Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Становий Олексій (арс)

36 views

Published on

Становий Олексій (арс)

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Становий Олексій (арс)

 1. 1. ЕКОЛОГІЯ ТА ЕНЕРГЕТИКА Виконав: Становий Олексій
 2. 2. МЕТА І ДОСЛІДЖЕННЯ 1. Довести ефективність використання атомної енергетики. 2. Ознайомитись з найбільш розповсюдженими способами отримання електроенергії. 3. Дослідити переваги та недоліки на основі порівняння АЕС та ТЕС. 4. Визначити способи «екологізації» електростанцій в Україні.
 3. 3. СУЧАСНА ЕКОЛОГІЯ – НАУКА, ЩО ЗАЙМАЄТЬСЯ ВИВЧЕННЯМ МАСШТАБІВ І ПРИПУСТИМИХ МЕЖ ВПЛИВУ ЛЮДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА СЕРЕДОВИЩЕ, МОЖЛИВОСТЕЙ ЗМЕНШЕННЯ ЦИХ ВПЛИВІВ ЧИ ЇХНЬОЇ ПОВНОЇ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ. У СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНІ – ЦЕ НАУКА ПРО ВИЖИВАННЯ ЛЮДСТВА І ВИХІД З ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ У МЕЖАХ УСІЄЇ ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ.
 4. 4. ЕНЕРГЕТИКА •Енергетика - галузь промисловості, що охоплює вироблення, передачу і збут споживачам електричної та теплової енергії. •Разом з видобутком, переробкою і передачею енергоресурсів (корисних копалин і їх похідних, що використовуються як паливо), утворює паливно-енергетичний комплекс.
 5. 5. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ Безсумнівним залишається факт актуальності екології в теперішній час і найважливішим завданням є екологічне виховання людства, з яким пов'язане дбайливе ставлення до природи, культурної спадщини, соціальних благ. Енергетика - це та галузь виробництва, яка розвивається небачено швидкими темпами. Якщо чисельність населення подвоюється за 40-50 років, то у виробництві та споживанні енергії це відбувається через кожні 12-15 років. При такому співвідношенні темпів зростання населення і енергетики, енергооснащеність лавиноподібно збільшується не тільки в сумарному вираженні, але й у розрахунку на душу населення. Очевидно, що ця галузь виробництва має великий вплив на навколишнє середовище і живі організми.
 6. 6. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ • руйнування екосистем і їх елементів (ґрунтів, водоносних структур тощо) у місцях видобутку руд (особливо при відкритому способі); • вилучення значних обсягів води з різних джерел і скидання підігрітої води. Якщо ця вода потрапляє в річки та інші джерела, в них спостерігається втрата кисню, збільшується ймовірність цвітіння, зростають явища теплового стресу у гідробіонтів; • не виключено радіоактивне забруднення атмосфери, води і ґрунтів у процесі видобутку і транспортування сировини, а також при роботі АЕС, складуванні і переробці відходів, їх похованні.
 7. 7. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ • Погіршення якості води; • У водосховищах різко посилюється прогрівання води, що інтенсифікує втрату кисню у воді та інші процеси, що обумовлюються тепловим забрудненням. Зростає захворюваність риби, особливо ушкодження гельмінтами. • Знижуються смакові якості мешканців водного середовища. Порушуються шляхи міграції риб, йде руйнування кормових угідь, нерестовищ тощо.
 8. 8. ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ • Теплові електростанції є екологічно найбруднішими. • Вони у 2-4 рази сильніше забруднюють навколишнє середовище радіоактивними речовинами, ніж атомні електростанції тієї ж потужності.
 9. 9. Елементи 40 K 238 U і 226 Ra 210 Pb і 210 Pо 232 Th Частка викиду 4,0 ГБк 1,5 ГБк 5,0 ГБк 1,5 ГБк ДИМОВІ ВИКИДИ ТЕС У АТМОСФЕРУ МІСТЯТЬ Річні викиди від вугільної ТЕС потужністю 1 ГВт: Види CO2 Окисей сірки Окисей азоту Твердих часток Токсичних металів При спалюванні 1 т вугілля 9 кг 13 кг 1,5 кг 20 кг 4 кг
 10. 10. ВІТРОВІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА
 11. 11. БІОЕНЕРГЕТИКА Деревина та інші види біомаси; Етанол Воднева енергетика .
 12. 12. ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ . Динаміка світового споживання енергії в ХХ столітті та на початку ХХІ століття
 13. 13. ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ . Душове споживання енергії в країнах світу в 2007 р. (Джерело – BP world Energy Revue, 2008)
 14. 14. ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ . • Який вплив на біосферу й окремі її елементи чинять основні види сучасної енергетики і як буде змінюватись співвідношення цих видів в енергетичному балансі? • Чи можна зменшити негативний вплив на середовище традиційних методів виробництва і використання енергії? • Які можливості виробництва енергії за рахунок альтернативних ресурсів (невичерпних і екологічно чистих)?
 15. 15. ПРОБЛЕМА ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ І ДЕФІЦИТУ КИСНЮ Викиди вуглекислого газу: При спалюванні 1 тони вугілля Природнього газу Всього Викид CO2 2,76 т 1,62 т 7 млн. т Споживання кисню: При спалюванні 1 тони вугілля Природнього газу Всього Споживання O2 2,3 т 2,35 т 500 млн. т
 16. 16. ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГЕТИКИ  Використання й удосконалення очисних пристроїв на електростанціях.  Зменшення надходження сірки в атмосферу за допомогою попередньої десульфурації вугілля та інших видів палива хімічними чи фізичними методами.  Економія електроенергії.  Удосконалення ізоляційних властивостей будинків.  Припинити марнотратне використання електричної енергії для одержання тепла.  Використання ТЕЦ замість ТЕС.
 17. 17. ВИСНОВОК Проблеми енергетики можуть буть успішно вирішеними за рахунок: •Реконструкції діючих АЕС з метою підвищення їх надійності та безпечності; •Введення нових потужностей на базі більш безпечних реакторів на фундаменті існуючих АЕС; •Участі України у міжнародному проекті «реактор природної безпеки» типу БРЕСТ; •Запровадження передового безпечного методу виробництва електроенергії; •Бережливого витрачання будь-якого вида енергії.
 18. 18. Дякую за увагу

×