Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Зовнішньоекономічна діяльність:як спростити життя бізнесу

523 views

Published on

Презентація старшого експерта Програми USAID "Лідерство в економічному врядуванні" (ЛЕВ) Любомира Чорнія

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Зовнішньоекономічна діяльність:як спростити життя бізнесу

 1. 1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ЯК СПРОСТИТИ ЖИТТЯ БІЗНЕСУ Любомир Чорній старший експерт Програми USAID ЛЕВ
 2. 2. МСП реалізує лише 25-40% власного експортного потенціалу Cередньорічні втрати бізнесу від валютних обмежень (втрати для ВВП) – 9,5 млрд грн Адміністративнівитрати(часовий податок)~40-60млнгрн Прямівитрати(офіційніплатежі ізбори)~500-600млнгрн Втрати від застосування спеціальних санкцій (прямі та непрямі) ~ 1,9 млрд грн
 3. 3. Надмірно жорстка система валютного контролю Застарілі вимоги до ЗЕД-договорів (контрактів) Неефективна система спеціальних санкцій Недоцільні технічні бар’єри для харчових продуктів Непрозорі процедури ліцензування та квотування БЕЗВИХІДЬ ДЛЯ ЕКСПОРТЕРА
 4. 4. Обґрунтованість рішень НБУ у сфері валютного контролю Спрощення вимог щодо ЗЕД-договорів (контрактів) Скорочення переліку і обґрунтованість санкцій Усунення недоцільних технічних бар’єрів Спрощення порядку отримання ліцензій, конкурс на квоти ПРОПОЗИЦІЇ ПРОГРАМИ ЛЕВ
 5. 5. Узгодження вимог і процедур НБУ з Угодою про Асоціацію в частині вільного руху капіталу Планування додаткових обмежень в Основних засадах грошово-кредитної політики Звільнення від граничних строків здійснення розрахунків за експорт робіт і майнових прав Забезпечення тимчасовості обмежень та усунення практики їх постійного продовження ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ
 6. 6. Оптимізація процедури і обсягу документів для одержання ліцензій, чіткі підстави відмови Запровадження єдиної бази даних товарів, які підлягають ліцензуванню та квотуванню Спрощення порядку реєстрації представництв нерезидентів на території України Створення можливості для подачі документів та одержання ліцензій у електронній формі УСУНЕННЯ ЗАЙВИХ БЮРОКРАТИЧНИХ БАР’ЄРІВ
 7. 7. Прозорий порядок ініціювання та застосування спеціальних санкцій Скасування індивідуального режиму ліцензування як виду спеціальних санкцій Чіткий перелік випадків для тимчасового зупинення ЗЕД Звільнення резидентів від санцкій у разі порушення умов договору з боку нерезидентів ПРОЗОРИЙ МЕХАНІЗМ ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ
 8. 8. Спрощення вимог до форми та суттєвих умов ЗЕД-договорів (контрактів), можливість е- форми Включення відомостей про експортерів продукції до переліку даних у ЄДР Надання приватним лабораторіям права видавати ветсвідоцтва для експорту Скасування державної реєстрації окремих видів ЗЕД-договорів (контрактів) УСУНЕННЯ ТЕХНІЧНИХ БАР’ЄРІВ ДЛЯ ЕКСПОРТУ
 9. 9. Комплексна концепція дерегуляції у сфері ЗЕД 1. Спрощення адмін. процедур у сфері ЗЕД 2. Прозорість ліцензування і квотування 3. Скорочення адмінвитрат експортерів 4. Мінімізація зловживань при здійсненні контролю 1. Вільне розпорядження валютною виручкою 2. Звільнення ділового обороту від зайвих регулювань 3. Імплементація угод СОТ, ГАТТ і Угоди про Асоціацію з ЄС 4. Прості санкції за порушення Лібералізація валютного контролю Усунення перепон для руху капіталу Спрощення експорту харчових продуктів Лібералізація операцій з експорту товарів Усунення зайвих санкцій Усунення адмін. бар'єрів
 10. 10. Дякую за увагу! lchornii@eef.org.ua Коментарі, пропозиції, питання?

×