Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Комунікації з інвестором

320 views

Published on

Антоніна Кутова, керуючий партнер Pro Capital Investment

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Комунікації з інвестором

 1. 1. Рівень вартості компанії Ступінь ризику Акціонерний капітал Борговий капітал Дуже високий ризик Середній ризик Помірний ризик • Власний капітал • Венчурні фонди • Фонди прямих інвестицій • Внутрішні облігації • Торгове фінансування • Кредити міжнародних організацій • Pre-IPO • IPO • SPO • Міжнародні запозичення боргового капіталу 3 – 6 млн. Євро Від 6 млн. Євро0,5 – 3 млн. Євро 2 Вибір інвесторів в залежності від етапу розвитку проекта Приватні інвестори • Бізнес ангелы (фізичні особи, що бажають вкласти кошти в нові бізнеси) • Венчурні фонди Фінансові інвестори • Великі міжнародні та регіональні фонди прямих інвестицій • Стратегичічні інвестори • Венчурні фонди Глобальні та регіональні великі гравці • Лідери галузі • Міжнародні компанії, що заявили про плани розвитку нового бізнесу • Фонди прямих інвестицій Види інвесторів • Кредити українських банків • Приватні позики
 2. 2. Моніторинг Оцінка Вихід інвестора • аналіз ринку. • пошук зацікавлених інвесторів. • обговорення партнерства та стратегії. • оцінка вартості проекту. • перевірка на відповідність. • затвердження угоди. • залучення фінансування. • Викуп часток акціонерами. • приватне розміщення. • M&A. • IPO. Збільшення вартості бізнесуЗалучення 0,5 – 2 роки1 – 3 роки 6 – 9 месяців 1 – 3 місяці Постійно 3 Етапи інвестиційного процесу Співпраця з інвестором
 3. 3. • розмір угоди (вибір інвесторів в залежності від суми інвестиції) • внутрішня норма дохідності (вибір інвесторів в залежності від співвідношення ризик/дохідність) • вихід з проекту (вибір інвесторів в залежності від строків інвестицій) Параметри інвестиції • чітке стратегічне позиціонування • перспективи росту об‘єкта інвестування в довгостроковому періоді • наявність перспектив зростання сегменту ринку в довгостроковому періоді Ринкова позиція об’єкту інвестицій • зрозуміла та прозора корпоративна структура • формування органів корпоративного управління • побудова системи внутрішнього контролю Управління об’єктом інвестицій • ефективна управлінська команда • орієнтація на зростання вартості компанії Професійний менеджмент Робота з інвесторами – для правильного позиціонування компанії необхідно розуміти критерії відбору та вимоги, за якими відбувається оцінка проектів. Критерії відбору потенційних інвесторів 4
 4. 4. 5 Роль консультантів при залученні інвестицій Підготовка  Оцінка проекту.  Підготовка маркетинговых матеріалів (тізер, інвестиційний меморандум).  Проведення ринкових досліджень. Ініціатор проекта Етап I Етап II Етап III Пошук інвестора  Пошук потенційних інвесторів.  Погодження списку інвесторів з ініціатором проекту.  Проведение переговорів.  Надання звіту про переговори, вибір інвесторів. Закриття угоди  Погодження умов з інвестором.  Захист проекту.  Проходження due diligence зі сторони інвестора.  Підготовка документів.  Закриття угоди. Інвестор
 5. 5. 6 Розробка документів Тізер – стислий рекламний документ, в якому частково розкривається інформація про проект. Інвестиційний меморандум – документ для зацікавлених інвесторів, який повинен продемонструвати потенційним інвесторам та кредиторам інвестиційну привабливість проекту. Акцент в інвестиційному меморандумі робиться на описі бізнес-ідеї, бізнес-моделі, стані ринку та компанії ініціаторі проекту. Список інвесторів – підготовлені списки потенційних інвесторів, що відповідають всім вимогам ініціатора проекта. Після погодження списку, з усіма учасниками проводяться переговори. За результатами переговорів з інвесторами надається звіт: обираються інвестори, зацікавлені в проекті - формується кінцевий список інвесторів. Інвестиційний договір – угода, що регулює відносини інвестора та ініціатора проекту, підписується після проведення переговорів та обрання інвестора.
 6. 6. 7 IR та його застосування Investor Relations (IR) – це система заходів по забезпеченню ефективної взаємодії з інвесторами та партнерами, з метою підвищення вартості компанії. Головна задача – інформування інвесторів щодо розвитку компанії та про події, які можуть вплинути на вартість компанії. Навіщо потрібні комунікації з інвесторами? Створення вартості. Більш висока оцінка є результатом: • Послідовності в діях компанії в минулому та можливому майбутньому • Впевненості в стійкості моделі розвитку компанії • Ясності можливостей органічного зростання Отримання зворотнього зв'язку від інвесторів з метою: • Поліпшення інвестиційної привабливості компанії • Підтримка рівня довіри до менеджменту
 7. 7. 8 Різниця між IR та PR Investor Relations (IR) — це різновид стратегічної діяльності компанії, що включає питання розкриття інформації, фінансової політики і надання існуючим і потенційним інвесторам відомостей про поточний стан справ в компанії та її перспективах. IR PR Адресна комунікація Принцип Масова комунікація Пряме переконання Метод Вплив через думку третіх осіб Інституціональні і роздрібні інвестори Фокус Нецільова аудиторія Інвестори, аналітики Аудиторія Преса Зустрічі, дзвінки, конференції, сайт Інструмент Взаємодія з пресою, інтерв’ю, прес-конференції Public Relations (PR) - це управління потоками інформації між організацією і громадськістю. Мета PR - створення позитивного образу організації у свідомості потенційного споживача, а також інших зацікавлених сторін.
 8. 8. 9 Напрями взаємодії Розробка корпоративних матеріалів Побудова эфективних комунікацій Проведення IR-Аналітики
 9. 9. 10 Brand-book Investor Kit/Corporate Fact Sheet Прес-релізи для інвесторів Звіти покриття Сайт компанії Корпоративний фільм Корпоративні матеріали • Річний звіт • Фінансова звітність • Інформація про бекграунд компанії
 10. 10. Презентації та зустрічі з інвесторами Прес-конференції Розкриття інформації в Україні (розповсюдження матеріалів) Розкриття інформації за кордоном (розповсюдження матеріалів) Телефонні конференції і трансляції в Інтернеті 11 Комунікації
 11. 11. 12 IR-Аналитика Ідентифікація інвесторів - знання та розуміння основних інвесторів компанії. - структурування бази інвесторів компанії. Пошук інвесторів - найвагоміші інституціональні інвестори. - основні відомості про кожного інвестора (деталі інвестиційного стилю та інвестиційного портфеля). Моніторинг торгівлі цінними паперами компанії звіти про динаміку котирувань акцій Та про фактори, що впливають на зміни. Консультації рекомендації з приводу участі в конференціях, роботи з інвесторами та аналітиками. Опитування інвесторів та аналітиків коригування політики з урахуванням думок інвесторів про сильні та слабкі сторони компанії. Опитування за результатами корпоративних акцій оцінка ефекту впливу проведених заходів.
 12. 12. 13 Основні етапи роботи Оцінка потреб Компанії. Розробка індивидуальної IR-програми та її погодження. Аналіз інформації та підготовка матеріалів, створення корпоративних документів. Проведення информаційних заходів (роуд-шоу, презентацій та ін.) Впровадження рішень. Аналіз результатів. Розглядаються як окремі послуги (наприклад: річний звіт, прес-реліз для інвесторів), так і комплексні послуги. Етапи комплексного підходу:
 13. 13. 14 Аудиторії • Банки • Локальні та іноземні інвестори Інвестори та кредитори • Аналітики інвестиційних банків, фондів та рейтингових агенцій Аналітики • Депозитарії та реєстратори • Біржі • Брокери та ін. Фінансові посередники • Аудитори, IR- та PR-консультанти • Юридичні радники Консультанти • Регулятори • Державні органи влади Держава • Постачальники та клієнти • Працівники компанії Партнери • Інформаційні агентства • Преса Преса
 14. 14. Що отримує компанія, коли створює якісний інвестиційний бренд? 15 Оцінка ефективності та результати IR-програми Показники підвищення ефективності IR- програми: Моніторинг структури інвесторів • Зниження залежності від найбільших інвесторів • Збільшення частки довгострокових інвесторів Ефективність зустрічей з інвесторами • Збільшення кількості зустрічей, що закінчуються інвестицією • Розширення бази контактів Комунікація з інвесторами • Оцінка міри задоволеності інвесторів за даними незалежного опитування Моніторинг вартості компанії • Аналіз динаміки котирувань акцій компанії в порівнянні з усім ринком та конкурентами • Зростання ліквідності акцій • Збільшення стабільності котирувань Ринки капіталу • Залучення коштів на ринку акцій та/або облігацій • Включення цінних паперів в котирувальні списки, індекси Незалнжні IR-рейтинги • Рейтинги IR-служб (сайт, річний звіт, розкриття інформації та ін.)  Знижується вартість залучення кожного наступного інвестора.  Можливість отримання фінансування на вигідніших умовах на внутрішньому та зовнішньому ринках.  Вартість цінних паперів емітенту падає менше, а відновлюється швидше.  Долі інвесторів певних типів в структурі free - float відповідають цільовій (оптимальній).  Оптимальне співвідношення між стратегічними утримувачами і спекулянтами забезпечує стійкість котирувань і високу ліквідність вторинного ринку цінних паперів компанії.
 15. 15. 16 Приклад впровадження IR-програми для публічної компанії Оцінка компанії до впровадження IR-програми Проведення IPO Оцінка компаніії після впровадження IR-програми Наслідки впровадження IR-програми: • Покращення інвестиційної привабливості компанії (збільшується число зацікавлених інвесторів) • Залучення нових інвесторів (у відповідності з цільовою структурою) • Підвищення вартості акцій компанії • Підвищення ліквідності (збільшення об’ємів торгів і т.ін.) Публікація річного звіту Проведення презентацій та зустрічей з інвесторами Розробка та публікація корпоративних документів Проведення презентацій та зустрічей з інвесторами млн. дол. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 16.07.07 16.04.08 16.01.09 16.10.09 16.07.10 16.04.11 Створення інвестиційної історії Підтримка ефективних комунікацій
 16. 16. 17 Приклад впровадження IR-програми для непублічної компанії Міжнародне інвестиційне роуд-шоу "Invest in Ukraine“ 2012 і 2013 рр. Лондон, Великобританія. Незважаючи на те, що Україна залишається країною з високими ризиками, іноземні інвестори продовжують виявляти цікавість до українського бізнесу. Організатори заходу зупинили свій вибір на одному зі світових фінансових центрів - місті Лондон, Великобританія, в центрі зосередження банків і спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів, що здійснюють міжнародні фінансові і кредитно-валютні операції, та угоди з цінними паперами. Презентувати український бізнес західним інвесторам і вивести українські проекти на новий рівень розвитку, а також сприяти поліпшенню сприйняття іноземними інвесторами інвестиційного клімату України.
 17. 17. 18 Invest in Ukraine – це: Унікальність: - шанс для українського бізнесу представити свої проекти зацікавленим західним інвесторам на їх території; - залучення інвестицій в різні сегменти бізнесу; - можливість особисто зустрітися з міжнародними інвесторами і встановити прямий контакт для подальшої співпраці. Перевага: участь в цьому проекті створює необхідні умови компаніям для відкритої і прозорої презентації свого бізнесу, структуризації своєї діяльності за міжнародними стандартами, а також залучення нових ресурсів для подальшого розвитку свого бізнесу. Можливість: проведення заходу націлене на залучення інвестицій під конкретні бізнес проекти, і не несе іміджевий характер, у відмінності від більшості аналогічних заходів, проведених за кордоном, і показує зацікавленість в інвестуванні представників міжнародних інвестиційних фондів і банків, а також компаній, які вже інвестують у бізнес України.
 18. 18. 19 Місце проведения – Лондон, Великобританія. Дата – 21 лютого 2013 года. Мета роуд-шоу - встановити прямий діалог українських бізнесменів з британськими та європейськими інвесторами, що шукають можливість інвестувати в український бізнес. Як це відбувалось?
 19. 19. 20 Учасники Автохімія «Черкасский завод автохимии» Проект 15 млн. USD Промислове обладнання «Теплоком» Проект 1 млн. USD Телекоммунікації «Ланет» Проект 30 млн. USD Нерухомість АК Инжиниринг Проект 30 млн. USD Деревообробка PREMIER TRADE AND CONSULTING Проект 3 млн. USD Агросектор «Ин Терра Проект 3 млн. USD Проекти Інвестори Активи в управлінні – 825 млрд. USD 12-й за вартістю банк в світі. Інвестиційний фонд, що має представництва в Лондоні, Москві, Варшаві, Вашингтоні и Києві. Член London Stock Exchange, Eurex and Euronext. Представництва в Лондоні та Пекіні. N S B O Та інші, більше 20 інвесторів.Активи в управлінні інвестиційного підрозділу – 297 млрд. USD Інвестиційний фонд. Активи в управлінні – 326 млн. USD
 20. 20. Дякую за увагу! 03680, м. Київ, вул. Предславинська, 11 Т: + 38 (044) 591-52-52 E-mail: info@pro-capital.ua www.pro-capital.ua 21

×