Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

котик 20.10.2017

70 views

Published on

котик 20.10.2017

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

котик 20.10.2017

 1. 1. Досвід характеризації радіоактивних відходів в Центральній аналітичній лабораторії ДСП «Екоцентр», Центральна аналітична лабораторія Доповідач: хімік 1 категорії групи хімічного аналізу ВВФХВ РАВ ЦАЛ Котик Б.Є.
 2. 2. Зміст 1 Загальні відомості про бітумування РАВ 2 3 4 Результати характеризації бітумно-сольового компаунду в ЦАЛ 2 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється Виготовлення бітумно-сольового компаунду в лабораторних умовах Характеризація бітумно-сольового компаунду
 3. 3. Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється 3 Загальні відомості про бітумування РАВ
 4. 4. Роль ЦАЛ в системі поводження з РАВ 4Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється Загальна схема взаємодії сторін, що беруть участь в характеризації РАВ згідно чинної нормативної бази ЦАЛ
 5. 5. Загальні відомості про бітумування РАВ 5Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється ПЕРЕВАГИ 1. Вологостійкість, гідроізоляційні властивості бітумів, газонепроникність; 2. Хімічна стійкість (низька швидкість вилуговування); 3. Відносно високий вміст наповнювачів (біля 200 мг/л солей; 50 % наповнювачів); 4. Різні типи РРО (рідкі концентрати солей та пульпоподібні відходи); 5. Механічна стійкість (пластичність); 6. Стійкість до мікроорганізмів; 7. Простота технології кондиціювання. НЕДОЛІКИ 1. Пожежонебезпечність, здатність до займання; 2. Низькі термічна стійкість та теплопровідність; 3. Обмеження за хімічним складом наповнювачів (вміст окисників, органіки, корозійно- агресивних та каталітичних сполук, рН); 4. Збільшення об'єму кінцевого продукту; 5. Відносно невисока радіаційна стійкість кінцевого продукту. Цементовані РАВ Цементовані РАВ Бітумовані РАВ Оскловані РАВ Хімічна стійкість ↑ Радіаційна стійкість ↑ Коефіцієнт збільшення об’єму ↓ Вологостійкість ↑
 6. 6. Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється 6 Виготовлення бітумно- сольового компаунду
 7. 7. Виготовлення бітумно-сольового компаунду Імітація кубового залишку АЕС Бітумна матриця 7 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється БітумРадіоактивна мітка Концентрований сольовий розчин Виготовлення зразків Готовий модельний зразок БСК
 8. 8. Виготовлення бітумно-сольового компаунду 8 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється Склад модельного кубового залишку Характеристики модельного кубового залишку № з/п Найменування компоненту Концентрація, г/дм3 1 Na2B4O7×10H2O 48,4 2 Na2SO4× 10Н2O 56,7 3 KCl 23,0 4 NaNO3 21,1 5 Na2CO3 144,0 6 FeSO4×7H2O 4,5 Загальний солевміст 297,7 Загальний солевміст Густина Водневий показник 460 г/дм3 1,4 г/см3 10,2 од.
 9. 9. Виготовлення бітумно-сольового компаунду 9 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється Типи виготовлених зразків бітумно-сольового компаунду (БСК) Типи зразків БСК Неактивний зразок Низькоактивний зразок Середньоактивний зразок Складовікомпонентизразків Бітум (як матриця) Бітум (як матриця) Бітум (як матриця) Компоненти сольового розчину (імітатор кубового залишку) Компоненти сольового розчину (імітатор кубового залишку) Компоненти сольового розчину (імітатор кубового залишку) ― ― Мітка Cs-137 (500 Бк/кг) Мітка Sr-90 (500 Бк/кг) Мітка Cs-137 (500 кБк/кг) Мітка Sr-90 (500 кБк/кг)
 10. 10. Виготовлення бітумно-сольового компаунду 10 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється Загальний вигляд зразків БСК
 11. 11. 11 Характеризація бітумно- сольового компаунду
 12. 12. Характеризація бітумно-сольового компаунду 12 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється Визначення показників:  радіаційних;  фізичних. Бітумно- сольовий компаунд Експозиція у контактній рідині Бітумно- сольовий компаунд Визначення показників:  хімічних;  радіаційних. Контактна рідинаХарактеризація
 13. 13. Характеризація бітумно-сольового компаунду Умови експозиції зразків БСК у контактній рідині: - тип контактної рідини: дистильована вода (V = 8 дм3); - відношення VКР/SКП = 0,6 м; - температура експозиції: 25 ± 2 ᵒС; - тривалість експозиції: 90 діб; - періодичність вимірювань: 2, 4, 6, 8, 12, 18, 23, 31, 62, 93 доба. 13 Вигляд збоку Вигляд зверху
 14. 14. Характеризація бітумно-сольового компаунду 14 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється Вилуговування компонентів кубового залишку з бітумної матриці ― Визначення масових концентрацій неактивних компонентів (катіонів, аніонів); ― Визначення питомої активності КР за основними радіонуклідами. Насичення бітумної матриці водою ― Визначення приросту об’єму зразків БСК під час експозиції у КР; ― Визначення приросту маси зразків БСК під час експозиції у КР. Молекули води Катіони Аніони
 15. 15. Молекулярні механізми вилуговування Характеризація бітумно-сольового компаунду 15 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється
 16. 16. Характеризація бітумно-сольового компаунду 16 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється
 17. 17. Характеризація бітумно-сольового компаунду 17 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється Хімічні показники  Хімічний склад контактної рідини;  Динаміка вилуговування хімічних компонентів зі зразків БСК (динаміка змін складу контактної рідини). Радіаційні показники  Питома активність БСК за основними радіонуклідами;  Питома активність контактної рідини за основними радіонуклідами;  Динаміка вилуговування радіоактивних ізотопів. Фізичні параметри  Лінійні розміри сухих і вологих зразків;  Об’єм сухих і вологих зразків;  Площа контактної поверхні сухих і вологих зразків;  Маса сухих і вологих зразків. Критерії характеризації БСК
 18. 18. Характеризація контактної рідини БСК Методи вимірювання показників контактної рідини та засоби вимірювальної техніки 18 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється Найменування показника Метод вимірювання Засоби вимірювання Хімічні показники Хлорид-аніони (Cl-) Титриметрія (за ДСТУ ISO 9297:2007) Піпетки та колби гостовані (мірний посуд) Гідрокарбонат-аніони (HCO3 -) Титриметрія (за ГОСТ 23268.3-78) Піпетки та колби гостовані (мірний посуд) Нітрат-аніони (NO3 -) Фотометрія (за ГОСТ 33045-2014) Спектрофотометр Hach DR 3900 Сульфат-аніони (SO4 2-) Фотометрія Спектрофотометр Hach DR 3900 Залізо загальне (Fe (II, III)) Фотометрія Спектрофотометр Hach DR 3900 рН Потенціометрія рН-метр Hanna instruments Радіаційні показники Питома активність за Cs-137 Гамма-спектрометрія Гамма-спектрометричний комплекс BSI з детекторами GCD-60200 (2018-13), GCD- 60200 (2012-13) Питома активність за Sr-90 Вета-спектрометрія Ультранизькофоновий рідинносцинтиляційний спектрометр- радіометр Quantulus 1220
 19. 19. Характеризація контактної рідини БСК Вимірювання показників контактної рідини: засоби вимірювальної техніки 19 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється Хім. Рад.
 20. 20. Характеризація контактної рідини БСК Хімічний склад проб контактної рідини, декантованої з неактивного зразка бітумного компаунду 20 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється Найменування показника Масова концентрація аналіту у контактній рідині, мг/дм3 Доба від початку контакту (дата вимірювання) 2 доба 25.04.17 4 доба 27.04.17 6 доба 29.04.17 8 доба 01.05.17 12 доба 05.05.17 18 доба 11.05.17 23 доба 16.05.17 31 доба 24.05.17 62 доба 24.06.17 93 доба 25.07.17 Cl- <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 HCO3 - 85,40 15,25 13,73 <5,0 10,22 9,15 6,71 <5,0 7,63 27,45 NO3 - 20,70 1,29 0,67 0,56 0,73 0,73 <0,50 0,81 2,37 4,44 SO4 2- 15,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 3,0 3,0 Fe (II, III) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 pH, од. 8,8 8,6 8,6 8,5 8,6 8,5 8,4 8,4 8,2 7,8
 21. 21. Характеризація контактної рідини БСК Хімічний склад проб контактної рідини, декантованої з низькоактивного зразка бітумного компаунду 21 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється Найменування показника Масова концентрація аналіту у контактній рідині, мг/дм3 Доба від початку контакту (дата вимірювання) 2 доба 25.04.17 4 доба 27.04.17 6 доба 29.04.17 8 доба 01.05.17 12 доба 05.05.17 18 доба 11.05.17 23 доба 16.05.17 31 доба 24.05.17 62 доба 24.06.17 93 доба 25.07.17 Cl- 13,5 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 HCO3 - 146,40 35,08 22,88 14,95 39,96 45,75 34,77 36,60 45,80 62,53 NO3 - 18,38 58,33 4,13 5,27 4,23 8,88 6,08 33,43 8,13 3,36 SO4 2- 28,0 6,0 5,0 3,0 5,0 8,0 4,0 4,0 12,0 8,0 Fe (II, III) 0,03 0,09 0,03 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 pH, од. 9,4 9,1 8,6 8,8 9,1 8,7 9,3 7,3 8,7 8,7
 22. 22. Характеризація контактної рідини БСК Хімічний склад проб контактної рідини, декантованої з середньоактивного зразка бітумного компаунду 22 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється Наймену- вання показника Масова концентрація аналіту у контактній рідині, мг/дм3 Доба від початку контакту (дата вимірюван- ня) 2 доба 25.04.17 4 доба 27.04.17 6 доба 29.04.17 8 доба 01.05.17 12 доба 05.05.17 18 доба 11.05.17 23 доба 16.05.17 31 доба 24.05.17 62 доба 24.06.17 93 доба 25.07.17 Cl- 14,18 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 HCO3 - 109,80 24,40 20,74 7,32 17,69 12,20 8,24 6,71 19,83 21,35 NO3 - 42,28 80,35 8,98 2,94 5,55 9,25 4,58 27,30 12,16 3,85 SO4 2- 24,0 5,0 4,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 5,0 4,0 Fe (II, III) 0,02 0,04 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 pH, од. 9,4 8,9 9,2 8,8 8,3 8,4 8,1 8,8 7,8 7,4
 23. 23. Характеризація контактної рідини БСК Питома активність проб контактної рідини, декантованої з низько- та середньоактивного зразків бітумного компаунду 23 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється Найменування показника Питома активність контактної рідини, Бк/дм3 Доба від початку контакту (дата вимірювання) 2 доба 25.04.17 4 доба 27.04.17 6 доба 29.04.17 8 доба 01.05.17 12 доба 05.05.17 18 доба 11.05.17 23 доба 16.05.17 31 доба 24.05.17 62 доба 24.06.17 93 доба 25.07.17 Низькоактивний зразок Cs-137 15 3 3 2 4 5 3 3 5 4 Sr-90 11 6 5 4 -** 4 2 2 5 3 Середньоактивний зразок Cs-137 482 114 83 48 51 62 27 312 83 62 Sr-90 424 101 79 48 -** 46 19 24 76 65
 24. 24. Характеризація зразків БСК Методи вимірювання показників зразків БСК та засоби вимірювальної техніки 24 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється Найменування показника Метод вимірювання Засоби вимірювання Фізичні параметри Маса Ваговий Ваги аналітичні Radwag model AS 310.R2 Лінійні розміри Метричний Штангенциркуль Об'єм Розрахунковий Радіаційні показники Питома активність за Cs-137 Гамма-спектрометрія Гамма-спектрометричний комплекс BSI з детекторами GCD-60200 (2018- 13), GCD-60200 (2012-13) Питома активність за Sr-90 Вета-спектрометрія Ультранизькофоновий рідинносцинтиляційний спектрометр-радіометр Quantulus 1220; Бета-радіометрична установка NRR- 610/Tesla
 25. 25. Характеризація зразків БСК З метою вимірювання активності зразків БСК здійснювали їх розкладання. 25 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється Способи розкладання «Мокре» озолення Обладнання: мікрохвильова система пробопідготування SpeedWave Four «Сухе» озолення Обладнання: мікрохвильовий муфель Milestone PYRO 260
 26. 26. Характеризація зразків БСК Умови «мокрого» розкладання зразків БСК із застосуванням мікрохвильової системи пробопідготування SpeedWave Four 26 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється Умови розкладання Цикл розкладання 1 Цикл розкладання 2 Суміш для обробки зразків 10 см3 HNO3 (65%) + 3 см3 HCl (65%) 5 см3 HNO3 (65%) + 2см3 HF (конц.) Крок 1 2 3 1 2 3 Температура, ºС 155 200 200 155 200 200 Тиск, bar 80 80 80 80 80 80 Потужність (енергія), % 80 90 90 80 90 90 Час врівноваження, хв. 2 2 1 2 2 1 Час нагрівання, хв. 15 30 30 15 30 30
 27. 27. Характеризація зразків БСК Результати вимірювання активності мінералізатів наважок бітумно-сольового компаунду 27 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється Маса наважки, г Активність наважки за Sr-90, Бк Активність наважки за Cs-137, Бк 0,2429 80,5 83 0,1978 78 37,5 0,2466 119 74,5 0,211 103 56,5 0,1935 90 36,5 0,2465 94 59,5 0,2189 64 42
 28. 28. Результати характеризації бітумно-сольового компаунду 28
 29. 29. Результати характеризації бітумно- сольового компаунду Приріст значень фізичних параметрів зразків БСК до та після трьохмісячної експозиції у контактній рідині 29 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється Тип зразка Об’єм, см3 Маса, г Збільшення об’єму (розбухання), % Збільшення маси, % До Після До Після Неактивний 128,47 130,05 141,24 160,15 1,23 13,39 Низькоактивний 137,27 141,20 151,23 171,67 2,86 13,52 Середньоактивний 144,07 147,47 159,02 180,15 2,36 13,29
 30. 30. Результати характеризації бітумно- сольового компаунду Динаміка вилуговування стабільних компонентів з матриці бітумно- сольового компаунду: хлорид-аніони 30 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється
 31. 31. Результати характеризації бітумно- сольового компаунду Динаміка вилуговування стабільних компонентів з матриці бітумно- сольового компаунду: гідрокарбонат-аніони 31 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється
 32. 32. Результати характеризації бітумно- сольового компаунду Динаміка вилуговування стабільних компонентів з матриці бітумно- сольового компаунду: нітрат-аніони 32 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється
 33. 33. Результати характеризації бітумно- сольового компаунду Динаміка вилуговування стабільних компонентів з матриці бітумно- сольового компаунду: сульфат-аніони 33 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється
 34. 34. Результати характеризації бітумно- сольового компаунду Динаміка вилуговування стабільних компонентів з матриці бітумно- сольового компаунду: катіони заліза 34 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється
 35. 35. Результати характеризації бітумно- сольового компаунду Динаміка вилуговування радіонуклідів з матриці бітумно-сольового компаунду: Cs-137 35 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється
 36. 36. Результати характеризації бітумно- сольового компаунду Динаміка вилуговування радіонуклідів з матриці бітумно-сольового компаунду: Sr-90 36 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється
 37. 37. Результати характеризації бітумно- сольового компаунду Розподілення радіонуклідів у матриці середньоактивного зразка бітумно- сольового компаунду 37 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється
 38. 38. Висновки за результатами характеризації бітумно-сольового компаунду 1. Збільшення об’єму зразків БСК після перебування у контактній рідині впродовж 90 діб), що характеризує стійкість до набухання, не перевищує 3%. Це відповідає вимогам ГОСТ Р 50927-96 «Отходы радиоактивные битумированные. Общие технические требования». 2. Активне вилуговування стабільних компонентів та радіонуклідів відбувається впродовж перших двох-чотирьох діб експозиції у контактній рідині. 3. Протягом перших 10 діб вилуговується до 90% від усієї маси речовини, яка переходить в розчин впродовж періоду експозиції (3 місяці). 4. Швидкість вилуговування змінюється за експоненційним законом. Для неактивних компонентів вона стабілізується на 60 добу, для радіонуклідів – на 50 добу, – та не перевищує допустимих значень, встановлених ГОСТ Р 50927-96 . 5. Після стабілізації швидкість вилуговування становить порядка 10-4 – 10-5 г/(см2∙добу), що є характерним для бітумних матриць згідно літературних даних. Бітуми, загалом, характеризуються невисокою швидкістю вилуговування порівняно з керамічними та цементними аналогами завдяки їх гідроізоляційним властивостям. 6. Середня виміряна активність розчинених зразків в перерахунку на 1 г твердого компаунду склала 405 Бк для Sr-90 і 246 Бк для Cs-137 (відповідно, 80% та 50% від внесеної). Припускаємо, що основна втрата матеріалу відбулася впроцесі виготовлення та розкладання зразків компаунду. Радіонукліди в кожній пробі були розподілені відносно рівномірно. 38 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється
 39. 39. Висновки щодо виконання вимог «Програми характеризації кондиційованих РАВ» 1. В результаті лабораторного моделювання було отримано кінцевий продукт, який відповідає вимогам до якості за ГОСТ Р 50927-96, а саме: ―хімічна стійкість , що визначається швидкістю вилуговування нукліду Cs-137, не перевищує 1·10-3 г/(см2·добу); ―стійкість до набухання (збільшення об’єму після перебування у контактній рідині впродовж 90 діб) не перевищує 3%. 2. В ході випробувань було встановлено, що аналітичні потужності лабораторії дозволяють належним чином проводити імерсійні тести та розкладання бітумного компаунду. 3. Проте, не усі з запланованих фізичних показників були визначені через невідповідність технічних характеристик обладнання властивостям зразків БСК. Тому наразі одним з пріоритетних завдань ЦАЛ є пошук альтернативних методів вимірювання фізичних властивостей зразків БСК. 4. Модельні зразки бітумно-сольового компаунда, що пройшли випробування, в подальшому використовуватимуться для дослідження процесів газоутворення та відпрацювання нових методик вимірювання фізичних властивостей форм РАВ. 5. Оскільки в ході випробувань було підібрано вдалу методику розкладання БСК, вбачається перспективним проведення повторного моделювання бітумного компаунду з альтернативним наповненням (відпрацьовані неорганічні сорбенти, іонообмінні смоли) та складнішим хімічним (ПАР, важкі метали) та радіонуклідним складом (ізотопи Co-60, Tc-99, Mn-54, Ni-63 тощо). 39Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється
 40. 40. Перелік посилань 1. Ахметзянов В.Р., Лащёнова Т.Н., Максимова О.А. Обращение с радиоактивными отходами: Учебное пособие / Под ред. А.А. Касьяненко. – М.: ИАЦ “Энергия”, 2008. – 264 с. 2. Кобелев А.П., Савкин А.Е., Синякин О.Г., Качалова Е.А., Сороколетова А.Н., Нечаев В.Р. Технология переработки плавов, накопленных на АЭС ГУП МосНПО «Радон» // Международная конференция «Стратегия безопасности использования атомной энергии», Санкт-Петербург, 2006. – URL: http://www.proatom.ru/modules.php?name= News&file=article&sid=861 (дата обращения: 20.06.2017) 3. Ольховик А. Ю. Об остекловывании борсодержащих жидких радиоактивных отходов АЭС //Ядерна та радіаційна безпека. – 2014. – Т. 4, № 64. – С. 46-50. 4. Андронов О. Б. О создании современной системы обращения с жидкими радиоактивными отходами на АЭС Украины. Постановка задачи //Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2015. – Вип. 24. – С. 32-41. 5. Батюхнова О. Г., Бергман К., Ефременков В. М., Нахмилнер Л. и др. Технологические и организационные аспекты обращения с радиоактивными отходами. Серия учебных курсов, № 27. – МАГАТЭ, Вена, 2005. – с. 221. 6. ГОСТ 29114-91 Отходы радиоактивные. Метод измерения химической устойчивости отвержденных радиоактивных отходов посредством длительного выщелачивания. 7. ГОСТ Р 50927-96. Отходы радиоактивные битумированные. Общие технические требования. 8. Голиньски М., Ференц М., Ксенжак З., Тыкаль А. Битумирование радиоактивных отходов с использованием полупромышленного оборудования. //Материалы IV научно-технической конференции СЭВ, Москва, 1976. - URL: http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/11/514/11514531.pdf (дата обращения: 16.07.2017). 40Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється
 41. 41. Дякую за увагу! 41 Дана презентація є власністю ДСП "Екоцентр". Використання матеріалів презентації без дозволу ДСП "Екоцентр" забороняється

×