Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Програми партій України: чи є у них місце для довкілля?

292 views

Published on

Презентація до прес-конференції МБО «Екологія – Право – Людина» «Програми партій України: чи є у них місце для довкілля?», УКМЦ, 1.10.2018. Автор - МБО «Екологія – Право – Людина»

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Програми партій України: чи є у них місце для довкілля?

 1. 1. Політична програма дій у сфері охорони довкілля Київ, жовтень 2018
 2. 2. Згідно із даними ВООЗ, факторами, що впливають на здоров’я людини є: - забруднення повітря, води, ґрунтів; - шум; - сільськогосподарські методи, зрошування; - антропогенні зміна клімату і зміна екосистем.
 3. 3. У 2012 році кожна 9-та смерть у світі була пов’язана із станом повітря. Із цих смертей близько 3 млн обумовлені виключно зовнішніми джерелами впливу на якість повітря (діяльність підприємств, енергетичний сектор, транспорт тощо). Забруднене повітря впливає на всі регіони, соціально-економічні та вікові групи.
 4. 4. Приблизно 842 000 людей помирають щороку від діареї внаслідок споживання забрудненої питної води, антисанітарії та неналежної гігієни. У Європейському регіоні з цих причин щодня помирають 14 осіб.
 5. 5. Економічна оцінка суспільної вартості передчасних смертей від хвороб, спричинених забрудненням повітря в Україні, становить 94 201 млн дол. (за даними 2010 р.), тобто більше 4 частини ВВП України.
 6. 6. • через забруднені землі забруднюється вода та сг продукти; • у 2017 році забруднення ґрунтів і води стало причиною захворювань більше 6 млн. та смерті до 1,8 млн. чоловік у світі; • в Україні більше 20% досліджених угідь забруднено ДДТ та його метаболітами.
 7. 7. Можна зберегти довкілля України?
 8. 8. Мета діяльності партій – захист інтересів населення • включення довкіллєвої складової у програму партії • впровадження горизонтальних та секторальних змін у сфері охорони довкілля • забезпечення непорушності екологічних прав населення та збереження довкілля • процвітання та сталий розвиток України
 9. 9. Горизонтальні зміни: нагляд • створення самостійного та незалежного органу нагляду; • прийняття порядку здійснення функції нагляду; • забезпечення прозорості та ефективності діяльності держорганів; • попередження настання корупційних ризиків та зловживань.
 10. 10. Горизонтальні зміни: нагляд Горизонтальні зміни: екологічна свідомість 43% населення визнали, що спалюють суху рослинність, опале листя та побутове сміття біля свого будинку (на городі чи на дачі).
 11. 11. Горизонтальні зміни: екологічна свідомість • розробка національної стратегії розвитку екологічної свідомості населення; • започаткування наскрізної екологічної просвіти для працівників та держслужбовців усіх гілок влади всіх рівнів; • розробка та впровадження освітніх програм про охорону довкілля на рівні дошкільної освіти, середніх шкіл, вищих навчальних закладів; • залучення ЗМІ до екопросвіти.
 12. 12. Горизонтальні зміни: моніторинг У якому стані довкілля України?
 13. 13. Горизонтальні зміни: моніторинг Рішення: • наділити орган екоконтролю функцією моніторингу; • створити додаткові лабораторії, точки відбору проб для покриття всієї території України системою моніторингу; • забезпечити відкритість якісних та достовірних даних моніторингу; • враховувати дані моніторингу під час прийняття рішень, здійснення перевірок та планування державної політики.
 14. 14. Горизонтальні зміни: контроль Рішення: • зміна філософії контролю; • контроль – оперативний, прозорий, діє на попередження, а не на залякуванням перевірками і покаранням; • створення незалежного органу екоконтролю; • зміна порядку здійснення контролю; • здійснення заходів контролю на основі даних моніторингу.
 15. 15. Горизонтальні зміни: юридична відповідальність • відповідальність – реальна, співмірна та адекватна вчиненому порушенню; • запровадження кримінальної та адміністративної відповідальності юридичних осіб; • підвищення міри відповідальності; • вдосконалення механізму обрахунку шкоди.
 16. 16. Горизонтальні зміни: використання коштів Усі кошти, отримані за рахунок сплати екологічних податків, рентної плати, за рахунок стягнення штрафів за екологічні правопорушення та за відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю – направляти виключно на реальне відновлення довкілля та на природоохоронні заходи.
 17. 17. Вирішення секторальних проблем у сфері охорони довкілля
 18. 18. Зміна клімату • забезпечення наскрізності запобігання зміні клімату у політиці держави та взаємодії органів влади; • прийняття базового закону з питань зміни клімату та внесення відповідних змін в діюче законодавство; • інформування населення про зміну клімату та наслідки; • збільшення фінансування заходів щодо запобігання зміні клімату.
 19. 19. Управління відходами • впровадження 5-ти ступеневої ієрархії управління відходами; • запровадження роздільного збору відходів; • впровадження розширеної відповідальності виробника; • створення державою належної системи переробки небезпечних відходів.
 20. 20. Сільське господарство• забезпечення сталого розвитку сільського господарства; • використання органічних технологій, впровадження обмежень на використання хімічних засобів захисту рослин; • забезпечення контролю щодо використання пестицидів і агрохімікатів та ін.
 21. 21. Використання земель без шкоди людям та довкіллю • попередження забруднення; • дотримання цільового і невиснажливого використання земель.
 22. 22. Рибне господарство та морські екосистеми Чорне море змінило колір через забруднення. Знімок NASA Косяк оселедця у чистому морі • дотримання режиму охорони прибережних захисних смуг; • контроль за використанням водних живих ресурсів; • попередження забруднення водних ресурсів через встановлення очисних споруд.
 23. 23. Якість води • забезпечення належного очищення скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти; • попередження забруднення; • впровадження принципів екосистемності та відповідального водокористувача.
 24. 24. Лісове господарство Монокультура сосни, вразлива до всихання, пожеж, комах Українське Полісся на Київщині Природний мозаїчний буковий ліс в Карпатському біосферному заповіднику • перехід лісової галузі від лісопромислової спрямованості до підтримки екосистемних послуг; • врегулювання обсягів та порядку всіх видів рубок.
 25. 25. Чисте повітря • створення пунктів моніторингу та оприлюднення даних про стан атмосферного повітря; • забезпечення попередження забруднення та належного контролю.
 26. 26. Збалансоване використання надр • забезпечення відкритості даних про надра; • врахування екологічних ризиків використання надр; • забезпечення відновлення довкілля після завершення видобутку.
 27. 27. Етичне поводження з тваринами • впровадження гуманних способів регулювання кількості безпритульних тварин; • заборона експлуатації диких тварин; • дотримання умов утримання тварин; • підвищення міри відповідальності за жорстоке поводження з тваринами; • створення центрів реабілітації для тварин.
 28. 28. Екологічно безпечний транспорт • забезпечення дотримання екологічних вимог під час використання транспорту; • впровадження стимулів для використання екологічно чистого транспорту; • посадка насаджень вздовж доріг.
 29. 29. Збереження дикої природи Хомутовський степ, відділення УСПЗ, Бойківський р-н, Донецької обл. Розораний степ з тюльпанами Геснера для посадки лісу, Миколаївська обл. Забезпечення рівноваги між господарською діяльністю та збереженням диких територій для безпечного існування теперішніх і майбутніх поколінь українців та наших співмешканців – рослин і тварин.
 30. 30. Війна і довкілля • забезпечити аналіз та поширення інформації̈ про стан довкілля в зоні бойових дій на сході України; • провести оцінку шкоди, заподіяної довкіллю внаслідок бойових дій та представити всі розрахунки на міжнародному суді для відшкодування збитків країною-агресором; • заборонити будь-яке господарське використання забруднених земель, законсервувати їх до повного очищення; • розробити та прийняти доктрину екологічної̈ безпеки України.
 31. 31. Екологічне правосуддя • надати широкі можливості громадськості для застосування ефективних адміністративних і судових процедур у сфері охорони довкілля; • знизити фінансові та інші бар'єри для державних органів, неурядових природоохоронних організацій та громадян у доступі до правосуддя з питань, що стосуються довкілля; • здійснити просвіту суддів, прокурорів та поліції щодо ролі та значення природоохоронних законів, зокрема, в частині попередження настання негативних наслідків.
 32. 32. “Якщо ви дійсно вважаєте, що довкілля є менш важливим, ніж економіка, то спробуйте порахувати свої гроші, затамувавши подих” Гай МакФерсон ЕПЛ а/с 316, м. Львів, 79000 office@epl.org.ua epl.org.ua

×