Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

кириленко харків 19.10.2017

58 views

Published on

кириленко харків 19.10.2017

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

кириленко харків 19.10.2017

 1. 1. Застосування системи підтримки прийняття рішень RODOS в рамках проведення міжнародного протиаварійного тренування ConvEx-3 Юрій Кириленко ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», 18-20 жовтня 2017р., м Харків
 2. 2. Зміст 1. Протиаварійне тренування МАГАТЕ ConvEx-3 2. Система підтримки прийняття рішень RODOS 3. Поточні дані чисельного метеопрогнозу 4. Визначення характеристик джерела викиду 5. Аналіз отриманих результатів 6. Актуальні проблеми щодо оцінки радіаційних наслідків в реальному часі
 3. 3. Протиаварійне тренування МАГАТЕ ConvEx-3 1.1 ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», 18-20 жовтня 2017р., м Харків
 4. 4. Функціонування кризового центру Держатом- регулювання України під час тренування 1.2 ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», 18-20 жовтня 2017р., м Харків
 5. 5. Система підтримки прийняття рішень RODOS 2.1 ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», 18-20 жовтня 2017р., м Харків Забруднення повітря, ґрунту а також рослинності, продуктів харчування і кормів; потенційні дози Області потенційного застосування заходів; дози на органи, ефекти, оцінка необхідних ресурсів Контрзаходи заходи та наслідки Оцінювання послідовност і заходів Радіологічна ситуація діагноз + прогноз Метеорологія і дані викиду (точкові виміри / поля прогнозу / задані користувачем) Географічні дані (орографія, населення, землекористання, ...); радіонукліди, дозові коефіціенти і т.д.; критерії і рівні втручання; Відсортований список можливих стратегій (мультикритеріальний аналіз) JRodos Emergency та EmergencyLi te ланцюги моделей
 6. 6. Бази даних та бібліотеки RODOS2.2 ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», 18-20 жовтня 2017р., м Харків Для кожної з європейської країни зібрані бібліотеки даних щодо:  АЕС (координати, потужність блоків, типів реакторів активності продуктів ділення у активній зоні, висота венттруби, деякі джерела викиду і т.д)  oточуючого середовища (населені пункти, радіоекологічні регіони, висоти над рівнем моря, характер підстилаючої поверхні, тип ґрунту і т.д.)  населення (щільність, середньорічний раціон, типи житла)
 7. 7. 3.1 Метеорологічні умови: локальна модель (до~800 км) ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», 18-20 жовтня 2017р., м Харків
 8. 8. 3.2 Метеорологічні умови: мезомасштабна модель дальнього переносу MATCH (до ~3500 км) 07 ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», 18-20 жовтня 2017р., м Харків
 9. 9. Попередня оцінка: «нульовий крок»4.1 ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», 18-20 жовтня 2017р., м Харків Паралельне проведення 2 розрахунків з метою виділення потенційних зон впливу:  неперервний викид зі сталою потужністю впродовж періоду поточного прогнозу const dt dQ   динамічний викид згідно з хронологією тяжкої аварії, що рекомендована міжнародними керівництвами (песимістичний варіант)
 10. 10. Визначення характеристик джерела викиду: використання попередніх оцінок 4.2 ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», 18-20 жовтня 2017р., м Харків Клас MELCOR 1. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, H, N 2. Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, Cu 3. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, Es, Fm 5. O, S, Se, Te, Po 6. Ru, Rh, Pd, Re, Os, Ir, Pt, Au, Ni 7. V, Cr, Fe, Co, Mn, Nb, Mo, Tc, Ta, W 8. Ti, Zr, Hf, Ce, Th, Pa, Np, Pu, C 9. Al, Sc, Y, La, Ac, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Am, Cm, Bk, Cf 10. U 16. CsI Бібліотеки RODOS MELCOR output
 11. 11. Визначення характеристик джерела викиду: аналіз вхідних даних (повідомлення АЕС) 4.3 ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», 18-20 жовтня 2017р., м Харків Радіонуклід 2017/06/21 05:30UTC - 2017/06/21 10:30UTC (5h) 2017/06/21 10:30UTC - 2017/06/21 14:30UTC (4h) 2017/06/21 14:30UTC - 2017/06/22 05:00UTC (15,5h) Kr-88 3,03E+16 4,69E+15 5,17E+15 Xe-133 1,56E+17 8,14E+16 2,66E+16 Xe-135 4,75E+16 2,98E+16 8,10E+15 Rb-88 3,03E+16 4,69E+15 5,17E+15 Sr-90 3,74E+13 4,08E+13 6,38E+12 Ru-106 6,64E+13 7,25E+13 1,13E+13 Te-132 6,07E+15 6,34E+15 1,04E+15 Cs-134 6,49E+14 7,08E+14 1,11E+14 Cs-137 4,15E+14 4,45E+14 7,08E+13 Ce-144 2,91E+14 3,17E+14 4,96E+13 I-131 1,01E+16 1,08E+16 1,72E+15 I-132 1,44E+16 1,52E+16 2,46E+15 I-133 1,87E+16 1,73E+16 3,20E+15 I-135 1,33E+16 8,57E+15 2,26E+15
 12. 12. Динаміка поля потужності дози. Траєкторії частинок атмосферної моделі DIPCOT 5.1 ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», 18-20 жовтня 2017р., м Харків
 13. 13. Результати оцінки радіаційних наслідків5.2 ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», 18-20 жовтня 2017р., м Харків Рисунки Результати оцінки радіаційних наслідків: час прибуття радіоактивної хмари (зліва), двотижнева ефективна доза опромінення тіла представника населення референтного віку «Дорослий» (справа)
 14. 14. Результати оцінки радіаційних наслідків5.3 ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», 18-20 жовтня 2017р., м Харків Рисунки Результати оцінки радіаційних наслідків: двотижнева еквівалентна доза опромінення щитоподібної залози представника населення критичного референтного віку «Діти»(зліва), двотижнева еквівалентна доза опромінення шкіри представника населення референтного віку «Дорослий» (справа)
 15. 15. Актуальні проблеми щодо оцінки радіаційних наслідків в реальному часі 6 Наразі залишається актуальною розробка чіткого алгоритму дій спеціалістів з оцінки радіаційних наслідків кризового центру Держатомрегулювання України у випадку затримки або відсутності поточних вхідних даних щодо: чисельних даних метеопрогнозів та метеорологічних даних із проммайданчику АЕС; стану ядерного палива в активній зоні та/чи відпрацьованого палива БВ; Інформації про режим роботи систем безпеки; інформації щодо активності викиду; Інформації щодо радіаційної обстановки на проммайданчику та за його межами ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», 18-20 жовтня 2017р., м Харків
 16. 16. Дякую за увагу ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики», 18-20 жовтня 2017р., м Харків

×