Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Människan Och Maskinen

458 views

Published on

Old slideshow used to talk about the value of usability. Swedish only.

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Människan Och Maskinen

 1. 1. Pella Bergquist <ul><li>Interaktionsdesign </li></ul><ul><li>Analys </li></ul><ul><li>Utvärdering </li></ul><ul><li>Koncept </li></ul><ul><li>Sedan 1991 </li></ul>
 2. 2. Människan och maskinen Oktober 2006
 3. 3. En komplex relation… <ul><li>Hot eller möjlighet? </li></ul><ul><li>Hur styra istället för att bli styrd? </li></ul>Metropolis (1927) Fritz Lang
 4. 4. …och ibland älskar vi för mycket! <ul><li>Tekniken kan aldrig lösa alla problem, och ibland skapar den helt nya… </li></ul><ul><li>Vilken knapp gör vad? </li></ul><ul><li>Skador orsakade av repetitivt användande? </li></ul>Daily Herald (1956), hämtad från http://www.historyofthebutton.com
 5. 5. Vardagliga men inte helt enkla situationer <ul><li>Att använda betalkort </li></ul><ul><li>Koppla in mediaspelare </li></ul><ul><li>Installera och konfigurera </li></ul><ul><ul><li>Digitalboxen </li></ul></ul><ul><ul><li>Bredbandet </li></ul></ul><ul><ul><li>Brandväggen </li></ul></ul><ul><li>Checka in på flyget </li></ul><ul><li>Köpa biljetter i automat </li></ul>
 6. 6. Discipliner med syfte att förenkla vår relation med alla dessa maskiner & miljöer <ul><li>Industridesign </li></ul><ul><ul><li>Fordon, apparater… </li></ul></ul><ul><li>Informationsdesign </li></ul><ul><ul><li>Skyltar, tidtabeller, kartor, instruktioner… </li></ul></ul><ul><li>Interaktions- och gränssnittsdesign </li></ul><ul><ul><li>Programvara, webbtjänster… </li></ul></ul>
 7. 7. MMI, HCI, CHI, MDI… <ul><li>Många termer, nästan samma sak – säkerställa att vi enkelt kan interagera med maskinerna omkring oss! </li></ul>
 8. 8. …och vad är nyttan med det? <ul><li>Enkelt att använda är – </li></ul><ul><ul><li>Minimering av fel </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minskat supportbehov </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ökad servicegrad </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Lätt att lära </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minskad utbildningstid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Snabb starttid för nyanställd </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>God ergonomi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minskad risk för förslitningsskador </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Snabb hantering – kortast möjliga tid för att utföra en handling </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Tillvägagångssätt <ul><li>Planera och formge INNAN man bygger! </li></ul><ul><li>Fastställa omständigheter och begränsningar </li></ul><ul><ul><li>Fysisk miljö </li></ul></ul><ul><ul><li>Användningssituationer </li></ul></ul><ul><ul><li>Användare </li></ul></ul><ul><li>Interaktions- och gränssnittsdesign </li></ul><ul><ul><li>Prototyp </li></ul></ul><ul><li>Testa prototyp </li></ul><ul><li>Revidera </li></ul>
 10. 10. Lästips <ul><li>Don’t make me think, av Steve Krug </li></ul><ul><li>Our own devices, av Edward Tenner </li></ul><ul><li>http://www.uxmatters.com </li></ul><ul><li>http://www.historyofthebutton.com/ </li></ul>

×