Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Аналіз регуляторного впливу, як основний інструмент регуляторної політики

346 views

Published on

Спеціалізований семінар-практикум, що відбувся у Національному банку України.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Аналіз регуляторного впливу, як основний інструмент регуляторної політики

 1. 1. Програма USAID «Лідерство в економічному врядуванні» CПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ: «АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ, ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ» 12 вересня 2017 року, м. Київ Національний банк України
 2. 2. План семінару 1. Аналіз регуляторного впливу 2. Формулювання проблеми, як ключ до ефективних регуляцій 3. Визначення альтернатив та їх вибір 4. Заключна чакстина. Підведення підсумків та спілкування з учасниками
 3. 3. 1. Аналіз регуляторного впливу • Поняття та основні завдання АРВ. • Мета і результати проведення АРВ. • Історія виникнення цього інструменту. • Законодавчі засади та практика застосування АРВ в Україні.
 4. 4. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Заснована: в 1961 році Штаб-квартира: Париж, Франція Члени: 35 країн Публікації: 250 матеріалів на рік Основний предмет діяльності: рекомендації Урядам по вивченню, розробці та покращанню соціально- економічної політики http://www.oecd.org/ Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і ОЕСР – 07.10.2014
 5. 5. • 1995 – Рекомендації Ради ОЕСР з питань якості регулювання. • 1997 – Доповідь щодо кращих практик проведення АРВ в країнах ОЕСР. • 2005 – Керівні принципи підвищення якості державних регулювань. • 2012 – Рекомендації з Регуляторної політики та врядування. • 2016 – Зростання через кращі регулювання – роль АРВ. Аналіз регуляторного впливу – історія інструменту
 6. 6. АРВ – ЩО ЦЕ? • АРВ – процес систематичного виявлення і оцінки за допомогою аналітичних методів (наприклад, методу аналізу вигод та витрат) можливих ефектів, що можуть бути спричинені тими чи іншими регуляціями Цілі політики • В чому полягає проблема, яку необхідно вирішити? • Яка конкретна мета має бути досягнута? Альтернативи • Визначення різних способів досягнення мети Найбільш ефективне рішення • Оцінка альтернатив і вибір найкращої
 7. 7. • документ (або ряд документів упродовж життя нормативно- правового акта), який слугує аналітичною основою прийняття політиками рішення щодо конкретного нового чи вже існуючого нормативно-правового акта; • набір інструментів, що допомагає у визначенні та вимірюванні якісних і особливо кількісних факторів, які характеризують вплив, зокрема, вигод та витрат; • методики, які описують механізми проведення попередньої та наступної оцінки; • організаційна систему підготовки нормативно-правового акта, яка спирається на існуючу нормативну базу та визначає масштаби охоплення.* *Звіт за дослідженням «Стан аналізу регуляторного впливу в Україні з урахуванням світових тенденцій» - Центр комерційного права, 2012; www.commerciallaw.com.ua/attachments/article/256/Стан%20аналізу%20регуляторного%20впливу%20в%20Україні%20з%20у рахуванням%20світових%20тенденцій(final).pdf АРВ – ЩО ЦЕ?
 8. 8. АРВ – навіщо? АРВ – інструмент підвищення дієвості та ефективності регулювань Дієве регулювання – таке, що забезпечує досягнення цілей політики Ефективне регулювання – таке, що забезпечує досягнення цілей політики при мінімально можливих витратах всіх груп суспільства
 9. 9. Впровадження АРВ в країнах ОЕСР АРВ – ТЕНДЕНЦІЇ
 10. 10. АРВ – що міряємо? Звіт за дослідженням «Стан аналізу регуляторного впливу в Україні з урахуванням світових тенденцій» 2012, Центр комерційного права
 11. 11. М-тест, як складова АРВ 2008 рік — Small Business Act «Think Small First» Структура М-Тесту (ЄС) 1. Консультації з представниками МСП щодо регулювання. 2. Попередня оцінка регулювання — інтереси якого бізнесу можуть бути порушені. 3. Вимірювання впливу регулювання на МСП. 4. Оцінка альтернативних варіантів і пом’якшувальних заходів
 12. 12. Better regulation Smart regulation АРВ — ТЕНДЕНЦІЇ Комплексна оцінка регуляторного впливу/перегляд та спрощення законодавства Інституції для співробітництва державних органів різних гілок влади/різних країн Ширше залучення стейкхолдерів, в т.ч. через електронні інструменти
 13. 13. АРВ В УКРАЇНІ – ІСТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ • 2003 рік – Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». • 2004 рік – Постанова КМУ «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта». • 2004 рік — Постанова КМУ І НБУ Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта Національного банку України. • 2015 рік – Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308».
 14. 14. АРВ - 2004
 15. 15. АРВ - 2016 Проблема Суть Причини виникнення Важливість (цифровий вимір) Вплив на різні групи (громадяни, держава, суб’єкти господарювання) Альтернативи Опис Оцінка впливу на різні групи Бальна оцінка результативності Аналіз ризиків для впровадження
 16. 16. АРВ - 2004 АЛЬТЕРНАТИВИ Прийняти регулювання Нічого не робити/Відсутні АЛЬТЕРНАТИВИ Ліцензування Страхування Маркування Квотування Заборони АРВ - 2016
 17. 17. АРВ 2004 vs 2016: приклади Наказ Міністерства фінансів України „Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення” Сумарні витрати суб’єктів малого підприємництва, що мають ліцензії на роздрібну торгівлю пивом у перший рік впровадження регулювання АРВ 2004 АРВ 2016 0 5 000 000 000 грн. http://www.drs.gov.ua/regulatory_policy/rozrahunky-vytrat- sub-yektiv-gospodaryuvannya-pov-yazani-z-vykonannyam- nakazu-ministerstva-finansiv-ukrayiny-49-vid-11-02-2016-pro- zatverdzhennya-form-zvitiv-shhodo-vyrobnytstva-j-obigu-spyrtu- alkogol/
 18. 18. ТЕСТ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (М-Тест) НА ПРИКЛАДІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА – ПЛАТНИКАМИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ Сумарні витрати 1 суб’єкта малого підприємництва, на виконання вимог щодо використання РРО у перший рік впровадження регулювання *http://news.finance.ua/ua/news/-/353415/fiskalna-hmara-vs-kasovi-aparaty-shho- krashhe **http://www.drs.gov.ua/press-room/test-malogo-pidpryyemnytstva-m-test-na- prykladi-obov-yazkovogo-zaprovadzhennya-sub-yektamy-malogo-pidpryyemnytstva- platnykamy-yedynogo-podatku-reyestratoriv-rozrahunkovyh-operatsij/ 5500 71081 Мінфін ДРС тис. грн Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання, грн Перший рік регулювання (стартовий) За 5 років Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 16 655 450 000,00 35 204 950 000, 00 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 24 216 125 000, 00 121 080 625 000, 00 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць × 575000 од СУМАРНІ ВИТРАТИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ВИКОНАННЯ ЗАПЛАНОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 40 871 575 000,00 156 285 575 000,00
 19. 19. 2. Формулювання проблеми, як ключ до ефективних регуляцій • Причини та доцільність втручання держави в ринок. • Основні підходи до формулювання проблеми. • Розбір прикладів.
 20. 20. Формулювання проблеми 1) чітко визначити проблему, яку пропонується розв’язати; 2) визначити причини виникнення проблеми; 3) Оцінити за допомогою даних важливість проблеми; 4) визначити основних суб’єктів, на яких проблема справляє вплив; 5) зазначити, чому проблему неможливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів; 6) зазначити, чому проблему неможливо розв’язати за допомогою чинних регуляторних актів. Визначення проблеми повинно базуватися на розумінні причин(и) та доцільності втручання держави в ринок.
 21. 21. Різниця між державою та ринком КРИТЕРІЇ ПОРІВНЯННЯ ПУБЛІЧНИЙ СЕКТОР ПРИВАТНИЙ СЕКТОР Головна мета Забезпечити чесні правила гри, покращити умови життя громадян Заробити прибуток Механізм Законодавство, політика, вибори Конкуренція Джерело фінансування Податки, штрафи Кредити, акції, особисті заощадження Переваги для працівників Стабільність, привілеї, соціальний та пенсійний пакет Високі зарплати, передові технології, стимули до розвитку та зростання Критерії підвищення Стаж Продуктивність Методи взаємодії Примус Взаємна вигода
 22. 22. Третій зайвий? • Ринок як багато інших суспільних відносин є здебільшого саморегулівним – Люди хочуть краще жити, поводяться переважно раціонально – Конкуренція дозволяє досягнути найбільш ефективного розподілу та використання ресурсів.
 23. 23. Збої ринкового механізму • Ефективність ринку залежить від наступних чинників: – Чесна поведінка продавців – Раціональна поведінка покупця – Достовірна і повна інформація – Конкуренція (відсутність монополії чи олігополії) • Ці умови часто не дотримуються – Споживачі часто не знають, що є добрим для них, і часто не можуть обрати найкращу послугу – Часто існують монополії – Для багатьох продаців прибуток важливіший, ніж якісне обслуговування – Ринки здебільшого реагують на «приватні блага», в той час як існує значна кількість «суспільних благ» (громадське здоров’я, охорона порядку) 23
 24. 24. • Створення законодавчої бази для функціонування ринкової економіки • Макроекономічна стабілізація • Виправлення провалів (неефективностей) ринку – Порушення конкуренції – Інформаційні перекоси (асиметрія) – «Зовнішні ефекти» – «Суспільні блага» • Виправлення соціально-політичних провалів ринку – Захист соціально вразливих груп • Дерегуляція (виправлення провалів / неефективностей державного регулювання) Роль (завдання) держави в змішаній економіці
 25. 25. • Створення законодавчої бази для функціонування ринкової економіки • Макроекономічна стабілізація • Виправлення провалів (неефективностей) ринку – Порушення конкуренції – Інформаційні перекоси (асиметрія) – «Зовнішні ефекти» – «Суспільні блага» • Виправлення соціально-політичних провалів ринку – Захист соціально вразливих груп • Дерегуляція (виправлення провалів / неефективностей державного регулювання) ДЛЯ ЧОГО: Роль (завдання) держави в змішаній економіці
 26. 26. Роль (завдання) держави в змішаній економіці 26 Дерегуляція (виправлення провалів держави) • Бюрократичний апарат держави не є винятково ефективним агентом - Інші мотиви (політика, приватні інтереси, корупція) - Обмеженість інформації про споживачів та виробників - У регуляторних органів може не вистачати фахового персоналу • Можуть виникнути труднощі щодо моніторингу поведінки, яка підлягає регулюванню • Впровадження штрафів може вимагати значного часу та зусиль, а також співпраці з боку судової системи
 27. 27. Дерегуляція • Інструменти – Скасування непотрібного регулювання – Скасування / заміна неефективних механізмів регулювання – Скасування / заміна економічно неефективного (дорогого) регулювання – Скасування / заміна регулювання, яке створює значні можливості для корупції та зловживання Роль (завдання) держави в змішаній економіці
 28. 28. З чого починати? Визначення проблеми • В чому саме полягає проблема, яку покликаний вирішити регуляторний акт? • Чому ринок не може вирішити це питання? • Чому це питання не вирішують вже наявні регуляторні акти? • Чим загальніше постановка проблеми, тим загальніше цілі, тим більше факторів на неї впливає і тим вища ймовірність, що ціль не буде досягнуто • При визначенні проблеми її необхідно звужувати через причинно-наслідкові зв'язки до того моменту, коли державна інтервенція справді може адресно її вирішити
 29. 29. З чого починати? Оцінка важливості проблеми При визначенні проблеми обов'язково необхідно надавати дані, що доказують факт існування цієї проблеми та показують її масштаб. Якщо таких даних немає – існування проблеми як і необхідність державного втручання не є доведеними!!! Ці ж дані є основою індикатора оцінки ефективності регулювання. • Дослідження Федерації органічного руху України свідчать, що сучасний внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні у 2016 р. склав 21,2 млн.євро. Проте лише 1% с/г земель в Україні сертифіковано як органічні. Середній розмір органічного господарства – 2,2 тис. га (2014).
 30. 30. З чого починати? Визначення цілей державного втручання • Принципи SMART: – Необхідні – збої ринкового механізму (дерегуляція) – Конкретні – щоб не було іншої можливої інтерпретації – Вимірювані – такі, що супроводжуються вимірюваними індикаторами – Реалістичні – такі, які можна досягнути – Прив'язані до часових рамок Приклади: • через 3 роки знизити аварійність у вугільних шахтах через помилки персоналу на 30% Найголовніше – цілі повинні бути прямо прив'язаними до визначених проблем
 31. 31. Можливі помилки • Неправильно регулювати якість державним регулюванням. Якість є суб'єктивною і вона пов'язана з ціною. • Необхідно обережно підходити до регулювань що знижують конкуренцію (через квоти, бар'єри для нових компаній тощо). – обмежені ресурси та природні монополії (корисні копалини, частоти) – лобіювання існуючим бізнесом питань входження на ринок нових компаній, товарів, чи послуг – соціально небажані товари чи послуги (ігорний бізнес).
 32. 32. Приклад: наказ про уповноваження лабораторій Суть документа: • встановлює критерії, за якими акредитовані лабораторії, у тому числі референс-лабораторії, уповноважуються на проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів та/або об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для цілей державного контролю, а також визначає процедуру такого уповноваження (п.1.1) • уповноваження – надання компетентним органом акредитованій лабораторії права проводити дослідження для цілей державного контролю.
 33. 33. Визначення проблеми Проект АРВ від Міністерства Аграрної поітики та продовольства України (http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=19717&add=ria) • Актуальність та доцільність розробки проекту наказу ... обумовлено необхідністю встановлення критеріїв, за якими акредитовані лабораторії, у тому числі референс-лабораторії, уповноважуються на проведення досліджень (випробувань) ... • Проектом наказу передбачається створити умови для безперешкодного доступу і інформування суб’єктів господарювання та громадськості щодо уповноваження акредитованих лабораторій, референс-лабораторій. • Розроблення проекту наказу, яким пропонується запровадити порядок та критерії уповноваження акредитованих лабораторій, референс-лабораторій обумовлено законами України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та "Про ветеринарну медицину"
 34. 34. Визначення проблеми Проект АРВ від експертів ЛЕВ: 1. Неефективність використання державних ресурсів внаслідок дублювання мережі відомчих державних лабораторій 2. Необхідність дублювати випробування для їхнього визнання центральними органами виконавчої влади 3. Залежність державних лабораторій від центральних та місцевих органів виконавчої влади, у сфері яких вони перебувають 4. Непрозорий механізм уповноваження, обмеження конкуренції, і, як наслідок, високі витрати на послуги лабораторій та низька якість досліжень 5. Можливості для корупції та зловживання внаслідок непрозорого механізму уповноваження
 35. 35. ФОРМУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ: ПРИКЛАДИ
 36. 36. ФОРМУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ: ПРИКЛАДИ •Складна процедура реєстрації договорів перестрахування, укладених із страховиками (перестраховиками)-нерезидентами та подання інформації про такі договори Суть проблеми •Великий обсяг документів, які подаються для реєстрації договорів перестрахування •Недостатньо чітке визначення підстав для відмови у реєстрації договорів; •Відсутність процедури одночасного повернення пакету документів при надання рішення про відмову •Відсутність можливості посвідчення додаткових копій договору Причини виникнення •Кількість страховиків •Кількість договорів що надходять на реєстрацію за рік та її динаміка •Кількість відмов у реєстрації договорів та її динаміка Важливість •Держава/Суб’єкти господарювання – ТАК Громадяни/Суб’єкти малого підприємництва - НІ Вплив на групи Цілі регулювання: - Скорочення часових та фінансових затрат страховиків на реєстрацію договорів - Створення умов для реалізації страховиками права перераховувати іноземну валюту за зареєстрованими договорами перестрахування; - Скорочення адміністративних витрат НКЦПФР на опрацювання поданих документів Проект розпорядження Нацкомфінпослу «Про внесення змін до Порядку реєстрації договорів перестрахування»
 37. 37. ФОРМУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ:ПРИКЛАДИ •Зниження інвестиційної привабливості фондового ринку через значну кількість неякісних та волатильних цінних паперів Суть проблеми •Неповнота вимог щодо внесення цінних паперів до реєстру •Неповнота підстав для відмови (неврахування ознак неякісних емітентів) •Неврегульованість ситуації цінової нестабільності для частини видів цінних паперів Причини виникнення •% зменшення обсягу контрактів •Кількість емітентів, обіг цінних паперів яких зупинено •Кількість ситуацій цінової нестабільності Важливість •Громадяни/Держава/Суб’єкти господарювання, в т. ч. МП Вплив на групи Цілі регулювання: - підвищення інвестиційної привабливості фондового ринку через зменшення у біржових списках кількості цінних паперів, емітенти яких визнано фіктивними, - підвищення якості контролю за ціноутворенням на фондових біржах Проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж»
 38. 38. ФОРМУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ: ПРИКЛАДИ • Неодноразові випадки включення до складу аудиторської фірми аудиторів, які раніше брали в проведенні перевірок банків (підписували звіт ) у складі аудиторської фірми виключеної НБУ з Реєстру за неякісне надання аудиторських послуг Проблема Мета та цілі регулювання: - Підвищення якості надання аудиторських послуг банкам - Посилення відповідальності аудиторських фірм - Недопущення випадків залучення аудиторів з недостатньою кваліфікацією Проект змін до Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків
 39. 39. 3. Визначення альтернатив та їх вибір • Формулювання альтернатив та їх оцінка. • Критерії вибору. • Розбір прикладів.
 40. 40. Зазвичай регулятор наперед має в голові ідею «ідеальної» альтернативи і це заважає йому об’єктивно та неупереджено проаналізувати інші варіанти.
 41. 41. Головні фактори для визначення та вибору альтернатив • Хто: причини, цілі та суб’єкти • Як: особливості дизайну • Наслідки: влив (+/-) на основних учасників • Вартість: витрати основних учасників
 42. 42. Хто: причини, цілі та суб’єкти • Історичні передумови Корисно розпочати аналіз, переглянувши історію питання та обставини, за яких воно постало. Хто були ті особи чи групи, які втілити попередній регуляторний акт, і які потреби та завдання він вирішував (фактично чи лише на папері)?
 43. 43. Приклад: регулювання цін на продукти харчування
 44. 44. Приклад: регулювання цін на продукти харчування Суть: Постанова Кабміну №394 від 7 червня 2017 скасувала для виробників продовольчих товарів зобов’язання подачі в Держпродспоживслужбу обґрунтування необхідності зміни оптово-відпускних цін на свою продукцію.
 45. 45. • Історичні передумови В Україні ціни на продукти харчування регулювалися згідно ЗУ «Про ціни на ціноутворення» та Постанови КМУ №1548 від 25.12.1996 та порядку формування цін на продовольчі товари, що був затверджений у 2008 році. • Причини – Збої ринкового механізму (Захист соціально вразливих груп) – Дерегулювання Приклад: регулювання цін на продукти харчування
 46. 46. Хто: причини, цілі та суб’єкти • На які сектори та групи економічних суб’єктів впливає ваш законопроект? • Прямі та вторинні ефекти регулювання  Регулювання цін на продукти харчування o Внутрішнє виробництво продуктів харчування o Імпорт продуктів харчування o Інші сектори? o Роздрібна торгівля o Інвестиції в с/г  Валютне регулювання?
 47. 47. Хто: причини, цілі та суб’єкти • Формулювання критеріїв – Забагато / замало критеріїв – абсентеїзм та помилка включення
 48. 48. Як: особливості дизайну • Форма втручання: – Виробництво на державному (комунальному) підприємстві • Безкоштовне розповсюдження • Продаж за собівартістю – Виробництво на приватному підприємстві • Державні субсидії (податки) виробникам • Державні субсидії (податки) споживачам • Грантова система • Аукціон
 49. 49. Як: особливості дизайну • Вид допомоги: – Прямі грошові виплати (реімбурсація) – Пряме надання товарів чи послуг – Субсидії для надання допомоги окремим категоріям – Програми допомоги певним категоріям громадян – Навчання (тренінги) актуальним навичкам
 50. 50. Наслідки: влив на основних учасників • Розширення / звуження ділової активності • Переподіл ринку • Зростання / зменшення конкуренції • Зростання / зменшення ціни • Зменшення / збільшення обсягів • Вихід в тінь / детінізація • Зміни трудової активності • Витіснення індивідуальних витрат
 51. 51. Наслідки: влив на основних учасників Приклад. Освітній податковий кредит в США. Президент Клінтон запропонував податкові пільги у розмірі 1500 доларів за перші два роки коледжу для В-студентів. 1) Витрати на навчання збільшилися (попит зріс, ціна зросла). 2) Оскільки більшість студентів A та B вже навчаються в коледжі, програма не збільшила залучення таких студентів, але зменшила рівень залучення серед С-студентів. 3) Інфляція оцінок Якщо переваги регулювання капіталізуються у вигляді більш високої ціни, справжніми вигодоотримувачами є власники активу, в ціні (вартості) якого виплати капіталізуються.
 52. 52. Вартість: витрати основних учасників • Важливим критерієм вибору альтернативи є реальні витрати як суб'єктів регулювань так і органів влади • Вартість обраховується, виходячи з конкретних кроків, які кожен суб'єкт регулювань так і орган державної влади повинен здійснити в рамках кожної альтернативи – Кількість годин*вартість години
 53. 53. Вартість: витрати основних учасників Приклад. Регулювання тарифів на комунальні послуги • В 2005 році експерти МВФ оцінили, що подвоєння всіх цін на комунальні послуги вимагає 8,6 млрд. гривень субсидій населенню. З них 2,5 млрд. гривень складуть прямі індивідуальні житлові субсидії (цільові виплати). • Якщо уряд замінить всі пільги прямими індивідуальними субсидіями, компенсація за збільшення цін вимагатиме лише 3,3 млрд. гривень.
 54. 54. Важливі аспекти: баланс інтересів Регулювання передбачає застосування примусу по відношенню до окремих осіб та організацій задля зміни їхньої поведінки – "зроби так, бо пошкодуєш". • Ті, до кого застосовується регулювання, зазвичай не бажають змінюватися і часто протистоять спробам регулювання або підривають їх. • Таким чином, вибір альтернатив – Вимагає максимально раціонального балансування інтересів – Формулювання чітко визначених цілей (вирішення чітко визначених проблем) – істотньо залежить від ефективного впровадження 59
 55. 55. Важливі аспекти: впровадження • Якщо правила застосовні до великої кількості малих учасників, їх буде важче перевірити (наприклад, коли мова йде про продавців лікарських засобів у сільській місцевості) • Якщо інспектори погано підготовлені, ними неефективно керують і якщо їм мало платять, більш ймовірно, що їх підкуплятимуть ті, кого вони перевірятимуть • Якщо громадяни вірять, що дотримання правил може принести користь, вони можуть долучатися до зусиль, спрямованих на більш ефективне їхнє впровадження. 60
 56. 56. Важливі аспекти: вартість • Штрафні санкції не є заробітком для держави – це не податок, їх не можна планувати. Сплачені штрафи враховуються як затрати суб'єктів регулювання але вони не враховуються як компенсатор державних затрат на адміністрування регулювань • Мита та збори враховуються як компенсатор державних затрат на адміністрування регулювань. • Державні затрати не можуть бути негативними (якщо держава заробляє на регулюванні – це податок і таке регулювання повинно бути негайно переглянутим)
 57. 57. Найважливіше!!! • Дизайн регулювання та вплив регуляторного акту слід продумувати ДО написання документу • Законопроект, який «не потребує додаткових витрат, не має наслідків», не слід приймати!
 58. 58. «Найважливіший внесок АРВ в забезпечення якості рішень, що приймаються, це не точність розрахунків, які при цьому проводяться, а процес аналізу, як такий: розгляд можливих варіантів, осмислення реальних ефектів впливу регулювання та дослідження зроблених припущень».* *Regulatory Policies in OECD Countries: From Interventionism to Regulatory Governance. OECD (2002), p. 47 Найважливіше!!!
 59. 59. ВИЗНАЧЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВ ТА ЇХ ВИБІР: ПРИКЛАДИ
 60. 60. ВИЗНАЧЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВ ТА ЇХ ВИБІР: ПРИКЛАДИ Проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж» Вид альтернативи Опис альтернативи Альтернатива 1 Відсутність регулювання Залишити законодавче регулювання на існуючому рівні і сподіватися на еволюційний розвиток ринку цінних паперів. Альтернатива 2 Розробка проекту нормативно-правового акту щодо: • підвищення вимог до внесення та перебування цінних паперів у списку фондової біржі; • унеможливлення укладання біржового контракту за ціною, яка не є найкращою (кращою ціною на купівлю та кращою ціною на продаж, які існували на момент укладання біржового контракту); • підвищення контролю за біржовими торгами.
 61. 61. ВИЗНАЧЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВ ТА ЇХ ВИБІР: ПРИКЛАДИ Проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж» Вид альтернативи Вигоди Витрати Альтернатива 1 Відсутня необхідність здійснення контрольно- наглядових функцій. 1. Відсутність впевненості щодо вирішення проблем, у разі, якщо державне регулювання ринку цінних паперів залишиться на існуючому рівні. 2. Тривалий час, протягом якого проблема може бути усунена. 3. Відсутність дієвого контролю за біржовими торгами. 4. Неотримані інвестиції від фізичних та юридичних осіб. Альтернатива 2 1. Підвищення фондовими біржами ефективності контролю за біржовими торгами. 2. Зменшення кількості неякісних цінних паперів в біржових списках. 3. Збільшення кількості потенційних інвесторів. Витрати часу та коштів щодо реєстрації змін до Правил фондової біржі Оцінка впливу на сферу інтересів держави
 62. 62. ВИЗНАЧЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВ ТА ЇХ ВИБІР: ПРИКЛАДИ Проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж» Вид альтернативи Вигоди Витрати Альтернатива 1 Відсутність витрат Неотримані доходи або втрата коштів, вкладених у неякісні цінні папери Альтернатива 2 Захист прав власників цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах, оскільки підвищуються вимоги до професійних учасників, що дозволяє знизити ризики в їх діяльності Відсутні Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
 63. 63. ВИЗНАЧЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВ ТА ЇХ ВИБІР: ПРИКЛАДИ Проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж» Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання Вид альтернативи Вигоди Витрати Альтернатива 1 Відсутня необхідність вкладання коштів в удосконалення технічної бази. Відсутні витрати часу на впровадження альтернативи. Відсутні Альтернатива 2 1. Збільшення довіри до фондового ринку з боку інвесторів та професійних учасників фондового ринку. 2. Підвищення рівня програмно- технічного забезпечення. 3. Забезпечення достатнього рівня конкуренції між фондовими біржами. 1. Витрати фондових бірж на підготовку необхідних змін у програмно-технічному забезпеченні біржової торгівлі. 2. Витрати на здійснення моніторингу інформації щодо відповідності цінних паперів вимогам нормативно- правового акта.
 64. 64. ВИЗНАЧЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВ ТА ЇХ ВИБІР:ПРИКЛАДИ Проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж» Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала Альтернатива 1 1 Проблема продовжує існувати тривалий час. Відсутня впевненість щодо вирішення проблем в майбутньому. Альтернатива 2 3 Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою, в біржовому списку будуть перебувати більш якісні цінні папери та будуть обмежені межі коливання ціни на цінні папери. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
 65. 65. ВИЗНАЧЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВ ТА ЇХ ВИБІР: ПРИКЛАДИ Рейтинг результатив- ності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу Розробка проекту нормативно- правового акту Для держави - висока результативність, ефективність, політична та адміністративна здійсненність. Для громадян – захист прав інвесторів, які вклали гроші у фондовий ринок, як наслідок, для фондових бірж – збільшення довіри до фондового ринку з боку інвесторів, підвищення обсягів торгів, та підвищення рівня програмно-технічного забезпечення. Витрати фондових бірж на підготовку необхідних змін у програмно-технічному забезпеченні біржової торгівлі та витрати часу працівників фондової біржі на здійснення моніторингу інформації щодо відповідності цінних паперів вимогам нормативно- правового акта. Додаткове навантаження на працівників НКЦПФР щодо необхідності здійснювати контрольно-наглядові функції. Стимулювання розвитку фондового ринку через прийняття законодавчих актів вбачається найбільш ефективним та результативним, оскільки сприятиме системному вирішенню існуючих проблем функціонування фондового ринку. Запровадження даної альтернативи надасть фондовим біржам можливість здійснювати більш ефективний контроль за біржовими торгами та забезпечить перебування у списку фондової біржі якісних цінних паперів. Підвищення довіри внутрішнього інвестора – населення та інституціональних інвесторів та іноземних інвесторів до фінансових інструментів національного фондового ринку призведе до збільшення інвестицій в економіку України. Відсутність регулювання Для держави розвиток фондового ринку (хоча і дуже повільний) та відсутність видатків на реалізацію. Для бірж відсутня необхідність вкладання коштів в удосконалення технічної бази. Для громадян вигоди відсутні. Дуже тривалий та невизначений час для реалізації. Відсутність впевненості щодо вирішення проблем. Неотримані інвестиції від фізичних та юридичних осіб. Альтернатива має низьку ефективність. Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті в найближчий час, тобто проблема продовжить існувати.
 66. 66. 4. Заключна частина: • Життєвий цикл регуляцій. • Відстеження результативності та перегляд актів. • Методологічне забезпечення регуляторної політики. • Корисні джерела для ознайомлення.
 67. 67. ЦИКЛ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЯТОРНИХ ФУНКЦІЙ ПЕРЕГЛЯД ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПОГОДЖЕННЯ/ПРИЙНЯТТЯ/ПУБЛІКАЦІЯ ОБГОВОРЕННЯ/ВРАХУВАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ ТА ПРОПОЗИЦІЙ ОПРИЛЮДНЕННЯ РОЗРОБКА ПРОЕКТУ АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ ПЛАНУВАННЯ
 68. 68. Регуляторна політика – методичне забезпечення
 69. 69. Регуляторна політика – методичне забезпечення
 70. 70. Регуляторна політика – методичне забезпечення http://www.drs.gov.ua/regulatory_policy/perelik-gromadskyh-ob-yednan-pidpryyemtsiv-yaki-mozhut-volodity- informatsiyeyu-neobhidnoyu-dlya-zdijsnennya-m-testu/ http://www.drs.gov.ua/regulatory_policy/drs-zaprovadzhuye-provedennya-konsultatsij-z-pytan- vykonannya-vymog-metodyky-pry-pidgotovtsi-analiziv-regulyatornogo-vplyvu-proektiv-regulyatornyh- aktiv-ta-provedenni-m-testu-2/ http://www.drs.gov.ua/regulatory_policy/uvagy-rozrobnykiv-proektiv-regulyatornyh-aktiv/
 71. 71. LEV.ORG.UA www.facebook.com/USAIDLEVProgram
 72. 72. Матеріали ОЕСР з проведення АРВ http://www.oecd-ilibrary.org/ http://www.oecd.org/regreform/ regulatory-policy/recommendations-guidelines.htm • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/regulatory-enforcement-and-inspections_9789264208117- en#.WbZXVshJaUk#page1 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/the-governance-of-regulators_9789264209015- en#.WbZXechJaUk • http://www.oecd.org/fr/reformereg/34976533.pdf • http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/35258430.pdf
 73. 73. Дякуємо за увагу! вул. Саксаганського, 96, офіс № 508, Київ, 01033, Україна +380 44 206 04 46 lev_info@eef.org.ua facebook.com/USAIDLEVProgram lev.org.ua

×