Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Індустріальні парки - драйвери розвитку інноваційної діяльності регіонів України

881 views

Published on

Олена Бойко, головний експерт Асоціації індустріальних парків України

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Індустріальні парки - драйвери розвитку інноваційної діяльності регіонів України

 1. 1. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ДУДУ ““Інститут економіки та прогнозуванняІнститут економіки та прогнозування”” Київ Жовтень 26, 2017 Бойко Олена кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу інноваційної політики, економіки та організації високих технологій, Лауреат премії Президента України для молодих вчених Індустріальні парки – драйвери розвитку інноваційної діяльності регіонів України
 2. 2. Нові організаційні форми інноваційної діяльності Кластери (В країнах ЄС функціонує понад 3 тис. кластерів, у яких зайнято 38% робочої сили. Найбільша чисельність кластерів зосереджена на території США - 380 од., Італії - 206, Великобританії - 168, Польщі - 161, Індії - 106, Франції - 96, Данії - 34, Німеччини - 32, України – понад 25 од., Нідерландів - 20, Фінляндії - 9 од.). Технологічні парки (Понад 700 діючих технопарків в світі: США – 140 од. Китай – понад 50, Франція - понад 50, Японія – близько 50, Велика Британія – 46, Фінляндія – 17, Швеція – 16, Україна - 16 од.). Технополіси (США, Японія, Велика Британія, Франція, Італія, Німеччина та ін.) Інші нові форми інноваційної діяльності Індустріальні парки (У понад 90 країн світу функціонує більше 20 тис. індустріальних парків.)
 3. 3. РозміщенняРозміщення індустріальних (промислових) парків в світііндустріальних (промислових) парків в світі
 4. 4. Чисельність індустріальнихЧисельність індустріальних (промислових) парків(промислових) парків в світів світі Арабська Республіка ЄгипетАрабська Республіка Єгипет 119 індустріальних зон119 індустріальних зон Китайська Народна РеспублікаКитайська Народна Республіка 54 індустріальних зони54 індустріальних зони НімеччинаНімеччина 200 індустріальних (промислових) парків200 індустріальних (промислових) парків Республіка ПольщаРеспубліка Польща Понад 60 індустріальних (промислових)Понад 60 індустріальних (промислових) парківпарків Соціалістична Республіка В'єтнамСоціалістична Республіка В'єтнам 200 індустріальних (промислових) парків200 індустріальних (промислових) парків СШАСША Понад 400 індустріальних парківПонад 400 індустріальних парків Турецька РеспублікаТурецька Республіка 263 індустріальних (промислових) парків263 індустріальних (промислових) парків (148 – діючих, 115 – будується)(148 – діючих, 115 – будується) Угорська РеспублікаУгорська Республіка Понад 200 індустріальних парківПонад 200 індустріальних парків УкраїнаУкраїна 27 індустріальних (промислових) парків27 індустріальних (промислових) парків Чеська РеспублікаЧеська Республіка 100 індустріальних (промислових) парків100 індустріальних (промислових) парків
 5. 5. Відповідно до чинного законодавства України (Закон України "Про індустріальні парки", 2012 р.) індустріальний (промисловий) парк – це "… визначена ініціатором створення індустріального парку відповідно до містобудівної документації облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій на умовах, визначених цим Законом та договором про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку" .
 6. 6. Існують інші тлумачення цієї категорії, ознайомлення з якими дозволяє повнішеІснують інші тлумачення цієї категорії, ознайомлення з якими дозволяє повніше усвідомити сутність та функції однієї зі складових інноваційної інфраструктури,усвідомити сутність та функції однієї зі складових інноваційної інфраструктури, зокремазокрема індустріальний паркіндустріальний парк "…спеціально організована для розміщення нових виробництв територія, забезпечена енергоносіями, інфраструктурою, необхідними адміністративно-правовими умовами, керована спеціалізованою компанією" Джерело: Сопенюк О. Суб’єкти вітчизняної інноваційної інфраструктури як засіб підвищення продуктивності праці / О.Сопенюк // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2010. – № 40.– С. 169–176. Индустриальные парки как инновационный путь развития производственных предприятий Пермского края [Електронний ресурс]. – Доступний з : http : //www. slideshare.net. Индустриальные парки [Електронний ресурс]. – Доступний з : http : //www.slideshovu.net. Производство в аренду. Индустриально- промышленные парки – новый сегмент отечественного рынка коммерческой недвижимости [Електронний ресурс]. – Доступний з : http : //www. develop.com.ua / sndex.php? lany-id = & content – id=528.. Інвестиційний проект "Індустріальний парк "Свема" [Електронний ресурс]. – Доступний з : http : // www. svema.ua / iprom / pres.htm.. Индустриальный парк [Електронний ресурс]. – Доступний з : http : //www.wikipedia.org. Санатов Д. Тенденции развития и типология индустриальных парков [Електронний ресурс] / Д.Санатов. – Доступний з : http : //www. csr- nw.ru. Методика сертификации индустриального парка – парк [Електронний ресурс]. – Доступний з : http : //www. Ассоциация инд. парков. Стандарт индустриального (промышленного парка) [Електронний ресурс]. – Доступний з : http : //www.minpromtorg.gov.ru/common/upload/ files/docs/reg1_1_2.pptx. Загвойська Л.Д. Пріоритетні напрямки наукових досліджень екологічної економіки / Л.Д. Загвойська // Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища. – 2005. – Вип. 15.6. – С. 136–143. "…комплекс виробничих, складських та офісних приміщень, розташований, як правило, за межами міської території на великій земельній ділянці, з єдиним рішенням інженерних мереж та транспортної інфраструктури" "…спеціалізована відокремлена територія від декількох гектарів до декількох сотень гектарів в межах однієї територіально-адміністративної одиниці для промислового розвитку" "…промислова зона, що представляє собою комплекс об’єктів виробничого призначення (виробничі, складські та адміністративні приміщення), розташованих на інженерно підготовлених земельних ділянках, об’єднаних єдиною системою логістики та інфраструктури" "…організована форма розміщення на інженерно підготовлених зе-мельних ділянках різних промислових виробництв, виробничих і складських приміщень для виробництв, забезпечених єдиними соціальними і інфраструктурними умовами для сервісного і господарського обслуговування таких виробництв" – "…інженерно підготовлені земельні ділянки і розташовані на них виробничі складські та адміністративні приміщення, необхідні для здійснення виробничої діяльності низкою компаній-орендарів" "…промисловий майданчик, на якому здійснюють свою діяльність декілька незалежних підприємств з однієї або різних видів економічної діяльності, що розміщують виробництва на спільній території, пов’язані між собою загальними ланцюгами створення доданої вартості, розподіляють спільну інфраструктуру парка, а також послуги, що надаються суспільною чи приватною керуючою компанією"
 7. 7. Залежно від виду послуг, що надаються резидентам парка, вирізняють такіЗалежно від виду послуг, що надаються резидентам парка, вирізняють такі типи індустріальних парківтипи індустріальних парків –– GrGrееееnfinfieeldld-парк,-парк, який пропонує резиденту незабудовану ділянку землі (купівлю і/або оренду) підякий пропонує резиденту незабудовану ділянку землі (купівлю і/або оренду) під будівництво для виробництва, можливе надання послуг з будівництва за вимогою замовника –будівництво для виробництва, можливе надання послуг з будівництва за вимогою замовника – built tobuilt to--suitsuit;; –– BrownfieldBrownfield-парк-парк – парк, який пропонує купівлю і/або оренду резидентам індустріального парку наявних– парк, який пропонує купівлю і/або оренду резидентам індустріального парку наявних готових виробничих, складських, адміністративних приміщень, будівель і споруд інфраструктури, реконструкціюготових виробничих, складських, адміністративних приміщень, будівель і споруд інфраструктури, реконструкцію і/або капітальний ремонт;і/або капітальний ремонт; –– Комплексний паркКомплексний парк – парк,– парк, майданчики якогомайданчики якого не повною міроюне повною мірою відповідаютьвідповідають обов’язковобов’язковимим ознакознакамам індустріального парку.індустріального парку. Новою формою розвитку індустріальних парків є створенняНовою формою розвитку індустріальних парків є створення еко-індустріальних парківеко-індустріальних парків – це "…спільнота– це "…спільнота виробничого бізнесу, яка діє на основі спільної власності…", де "…кожна бізнес-одиниця намагається покращити взаємодіювиробничого бізнесу, яка діє на основі спільної власності…", де "…кожна бізнес-одиниця намагається покращити взаємодію екологічної, економічної та соціальної функцій через співпрацю у вирішенні екологічних та ресурсних питань". Наприклад,екологічної, економічної та соціальної функцій через співпрацю у вирішенні екологічних та ресурсних питань". Наприклад, еко-індустріальний парк "Індустріальний Симбіоз", створений у м. Каландбург (Німеччина).еко-індустріальний парк "Індустріальний Симбіоз", створений у м. Каландбург (Німеччина). Переваги створення та розвитку еко-індустріальних парків полягають у такомуПереваги створення та розвитку еко-індустріальних парків полягають у такому:: - ефективність використання матеріалів та енергії;- ефективність використання матеріалів та енергії; - мінімізація кількості відходів виробництва та негативного впливу на навколишнє природне середовище;- мінімізація кількості відходів виробництва та негативного впливу на навколишнє природне середовище; - проектування індустріальних парків з урахуванням можливого впливу будь-яких видів виробництв на навколишнє- проектування індустріальних парків з урахуванням можливого впливу будь-яких видів виробництв на навколишнє природне середовище;природне середовище; - удосконалення індустріальних парків з урахуванням соціальних та економічних вимог регіону;- удосконалення індустріальних парків з урахуванням соціальних та економічних вимог регіону; - компенсація негативного впливу виробництв на локальне середовище за допомогою інвестицій у соціальні програми- компенсація негативного впливу виробництв на локальне середовище за допомогою інвестицій у соціальні програми розвитку регіонурозвитку регіону..
 8. 8. До факторів вибору місцерозташування індустріального паркуДо факторів вибору місцерозташування індустріального парку необхідно віднести:необхідно віднести: -- сприятливий інвестиційний клімат;сприятливий інвестиційний клімат; - чисельність, професійний рівень і вартість робочої сили;- чисельність, професійний рівень і вартість робочої сили; - близькість основних транспортних коридорів (морські порти й- близькість основних транспортних коридорів (морські порти й аеропорти, автомагістралі, залізниця, річкові канали, трубопроводи);аеропорти, автомагістралі, залізниця, річкові канали, трубопроводи); - можливість підведення необхідних комунікацій;- можливість підведення необхідних комунікацій; - близькість до джерел сировини і матеріальних ресурсів та до- близькість до джерел сировини і матеріальних ресурсів та до споживача;споживача; - наявність місцевої ділової кон'юнктури (податкове та трудове- наявність місцевої ділової кон'юнктури (податкове та трудове законодавство, регулювання захисту навколишнього природногозаконодавство, регулювання захисту навколишнього природного середовища тощо);середовища тощо); - державна підтримка створення та розвитку індустріальних парків.- державна підтримка створення та розвитку індустріальних парків.
 9. 9. Характерними рисами створення та розвитку індустріальнихХарактерними рисами створення та розвитку індустріальних парків є:парків є:   - розташування поблизу, але не в межах населеного пункту;- розташування поблизу, але не в межах населеного пункту; - земельна ділянка з функціональним призначенням під промислове- земельна ділянка з функціональним призначенням під промислове будівництво;будівництво; - наявність великих транспортних вузлів (дороги, аеропорт,- наявність великих транспортних вузлів (дороги, аеропорт, морський порт, залізничні шляхи);морський порт, залізничні шляхи); - єдина концепція комплексу;- єдина концепція комплексу; - надання комунікаційних послуг будь-якого типу, необхідних для- надання комунікаційних послуг будь-якого типу, необхідних для організації виробничого процесу;організації виробничого процесу; - наявність виробничих, складських офісних приміщень в межах- наявність виробничих, складських офісних приміщень в межах території індустріального парку;території індустріального парку; - професійна та ефективна система організації під’їзних шляхів,- професійна та ефективна система організації під’їзних шляхів, місця стоянки вантажного та легкового автотранспорту, зонимісця стоянки вантажного та легкового автотранспорту, зони завантаження–розвантаження, контрольно-пропускні зони тощо;завантаження–розвантаження, контрольно-пропускні зони тощо; - підтримка розвитку проекту органами влади; наявність- підтримка розвитку проекту органами влади; наявність професійної управлінської компанії.професійної управлінської компанії.
 10. 10. Базові моделіБазові моделі створення індустріального парку:створення індустріального парку: Перша модельПерша модель передбачає оформлення земельної ділянки під майбутнім індустріальним парком. Наступні договорипередбачає оформлення земельної ділянки під майбутнім індустріальним парком. Наступні договори довгострокової оренди земельних ділянок під конкретні інвестиційні проекти укладаються між інвесторами (компаніями-довгострокової оренди земельних ділянок під конкретні інвестиційні проекти укладаються між інвесторами (компаніями- резидентами) і муніципальним освітою. При цьому, роль керуючої компанії зводиться до професійного консалтинговогорезидентами) і муніципальним освітою. При цьому, роль керуючої компанії зводиться до професійного консалтингового супроводу інвестиційних проектів та сприяння відокремленому функціонуванню кожного з резидентів парку.супроводу інвестиційних проектів та сприяння відокремленому функціонуванню кожного з резидентів парку. Друга модельДруга модель передбачає передачу в управління керуючої компанії земельної ділянки під індустріальний парк. Керуючапередбачає передачу в управління керуючої компанії земельної ділянки під індустріальний парк. Керуюча компанія акумулює ресурси з різних джерел (бюджетні субсидії, субвенції, довгострокові кредитні ресурси, гранти, приватнікомпанія акумулює ресурси з різних джерел (бюджетні субсидії, субвенції, довгострокові кредитні ресурси, гранти, приватні інвестиції) для реалізації єдиного проекту. В цьому випадку керуюча компанія є стороною, повноважною в угодах державно-інвестиції) для реалізації єдиного проекту. В цьому випадку керуюча компанія є стороною, повноважною в угодах державно- приватного партнерства з органами влади щодо інфраструктурного облаштування індустріального парку, а також стороною приприватного партнерства з органами влади щодо інфраструктурного облаштування індустріального парку, а також стороною при укладанні інвестиційних угод з компаніями-резидентами на продаж облаштованих земельних ділянок, інженерне підключення іукладанні інвестиційних угод з компаніями-резидентами на продаж облаштованих земельних ділянок, інженерне підключення і подальше сервісне обслуговування.подальше сервісне обслуговування. Третя модельТретя модель являє собою в чистому вигляді приватний індустріальний парк: на власній землі ключовий інвестор забезпечуєявляє собою в чистому вигляді приватний індустріальний парк: на власній землі ключовий інвестор забезпечує створення і розвиток інвестиційної інфраструктури під управлінням приватної професійної компанії.створення і розвиток інвестиційної інфраструктури під управлінням приватної професійної компанії.
 11. 11. Моделі управління індустріальними паркамиМоделі управління індустріальними парками :: 1. Спеціальна модель:1. Спеціальна модель: створюється інфраструктурна компанія, що управляє, яка надає підприємствам не тількистворюється інфраструктурна компанія, що управляє, яка надає підприємствам не тільки площі для розміщення їх виробництв, а й інфраструктуру і ряд послуг. Цей перелік послуг зазвичай називаєтьсяплощі для розміщення їх виробництв, а й інфраструктуру і ряд послуг. Цей перелік послуг зазвичай називається управлінням індустріального парку. Інфраструктурно керуюча компанія може одночасно бути і власникомуправлінням індустріального парку. Інфраструктурно керуюча компанія може одночасно бути і власником індустріального парку. Вона може бути як не пов'язана з якоюсь галуззю, так і дочірньою компанією якірногоіндустріального парку. Вона може бути як не пов'язана з якоюсь галуззю, так і дочірньою компанією якірного інвестора, або спільним підприємством декількох компаній, які розмістили свої виробництва в даному парку. Наданіінвестора, або спільним підприємством декількох компаній, які розмістили свої виробництва в даному парку. Надані нею послуги є частиною вільного ринку, якщо не передбачені інші правила (наприклад, обов'язкове споживаннянею послуги є частиною вільного ринку, якщо не передбачені інші правила (наприклад, обов'язкове споживання резидентами певних послуг).резидентами певних послуг). 22. Самостійна модель:. Самостійна модель: окремі, найчастіше дрібні індустріальні парки не управляються спеціалізованою компанією, аокремі, найчастіше дрібні індустріальні парки не управляються спеціалізованою компанією, а фірми, які розмістили свої виробництва на єдиній території, самі надають всі необхідні послуги або залучають дляфірми, які розмістили свої виробництва на єдиній території, самі надають всі необхідні послуги або залучають для цього компанії з боку.цього компанії з боку. 3. Гібридна модель:3. Гібридна модель: в деяких індустріальних парках одна з компаній, які розмістили своє виробництво, виконуєв деяких індустріальних парках одна з компаній, які розмістили своє виробництво, виконує також функції керуючої компанії.також функції керуючої компанії.
 12. 12. Функції керуючої компанії: 1) здійснювати господарську діяльність відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом; 2) з урахуванням вимог земельного законодавства передавати учасникам у суборенду надану їй в оренду земельну ділянку або її частини у межах індустріального парку з правом забудови; 3) передавати учасникам в оренду (суборенду) об’єкти (частини об’єктів) нерухомого майна у межах індустріального парку відповідно до законодавства; {Частину першу статті 26 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом України “Про індустріальні парки” № 818-VIII від 24.11.2015 4) створити умови для підключення (приєднання) учасників до інженерних мереж та комунікацій; 5) вимагати розірвання договору у разі порушення ініціатором створення умов договору і відшкодування збитків, завданих невиконанням умов договору; 6) на продовження строку договору у разі виконання його умов; 7) на отримання плати за вироблені товари (роботи, послуги) згідно з умовами договору; 8) залучати на контрактній основі до виконання робіт та надання послуг у межах індустріального парку третіх осіб; 9) щокварталу отримувати від учасників звіти про виконання умов договору, якщо інше не передбачено договором; 10) ініціювати розгляд питання стосовно розширення меж індустріального парку у разі, якщо у межах наявної території неможливо розмістити нових учасників; 11) самостійно або за дорученням учасників одержувати документи дозвільного характеру та погодження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у тому числі для здійснення будівництва об’єктів виробничого призначення, інших об’єктів, необхідних для провадження господарської діяльності у межах індустріального парку, представляти інтереси учасників у відносинах з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями. Керуюча компанія індустріального парку - створена згідно із законодавством України юридична особа незалежно від організаційно- правової форми та вибрана відповідно до Закону, з якою ініціатором створення укладений договір про створення та функціонування індустріального парку.
 13. 13. Моделі державного сприяння створення та розвиткуМоделі державного сприяння створення та розвитку індустріальних парків:індустріальних парків: -АзіатськаАзіатська (держава може надати землю під проект, запропонувати(держава може надати землю під проект, запропонувати стимули для залучення робочої сили, а також сприяти залученнюстимули для залучення робочої сили, а також сприяти залученню міжнародного фінансування для розвитку інфраструктури. Удосконаленнямміжнародного фінансування для розвитку інфраструктури. Удосконаленням та іншими питаннями щодо створення індустріального парку займаютьсята іншими питаннями щодо створення індустріального парку займаються приватні компанії ).приватні компанії ). -- АмериканськаАмериканська (громадські агентства розвитку відповідальні за(громадські агентства розвитку відповідальні за більшість індустріальних парків, що розміщують виробництво. Проектбільшість індустріальних парків, що розміщують виробництво. Проект сстворення індустріальних парків фінансується переважнотворення індустріальних парків фінансується переважно за рахунокза рахунок реалізаціїреалізації державних і міжнародних програм розвитку).державних і міжнародних програм розвитку).
 14. 14. Карта індустріальних (промислових)Карта індустріальних (промислових) парків в Україніпарків в Україні
 15. 15. Реєстр індустріальних (промислових) парків в УкраїніРеєстр індустріальних (промислових) парків в Україні станом на 12.09.2017 р.станом на 12.09.2017 р. №№// №№ НазваНазва індустріальногоіндустріального паркупарку МісцезнаходженняМісцезнаходження індустріальногоіндустріального паркупарку ПлощаПлоща індустріальіндустріаль ного парку,ного парку, гага Ініціатор створенняІніціатор створення індустріальногоіндустріального паркупарку Керуюча компаніяКеруюча компанія НазваНазва учасникаучасника Вид діяльності учасникаВид діяльності учасника згідно з КВЕДзгідно з КВЕД 009:2010009:2010 Строк, на якийСтрок, на який створеностворено індустріальнийіндустріальний парк, рр.парк, рр. ДатаДата включеннявключення індустріальноіндустріально го парку дого парку до РеєструРеєстру 1.1. "Долина""Долина" м. Долинам. Долина Івано-ФранківськаІвано-Франківська областьобласть 29,4029,40 Долинська міська радаДолинська міська рада Івано-ФранківськоїІвано-Франківської областіобласті Комунальне підприємствоКомунальне підприємство Долинської міської радиДолинської міської ради «Долина – інвест»«Долина – інвест» відсутнівідсутні -- 3030 03.02.2014 р.03.02.2014 р. 2.2. "Славута""Славута" м. Славутам. Славута Хмельницька областьХмельницька область 50,0050,00 Славутська міська радаСлавутська міська рада Хмельницької областіХмельницької області Комунальне підприємствоКомунальне підприємство «Славутський міський центр«Славутський міський центр земельно-кадастрових робіт»земельно-кадастрових робіт» відсутнівідсутні -- 5050 07.02.2014 р.07.02.2014 р. 3.3. "Львівський"Львівський індустріальний паркіндустріальний парк "Рясне – 2"""Рясне – 2"" м. Львівм. Львів Львівська областьЛьвівська область 23,9423,94 Львівська міська радаЛьвівська міська рада Львівської областіЛьвівської області ТзОВ «СіТіПарк Львів»ТзОВ «СіТіПарк Львів» відсутнівідсутні -- 5050 07.02.2014 р.07.02.2014 р. 4.4. "Індустріальний парк"Індустріальний парк "Центральний"""Центральний"" м. Кременчукм. Кременчук Полтавська областьПолтавська область 168,55168,55 Кременчуцька міськаКременчуцька міська рада Полтавської областірада Полтавської області Комунальне підприємствоКомунальне підприємство Кременчуцький центрКременчуцький центр міжнародних зв’язків таміжнародних зв’язків та економічного розвитку містаекономічного розвитку міста «Кременчук Інвест»«Кременчук Інвест» відсутнівідсутні -- 5050 01.04.2014 р.01.04.2014 р. 5.5. "Індустріальний парк"Індустріальний парк "Коростень"""Коростень"" м. Коростеньм. Коростень Житомирська областьЖитомирська область 42,2042,20 Коростенська міська радаКоростенська міська рада Житомирської областіЖитомирської області ТОВ «Екобау Сервіс»ТОВ «Екобау Сервіс» відсутнівідсутні -- 3030 01.04.2014 р.01.04.2014 р.
 16. 16. №№// №№ НазваНазва індустріальногоіндустріального паркупарку МісцезнаходженняМісцезнаходження індустріальногоіндустріального паркупарку ПлощаПлоща індустріальніндустріальн ого парку, гаого парку, га ІніціаторІніціатор створеннястворення індустріальногоіндустріального паркупарку КеруючаКеруюча компаніякомпанія Назва учасникаНазва учасника Вид діяльності учасникаВид діяльності учасника згідно з КВЕДзгідно з КВЕД 009:2010009:2010 Строк, на якийСтрок, на який створеностворено індустріальнийіндустріальний парк, рр.парк, рр. ДатаДата включеннявключення індустріальніндустріальн ого парку доого парку до РеєструРеєстру 6. "Свема" м. Шрстка Сумська область 92,00 Шосткинська міська рада Сумської області Комунальне підприємство Індустріальний парк «Свема» ТОВ «Шосткинський елеватор» 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.50 Змішане сільське господарство 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 01.63 Післяурожайна діяльність 01.64 Оброблення насіння для відтворення 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 39 06.06.2014 р. 7. "Соломоново" с. Соломоново Ужгородский район Закарпатська область 66,20 ТОВ "Сезпарксервіс", ТОВ "Євромотор", ТОВ "Євроавтотек", ТОВ "РІК" ТОВ "Сезпарксервіс" відсутні - 30 06.06.2014 р. 8. "Перший український індустріальний парк" смт. Велика Димерка Броварський район Київська область 105,00 ТОВ "Земельний союз" ТОВ "Індастріал Парк Менеджмент" відсутні - 30 09.07.2014 р. 9. "BIONIC Hill" м. Київ 56,74 Товариство з обмеженою відповідальністю "Біонік Девелопмент" відсутня відсутні - 39 01.09.2014 р. 10. "iPark" с. Візирка Комінтернівський район Одеська область 15,99 Ставніцер Андрій Олексійович, Мушинська Валентина Костянтинівна ТОВ з ІІ "Трансінвестсервіс" відсутні - 49 01.09.2014 р. 11. "Індустріальний парк "Кривбас"" м. Кривий Ріг Дніпропетровська область 26,03 Криворізька міська рада Дніпропетровської області відсутня відсутні - 30 01.09.2014 р.
 17. 17. №№// №№ Назва індустріальногоНазва індустріального паркупарку МісцезнаходженняМісцезнаходження індустріальногоіндустріального паркупарку ПлощаПлоща індустріаліндустріал ьногоьного парку, гапарку, га ІніціаторІніціатор створеннястворення індустріальногоіндустріального паркупарку КеруючаКеруюча компаніякомпанія Назва учасникаНазва учасника Вид діяльності учасникаВид діяльності учасника згідно ззгідно з КВЕД 009:2010КВЕД 009:2010 Строк, на якийСтрок, на який створеностворено індустріальнийіндустріальний парк, рр.парк, рр. ДатаДата включеннявключення індустріальноіндустріально го парку дого парку до РеєструРеєстру 12.12. "Тростянець""Тростянець" м. Тростянецьм. Тростянець Сумська областьСумська область 39,9539,95 ТростянецькаТростянецька міська радаміська рада Сумської областіСумської області ТОВ "ЕкобауТОВ "Екобау Сервіс Ост"Сервіс Ост" відсутнівідсутні -- 3030 14.10.2014 р.14.10.2014 р. 13.13. «Індустріальний парк«Індустріальний парк “Мироцьке”»“Мироцьке”» с. Мироцькес. Мироцьке Святошинський районСвятошинський район Київська областьКиївська область 33,6733,67 ГромадянинГромадянин УкраїниУкраїни Іванченко ЛеонідІванченко Леонід ВасильовичВасильович ТОВТОВ "Індустріальний"Індустріальний парк Мироцьке"парк Мироцьке" відсутнівідсутні -- 3030 30.05.2016 р.30.05.2016 р. 14.14. Винницький індустріальнийВинницький індустріальний паркпарк м. Вінницям. Вінниця Вінницька областьВінницька область 60,7060,70 Вінницька міськаВінницька міська радарада відсутнявідсутня відсутнівідсутні -- 3030 15.07.2016 р.15.07.2016 р. 15.15. "Індустріальний парк"Індустріальний парк “ЖИТОМИР-СХІД"“ЖИТОМИР-СХІД" м. Житомирм. Житомир Житомирська областьЖитомирська область 24,7324,73 ЖитомирськаЖитомирська міська радаміська рада КомунальнеКомунальне підприємствопідприємство "ЦЕНТР"ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ"ІНВЕСТИЦІЙ" відсутнівідсутні -- 4040 27.10.2017 р.27.10.2017 р. 16.16. "Індустріальний парк"Індустріальний парк “Новодністровськ"“Новодністровськ" м. Новодністровськм. Новодністровськ Чернівецька областьЧернівецька область 15,3615,36 НоводністровськаНоводністровська міська радаміська рада ЧернівецькоїЧернівецької областіобласті відсутнявідсутня відсутнівідсутні -- 3030 13.01.2017 р.13.01.2017 р. 17.17. ““Індустріальний паркІндустріальний парк “Фастіндастрі""“Фастіндастрі"" м. Фастівм. Фастів Київська областьКиївська область 15,0015,00 Фастівська міськаФастівська міська рада Київськоїрада Київської областіобласті відсутнявідсутня відсутнівідсутні -- 3030 13.01.2017 р.13.01.2017 р. 18.18. "Індустріальний парк"Індустріальний парк “Павлоград"“Павлоград" Павлоградський р-нПавлоградський р-н ДніпропетровськаДніпропетровська областьобласть 250,00250,00 ДніпропетровськаДніпропетровська обласна державнаобласна державна адміністраціяадміністрація ДП "Інвестиційно-ДП "Інвестиційно- інноваційнийінноваційний центр"центр" відсутнівідсутні -- 3030 13.01.2017 р.13.01.2017 р. 19.19. Яворівський індустріальнийЯворівський індустріальний паркпарк Яворівський р-нЯворівський р-н Львівська областьЛьвівська область 40,0040,00 Яворівська районнаЯворівська районна радарада відсутнявідсутня відсутнівідсутні -- 3030 26.04.2017 р.26.04.2017 р. 20.20. Індустріальний паркІндустріальний парк "Золотоноша""Золотоноша" м. Золотоноша,м. Золотоноша, Черкаська областьЧеркаська область 39,9339,93 Золотоніська міськаЗолотоніська міська радарада відсутнявідсутня відсутнівідсутні -- 3030 18.05.2017 р.18.05.2017 р. 21.21. Кам'янка-БузькийКам'янка-Бузький індустріальний паркіндустріальний парк м. Кам'янка-Бузькам. Кам'янка-Бузька Львівської областіЛьвівської області 24,4724,47 Кам'янка-БузькаКам'янка-Бузька міська радаміська рада відсутнявідсутня відсутнівідсутні -- 3030 31.05.2017 р.31.05.2017 р. 22.22. Індустріальний паркІндустріальний парк "Вінницький кластер"Вінницький кластер холодильногохолодильного машинобудування"машинобудування" м. Вінницям. Вінниця Вінницька областьВінницька область 19,2719,27 Вінницька міськаВінницька міська рада ,рада , ПАТ "УкраїнськаПАТ "Українська писна компанія"писна компанія" відсутнявідсутня відсутнівідсутні -- 3030 31.05.2017 р.31.05.2017 р.
 18. 18. №№// №№ Назва індустріальногоНазва індустріального паркупарку МісцезнаходженняМісцезнаходження індустріальногоіндустріального паркупарку ПлощаПлоща індустріаліндустріал ьногоьного парку, гапарку, га ІніціаторІніціатор створеннястворення індустріальногоіндустріального паркупарку КеруючаКеруюча компаніякомпанія Назва учасникаНазва учасника Вид діяльності учасникаВид діяльності учасника згідно ззгідно з КВЕД 009:2010КВЕД 009:2010 Строк, на якийСтрок, на який створеностворено індустріальнийіндустріальний парк, рр.парк, рр. ДатаДата включеннявключення індустріальноіндустріально го парку дого парку до РеєструРеєстру 23.23. ““НовороздільськийНовороздільський індустріальний парк"індустріальний парк" м. Новий Розділм. Новий Розділ Львівська областьЛьвівська область 46,4046,40 НовороздільськаНовороздільська міська радаміська рада Львівської областіЛьвівської області відсутнявідсутня відсутнівідсутні -- 3030 15.06.2017 р.15.06.2017 р. 24.24. «Індустріальний парк«Індустріальний парк “Нововолинськ”»“Нововолинськ”» м. Нововолинськм. Нововолинськ Волинська областьВолинська область 20,0020,00 НововолинськаНововолинська міська радаміська рада відсутнявідсутня відсутнівідсутні -- 3030 30.06.2017 р.30.06.2017 р. 25.25. «Індустріальний парк«Індустріальний парк “Лиманський”»“Лиманський”» м. Лиманськм. Лиманськ ДонецькаобластьДонецькаобласть 27,5227,52 Лиманська міськаЛиманська міська радарада відсутнявідсутня відсутнівідсутні -- 4040 30.06.2017 р30.06.2017 р 26.26. "Індустріальний парк “СІГМА"Індустріальний парк “СІГМА Парк Яричів"Парк Яричів" м. Старий Яричівм. Старий Яричів Камянка-Бузький р-нКамянка-Бузький р-н Львівська областьЛьвівська область 15,7115,71 ТОВТОВ "Індустріальний"Індустріальний парк “СІГМА Паркпарк “СІГМА Парк Яричів"Яричів" відсутнявідсутня відсутнівідсутні -- 5050 04.09.2017 р04.09.2017 р 27.27. "Індустріальний парк"Індустріальний парк “Ланнівський індустріальний“Ланнівський індустріальний парк"парк" с. Ланнас. Ланна Карлівський р-нКарлівський р-н Полтавська областьПолтавська область 30,7130,71 ПППП ““ЛаннівськийЛаннівський цукровий заводцукровий завод”” відсутнявідсутня відсутнівідсутні -- 4949 12.09.2017 р.12.09.2017 р.
 19. 19. Функціонування індустріальних (промислових) парківФункціонування індустріальних (промислових) парків в Україні відбувається під впливом таких факторів, як:в Україні відбувається під впливом таких факторів, як: - прояв гострого дефіциту інвестиційних ресурсів та деформованої структури промисловості України (діяльність індустріальних парків сприятиме залученню інвестицій, направлених на технологічну модернізацію виробництва, відтворення національного товаровиробника); - залежність від імпорту сировини, кон’юнктури на зовнішньому ринку (реалізація національної програми імпортозаміщення); - розподілення в межах населених пунктів житлових та виробничих територій, винесення промислових зон за межі міст; - високий показник чисельності осіб пенсійного віку (40–50% місцевого населення), який сформувався за рахунок застосування пільгових умов виходу на пенсію спеціалістів гірничо-видобувної спеціалізації; - низький рівень доходів та тенденції до зростання бідності населення країни; - вузький профіль спеціалізації працездатного населення та низький рівень їхньої мобільності, що призводить до посилення територіальних диспропорцій на ринку праці; - технологічна відсталість, фізичне та моральне зношення основних виробничих фондів промислових підприємств; - низький рівень прояву підприємницької активності та неефективна спеціалізація малого підприємництва; - криза комунальної інфраструктури, незадовільний стан благоустрою міст та дорожнього господарства, загострення проблем екологічної безпеки та ін.
 20. 20. Створення індустріальних парківСтворення індустріальних парків  Стаття 5. Право на створення індустріальних парків на землях державної і комунальної власностіСтаття 5. Право на створення індустріальних парків на землях державної і комунальної власності  1. Право на створення індустріальних парків на землях державної і комунальної власності мають органи1. Право на створення індустріальних парків на землях державної і комунальної власності мають органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які згідно з Конституцією України здійснюють праводержавної влади, органи місцевого самоврядування, які згідно з Конституцією України здійснюють право власника на землю від імені Українського народу і відповідно до закону наділені повноваженнямивласника на землю від імені Українського народу і відповідно до закону наділені повноваженнями розпорядження земельними ділянками, а також орендарі земельних ділянок, які згідно з цим Закономрозпорядження земельними ділянками, а також орендарі земельних ділянок, які згідно з цим Законом відповідають вимогам щодо використання їх для індустріального парку.відповідають вимогам щодо використання їх для індустріального парку.  Стаття 6. Право на створення індустріальних парків на землях приватної власностіСтаття 6. Право на створення індустріальних парків на землях приватної власності  1. Право на створення індустріальних парків на землях приватної власності мають власники чи орендарі1. Право на створення індустріальних парків на землях приватної власності мають власники чи орендарі земельних ділянок, які згідно з цим Законом відповідають вимогам щодо використання їх для індустріальногоземельних ділянок, які згідно з цим Законом відповідають вимогам щодо використання їх для індустріального парку.парку.  Стаття 7. Особливості створення індустріальних парків на орендованих земляхСтаття 7. Особливості створення індустріальних парків на орендованих землях  1. На земельних ділянках, які передані в оренду, індустріальні парки можуть створюватися з ініціативи орендарів1. На земельних ділянках, які передані в оренду, індустріальні парки можуть створюватися з ініціативи орендарів після внесення відповідних змін до договору оренди земельної ділянки та прийняття орендодавцем рішення пропісля внесення відповідних змін до договору оренди земельної ділянки та прийняття орендодавцем рішення про погодження концепції індустріального парку.погодження концепції індустріального парку.
 21. 21. Ініціатор створення індустріального парку в УкраїніІніціатор створення індустріального парку в Україні Ініціатор створення індустріального паркуІніціатор створення індустріального парку - орган державної влади, орган місцевого самоврядування,- орган державної влади, орган місцевого самоврядування, який згідно з Конституцією України здійснює право власника на землю від імені Українського народу іякий згідно з Конституцією України здійснює право власника на землю від імені Українського народу і відповідно до закону наділений повноваженнями розпорядження землею, а також юридична або фізичнавідповідно до закону наділений повноваженнями розпорядження землею, а також юридична або фізична особа - власник чи орендар земельної ділянки, яка може бути використана та пропонується ним дляособа - власник чи орендар земельної ділянки, яка може бути використана та пропонується ним для створення індустріального парку.створення індустріального парку. Стаття 13. Ініціатори створення індустріальних парківСтаття 13. Ініціатори створення індустріальних парків Ініціаторами створення індустріальних парків можуть бути органи державної влади, органи місцевогоІніціаторами створення індустріальних парків можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні або фізичні особи, які мають право на створення індустріальних парків на земляхсамоврядування, юридичні або фізичні особи, які мають право на створення індустріальних парків на землях державної, комунальної чи приватної власності згідно з цим Законом.державної, комунальної чи приватної власності згідно з цим Законом.
 22. 22. Основні документи, необхідні для реєстрації індустріальних парківОсновні документи, необхідні для реєстрації індустріальних парків  Стаття 15. Перелік документів для включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парківСтаття 15. Перелік документів для включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків  1. Для прийняття рішення про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків1. Для прийняття рішення про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків ініціатор створення подає до уповноваженого державного органу такі документи:ініціатор створення подає до уповноваженого державного органу такі документи:  1) заява про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків;1) заява про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків;  2) рішення ініціатора про створення індустріального парку;2) рішення ініціатора про створення індустріального парку;  3) концепція індустріального парку;3) концепція індустріального парку;  4) витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки та правовстановлюючі документи на4) витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки та правовстановлюючі документи на розташовані на ній об’єкти нерухомого майна;розташовані на ній об’єкти нерухомого майна;  5) найменування керуючої компанії та учасників (за наявності).5) найменування керуючої компанії та учасників (за наявності).
 23. 23. Концепція індустріального паркуКонцепція індустріального парку Стаття 17. Концепція індустріального паркуСтаття 17. Концепція індустріального парку 1. Ініціатор створення індустріального парку зобов’язаний розробити і затвердити концепцію індустріального парку, в якій1. Ініціатор створення індустріального парку зобов’язаний розробити і затвердити концепцію індустріального парку, в якій зазначаються:зазначаються: 1) назва індустріального парку;1) назва індустріального парку; 2) ініціатор створення індустріального парку;2) ініціатор створення індустріального парку; 3) мета, завдання створення та функціональне призначення індустріального парку;3) мета, завдання створення та функціональне призначення індустріального парку; 4) місце розташування та розмір земельної ділянки;4) місце розташування та розмір земельної ділянки; 5) строк, на який створюється індустріальний парк;5) строк, на який створюється індустріальний парк; 6) вимоги до учасників індустріального парку;6) вимоги до учасників індустріального парку; 7) інформація про орієнтовні сумарні обсяги споживання енергоресурсів, води тощо, а також про необхідну транспортну7) інформація про орієнтовні сумарні обсяги споживання енергоресурсів, води тощо, а також про необхідну транспортну інфраструктуру та план забезпечення відповідними ресурсами індустріального парку; {Пункт 7 частини першої статті 17 в редакціїінфраструктуру та план забезпечення відповідними ресурсами індустріального парку; {Пункт 7 частини першої статті 17 в редакції Закону № 818-Закону № 818-VIIIVIII від 24.11.2015}від 24.11.2015} 8) план розвитку індустріального парку;8) план розвитку індустріального парку; 9) орієнтовні ресурси (фінансові, матеріальні, технічні, трудові, природні тощо), необхідні для створення та функціонування9) орієнтовні ресурси (фінансові, матеріальні, технічні, трудові, природні тощо), необхідні для створення та функціонування індустріального парку, очікувані джерела їх залучення;індустріального парку, очікувані джерела їх залучення; 10) організаційна модель функціонування індустріального парку;10) організаційна модель функціонування індустріального парку; 11) очікувані результати функціонування індустріального парку;11) очікувані результати функціонування індустріального парку; 12) інші відомості на розсуд ініціатора створення.12) інші відомості на розсуд ініціатора створення.
 24. 24. Вибір керуючої компаніїВибір керуючої компанії Керуюча компанія індустріального паркуКеруюча компанія індустріального парку - створена згідно із законодавством України юридична- створена згідно із законодавством України юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та вибрана відповідно до цього Закону, з якоюособа незалежно від організаційно-правової форми та вибрана відповідно до цього Закону, з якою ініціатором створення укладений договір про створення та функціонування індустріального парку.ініціатором створення укладений договір про створення та функціонування індустріального парку. Стаття 18. Вибір керуючої компанії індустріального паркуСтаття 18. Вибір керуючої компанії індустріального парку 1. Вибір керуючої компанії індустріального парку, створеного на землях державної чи комунальної1. Вибір керуючої компанії індустріального парку, створеного на землях державної чи комунальної власності, здійснює ініціатор створення такого парку на конкурентних засадах шляхом організації івласності, здійснює ініціатор створення такого парку на конкурентних засадах шляхом організації і проведення відкритого конкурсу в порядку, визначеному цим Законом.проведення відкритого конкурсу в порядку, визначеному цим Законом. 2. Якщо земельні ділянки, призначені для створення індустріального парку, перебувають у приватній2. Якщо земельні ділянки, призначені для створення індустріального парку, перебувають у приватній власності, керуюча компанія визначається ініціатором створення самостійно.власності, керуюча компанія визначається ініціатором створення самостійно. 3. Якщо ініціатор створення є орендарем земельної ділянки, керуюча компанія такого парку3. Якщо ініціатор створення є орендарем земельної ділянки, керуюча компанія такого парку визначається ним самостійно з повідомленням про це орендодавця не пізніше трьох робочих днів, якщо це невизначається ним самостійно з повідомленням про це орендодавця не пізніше трьох робочих днів, якщо це не суперечить договору оренди такої земельної ділянки.суперечить договору оренди такої земельної ділянки. {Частина третя статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 818-{Частина третя статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 818-VIIIVIII від 24.11.2015}від 24.11.2015}
 25. 25. Проведення конкурсу з вибору керуючої компаніїПроведення конкурсу з вибору керуючої компанії  Стаття 19. Організація і проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального паркуСтаття 19. Організація і проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку  1. Організація і проведення відкритого конкурсу з вибору керуючої компанії здійснюються ініціатором створення.1. Організація і проведення відкритого конкурсу з вибору керуючої компанії здійснюються ініціатором створення.  2. Ініціатор створення індустріального парку:2. Ініціатор створення індустріального парку:  1) затверджує умови конкурсу з вибору керуючої компанії;1) затверджує умови конкурсу з вибору керуючої компанії;  2) утворює конкурсну комісію, затверджує її склад та порядок роботи;2) утворює конкурсну комісію, затверджує її склад та порядок роботи;  3) готує конкурсну документацію;3) готує конкурсну документацію;  4) публічно оголошує відкритий конкурс з повідомленням у засобах масової інформації;4) публічно оголошує відкритий конкурс з повідомленням у засобах масової інформації;  5) визначає порядок сплати реєстраційного внеску, розмір якого не може перевищувати одну тисячу5) визначає порядок сплати реєстраційного внеску, розмір якого не може перевищувати одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  6) письмово підтверджує надходження заявок на участь у конкурсі;6) письмово підтверджує надходження заявок на участь у конкурсі;  7) забезпечує претендентів необхідною інформацією (документами) для підготовки пропозицій для участі у конкурсі;7) забезпечує претендентів необхідною інформацією (документами) для підготовки пропозицій для участі у конкурсі;  8) приймає рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі у конкурсі з обґрунтуванням причин у разі8) приймає рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі у конкурсі з обґрунтуванням причин у разі відмови;відмови;  9) повідомляє претендентів про допущення (недопущення) до участі у конкурсі.9) повідомляє претендентів про допущення (недопущення) до участі у конкурсі.  Підставою для недопущення претендента до участі у конкурсі з вибору керуючої компанії може бути неподання уПідставою для недопущення претендента до участі у конкурсі з вибору керуючої компанії може бути неподання у заявці на участь у конкурсі необхідної інформації, подання її в неповному обсязі або подання неправдивої інформації.заявці на участь у конкурсі необхідної інформації, подання її в неповному обсязі або подання неправдивої інформації.
 26. 26. Створення та розвитокСтворення та розвиток індустріальних (промислових) парків в Україні передбачаєіндустріальних (промислових) парків в Україні передбачає здійснення комплексу заходів, а саме:здійснення комплексу заходів, а саме: – удосконалення нормативно-правової бази у сфері створення та розвитку індустріальних парків згідно з європейською моделлю. Зокрема, законодавчий пакет (№№2554а-д та 2555а-д) в частині: встановлення дієвих податкових та митних стимулів для резидентів індустріальних парків (звільнення від сплати податку на прибуток на 5 років та на наступні 5 років половинна ставка (9%) лише за умови реінвестування цих коштів у розвиток виробництва; звільнення від ввізного мита на обладнання та устаткування для облаштування та здійснення господарської діяльності в межах індустріального парку; розстрочка на 5 років сплати імпортного ПДВ на обладнання та устаткування для облаштування індустріального парку та здійснення господарської діяльності в його межах; можливість отримання фіскальних стимулів з податку на нерухоме майно, земельного податку та орендної плати за користування земельною ділянкою державної чи комунальної форми власності на якій створено індустріальний парк, за рішенням місцевої влади);
 27. 27. Довідково:Довідково: Преференції щодо створення та розвитку індустріальнихПреференції щодо створення та розвитку індустріальних (промислових) парків(промислових) парків Королівство Нідерландів Республіка Білорусь Республіка Молдова Турецька Республіка Угорська Республіка Вид податкової пільги : -Продукція, виготовлена в межах парку підлягає безмитному експорту в країни ЄС. - Звільнення від митного оподаткування та імпортних податків на продукцію. - Оподаткування експортних операцій учасників промислового парку податку на прибуток за ставкою 2%. - Звільнення від сплати податку на продаж продукції. - Звільнення від сплати податку на нерухомість. Вид податкової пільги : Звільнення: -Від податку на прибуток по відношенню до прибутку, одержаного від реалізації товарів власного виробництва, вироблених на території ІП при наявності відповідного сертифікату; - Від податку на прибуток по відношенню до суми прибутку від операцій відносно здачі в оренду рухомого майна його резидентам і нерухомого, розташованого в межах парку; - від податку на нерухомість приміщень і споруд, машиномісць, розташованих на території парку незалежно від напрямку використання; -Від податку на земельні ділянки на території парку тощо. Вид податкової пільги: - Повернення ПДВ на матеріальні активи та послуги, пов'язані з довготривалими інвестиціями; - Звільнення від ПДВ та митних податків на активи у випадку включення їх до статутного капіталу компанії; - Можливість уникнення подвійного оподаткування відповідно до міжнародної угоди, підписаної з 39 країнами тощо. Вид податкової пільги: - Інвестори, що працюють в ІП сплачують податок 10%, а за межами парку – 40%. -Резидентам промислових зон надається пільга щодо звільнення від ПДВ при купівлі землі, звільнення від податку на нерухомість протягом 5 років після будівництва підприємства, пільгові тарифи на комунальні послуги тощо. -Спеціально обладнаним майданчикам для розвитку малих і середніх підприємств надаються додаткові пільги. Вид податкової пільги: Муніципалітет покриває 15% витрат на оренду або перепрофілювання ділянки під будівництво ІП і на забезпечення його інфраструктурою. Після того, як інвестори заслужили право називатися "індустріальними парками", вони можуть подавати заяви на різноманітні види фінансової підтримки: від коштів національних субсидій до безмитних зон. Уряд Угорщини також пропонує забезпечення спільного фінансування різноманітних видів інвестицій. Інвестори можуть також отримати фінансову допомогу шляхом надання заяви на отримання гранту до ЄС. Гранти ЄС концентрують увагу на створенні нових робочих місць, розвитку довкілля та інфраструктури, інвестуванні до сільськогосподарського сектора, навчанні та перепідготовці робочої сили і підтримці інноваційного розвитку.
 28. 28. – законодавче врегулювання питань у сфері функціонування транскордонних індустріальних парків, які можуть стати дієвим механізмом прискорення євроінтеграційних процесів в Україні. Зокрема, укладання на рівні урядів країн-учасників двосторонніх угод про створення транскордонних індустріальних парків, узгодження стратегій та планів розвитку національних частин транскордонних індустріальних парків, встановлення спеціального режиму спрощеного перетину спільного кордону для працівників, товарів, комплектуючих, здійснення спільного нагляду та моніторингу за результатами діяльності суб’єктів господарювання та ін. Досвід функціонування таких структур в окремих прикордонних регіонах ЄС засвідчує їхній позитивний вплив на соціально-економічний розвиток та міжнародне співробітництво країн-учасниць, стимулювання ділової активності, притік інвестицій та вирішення проблем зайнятості на прикордонних територіях;
 29. 29. – у період реформ децентралізації повинні зрости вплив і відповідальність місцевих органів влади щодо розвитку індустріальних парків, адже їх функціонування в регіоні сприяє забезпеченню потреб місцевих громад у створенні нових високопродуктивних робочих місць, оновленні інфраструктури, залученні інвестицій; – реалізація ефективної політики розвитку індустріальних парків можлива при одночасному запровадженні заходів щодо суттєвого покращення інвестиційного клімату регіонів;
 30. 30. – опрацювання моделей використання механізму державно- приватного партнерства з метою залучення недержавних інвестиційних ресурсів для розбудови індустріальних парків; – опрацювання механізму залучення коштів міжнародних донорів та кредитних ресурсів для облаштування інфраструктури індустріальних парків; – розроблення державної програми та концепції розвитку індустріальних парків, сприяння виходу підприємств індустріального парку на зовнішні ринки; – посилення ролі соціальної відповідальності та етики бізнесу тощо.
 31. 31. Індустріальні (промислові) парки забезпечують:Індустріальні (промислові) парки забезпечують: - прискорення процесу імплементації міжнародного досвіду у сфері створення та розвитку індустріальних парків з урахуванням національних особливостей розвитку; - залучення прямих іноземних інвестицій; - підтримка розвитку малого та середнього бізнесу; - розвиток міжгалузевої кооперації між учасниками ІП та підприємствами регіону, а також представниками малого та середнього бізнесу; - створення нових високопродуктивних робочих місць (середньооблікова кількість штатних працівників не менше 30 осіб; зростання зайнятості, заробітної плати та прибутку; інтенсифікація підприємницької активності); - створення умов для формування регіональних інноваційних систем; - виробництво продукції з високою доданою вартістю; - імпортозаміщення та розвиток високотехнологічного експорту; - збільшення валового внутрішнього продукту; - постійне джерело надходжень у бюджети усіх рівнів; - прикордонне співробітництво у виробничій сфері, розвитку сільського господарства, інфраструктури, яке сприяє соціально-економічному розвитку прикордонних територій; - зростання добробуту населення та соціальну стабільність; - здійснення внутрішньої спеціалізації і стандартизації, мінімізацію витрат на впровадження інновацій; - впровадження механізму державно-приватного партнерства з метою залучення недержавних інвестиційних ресурсів для розбудови індустріальних парків; - реалізацію моделі “потрійної спіралі” (взаємодія держави, науки/освіти та бізнесу) в процесі функціонування індустріальних парків та ін.
 32. 32. Дякуємо за увагу!Дякуємо за увагу! helenab@online.uahelenab@online.ua (067) 699-19-88(067) 699-19-88

×