Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентація результатів «Bureaucracy Index 2018»

375 views

Published on

Презентація до прес-події «Презентація результатів «Bureaucracy Index 2018», УКМЦ, 1.10.2018

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Презентація результатів «Bureaucracy Index 2018»

 1. 1. 11 1 Жовтня 2018 Київ, Україна Bureaucracy Index 2018 в Україні Презентація результатів Індексу в рамках International Bureaucracy Day СПМСППУ
 2. 2. 2 February 2018 – Kyiv, Ukraine ЗМІСТ А. КЛЮЧОВІ ТЕЗИ 04 В. ПРО BUREAUCRACY INDEX 13 C. РЕЗУЛЬТАТИ 20 D. РЕКОМЕНДАЦІЇ 25
 3. 3. 3 February 2018 – Kyiv, Ukraine A КЛЮЧОВІ ТЕЗИ
 4. 4. 4 КЛЮЧОВІ ТЕЗИ Місія EasyBusiness – покращення бізнес клімату в України Джерело: EasyBusiness +36 позицій Позицій України в рейтингу Doing Business >50 звітів Розроблено комплексних документів з публічної політики >$200 млн Щорічна економія витрат бізнесу та державного бюджету Покращення бізнес клімату Захист прав власності Розвиток вільних ринків КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМИ Покращення бізнес-клімату в Україні через продукування високоякісних економічних досліджень та незалежних рекомендацій з публічної політики, які ґрунтуються на принципах вільного ринку МІСІЯ
 5. 5. 5 Малий бізнес є ключовим для економіки держави, адже працевлаштовує майже третину українців Джерело: EasyBusiness, Державна служба статистики України 96% 27% 18% Частка малих підприємств в загальній кількості Зайнятих українців працюють в малих підприємствах Загальної доданої вартості створюється малим бізнесом КЛЮЧОВІ ТЕЗИ
 6. 6. Чим менше підприємство, тим більше коштів воно витрачає на регуляторні та бюрократичні процедури Джерело: EasyBusiness, Державна регуляторна служба України, World Bank КЛЮЧОВІ ТЕЗИ 8.20% 1.86% 0.78% 0.21% 0.07% До 300 тис. грн 300 тис. грн - 1 млн. грн 1 - 5 млн. грн 5 - 35 млн. грн Більше 35 млн. грн Відносна вартість дотримання податкового законодавства для підприємств із різним обсягом річного доходу (відсоток від річного обсягу доходу)
 7. 7. Малий бізнес щорічно втрачає €1,171 свого прибутку на виконання 63 надлишкових бюрократичних процедур Джерело: EasyBusiness 63 469 €1,171 Надлишкових бюрократичних процедур Змарнованих людино-годин Витрачених грошей 500 сторінок документів 3 робочих місяці працівника підприємства 20% прибутку малого підприємства КЛЮЧОВІ ТЕЗИ
 8. 8. Прикладами таких бюрократичних бар’єрів найчастіше є виконання неактуальних та застарілих вимог Джерело: EasyBusiness КЛЮЧОВІ ТЕЗИ Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами Документи, що підтверджують забезпечення співробітників спецодягом, милом, молоком, газованою водою ПРИКЛАДИ БЮРОКРАТИЧНИХ БАР’ЄРІВ Звіт про використання та запаси палива
 9. 9. Надлишкові бюрократичні процедури є проблемою для малого бізнесу як в Україні, так і на пострадянському просторі Джерело: EasyBusiness, INESS 64 64 63 53 Словаччина Литва Україна Чехія Кількість бюрократичних процедур на рік 469 252 233 222 Україна ЧехіяЛитва Словаччина Витрачений час на рік, людино-години 2,012 1,238 2,669 ЧехіяСловаччина 1,171 УкраїнаЛитва Витрачені кошти на рік, євро КЛЮЧОВІ ТЕЗИ
 10. 10. Зменшення бюрократичних перешкод дозволить розкрити економічний потенціал малого бізнесу в Україні Джерело: EasyBusiness КЛЮЧОВІ ТЕЗИ Найняти торгового представника або менеджера з продажу для збільшення обсягу реалізованої продукції та розвитку бізнесу Інвестувати у покращення бізнес- процесів, що дозволить зберегти ще більше коштів малого підприємства Вкласти кошти в розробку власного веб-сайту для залучення нових клієнтів через онлайн канали продажів КУДИ МАЛИЙ БІЗНЕС МОЖЕ ВИКОРИСТАТИ ЗЕКОНОМЛЕНІ 462 ГОДИНИ ТА 1,170 ЄВРО
 11. 11. Саме тому EasyBusiness ініціював проект з місією зменшити бюрократичний тягар для малого бізнесу в Україні Джерело: EasyBusiness ▪ Малий бізнес ▪ Представники органів влади ▪ Медіа ▪ Громадське суспільство ▪ Формування повного списку та аналіз існуючих бюрократичних процедур ▪ Донесення результатів дослідження до широкої публіки ▪ Початок діалогу з владою щодо зменшення бюрократичного тягаря на бізнес Підвищення обізнаності громадськості щодо бюрократичних бар’єрів, які впливають на діяльність малого бізнесу шляхом формування повного списку бюрократичних процедур та оцінки витрат на них КЛЮЧОВІ ТЕЗИ ГОЛОВНА МЕТА ПРОЕКТУ ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ СТЕЙКХОЛДЕРИ (ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ)
 12. 12. Для комунікації результатів проекту було створено веб сайт: http://bureaucracyindex.in.ua Джерело: EasyBusiness КЛЮЧОВІ ТЕЗИ
 13. 13. February 2018 – Kyiv, Ukraine B ПРО BUREAUCRACY INDEX
 14. 14. ПРО BUREAUCRACY INDEX Бюрократія є негативною стороною державного регулювання Джерело: EasyBusiness Негативно впливає на ефективність підприємства Встановлені законодавством обов’язкові процедури РЕГУЛЯТОРНІ НОРМИ БЮРОКРАТИЧНІ НОРМИ СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Забезпечують ефективне функціонування економіки Встановлена законодавством система заходів Оцінюються через Bureaucracy IndexОцінюються рейтингом Doing Business
 15. 15. ПРО BUREAUCRACY INDEX Саме Bureaucracy Index дозволяє кількісно виміряти розміри та витрати бюрократії, з якою стикається підприємство Джерело: EasyBusiness Кількість процедур, з якими стикається підприємство протягом 1 року Кількість годин, необхідних для виконання бюрократичних вимог протягом 1 року Обсяг грошових коштів, що витрачаються на бюрократію протягом 1 року
 16. 16. Першочергово Bureaucracy Index був запущений у 2016 році у Словаччині, а згодом поширився серед країн Європи Джерело: EasyBusiness 1 КРАЇНА-УЧАСНИЦЯ У 2016 4 КРАЇНИ-УЧАСНИЦІ У 2018 Словаччина Словаччина Чехія Литва Україна ПРО BUREAUCRACY INDEX
 17. 17. Розрахунок Індексу бюрократії складався з декількох етапів Джерело: EasyBusiness ПРО BUREAUCRACY INDEX ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПЕРВИННЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ВАЛІДАЦІЯ ДАНИХ ▪ Перевірка результатів дослідження з представниками бізнесу та експертами ▪ Донесення та валідація результатів із закордонними партнерами ▪ Розрахунок часу, необхідного для виконання усіх бюрократичних процедур ▪ Розрахунок прямих та непрямих грошових витрат бізнесу, пов’язаних з бюрократією ▪ Формування попереднього списку бюрократичних процедур ▪ Визначення «модельною компанії» ▪ Визначення принципів бюрократичних процедур: (1) є законодавчо необхідною, (2) не несе економічної доцільності для підприємства
 18. 18. Для оцінки, Bureaucracy Index використовує типову компанію, що є однаковою для усіх країн-учасниць Джерело: EasyBusiness Виробляє металеві вироби Наймає 4 працівників Річний оборот – 100,000 євро Є платником ПДВ Має власний автомобіль ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬНОЇ КОМПАНІЇ РОЛЬ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 37,416 Кількість зареєстрованих малих підприємств, зайнятих у промисловості в Україні у 2018 році ПРО BUREAUCRACY INDEX
 19. 19. При розрахунках Bureaucracy Index бере до уваги два напрямки розвитку компанії: (1) працівники та (2) операційна діяльність Джерело: EasyBusiness БЮРОКРАТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ ПРАЦІВНИКИ ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ Зарплата, податки та внески Прийом на роботу та звільнення Облік робочого часу Інше Адміністрування податків Управління відходами Транспорт Сертифікація та перевірки Інше ПРО BUREAUCRACY INDEX
 20. 20. February 2018 – Kyiv, Ukraine C РЕЗУЛЬТАТИ BUREAUCRACY INDEX 2018
 21. 21. РЕЗУЛЬТАТИ BUREAUCRACY INDEX 2018 У результаті загальний показник Bureaucracy Index в Україні є гіршим у порівнянні із іншими європейськими країнами Джерело: EasyBusiness 60 236 469 1,973 1,171 Середнє значення показника у 2018* * Середні значення показників розраховані для Словаччини, Чехії та Литви. Кількість бюрократичних процедур на рік Витрачений час на рік, людино-години Витрачені кошти на рік, євро Значення показника в Україні у 2018 63 ↑ 4% ↑ 99% ↓ 41% Порівняння
 22. 22. (1) Зайнятість працівників є більш бюрократизованою в Україні, аніж в інших країнах Європи Джерело: EasyBusiness 26 Кількість бюрократичних процедур на рік Витрачений час на рік, людино-години 74 Витрачені кошти на рік, євро 673 РЕЗУЛЬТАТИ BUREAUCRACY INDEX 2018 34 170 329 ↑ 31% ↑ 128% ↓ 51% Середнє значення показника у 2018* Значення показника в Україні у 2018 Порівняння * Середні значення показників розраховані для Словаччини, Чехії та Литви.
 23. 23. (2) Операційна діяльність підприємства передбачає більшу бюрократію в Україні у порівняння із іншими країнами Європи Джерело: EasyBusiness 30 125 1,001 РЕЗУЛЬТАТИ BUREAUCRACY INDEX 2018 Кількість бюрократичних процедур на рік Витрачений час на рік, людино-години Витрачені кошти на рік, євро 29 292 829 ↓ 2% ↑ 133% ↓ 17% Середнє значення показника у 2018* Значення показника в Україні у 2018 Порівняння * Середні значення показників розраховані для Словаччини, Чехії та Литви.
 24. 24. Bureaucracy Index може бути використаний з метою зменшення бюрократії для малого підприємства в Україні Джерело: EasyBusiness РЕЗУЛЬТАТИ BUREAUCRACY INDEX 2018 Ідентифікація найбільш обтяжливих бюрократичних процедур Оцінка сучасного рівня бюрократії в Україні Моніторинг динаміки рівня бюрократії в Україні Порівняння сучасного рівня бюрократії в Україні із іншими країнами Європи Відслідковування позицій Україні щодо рівня бюрократії у порівнянні із іншими країнами Європи 1 2 4 3 5 Зараз Зараз ЗаразУ наступні роки У наступні роки
 25. 25. February 2018 – Kyiv, Ukraine D РЕКОМЕНДАЦІЇ
 26. 26. Для того, аби зменшити бюрократичний тягар на бізнес, пропонується вжити ряд заходів Джерело: EasyBusiness РЕКОМЕНДАЦІЇ Спростити процедуру Скасувати документи Змінити період подачі ▪ Документи, що підтверджують забезпечення співробітників спецодягом, милом, молоком, газованою водою ▪ Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом ▪ Звіт про використання та запаси палива ▪ Оподаткування витрат працівника, понесених за рахунок власних коштів ▪ Реєстрація податкових накладних РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ПРИКЛАД БЮРОКРАТИЧНОГО ДОКУМЕНТУ
 27. 27. СПМСППУ International Bureaucracy Day Strive for progress, not bureaucracy!

×