Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Досвід МБФ "Добробут громад" з розвиток кооперативів

636 views

Published on

Віктор Терес, Голова Правління МБФ «Добробут громад»

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

Досвід МБФ "Добробут громад" з розвиток кооперативів

 1. 1. ПЕРШИЙ ХАБ ІНВЕСТОРІВ та ГРОМАД Київ Хрещатик 14, ЗЕЛЕНИЙ МАЙДАНЧИК, головна зала: Потенціали та можливості громади 26 жовтня 2017, 16:00 – 17:30 Презентація на тему: Досвід МБФ «Добробут громад» з підтримки розвитку дієвих с-г обслуговуючих кооперативів, як запоруки успішного розвитку сільських громад Віктор Терес, Голова Правління МБФ Добробут громад» 1
 2. 2. Міжнародний благодійний фонд «Добробут громад» • Місія: поліпшити добробут українських громад з турботою про довкілля • З 2000 року – понад 23 000 сільських родин отримали допомогу в рамках 72 проектів • Підтримано створення 80 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК), які об'єднують малих виробників • Фонд є надійним партнером для міжнародної співпраці та обміну досвідом у сфері розвитку сільських територій, розвитку сімейних ферм та кооперативів • Фонд бере активну участь у діалозі на національному, регіональному та місцевому рівнях й впливає на зміну політик, систем і практик, таким чином сприяє покращанню середовища для малих та середніх сільськогосподарських виробників 2
 3. 3. Досвід МБФ «Добробут громад» • Розробка й впровадження ланцюгів доданої вартості для забезпечення добробуту малих та середніх виробників • Співпраця з профільними міністерствами й місцевими органами влади • Партнерські проекти, у тому числі спільно з Heifer International, компанією Данон Україна й Данон Екосистем Фондом, ОСОК «Господар», малими фермерськими господарствами, банками, кредитними спілками і місцевою владою • Проекти, що здійснюються за фінансової підтримки ЄС, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Канадського уряду та ЄБРР • Понад 16 років досвіду в агробізнесі, розвитку кооперативів і сімейного фермерства, збільшення доступу фермерів до фінансування • Проведення досліджень у сфері соціального та економічного розвитку 3
 4. 4. Необхідність розвитку с-г кооперації та її державної підтримки • Майже половина валової продукції сільського господарства виробляється у господарствах населення • Близько 15% сільських домогосподарств (700 тис із 4,5 млн) мають чітко виражену товарність у трудомістких напрямах виробництва і є найвагомішою складовою соціально-економічного устрою сільської місцевості та розвитку с-г кооперації на селі • Водночас кредитні та лізингові є найменш доступними саме для цієї категорії господарств • С-г кооперація дає можливість отримувати селянам необхідні засоби для обробітку та переробки с-г продукції, створювати якісну, конкуренто- спроможну продукцію та допомагає в її реалізації за офіційними ринковими цінами та каналами збуту 4
 5. 5. Європейський досвід розвитку кооперації • Через систему кооперативів реалізується понад 50% продукції молочарства у Бельгіі, Великобританії, Польщі, а у Нідерландах, Австрії та Данії ця частка сягає 95% • 90% молокопереробних заводів у країнах ЄС та Північної Америки є кооперативними • Через свої кооперативи фермери продають понад 60% оливкової олії в Іспанії та Греції, 69% м'яса у Фінляндії, 72% фруктів та овочів у Бельгії, 95% вирощених квітів у Нідерландах • Понад 50% зерна у Франції та Австрії зберігається на кооперативних елеваторах, що належать не посередникам, а безпосереднім виробникам зерна • У Франції близько пів мільйона працівників зайнято в кооперативах, річний оборот яких складає близько 80 млрд євро, а на збут припадає 60% с-г продукції через кооперативи • Переробно-збутову діяльність у Франції ведуть 3500 с-г кооперативів. За рахунок переробних кооперативів там покривається до 45% загального обсягу продукції 5
 6. 6. Необхідність розвитку с-г кооперації та її державної підтримки • Щоб бути успішним, розвиток сільських територій повинен бути пов’язаний з розвитком с-г виробництва, малих та середніх виробників об'єднаних в кооперативи • На жаль, в Україні с-г кооперативів надзвичайно мало (як і їх членів). Так с-г обслуговуючих кооперативів (СОК) зареєстровано лише 1097, з них молочарських – 151, багатофункціональних 298, що пов'язано з тривалою відсутністю державної підтримки, а також недосконалістю та розпорошеністю чинного законодавства • Доцільно здійснити системне узгодження вітчизняного законодавства в контексті євроінтеграційного розвитку с-г кооперації, унормувати питання неприбутковості СОК, вирішити проблеми бухгалтерського обліку в таких кооперативах, унормувати питання кооперативних виплат та розподілу голосів • Надати комплексну державну підтримку СОК (включаючи фінансову допомогу, безвідсоткове кредитування, безкоштовні дорадчі послуги) • Надати можливість СОКам отримувати в оренду земельні ділянки державної та комунальної власності для сінокосіння та випасання худоби без проведення аукціону • Законодавчо закріпити можливість створення та функціонування кооперативних банків 6
 7. 7. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та сімейні ферми Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (СОК) – підприємство, що утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб - виробників сільськогосподарської продукції для організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних інтересів Сімейна ферма - приміщення для утримання свійських тварин, що слугує для ведення сімейного фермерського господарства, що засновується членами однієї сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України та у своїй діяльності використовує виключно працю членів однієї сім’ї, та управляється членами цієї сім’ї.
 8. 8. 7 принципів кооперації Згідно Декларації про кооперативну ідентичність, прийняту XXXI Конгресом МКА у 1995 році – кооператив це автономна асоціація осіб, які добровільно об'єдналися з метою задоволення своїх економічних соціальних та культурних потреб за допомогою підприємства, що перебуває у спільному володінні й управляється демократично. Також зазначено кооперативні принципи, які є путівником за допомогою якого кооперативи впроваджують такі цінності життя. 1. Добровільне та відкрите членство 2. Демократичний членський контроль 3. Економічна участь (участь у господарській діяльності) 4. Самостійність і незалежність 5. Освіта, підготовка кадрів, інформування 6. Співробітництво між кооперативами 7. Турбота про суспільство
 9. 9. Переваги СОК • Прозорість діяльності • Добровільна участь • Збільшення доходів членів СОК • Зменшення витрат членів СОК • Доступ до якісних послуг за ціною нижчою за середньоринкову • Доступ до навчання, освітніх програм та актуальної інформації • Кращий захист інтересів членів сільських громад • Підтримка розвитку соціальної сфери на селі
 10. 10. Виклики для СОК • Для організації належної роботи СОК потребує серйозної підтримки на початку діяльності (обладнання, кошти, консультативна підтримка) • Забезпечення лояльності членів СОК • Постійна участь у господарській діяльності всіх членів СОК • Досягнення беззбиткової діяльності • Виживання у жорсткому конкурентному середовищі • Знаходження спільної мови з іншими кооперативами та об’єднання їх в кооператив вищого рівня (Кооперативні об’єднання)
 11. 11. Зміцнення кооперативів на базі сімейних ферм: Класичні СОКи та СОКи на базі сімейних ферм «Класичний» СОК* СОК «на базі сімейних ферм** Модель заготівлі молока Ефективність менеджменту Активність правління Обсяги заготівлі молока Якість молока Життєздатність Відповідність Євростандартам * СОК виключно на базі власників ОСГ (у власності в середньому 1-5 корів). Постачає молоко низької якості (нижче першого гатунку). Характеризується низькою лояльністю членів СОК ** СОК на базі сімейних ферм - перехідний до професійного фермерства прошарок 5-10 голів й професійні сімейні фермери з 10-20 й більше корів (оптимально до 60 гол., з якими може впоратися одна родина з необхідними навичками в Україні)
 12. 12. • Перехід від кооперативів заснованих навколо ОСГ до кооперативів на базі сімейних ферм зі встановленими пунктами заготівлі та охолодження, а також лабораторіями для аналізом якості продукції • Встановити охолоджувачі на базі сімейних ферм та організувати постачання молока навченими власниками ОСГ на холодильні танкери сімейних ферм. Результат – молоко 1 гатунку і вище • Сформувати ефективно працюючі Правління СОК з числа найбільш активних власників сімейних ферм • Впровадження програм розвитку СОК • Регулярний моніторинг економічної діяльності СОК • Розробка і застосування оптимальної логістичної моделі – оптимізація маршрутів заготівлі молока, розділення молока від сімейних ферм та індивідуалів, тощо • Співпраця з програмами розвитку СОК місцевого і державного рівня Зміцнення СОКів на базі сімейних ферм: Шляхи досягнення
 13. 13. Підтримка СОКів в рамках Проектів МБФ «Добробут громад» (останні 6 років) • Протягом 2011-2014 в рамках Проекту «Розвиток молочарських кооперативів» в 5 областях України створено 24 СОКи • Навколо даних СОК об’єдналися понад 3 200 власників ОСГ • Впродовж 2015-2016 в рамках Проекту «Розвиток сімейних ферм, об’єднаних в СОК» надано підтримку додатковим чотирьом СОК у Миколаївській, Херсонській та Одеській обл. • Станом на вересень 2017 року у 7 областях України працюють 20 молочарських CОК • З них три кооперативи постачають молоко 1 гатунку на завод Данон Дніпро у м. Херсон • В рамках Проекту «Розвиток полуничних кооперативів» підтримано 2 СОКи та одне кооперативне підприємство, які успішно працюють • Надана підтримка СОК у Кіровоградській обл. для організації послуг від заготівлі, охолодження та переробки молочної сировини до збуту готової продукції, потужністю до 3 т/зміна.
 14. 14. Показники діяльності деяких СОКів, 3 квартал 2017 р. № Назва СОК Область Обсяги постачання молока, т/квартал Середня жирність за квартал, % 1 Добробут Андріївки Дніпропетровська обл. 302 4,0 2 Жовтневе Запорізька обл. 457 3,4 3 Могучий Херсонська обл. 233 3,8 4 Селена Херсонська обл. 643 3,3 5 Молочник-Сушки Полтавська обл. 174 3,5 6 Молочний Світанок Полтавська обл. 160 3,7 7 Любава Херсонська обл. 92 3,8 8 Первоцвіт Дніпропетровська обл. 305 3,7 9 Мирослава Миколаївська обл. 71 3,6 Загалом 2 437 т 3,6
 15. 15. Об'єднання кооперативів ОСОК «Господар» на допомогу дрібним фермерам Створено за підтримки проектів які виконують МБФ «Добробут громад» та Дніпропетровська СКС Надає такі послуги: • Гуртовий продаж та закупівля • Заготівля кормів • Обробіток землі • Оптимізація бізнес-процесів (фінансовий аналіз, пункти і маршрути збору молока, бухгалтерський облік, доїння на пасовищах тощо) Захист та лобіювання інтересів Навчання, надання інформації та методологічна підтримка 15
 16. 16. Приклади успішних СОК: «Добробут Андріївки» Адреса: с. Андріївка Покровського р-ну Дніпропетровської обл. З 13.03.2010 р. Профіль діяльності: збір, охолодження та реалізація молока, виробленого членами СОК; послуги зі штучного осіменіння; послуги із заготівлі кормів Кооператив успішно подолав критичний період 2011-2012 рр., викликаний проблемами в управлінні СОК. Після переобрання голови та правління влітку 2012 р., СОК успішно працює неухильно дотримуючись семи міжнародних кооперативних принципів. • Основними процесами СОК керує найманий професійний менеджер • СОК налічує 152 члени, кількість яких зростає, як і об’єми, які сягають 3 т молока на день. • Максимальних показників заготівлі кооператив досягає максимуму влітку (6 т/день у червні) • Працюють два стаціонарні молокоприймальні пункти та 13 міні танкерів-охолоджувачів на 400-720 л. • СОК є дійсним членом Об’єднання СОК«Господар». • Кооператив активно працює на розбудовою сімейних ферм • Станом на 2017 рік на основі господарств членів СОК створено 20 сімейних ферм на 5-20 стійломісць • Шляхом часткового залучення зовнішнього фінансування та з власних коштів СОК здійснено реконструкцію кооперативного молокоприймального пункту • Відкрито спортзал, в якому можуть займатися члени СОК та місцевої громади. Всі роботи з облаштування були виконані силами членів СОК на волонтерських засадах
 17. 17. Кооперативний тренажерний клуб СОК «Добробут Андріївки»
 18. 18. Приклади успішних СОК: «Любава» Адреса: с. Лиманське Скадовського району, Херсонської області СОК засновано 25.11.15р. на території Володимирівської сільради. Основний профіль діяльності: збір, охолодження та реалізація молока, виробленого членами СОК. СОК є дійсним членом Об’єднання СОК «Господар». Завдяки встановленим на базі сімейних ферм членів СОК 6 танкерам-охолоджувачам, загальні обсяги заготівлі СОК становлять до 1,5 т молока на день, з яких близько половини екстра-класу відправляється на завод Данон-Дніпро. СОК розпочав діяльність із 42 членами, кількість яких щороку зростає з фокусом на Сімейні Ферми Кооператив надає наступні додаткові послуги та працює над проектами розвитку: • Послуги штучного осіменіння ВРХ для членів СОК за 50% від повної вартості • УЗД корів проводиться раз на місяць безкоштовно • Члени СОК мають можливість придбати племінну ВРХ за програмою доступного кредитування • Розробляються та впроваджуються програми допомоги ОСГ в придбанні доїльного обладнання за рахунок СОК на основі безвідсоткової поворотної фінансової допомоги; з підтримки та розвитку дитячих садків та шкіл у співпрацюючих з кооперативом громадах; із заготівлі силосу та сіна для членів кооперативу по собівартості СОК орієнтований на підвищення, перш за все якості продукції, а також продуктивності та ефективності роботи перспективних власників ОСГ й трансформацію їх у професійні ферми сімейного типу із збільшення обсягів виробництва та продажу якісної с-г продукції.
 19. 19. Сімейні ферми СОК «Любава»
 20. 20. Приклади успішних СОК: «Жовтневе» Адреса: с. Жовтневе Токмацького району Запорізької області СОК засновано 23/02/2008 р. на території Жовтневої сільради Основний профіль діяльності: збір, охолодження та реалізація молока, виробленого членами СОК, переробка молочної продукції членів СОК, надання послуг, пов'язаних з виробництвом та переробкою с/г продукції СОК є дійсним членом Об’єднання СОК «Господар», а його голова також очолює й «Господар» На СОК створено 9 сімейних ферм з поголів'ям від 7 до 20 голів ВРХ Загальні обсяги заготівлі СОК становлять 7 т молока на день в зимовий сезон із значним зростанням влітку Наразі СОК налічує 182 члени, кількість яких щороку зростає з фокусом на сімейні ферми Кооператив активно працює над підтримкою соціальної сфери. За кошт соціального гранту, отриманого в рамках Проекту «Розвиток молочарських кооперативів», у с. Жовтневе встановлено дитячий майданчик У 2015 році СОК був відібраний для участі у проекті МРГ ІІІ ЄС/ПРООН . В рамках проекту членами СОК створено власний міні-цех для переробки молочної продукції За підтримки Об’єднання «Господар» СОК працює над розвитком сімейних ферм на території Токмацького, Мелітопольського та Якимівського районів Запорізької обл.
 21. 21. СОК «Жовтневе»
 22. 22. 23 СОКи «Лосятинське молочне джерело», його кооперативне підприємство «Екофрут»; СОК «Агрофрут» 1. Кооперативне підприємство «Екофрут» формує 80% бюджету села Лосятин, яке із занепадаючого стало найбільш привабливим селом району, істотно зменшилася трудова міграція завдяки зростанню доходів й конкурентної оплати праці 2. 20 членів СОК об'єднали свої паї для виробництва полуниці на полі площею 28 га (52 га включно сівозміни) через «Екофрут» 3. Відкрито 5 сімейних ферм площею 7 га 4. 25 сімейних ферм використовують 3 трактори, навісне обладнання, систему крапельного зрошення, камеру охолодження та термо-автомобіль 5. Проведено більше 50 навчальних заходів для сімейних ферм та членів кооперативів щодо вирощування, доробки та збуту полуниці на свіжий ринко та переробку 6. В навчаннях кооперативу взяло участь більше 1300 учасників 7. Розроблено та видано посібник з вирощування полуниці, а також навчальні модулі з управління сімейними фермами
 23. 23.  Підтримано 2 кооперативи та одне кооперативне підприємство, які активно розвиваються  Сімейні ферми через кооперативи отримали елітних саджанців та крапельного зрошення на 28 га поля  Досягнуто збільшення врожайності в сімейних фермах з 5-6 до 9-10 т/га  Вперше кооператив та сімейні ферми майже повністю забезпечують потреби в суниці таку велику компанію як Данон Україна  Створено більше 100 постійних робочих місць та більше 300 сезонних (для збору ягід) 24 СОК «Лосятинське молочне джерело», його кооперативне підприємство ТОВ «Екофрут»; СОК «Агрофрут»
 24. 24.  Кооперативи також активно долучаються й до заготівлі малини. В 2016 році заготовлено біля 1000 т.  Суттєво зменшилась трудова міграція місцевого населення за кордон  Кооперативи залучили співфінансування будівництва камери охолодження від USAID та UNPD/ПРООН  Покращилось соціально-економічне становище в селах через зменшення безробіття та притік коштів 25 СОК «Лосятинське молочне джерело», його кооперативне підприємство ТОВ «Екофрут»; СОК «Агрофрут»
 25. 25. 1. Навчання з ягідництва та бізнес планування пройде 300 учасників 2. Диверсифікація послуг кооперативів та напрямків діяльності сімейних ферм 3. Тестування вирощування полуниці в тунелях для зменшення ризиків вимерзання, збільшення врожайності та збільшення періоду збуту 4. Робота з існуючими ринками збуту та пошук нових 26 СОК «Лосятинське молочне джерело», його кооперативне підприємство ТОВ «Екофрут»; СОК «Агрофрут»
 26. 26. Примірні Статути СОК в допомогу громадам Примірні статути СОК, об'єднання СОК, кооперативного підприємства Примірні статути СОК, об'єднання СОК, кооперативного підприємства
 27. 27. ЧИННИЙ ПРИМІРНИЙ СТАТУТ СОК На підставі Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" розроблені та затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 26 червня 2003р. №191: - Примірний статут сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу - Примірний статут сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу – Агро-торгового дому.
 28. 28. Передумови розробки Примірних Статутів • Відбулися суттєві зміни у законодавстві – набув чинності Цивільний кодекс України, Податковий кодекс України, прийняті Закони України «Про кооперацію», «Про внесення змін до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»» (№5495) тощо • Розпочався процес об’єднання кооперативів, створення кооперативних підприємств • Виникла потреба відобразити у статутах СОК зміни у законодавстві
 29. 29. Аналіз проблемних питань статутів СОК • Проблема видів діяльності (з'являлися види діяльності які характерні для звичайних ТОВ) • Відсутність гармонізації Статутів СОК з Правилами їхньої внутрішньогосподарської діяльності • Створення СОК не сільськогосподарськими виробниками • Членські внески в СОК (замість вступних) • Створення фондів, не передбачених законодавством (в тому числі статутного) • Порушення правил формування Неподільного фонду • Порушення порядку прийняття рішень загальними зборами. • Інше.
 30. 30. Тенденції розвитку кооперативних структур Фермер Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (СОК) Об'єднання кооперативів (ОСОК) Унітарні підприємства об'єднань кооперативів
 31. 31. Принципові особливості статутів СОК (у частині набуття членства) • Засновники після реєстрації – набувають статусу членів • З моменту прийняття правлінням (головою) Кооперативу рішення про прийняття до Кооперативу та до моменту його підтвердження загальними зборами Кооперативу, особа має ті ж права і обов’язки, що й інші члени Кооперативу. • Зв’язок із Правилами внутрішньогосподарської діяльності кооперативу
 32. 32. Принципові особливості статутів СОК (в частині пайових внесків): • Пайовий внесок сплачується залежно від зобов’язань щодо участі у діяльності Кооперативу • Порядок визначення розміру пайового внеску кожного члена кооперативу визначається пропорційно до його участі у господарській діяльності кооперативу відповідно до запланованого обсягу і вартості послуг
 33. 33. Принципові особливості статутів СОК (в частині визначення доходу): • Надходження, одержані Кооперативом від збуту (продажу) сільськогосподарської продукції за дорученням членів цього кооперативу, не є його доходами. • Фінансовим результатом господарської діяльності (чистим доходом) Кооперативу є різниця між доходами кооперативу від господарської діяльності та витратами на її провадження.
 34. 34. Принципові особливості статутів СОК (в частині зобов'язань): Кооператив зобов'язаний: • виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки; • забезпечувати освіту і навчання своїх членів та співробітників, надавати підтримку з соціального розвитку громади, до якої відносяться члени кооперативу
 35. 35. Особливості бухгалтерського обліку СОК Особливості бухгалтерського обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах
 36. 36. Особливості бухгалтерського обліку в СОК • облік членів кооперативу та пайового капіталу • облік участі кожного члена кооперативу у господарській діяльності кооперативу • формування цін на послуги кооперативу його членам • формування та облік фондів кооперативу, кооперативних виплат та виплат на паї
 37. 37. Особливості обліку руху фінансових ресурсів: - Благодійна допомога - Гранти - Кредити - Внески асоційованих членів (інвесторів) - Кошти державного бюджету - Кошти місцевих бюджетів
 38. 38. Особливості організації податкового обліку та звітності СОК • Прийняття рішення про систему оподаткування (загальна, спрощена, неприбутковий) • Вирішення питання податкової діяльності СОК як податкового агента по відношенню до своїх членів • Вирішення питання щодо статусу платника (неплатника) податку ПДВ • Формування прозорої податкової бази: впровадження системи позабалансового обліку руху сільськогосподарської продукції членів кооперативу, отриманої для надання послуг із зберігання, переробки, перед реалізаційної підготовки (пакування, фасування) та реалізації.
 39. 39. Фонди кооперативу • Неподільний фонд – створюється в обов'язковому порядку, формується за рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу кооперативу. Цей фонд не може бути розподілений між членами кооперативу • Пайовий фонд - формується за рахунок паїв (у тому числі додаткових) членів та асоційованих членів кооперативу • Спеціальний фонд – створюється за рахунок цільових внесків членів кооперативу та інших передбачених законом надходжень для забезпечення статутної діяльності кооперативу (впровадження цільових проектів) • Резервний фонд – створюється за рахунок відрахувань від доходу, перерозподілу неподільного фонду та інших передбачених законом надходжень для покриття можливих втрат (збитків) • Інші (соціального розвитку, матеріального стимулювання тощо).
 40. 40. Розподіл результатів діяльності кооперативу • Кооперативні виплати - частина доходу, що розподіляється за результатами фінансового року між членами кооперативу пропорційно їх участі в господарській діяльності кооперативу у порядку, визначеному рішенням вищого органу управління кооперативу • Виплати на паї - виплати частини доходу кооперативу на паї члена та асоційованого члена кооперативу. Розмір виплат на паї встановлюється рішенням загальних зборів членів кооперативу після відрахувань обов'язкових коштів на формування і поповнення його фондів. Загальна сума виплат на паї не може перевищувати 20 відсотків доходу, визначеного до розподілу.
 41. 41. Система бухгалтерського обліку в СОК Система бухгалтерського обліку СОК обов'язково включає Положення про облікову політику СОК, яка відображає: - вибір форми організації бухгалтерського обліку - встановлення прав, обов’язків та відповідальності головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку - вибір форми ведення обліку (журнально-ордерна, комп’ютерна) - налагодження документообороту - затвердження порядку проведення інвентаризації - розробка робочого плану рахунків
 42. 42. Рекомендована література для лідерів СОК 1. Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів, Київ 2014 (Створений за підтримки проекту АМР США (USAID) Агроінвест) 2. Методичні рекомендації: «Організація заготівельно-збутових послуг с-г кооперативами: бухгалтерський облік, оподаткування та деякі правові аспекти, Київ 2014 (за підтримки МБФ «Добробут громад», проекту АМР США Агроінвест, Данон Екосистем Фонду та Дніпропетровської “СКС” 3. Методичні рекомендації: «Організація надання послуг с-г кооперативами: від заготівлі, охолодження та переробки молочної сировини до збуту готової с-г продукції: бухгалтерський облік, оподаткування та деякі правові аспекти, Київ 2014 (за підтримки МБФ «Добробут громад», проекту АМР США Агроінвест, Данон Екосистем Фонду та Дніпропетровської “СКС” 4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ КОШТІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ АПК (За редакцією: В.М. Гаврилюка та В.М. Жука). Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» УААН, та Рада Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України Київ 2008 р.
 43. 43. Контакти: Віктор Терес Голова Правління Міжнародний благодійний фонд "ДОБРОБУТ ГРОМАД" Вул. М. Максимовича 3-Г, поверх 2, офіс 484 Київ, 03022, Україна Тел. : (+38 044) 490-76-29 Факс: (+38 044) 494-2609 Моб: (+38 050) 351-6305 viktor.teres@cw.org.ua www.dobrobut-hromad.org www.community-wellbeing.org.ua

×