в Україні”. Розпочато комунікацію з іноземними ЗМІ щодо інтеграції Укренерго до ENTSO-E. Реалізовано проект щодо ключових тенденцій у секторі електроенергетики Завершено участь у Програмі (ENTSO-E Cooperation Beyond Membership Programme). Поглиблено співробітництво з Секретаріатом ENTSO-E. Встановлено взаємовигідні партнерські відносини з іноземними ОСП Укренерго - повноцінний європейський ОСП з широко розбудованою системою комунікацій з міжнародними партнерами Формування репутації Укренерго як провідного європейського ОСП 2019 2022-2024База 2018 2020-2021 2025-2028 23
 24. 24. 4 Комунікації (2/2) На сьогодні спостерігається активна комунікація як з ключовими міжнародними партнерами, так і співпраця із системними операторами інших країн. Стратегічне завдання – за п'ять років перетворити Укренерго в компанію, яка має репутацію повноцінного системного оператора ЄС, широку розбудовану систему комунікацій та контактів з іноземними партнерами Розвиток системи внутрішніх комунікацій, яка буде сприяти максимальній залученості працівників у процес реалізації стратегії, підтримувати згуртованість та ефективність команди і, як результат, сприяти досягненню бізнес- цілей компанії. Від відсутності системного підходу до висвітлення діяльності Компанії та реагування на події переважно ad hoc (тобто, по факту), через затвердження нової інформаційної політики, яка включає забезпечення проактивного реагування та висвітлення позицій Компанії в медіа, максимальну публічність її діяльності разом із зміщенням акцентів з лише висвітлення подій до їх повноцінної комунікації з громадськістю, Компанія буде перетворена на лідера з відкритості та прогнозованості в енергетичному секторі МІЖНАРОДНІ КОМУНІКАЦІЇ ВНУТРІШНІ КОМУНІКАЦІЇ РОБОТА З PUBLICITY (ЗМІ, ЕКСПЕРТНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ, ЛІДЕРАМИ ДУМКИ ТОЩО) три компоненти Комунікації Компанії 24
 25. 25. 4 Корпоративна соціальна відповідальність, безпека та екологія (1/3) 2019 2020 – 2021 2025-2028База 2018 2022 – 2024 Побудувати систему корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) Створено відділ КСВ, розроблено Політики соціально-екологічного менеджменту та КСВ Стратегія КСВ затверджена та імплементується. Компанія реалізує заходи з КСВ які є інноваційними та унікальними в своїй галузі. Заходи з КСВ є базовим пріоритетом для Укренерго, як лідера корпоративно-державного сектору. Система КСВ відповідає кращим європейським стандартам. Сформувати запит на нові знання для потреб галузі Створення спільних навчальних ініціатив з ХНУМ та КПІ Спільно з ВНЗ створено профільні навчально-освітні програми Компанія ініціатор розробки нових стандартів освіти в енергетичній галузі В Укренерго створено простір для надання практичних галузевих енергетичних знань Навколо Укренерго існує площадка для формування нових управлінців, здатних ініціювати та реалізовувати зміни в державному секторі Покращити імідж держпідприємств серед молоді Укренерго перша державна компанія, яка підтримала випуск українського дитячого кінофільму Реалізований проект UkrenergoLaboratories Реалізовані проекти «UkrenergoLaboratories:2.0» як сталого бренду, що представляє Укренерго як провідного роботодавця галузі Просування серед молоді ідей сталого розвитку, які впроваджує компанія Створені програми для формування відповідальної енергетичної свідомості серед молоді Укренерго - бренд роботодавця № 1 для молоді серед державних компаній Вдосконалити екологічну політику Екологічна політика Компанії спрямована лише на виконання вимог законодавства в сфері екології. Розпочато процес реструктуризації екологічного підрозділу з урахуванням вимог екологічного менеджменту Сформована, затверджена та впроваджується соціально- екологічна політика компанії Впровадження ініціативи спрямованої на підвищення відповідальності за стан навколишнього природного середовища Реалізовано інноваційні проекти в екологічній сфері Компанія –лідер з екологічних програм електроенергетичної галузі 25
 26. 26. НОВИЙ ПРОСТІР ЗНАНЬ Компанія ініціюватиме ряд освітніх проектів, мета яких розвиток нових знань та навичок у молоді, яка планує працювати в секторі. Такими ініціативами стануть спільні із закладами вищої освіти магістерські програми. На основі досвіду їх реалізації Компанії разом з іншими учасниками ринку та ЗВО ініціює розробку нових стандартів освіти в секторі. НОВИЙ ІМІДЖ ДЕРЖАВНОГО КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ Укренерго формуватиме нове сприйняття державного корпоративного сектору українським суспільством, громадськістю, експертним середовищем та молоддю. Успішно реалізований проект Ukrenergo Laboratories у 2017 році стане підґрунтям для подальшого розвитку комунікації Укренерго з талановитою молоддю та стане самостійним брендом, який асоціюватимуть зі позитивними змінами в енергетиці. Компанія формуватиме навколо себе покоління нових управлінців, здатних ініціювати та реалізовувати зміни в державному секторі НОВА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА Компанія сформує нову екологічну політику, що охоплює нові ініціативи та пілотні проекти, а також стане лідером з екологічних програм електроенергетичної галузі Ключова мета – реалізувати комплекс заходів, які дозволять змінити ставлення суспільства, зокрема молоді, до державних компаній та державного сектору, а також створити навколо ДП «НЕК «Укренерго» новий простір знань. 26 Корпоративна соціальна відповідальність, безпека та екологія (2/3)
 27. 27. 4 2019 2020 – 2021 2025-2028База 2018 2022 – 2024 Створити систему HSE*- менеджменту В рамках реструктуризації централізовано напрям діяльності охорони праці та пожежної безпеки. Функціонує система гігієни та безпеки праці згідно OHSAS 18001 Впроваджено інтегровану систему менеджменту охорони здоров’я та забезпечення безпеки праці згідно ISO 45001, отримано міжнародний сертифікат відповідності Впроваджено та реалізовуються нові моделі ризик- менеджменту та ризик-орієнтованих підходів В компанії успішно функціонує автоматизована програма передбачення, уникнення та мінімізації ризиків Компанія – загальновизнаний лідер з питань охорони праці в державі та постійний учасник програм та проектів Міжнародної організації праці Створити нову модель системи управління пожежної безпеки Систематизовано ефективні профілактичні заходи з урахуванням їх пріоритетності та економічної доцільності Впроваджено в компанії Концепцію розвитку та функціонування системи управління пожежною безпекою на основі ризик- орієнтованих підходів Проведено «розумні» реформи, впроваджено нові інструменти, проекти та програми Впроваджено єдину методологію оцінювання, ранжування та аналізу ризиків виникнення надзвичайних ситуацій Функціонування удосконаленої моделі протипожежного захисту компанії, що відповідає європейському рівню 27 НОВІ МОДЕЛІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ Враховуючи те, що основною цінністю компанії є життя та здоров’я персоналу, Укренерго створить кардинально нові системи HSE- менеджменту, що надасть можливість якісного передбачення, уникнення та мінімізації ризиків, а також запобігання виникненню надзвичайних ситуацій різного характеру * Health and Safety Executive – управління охороною здоров'я та безпекою БЕЗПЕКА ПОНАД УСЕ Послідовна політика з питань охорони праці та пожежної безпеки Укренерго, направлена на підвищення рівня розвитку культури безпеки на виробництві, сформує у працівників свідоме ставлення як до особистої безпеки так і до безпеки оточуючих. Ключова мета – зведення до «нуля» ймовірності допущення нещасних випадків зі смертельними та складними наслідками, а також виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах компанії Корпоративна соціальна відповідальність, безпека та екологія (3/3)

×