Medarbeiderundersøkelsen - resultater for hele UiT

1,212 views

Published on

Resultater fra UiTs mdarbeiderundersøkelse 2011 - resultater for hele organisasjonen.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,212
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
226
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Medarbeiderundersøkelsen - resultater for hele UiT

 1. 1. Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSETotal Svarprosent: 74 2011
 2. 2. RESULTATER PER 01 UIT Medarbeiderundersøkelse 2011 Total HOVEDOMRÅDENedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår fra side 3 og videre.Ytterst til høyre sammenlignes gjennomsnittsresultat med tilsvarende resultat for egen organisasjon totalt og fra Rambolls referanseundersøkelse blant statsansatte i 2010. Gjennomsnittet beregnes på en skala fra1 til 5, der 5 er høyeste og 1 er laveste vurdering. Gns - +Din arbeidssituasjon og utvikling 3,7 25 43 18 9 6 3,6 0,1Din nærmeste leder 3,4 15 38 28 12 8 3,3 0,1Din enhet 3,8 19 51 20 7 3Vår virksomhet 3,8 22 48 21 6 3 3,8 0,0Mangfold på arbeidsplassen 3,9 25 51 16 5 2 3,8 0,1Toppleder 3,6 16 41 30 8 4 3,4 0,2Etikk 3,2 9 35 30 17 9 3,2 0,0Omstilling og endringsprosesser 2,9 7 25 34 21 12 2,8 0,1Spørsmål fra egen organisasjon 3,0 25 26 9 10 31 0% 25% 50% 75% 100% Medarbeider- Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig undersøkelse i staten 2010
 3. 3. DE 5 HØYESTE OG 5 LAVESTE 02 UIT Medarbeiderundersøkelse 2011 Total RESULTATENE Nedenfor vises de 5 spørsmålene som vurderes høyest og de 5 spørsmålene som vurder lavest. Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,3Høyeste vurdering Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4,3 Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,2 Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 Jeg bidrar til at min enhet skal ha et godt arbeidsmiljø/ I make an effort to keep up a good 4,1 working environment at my unit Jeg hadde min hovedstilling ved høgskolen i Tromsø før fusjonen 01.01.09 (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My main position was at the Tromsø University College before the merger 01.01.09 1,8 (Fully agree=yes, Disagree=no) Jeg er ansatt etter fusjonen 01.01.09 (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ I was appointed after theLaveste vurdering 2,0 merger 01.01.09 (Fully agree=yes, Disagree=no) I min virksomhet har vi rutiner for anonym varsling om eventuelle kritikkverdige forhold 2,7 Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede 2,7 Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene 2,7 1 2 3 4 5 Helt uenig Helt enig
 4. 4. STØRSTE FORSKJELLER - IFT MEDARBEIDER- 03 UIT Medarbeiderundersøkelse 2011 Total UNDERSØKELSE I STATEN 2010 Nedenfor vises de 5 spørsmålene med størst positivt forskjell i forhold til Medarbeiderundersøkelse i staten 2010, og de 5 spørsmålene med størst negativt forskjell i forhold til Medarbeiderundersøkelse i staten 2010. - + Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 1,4Største positive forskjell Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 0,3 Min toppleder er en dyktig strateg 0,3 Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene 0,3 Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 0,3 Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben -0,3Største negative forskjell Min leder legger til rette for reell medbestemmelse -0,2 På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet -0,2 Min leder motiverer meg til å yte mitt beste -0,1 Min leder legger godt til rette for samarbeid -0,1 Forskjell i gjennomsnitt ift. Medarbeiderundersøkelse i staten 2010
 5. 5. DIN ARBEIDSSITUASJON OG 04 UIT Medarbeiderundersøkelse 2011 Total UTVIKLING Vet Gns ikke - +Jeg har spennende arbeidsoppgaver 4,2 41 43 12 3 0%Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 41 45 10 4 0% 4,2 0,0Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,0 34 46 11 7 2 0% 4,0 0,0Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,7 23 46 17 10 4 1% 3,7 0,0Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,9 25 49 17 6 3 1% 4,2 -0,3Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å 3,8 23 46 21 8 3 2%utføre mine oppgaverJeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min 3,9 27 48 16 5 3 2%arbeidsplass overordnede målJeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,9 26 48 16 7 3 1% 3,8 0,1Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og 3,7 22 45 15 13 5 1% 3,8 -0,1privatlivArbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det 3,4 16 39 20 18 6 1%påvirker helsen min negativtJeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og 3,1 10 35 22 25 8 0%ansettelsesvilkår 0% 25% 50% 75% 100% Medarbeider- Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig undersøkelse i staten 2010
 6. 6. DIN ARBEIDSSITUASJON OG 05 UIT Medarbeiderundersøkelse 2011 Total UTVIKLING Vet Gns ikke - +Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det mannormalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til 4,1 32 53 11 3 1%å oppnå sine målPå arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør 3,3 13 35 30 14 7 3%en ekstraordinær arbeidsinnsatsJeg har mulighet til å utvikle meg 3,7 20 44 23 8 4 3% 3,5 0,2Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,3 39 51 9 1%Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 3,9 22 54 15 6 2 1% 3,9 0,0Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en 3,0 50 50 5%medarbeidersamtale med din lederJeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,7 18 48 23 7 4 1% 3,4 0,3Jeg opplever at avtalene som ble gjort i 3,5 11 42 34 10 3 8% 2,1 1,4medarbeidersamtalen, er realisertJeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min 3,3 12 35 31 16 6 5% 3,1 0,2virksomhetMin arbeidserfaring gir meg gode jobb- og 3,6 16 41 31 10 3 8% 3,4 0,2karrieremuligheter på det øvrige arbeidsmarkedet 0% 25% 50% 75% 100% Medarbeider- Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig undersøkelse i staten 2010
 7. 7. DIN NÆRMESTE LEDER 06 UIT Medarbeiderundersøkelse 2011 Total Vet Gns ikke - +Min leder er alt i alt en god leder 3,6 20 44 20 10 6 4% 3,4 0,2Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om 3,3 12 36 27 16 9 4% 3,3 0,0arbeidet mitt (både positive og negative)Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,3 13 34 31 14 9 4% 3,4 -0,1Min leder støtter aktivt min faglige og personlige 3,3 15 32 31 14 8 6%utviklingMin leder er en god rollemodell som går først og er et 3,4 15 35 28 13 9 7%godt eksempel for medarbeiderneMin leder er god til å fordele arbeidet mellom 3,2 10 34 33 15 8 14% 3,2 0,0medarbeiderneMin leder setter klare mål for enheten 3,5 15 41 25 12 6 9%Min leder følger opp at vi når målene våre 3,4 14 38 31 12 5 10%Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,6 17 43 27 8 5 10% 3,4 0,2Min leder er god til å gjennomføre vanskelige samtaler 3,3 15 32 29 13 11 20% 3,1 0,2Min leder legger godt til rette for samarbeid 3,5 16 41 26 9 7 8% 3,6 -0,1Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3,4 16 40 25 10 9 9% 3,6 -0,2 0% 25% 50% 75% 100% Medarbeider- Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig undersøkelse i staten 2010
 8. 8. DIN ENHET 07 UIT Medarbeiderundersøkelse 2011 Total Vet Gns ikke - +I min enhet er det arbeidsglede 3,7 18 50 21 8 3 3%I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,8 21 50 19 6 3 2%I min enhet har vi et godt samarbeid med andre 3,5 11 47 29 10 4 7%enheter/funksjonerI min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre 3,8 20 54 19 5 2 4%aktivitetene våreI min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å 3,8 20 55 16 8 2 4%løse oppgavene våreJeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele 3,9 22 53 18 4 2 5%virksomhetens mål 0% 25% 50% 75% 100% Medarbeider- Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig undersøkelse i staten 2010
 9. 9. VÅR VIRKSOMHET 08 UIT Medarbeiderundersøkelse 2011 Total Vet Gns ikke - +Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede 3,5 13 44 26 11 6 5%virksomheten påJeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3,9 23 49 23 4 2 2% 3,9 0,0Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i 3,9 18 56 21 4 4% 3,6 0,3offentlighetenJeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 3,9 33 41 14 6 6 10% 3,9 0,0årJeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3,9 25 46 21 4 3 2% 3,9 0,0Jeg kjenner organisasjonens overordnede 3,8 21 50 19 8 3 4%mål/visjon/strategi 0% 25% 50% 75% 100% Medarbeider- Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig undersøkelse i staten 2010
 10. 10. MANGFOLD PÅ 09 UIT Medarbeiderundersøkelse 2011 Total ARBEIDSPLASSEN Vet Gns ikke - +Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte 3,6 16 47 24 9 4 7% 3,4 0,2medarbeider i forskjellige livsfaserMin arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 3,9 24 53 15 5 3 7% 3,7 0,2Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4,3 39 52 8 2% 4,1 0,2Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og 3,9 23 52 19 4 2 4% 3,8 0,1inkluderende når det gjelder mangfold 0% 25% 50% 75% 100% Medarbeider- Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig undersøkelse i staten 2010
 11. 11. TOPPLEDER 10 UIT Medarbeiderundersøkelse 2011 Total Vet Gns ikke - +Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte 3,8 21 49 22 5 2 10% 3,5 0,3Min toppleder er en dyktig strateg 3,7 20 41 30 6 3 20% 3,4 0,3Min toppleder tar beslutninger som imøtekommer 3,5 13 38 37 9 4 22% 3,4 0,1brukerneMin toppleder fungerer godt som leder internt 3,4 11 38 33 11 7 21% 3,2 0,2 0% 25% 50% 75% 100% Medarbeider- Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig undersøkelse i staten 2010
 12. 12. ETIKK 11 UIT Medarbeiderundersøkelse 2011 Total Vet Gns ikke - +På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape 3,1 8 29 40 17 6 17% 3,3 -0,2høyere etisk bevissthetI min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle 3,3 10 40 30 13 8 16% 3,3 0,0kritikkverdige forholdI min virksomhet har vi rutiner for anonym varsling om 2,7 5 19 33 25 18 39% 2,8 -0,1eventuelle kritikkverdige forholdJeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske 3,6 15 51 19 12 3 4% 3,5 0,1dilemmaer i jobben 0% 25% 50% 75% 100% Medarbeider- Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig undersøkelse i staten 2010
 13. 13. OMSTILLING OG 12 UIT Medarbeiderundersøkelse 2011 Total ENDRINGSPROSESSER Vet Gns ikke - +Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større 2,7 5 12 42 26 15 17% 2,5 0,2arbeidsgledeJeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye 2,9 7 21 35 24 13 17% 2,8 0,1utviklingsmuligheterEndringsprosessene har ikke ført til økt arbeidspress 2,9 10 26 21 26 17 15% 2,8 0,1for megJeg har hatt fått tilstrekkelig med tid til å gjennomføre 3,0 6 26 39 18 10 27% 2,8 0,2endringsprosesseneJeg har hatt tilgang til nødvendige verktøy for å 3,1 6 27 42 17 8 31% 3,0 0,1gjennomføre endringsprosesseneJeg opplever at vi har hatt nok personell til å 2,7 5 20 32 26 16 26% 2,4 0,3gjennomføre endringsprosesseneJeg forstår stort sett behovet for at endringene 3,4 12 42 28 12 7 18% 3,3 0,1gjennomføres i egen organisasjonJeg opplever at formålet og innholdet iendringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert 3,0 6 29 32 20 13 19% 2,9 0,1med meg 0% 25% 50% 75% 100% Medarbeider- Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig undersøkelse i staten 2010
 14. 14. SPØRSMÅL FRA EGEN 13 UIT Medarbeiderundersøkelse 2011 Total ORGANISASJON Vet Gns ikke - +Jeg har tilstrekkelig tid til å utføre pålagtearbeidsoppgaver/I have sufficient time to carry out my 3,1 8 38 20 25 9 4%dutiesJeg har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre minearbeidsoppgaver/ I have sufficient resources to carry 3,3 9 44 19 21 7 4%out my dutiesJeg bidrar til at min enhet skal ha et godt arbeidsmiljø/I make an effort to keep up a good working 4,1 23 66 11 5%Jeg hadde min my unitenvironment athovedstilling ved høgskolen i Tromsø førfusjonen 01.01.09 (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ Mymain position was at the Tromsø University College 1,8 16 22 5 76 10%Jeg hadde merger 01.01.09 (Fully agree=yes,before the min hovedstilling ved Universitetet i Tromsøfør fusjonen 01.01.09 (helt enig=ja, helt uenig=nei)/Disagree=no)My main position was at the University of Tromsø 4,0 70 4 12 22 9%before the merger 01.01.09 (Fully agree=yes,Jeg er ansatt etter fusjonen 01.01.09 (helt enig=ja,Disagree=no)helt uenig=nei)/ I was appointed after the merger 2,0 22 2 2 4 70 12%01.01.09 (Fully agree=yes, Disagree=no) 0% 25% 50% 75% 100% Medarbeider- Helt enig / Enig Verken eller / Uenig / Helt uenig undersøkelse i staten 2010
 15. 15. RESULTATER FORDELT PÅ 14 UIT Medarbeiderundersøkelse 2011 Total BAKGRUNNSSPØRSMÅLPå de neste sidene deles gjennomsnittsvurdering per spørsmål opp på bakgrunnsspørsmål. Resultaterne vises bare dersom det er minimum 5 besvarelser i gruppen.Kjønn Mann Kvinne TotalJeg har spennende arbeidsoppgaver 4,3 4,1 4,2Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,2 4,2Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,1 4,0 4,0Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,8 3,7 3,7Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,9 3,9 3,9Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,8 3,7 3,8Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass overordnede mål 3,9 3,9 3,9Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 4,0 3,8 3,9Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,6 3,7 3,7Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,5 3,3 3,4Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår 3,1 3,2 3,1Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå sine mål 4,1 4,1 4,1På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,3 3,3 3,3Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,7 3,6 3,7Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,3 4,3 4,3Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 3,9 3,9 3,9Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 2,8 3,1 3,0Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,7 3,7 3,7Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,5 3,4 3,5Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3,4 3,3 3,3Min arbeidserfaring gir meg gode jobb- og karrieremuligheter på det øvrige arbeidsmarkedet 3,5 3,6 3,6Min leder er alt i alt en god leder 3,6 3,6 3,6Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,3 3,3 3,3Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,2 3,3 3,3Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,3 3,3 3,3 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5
 16. 16. RESULTATER FORDELT PÅ 15 UIT Medarbeiderundersøkelse 2011 Total BAKGRUNNSSPØRSMÅLKjønn Mann Kvinne TotalMin leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,3 3,4 3,4Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,2 3,2 3,2Min leder setter klare mål for enheten 3,4 3,5 3,5Min leder følger opp at vi når målene våre 3,4 3,4 3,4Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,6 3,6 3,6Min leder er god til å gjennomføre vanskelige samtaler 3,3 3,2 3,3Min leder legger godt til rette for samarbeid 3,5 3,5 3,5Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3,5 3,4 3,4I min enhet er det arbeidsglede 3,7 3,7 3,7I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 3,8 3,8 3,8I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,5 3,6 3,5I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 3,8 3,8 3,8I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,9 3,8 3,8Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 3,9 3,9 3,9Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,4 3,5 3,5Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 3,8 3,9 3,9Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 3,8 3,9 3,9Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3,9 3,9 3,9Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 3,8 3,9 3,9Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,7 3,9 3,8Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 3,6 3,7 3,6Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 3,9 3,9 3,9Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4,2 4,3 4,3Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 3,9 3,9 3,9Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte 3,7 3,9 3,8 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5
 17. 17. RESULTATER FORDELT PÅ 16 UIT Medarbeiderundersøkelse 2011 Total BAKGRUNNSSPØRSMÅLKjønn Mann Kvinne TotalMin toppleder er en dyktig strateg 3,6 3,8 3,7Min toppleder tar beslutninger som imøtekommer brukerne 3,4 3,5 3,5Min toppleder fungerer godt som leder internt 3,3 3,4 3,4På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,1 3,2 3,1I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,4 3,2 3,3I min virksomhet har vi rutiner for anonym varsling om eventuelle kritikkverdige forhold 2,6 2,7 2,7Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3,7 3,6 3,6Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede 2,6 2,7 2,7Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter 2,8 2,9 2,9Endringsprosessene har ikke ført til økt arbeidspress for meg 2,8 2,9 2,9Jeg har hatt fått tilstrekkelig med tid til å gjennomføre endringsprosessene 3,0 3,0 3,0Jeg har hatt tilgang til nødvendige verktøy for å gjennomføre endringsprosessene 3,1 3,1 3,1Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene 2,8 2,7 2,7Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3,3 3,5 3,4Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 2,9 3,0 3,0Jeg har tilstrekkelig tid til å utføre pålagte arbeidsoppgaver/I have sufficient time to carry out my duties 3,1 3,1 3,1Jeg har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre mine arbeidsoppgaver/ I have sufficient resources to carry out my duties 3,2 3,3 3,3Jeg bidrar til at min enhet skal ha et godt arbeidsmiljø/ I make an effort to keep up a good working environment at my unit 4,1 4,1 4,1Jeg hadde min hovedstilling ved høgskolen i Tromsø før fusjonen 01.01.09 (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My main position was at the Tromsø University College 1,7 1,8 1,8before the merger 01.01.09 (Fully agree=yes, Disagree=no)Jeg hadde min hovedstilling ved Universitetet i Tromsø før fusjonen 01.01.09 (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My main position was at the University of Tromsø 4,1 3,9 4,0before the merger 01.01.09 (Fully agree=yes, Disagree=no)Jeg er ansatt etter fusjonen 01.01.09 (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ I was appointed after the merger 01.01.09 (Fully agree=yes, Disagree=no) 1,9 2,1 2,0 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5
 18. 18. RESULTATER FORDELT PÅ 17 UIT Medarbeiderundersøkelse 2011 Total BAKGRUNNSSPØRSMÅLAlder Under 29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-64 år 65 år eller Total merJeg har spennende arbeidsoppgaver 4,3 4,2 4,1 4,2 4,2 4,5 4,2Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,4 4,2Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,2 4,1 3,9 4,0 4,0 4,4 4,0Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 4,0 3,8 3,7 3,6 3,6 4,1 3,7Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,7 3,8 3,8 4,0 3,9 4,1 3,9Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,8 3,7 3,7 3,8 4,0 4,1 3,8Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass overordnede mål 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,8 3,7 3,9 3,9 4,1 4,1 3,9Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,7 3,6 3,7 3,6 3,6 4,0 3,7Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,9 3,4Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår 3,8 3,0 3,0 3,1 3,3 3,4 3,1Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen 4,1 4,0 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1min til å oppnå sine målPå arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,7 3,3 3,4 3,3 3,2 3,5 3,3Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,9 3,7 3,6 3,6 3,6 3,9 3,7Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,5 4,3Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,1 3,9 3,8 3,9 3,8 4,2 3,9Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 3,1 3,0Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,8 3,7 3,6 3,8 3,6 4,0 3,7Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,5 3,4 3,4 3,5 3,5 3,8 3,5Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3,5 3,3 3,2 3,3 3,4 3,9 3,3Min arbeidserfaring gir meg gode jobb- og karrieremuligheter på det øvrige arbeidsmarkedet 3,9 3,6 3,6 3,5 3,4 3,4 3,6Min leder er alt i alt en god leder 3,9 3,7 3,6 3,5 3,5 3,9 3,6Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,6 3,3 3,2 3,2 3,2 3,4 3,3Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,6 3,3 3,2 3,2 3,2 3,5 3,3Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,7 3,4 3,2 3,3 3,2 3,3 3,3 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5
 19. 19. RESULTATER FORDELT PÅ 18 UIT Medarbeiderundersøkelse 2011 Total BAKGRUNNSSPØRSMÅLAlder Under 29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-64 år 65 år eller Total merMin leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,8 3,4 3,3 3,3 3,2 3,4 3,4Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,6 3,3 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2Min leder setter klare mål for enheten 3,8 3,5 3,4 3,4 3,4 3,6 3,5Min leder følger opp at vi når målene våre 3,7 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,9 3,7 3,5 3,5 3,5 3,8 3,6Min leder er god til å gjennomføre vanskelige samtaler 3,5 3,3 3,2 3,3 3,2 3,6 3,3Min leder legger godt til rette for samarbeid 3,8 3,6 3,4 3,4 3,4 3,7 3,5Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3,8 3,6 3,4 3,4 3,2 3,5 3,4I min enhet er det arbeidsglede 3,9 3,8 3,7 3,6 3,7 3,9 3,7I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 3,8 3,8I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 4,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,7 3,5 3,4 3,6 3,2 3,4 3,5Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,2 3,9 3,9 3,9 3,7 3,9 3,9Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,2 3,9 3,8 3,9 3,7 4,0 3,9Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 3,6 3,6 3,9 4,2 4,0 3,3 3,9Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,1 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,5 3,6 3,8 3,9 3,9 4,1 3,8Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 3,9 3,7 3,6 3,6 3,4 3,6 3,6Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 4,0 3,9Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,1 4,3Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 4,2 4,0 3,9 3,8 3,7 3,9 3,9Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte 4,1 3,8 3,8 3,9 3,7 3,7 3,8 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5
 20. 20. RESULTATER FORDELT PÅ 19 UIT Medarbeiderundersøkelse 2011 Total BAKGRUNNSSPØRSMÅLAlder Under 29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-64 år 65 år eller Total merMin toppleder er en dyktig strateg 4,1 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7Min toppleder tar beslutninger som imøtekommer brukerne 3,8 3,5 3,4 3,5 3,3 3,3 3,5Min toppleder fungerer godt som leder internt 3,9 3,4 3,2 3,4 3,2 3,4 3,4På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,3 3,1 3,0 3,2 3,1 3,2 3,1I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,5 3,4 3,2 3,3 3,3 3,5 3,3I min virksomhet har vi rutiner for anonym varsling om eventuelle kritikkverdige forhold 2,7 2,7 2,6 2,8 2,5 2,6 2,7Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3,8 3,7 3,5 3,6 3,4 3,8 3,6Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede 3,0 2,7 2,7 2,6 2,4 2,5 2,7Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter 3,1 2,9 2,9 2,8 2,6 2,6 2,9Endringsprosessene har ikke ført til økt arbeidspress for meg 3,3 3,1 2,8 2,7 2,7 3,2 2,9Jeg har hatt fått tilstrekkelig med tid til å gjennomføre endringsprosessene 3,3 3,1 2,9 2,9 2,8 3,1 3,0Jeg har hatt tilgang til nødvendige verktøy for å gjennomføre endringsprosessene 3,4 3,1 3,0 3,0 2,9 3,0 3,1Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene 3,1 2,8 2,7 2,7 2,5 2,8 2,7Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3,5 3,5 3,5 3,4 3,1 3,1 3,4Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert 2,9 2,9 3,0 3,0 2,8 2,8 3,0med megJeg har tilstrekkelig tid til å utføre pålagte arbeidsoppgaver/I have sufficient time to carry out my 3,4 3,1 3,0 3,0 3,1 3,6 3,1dutiesJeg har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre mine arbeidsoppgaver/ I have sufficient 3,6 3,3 3,3 3,2 3,2 3,5 3,3resources to carry out my dutiesJeg bidrar til at min enhet skal ha et godt arbeidsmiljø/ I make an effort to keep up a good 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1working environment at my unitJeg hadde min hovedstilling ved høgskolen i Tromsø før fusjonen 01.01.09 (helt enig=ja, helt 1,3 1,6 1,6 2,1 2,0 1,8 1,8uenig=nei)/ My main position was at the Tromsø University College before the merger 01.01.09(Fully agree=yes, Disagree=no)Jeg hadde min hovedstilling ved Universitetet i Tromsø før fusjonen 01.01.09 (helt enig=ja, helt 2,4 4,0 4,1 4,0 4,2 4,5 4,0uenig=nei)/ My main position was at the University of Tromsø before the merger 01.01.09 (Fullyagree=yes, Disagree=no)Jeg er ansatt etter fusjonen 01.01.09 (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ I was appointed after the 3,7 2,4 2,0 1,7 1,5 1,4 2,0merger 01.01.09 (Fully agree=yes, Disagree=no) < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5
 21. 21. RESULTATER FORDELT PÅ 20 UIT Medarbeiderundersøkelse 2011 Total BAKGRUNNSSPØRSMÅLHvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Under 1 år 1-3 år 4-9 år 10-19 år 20 år eller Total merJeg har spennende arbeidsoppgaver 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2Jeg har varierte arbeidsoppgaver 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,3 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 4,1 3,8 3,7 3,6 3,8 3,7Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 3,9 3,9 3,8 3,8 4,0 3,9Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,8 3,7 3,7 3,7 4,0 3,8Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass overordnede mål 4,1 3,9 3,9 3,8 4,0 3,9Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,8 3,8 3,8 3,9 4,1 3,9Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 3,9 3,7 3,6 3,5 3,8 3,7Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,8 3,4 3,4 3,2 3,5 3,4Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår 3,6 3,2 3,0 3,0 3,2 3,1Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå 4,3 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1sine målPå arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,8 3,5 3,3 3,2 3,3 3,3Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,8 3,8 3,7 3,5 3,7 3,7Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 4,3 3,9 3,8 3,7 3,9 3,9Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 2,6 3,1 3,0 2,9 3,2 3,0Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 4,1 3,8 3,6 3,7 3,6 3,7Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,7 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3,6 3,3 3,2 3,3 3,4 3,3Min arbeidserfaring gir meg gode jobb- og karrieremuligheter på det øvrige arbeidsmarkedet 3,9 3,7 3,6 3,5 3,3 3,6Min leder er alt i alt en god leder 4,1 3,7 3,6 3,5 3,6 3,6Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,7 3,4 3,2 3,1 3,3 3,3Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,7 3,4 3,2 3,1 3,2 3,3Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,8 3,5 3,3 3,1 3,3 3,3 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5
 22. 22. RESULTATER FORDELT PÅ 21 UIT Medarbeiderundersøkelse 2011 Total BAKGRUNNSSPØRSMÅLHvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Under 1 år 1-3 år 4-9 år 10-19 år 20 år eller Total merMin leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 3,9 3,5 3,3 3,2 3,3 3,4Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 3,7 3,4 3,2 3,0 3,2 3,2Min leder setter klare mål for enheten 3,8 3,6 3,4 3,4 3,5 3,5Min leder følger opp at vi når målene våre 3,8 3,6 3,4 3,3 3,4 3,4Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 3,9 3,7 3,6 3,5 3,5 3,6Min leder er god til å gjennomføre vanskelige samtaler 3,5 3,4 3,2 3,2 3,2 3,3Min leder legger godt til rette for samarbeid 3,9 3,6 3,5 3,3 3,5 3,5Min leder legger til rette for reell medbestemmelse 3,9 3,6 3,4 3,3 3,4 3,4I min enhet er det arbeidsglede 4,1 3,8 3,7 3,5 3,7 3,7I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 4,1 3,9 3,8 3,7 3,7 3,8I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 4,0 3,9 3,8 3,7 3,9 3,8Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens mål 4,1 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 3,7 3,6 3,4 3,4 3,4 3,5Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 4,2 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 4,1 4,0 3,8 3,8 3,8 3,9Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 4,0 3,6 3,7 4,1 4,1 3,9Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 4,2 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi 3,7 3,6 3,7 3,8 4,0 3,8Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser 4,0 3,7 3,6 3,5 3,5 3,6Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn 4,2 4,0 3,9 3,8 3,9 3,9Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold 4,2 4,0 3,9 3,7 3,9 3,9Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte 4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 3,8 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5
 23. 23. RESULTATER FORDELT PÅ 22 UIT Medarbeiderundersøkelse 2011 Total BAKGRUNNSSPØRSMÅLHvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Under 1 år 1-3 år 4-9 år 10-19 år 20 år eller Total merMin toppleder er en dyktig strateg 4,0 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7Min toppleder tar beslutninger som imøtekommer brukerne 3,8 3,6 3,4 3,4 3,4 3,5Min toppleder fungerer godt som leder internt 3,9 3,6 3,3 3,2 3,3 3,4På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet 3,5 3,3 3,1 3,0 3,2 3,1I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 3,6 3,4 3,3 3,2 3,3 3,3I min virksomhet har vi rutiner for anonym varsling om eventuelle kritikkverdige forhold 2,9 2,9 2,6 2,6 2,6 2,7Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben 3,8 3,7 3,6 3,5 3,7 3,6Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede 3,1 3,0 2,7 2,5 2,4 2,7Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter 3,4 3,1 2,9 2,7 2,6 2,9Endringsprosessene har ikke ført til økt arbeidspress for meg 3,3 3,1 2,9 2,6 2,8 2,9Jeg har hatt fått tilstrekkelig med tid til å gjennomføre endringsprosessene 3,4 3,2 3,0 2,8 3,0 3,0Jeg har hatt tilgang til nødvendige verktøy for å gjennomføre endringsprosessene 3,4 3,2 3,1 2,9 3,0 3,1Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene 3,0 2,9 2,7 2,6 2,7 2,7Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 3,7 3,6 3,4 3,3 3,2 3,4Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg 3,0 3,1 3,0 2,8 2,9 3,0Jeg har tilstrekkelig tid til å utføre pålagte arbeidsoppgaver/I have sufficient time to carry out my duties 3,6 3,2 3,0 2,8 3,2 3,1Jeg har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre mine arbeidsoppgaver/ I have sufficient resources to carry out 3,8 3,5 3,3 3,0 3,2 3,3my dutiesJeg bidrar til at min enhet skal ha et godt arbeidsmiljø/ I make an effort to keep up a good working environment 4,2 4,1 4,1 4,0 4,1 4,1at my unitJeg hadde min hovedstilling ved høgskolen i Tromsø før fusjonen 01.01.09 (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My 1,2 1,7 1,7 1,9 1,9 1,8main position was at the Tromsø University College before the merger 01.01.09 (Fully agree=yes, Disagree=no)Jeg hadde min hovedstilling ved Universitetet i Tromsø før fusjonen 01.01.09 (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ My 1,6 3,4 4,4 4,3 4,4 4,0main position was at the University of Tromsø before the merger 01.01.09 (Fully agree=yes, Disagree=no)Jeg er ansatt etter fusjonen 01.01.09 (helt enig=ja, helt uenig=nei)/ I was appointed after the merger 01.01.09 4,5 2,9 1,6 1,5 1,5 2,0(Fully agree=yes, Disagree=no) < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5
 24. 24. RESULTATER FORDELT PÅ 23 UIT Medarbeiderundersøkelse 2011 Total BAKGRUNNSSPØRSMÅLHva er din høyeste fullførte utdannelse Grunnskole, Videregåend Fagutdannin Universitet Universitet Total inkl. e skole g, og høyskole: og høyskole: barne/folke- etatsutdanni 0-4 år mer enn 4 år og ng ungdomsskol eJeg har spennende arbeidsoppgaver 3,7 3,7 4,0 4,0 4,3 4,2Jeg har varierte arbeidsoppgaver 3,9 3,9 4,2 4,1 4,3 4,2Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 4,0 3,8 4,0 3,8 4,1 4,0Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 3,9 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg i jobben 4,3 4,1 4,0 3,8 3,9 3,9Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 3,9 3,7 3,6 3,7 3,8 3,8Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass overordnede mål 4,1 3,8 4,0 3,8 3,9 3,9Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 3,9 3,9 3,7 3,8 3,9 3,9Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 4,3 4,2 3,9 4,0 3,6 3,7Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt 3,2 3,4 3,2 3,5 3,4 3,4Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønns- og ansettelsesvilkår 3,2 3,3 2,9 3,1 3,1 3,1Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1sine målPå arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 3,8 3,5 3,5 3,5 3,3 3,3Jeg har mulighet til å utvikle meg 3,6 3,3 3,2 3,5 3,7 3,7Jeg tar selv ansvar for egen utvikling 4,0 3,9 3,9 4,1 4,4 4,3Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder 3,4 3,3 2,9 3,3 2,9 3,0Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 3,8 3,6 3,2 3,8 3,7 3,7Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 3,8 3,5 3,1 3,4 3,5 3,5Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 3,3 2,9 2,9 3,1 3,4 3,3Min arbeidserfaring gir meg gode jobb- og karrieremuligheter på det øvrige arbeidsmarkedet 3,4 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6Min leder er alt i alt en god leder 4,0 3,6 3,5 3,7 3,6 3,6Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 3,7 3,3 3,1 3,4 3,2 3,3Min leder motiverer meg til å yte mitt beste 3,6 3,2 3,0 3,3 3,3 3,3Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 3,8 3,2 3,1 3,4 3,3 3,3 < 3,0 < 3,5 < 4,0 < 4,5 > 4,5

×