Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Михайло Винницький. Самоврядні спільноти: навіщо і як

158 views

Published on

Презентація під час лекції-диспуту в Українському кризовому медіа-центрі

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Михайло Винницький. Самоврядні спільноти: навіщо і як

 1. 1. САМОВРЯДНІ СПІЛЬНОТИ НАВІЩО І ЯК? МИХАЙЛО ВИННИЦЬКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КРИЗОВИЙ МЕДІА ЦЕНТР – КИЇВ – 18 ТРАВНЯ 2017 Higher Education Reform Experts
 2. 2. САМОВРЯДНІ СПІЛЬНОТИ – НАВІЩО І ЯК? • Навіщо? (для миру – запобіжник терору. І тому, що це наша цивілізаційна місія) • Революція гідності – процес, який триває. • Виклик нашого етапу життєвого циклу революції – не спуститися в терор. • Персоналізм (індивід у спільноті) - смислова особливість нашої революції • Наша відповідь на виклики трансформації європейської цивілізації • Як? (через маленькі Майдани, яких розвиватиме креативний клас – проблема малих міст і сіл) • Низові ініціативи мають відповідати запиту учасників тут і зараз • Зміна парадигми вищої освіти – перехід від «підготовки» до «спільноти»
 3. 3. САМОВРЯДНІ СПІЛЬНОТИ – НАВІЩО? 1) ЗАПОБІЖНИК ТЕРОРУ • Революційний процес має свої логічні етапи (Crane Brinton - 1953): • Перемога над старим режимом (найчастіше насильницька) • Період помірних реформ, наростання популізму (зміна дискурсу з ідейного в матеріальний) • Терор (реакція на незадоволені очікування: Робесп’єр, 1929-33 і т.д.) • «Термідор» – повернення елементів старого ладу з новими обличчями • Революція в США пройшла по іншому (не було гільотини, чисток і т.д.) • Період реформ наповнився творенням сутнісно нових інституцій на базі нових цивілізаційних понять – конкретно: як забезпечити правила для «вільних індивідів» ? Відповідь США: інституціоналізація республіканської демократії, верховенства закону…) • Чи є у нас новий цивілізаційний сенс? Чи може Україна запропонувати світу нові цивілізаційні поняття? Чи можемо ми в такий же спосіб оминути етап терору?
 4. 4. САМОВРЯДНІ СПІЛЬНОТИ – НАВІЩО? 2) НАШ ВНЕСОК У СВІТОВУ ЦИВІЛІЗАЦІЮ • Те, що Революцію гідності названо саме так – не випадковість • Гідність – поняття не зовсім суміне з «індивідом», який став двигуном розвитку капіталізму, індустріалізації, модернізації, «американської мрії» • Гіднісь – поняття відносне, соціальне. Людська гідність реалізується лише у відносинах (спільноті) з іншим. Але це не «соціалізм»!!! • Гідність – ідеологічна вимога пост-індустріального суспільства, яке відкидає легітимність ієрархій, якого учасники прагнуть реалізації «тут і зараз», в якому технології дозволяють суб’єктам формувати спільноти віртуально і тимчасово • Гідність – якість не індивіда, а «особи» (персоналізм) • Індивід живе «законно» – особа має «права» (природні, Богом дані) • Особа реалізує свою сутність через спілкування з іншими (новий тип солідарності)
 5. 5. САМОВРЯДНІ СПІЛЬНОТИ – ЯК? 1) ЧЕРЕЗ ЗМІНУ ПАРАДИГМИ • Індустріальна ера завершується. Як назвати те, що буде – невідомо • Але зрозуміло, що те що було самозрозумілим, стане не релевантним • Конкретно – інституції (правила гри), відповідно до яких організовані суспільства (демократія, суди, школи, ЖЕКи, лікарні…) будуть фундаментально переглядатися - на рівні їх ідейних підвалин. • Суспільство рівності – утопія соціалізму (продукт індустріалізації) • Суспільство свободи – утопія індивідуалізму (реально меритократична ієрархія) • Між рівністю і ієрархією є ще «золота середина» - спільнота (гетерархія) • Виклик тимчасовості структур – існують поки реалізується ідея + «і-де-я?» • Виклик «верховенства права» у суспільному масштабі – хто його забезпечує?
 6. 6. САМОВРЯДНІ СПІЛЬНОТИ – ЯК? 2) ЧЕРЕЗ ЗБІЛЬШЕННЯ ВАГИ КРЕАТИВНОГО КЛАСУ • «Креативний клас» (R. Florida) – двигун розвитку міст, інтелектуальних послуг • Професії: управлінці, викладачі, лікарі, митці, веб-дизайнери, програмісти… • Концентровані у великих містах, мобільні, дозвілля – на природі, спорт… • мотивовані самореалізацією + визнананням (не обов’язково накопиченням) • У цивілізаційної революції «авангард» завжди малочисельний: • Російська імперія – недостатньо пролетарів для побудови комунізму • США – недостатньо підприємливих індивідуалістів для побудови капіталізму • Успіх революції – еволюційний розвиток інституцій для авангарду
 7. 7. ОСНОВНИЙ ДВИГУН ПАРАДИГМАЛЬНОГО / ІНСТИТУЦІЙОГО РОЗВИТКУ – ОСВІТА • «Знання», необхідні для ринку праці швидко змінюються, викладачі не встигають (особливо, якщо не знають англійської) • Абітурієнти на момент вступу не знають, ким хочуть бути (і так буде завжди) • Підготовка пост-індустріальних фахівців (набуття «компетентностей») не піддається стандартизації в межах «навчальної програми» чи навіть «стандарту вищої освіти за спеціальністю» (хіба, що мінімального) • Студенти демотивовані – «самоврядування» перетворюється виключно в захист прав студентів (профспілкова функція)
 8. 8. ПРОБЛЕМА В НАЗВІ «ВНЗ» «НАВЧАННЯ» - ПОХІДНЕ ВІД «ВЧЕННЯ» • Парадигма доби Просвітництва – існує «правда», яку треба/можна «розкрити» • Індустріальна ера – існує «правильний» спосіб/підхід, який треба «навчити» • Результат якісного навчання – фахівець, який знаходить своє місце на ринку праці Вхідний матеріал Навчальна програма фахівець дисципліни Атестація Ринок праці Свідомі вступ- ники
 9. 9. «ОСВІТА» – ПРО СВІТ! ЗАКЛАД ОСВІТИ – МІСЦЕ, ДЕ ФОРМУЄТЬСЯ ПОГЛЯД НА СВІТ (СВІТ-ОГЛЯД) • Заклад освіти (університет) це НЕ місце «підготовки» !!! • Тут розмовляють про світ, який Є тут і зараз… (соціалізація через «гедонізм») • Для середовища, в якому формується світогляд необхідні три складові: 1. Аудиторія – місце для цікавих дискусій, обміну досвідом, формування дискурсу - «горизонтальне» спілкування, а не ієрархічне / «бо цікаво» а не «бо треба» 2. Лабораторія – відповідно обладнане місце для пошуку, кристалізації, виведення, узагальнення, вербалізації, зберігання НОВИХ знань 3. Бутафорія – елементи приналежності, через які середовище перетворюється в спільноту: студентські кафе, гуртки, клуби, команди…
 10. 10. УНІВЕРСИТЕТ МАЙБУТНЬОГО: СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ЖИТТЯ, СПІЛЬНОТА ЯКОЮ ГОРДИШСЯ
 11. 11. САМОВРЯДНІ СПІЛЬНОТИ – НАВІЩО І ЯК ЗАКЛЮЧНІ ДУМКИ • Європейська цивілізація переживає трансформацію, яка не тільки виражається в технологічному прогресі, а також (а може й в першу чергу) в зміні парадигм (від модерну до ??): це для України шанс і виклик • Революцією гідності ми «намацали» свій можливий внесок в цей процес • Основний виклик (на наступні 10 років): «намацати» інституції, які дозволяють втілювати парадигму гідності (особи у спільноті, гетерерахії, «плинної» солідарності) • Для цього потрібен перегляд причин існування фундаментальних інститутів (напр. ВНЗ) і їх переформатування в спільноти, які задовольняють потреби «тут і зараз» • Легко не буде, але якщо вдасться…

×