Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Моніторинг ділових очікувань – основа для прийняття рішень в процесі стратегічного планування

130 views

Published on

Презентація Оксани Кузяків на тематичній секції «Стратегічне планування розвитку МСП як елемент регіонального (місцевого) розвитку» в рамках Національної конференції «Аутсорсінг для місцевого економічного розвитку». 27.02.2017

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Моніторинг ділових очікувань – основа для прийняття рішень в процесі стратегічного планування

 1. 1. Моніторинг ділових очікувань – основа для прийняття рішень в  процесі стратегічного планування (на основі даних «LEV ABCA «Щорічна оцінка ділового  клімату 2015/2016) Оксана Кузяків,  Виконавчий директор ГО «Інститут економічних досліджень та політичних  консультацій», координатор аналітичного напряму Програми USAID ЛЕВ 27 лютого 2017 1
 2. 2. Що важливо для стратегічного планування в  секторі МСП 1. Що ми  хочемо досягти:  • бачення: загальна  мета, очікуваний  результат (outcome, ultimate  goal, expected  results, impact  results) 2. Як ми  плануємо це  зробити:  • завдання,  інструменти,  продути (tasks,  tools, outputs) 3. Як ми  плануємо  вимірювати  прогрес  реалізації • моніторинг,  корегування  (monitoring) 4. Як ми  плануємо  вимірювати чи  досягнутий  результат • оцінка (evaluation)  2
 3. 3. Моніторинг та оцінка Що треба: Дані про стан  сектору МСП Дані про  зміни, що  відбуваються Де взяти: «Кількісна  статистика» – скільки?  «Якісна  статистика» – яким чином?  Джерело  «якісної  статистики»: опитування 3
 4. 4. Інструмент моніторингу  ABCA ABCA  Annual Business Climate Assessment.  В перекладі українською  мовою – Щорічна оцінка  ділового клімату. Здійснюється Програмою  USAID «Лідерство в  економічному  врядуванні».  Це інструмент:  (1) моніторингу та оцінки  ділового клімату  (2) виявлення бар'єрів на шляху розвитку  малого та середнього бізнесу (3) формування переліку пріоритетних  економічних, правових та регуляторних  заходів (реформ) для покращення  середовища ведення бізнесу в Україні. Продукти:  (1) щорічний аналітичний звіт (2) база даних, яка може використовуватися  для різних аналітичних потреб  (3) індекс ділового клімату та інші  показники моніторингу ситуації в секторі  МСП.  Методи збору інформації:  (1) Опитування керівників або власників  малих та середніх підприємств (2) фокус‐групи з представниками бізнесу (3) глибинні інтерв'ю з представниками  центральних та місцевих органів влади та  місцевого cамоврядування 4 Оцінка ділового клімату буде готуватися щорічно
 5. 5. Вибірка, яка побудована за правилами 5 •502 респонденти – фізичні особи‐підприємці  •1325 – юридичні особи‐підприємці Вибірка 1827 МСП: •Регіоном (ФОП та юридичні особи) •Видом діяльності (юридичні особи) •Розміром підприємств (юридичні особи) Репрезентативність за: •Групування МСП за розміром (кількість працівників), сферою економічної діяльності  та регіоном •Включення МСП до вибірки на підставі критеріїв, що визначають цільову сукупність •Випадковий відбір потрібної кількості підприємств та фізичних осіб‐підприємців в  межах кожної групи відповідно до її розміру Етапи відбору:
 6. 6. Показники моніторингу: індекси Індекс – це балансова оцінка, яка визначається як різниця між позитивними та негативними  оцінками та очікуваннями. Коли підприємство відповідає, що показник збільшився  (збільшиться),  відповіді зараховуються як +1, якщо він не змінився (не зміниться) — як 0 і якщо  зменшився (зменшиться) – як ‐1. Максимальне значення індексу дорівнює 1, мінімальне – ‐1. Індекс ділового клімату ABCA є інтегрованим показником, який характеризує різні аспекти ситуації  в секторі МСП та регуляторного клімату. 6 Індекс ділового клімату  (субіндекси) Індекс ділового  середовища МСП  (короткострокові оцінки) Індекс ділової активності  МСП (короткострокові  оцінки) Індекс ділової активності  (довгострокові оцінки) Індекс  змін  регуляторного  середовища
 7. 7. Показники моніторингу: «ціна» регулювання для бізнесу «Ціна» дотримання  регуляторних вимог (ЦР) Пряма вартість ПВ  виконання  процедури — це  витрати в грошовій формі, які  несе МСП протягом всієї  процедури.  Офіційні платежі (ОП) складаються з: офіційних  зборів та мит, нотаріальних  платежів, штрафів, тощо.  Неофіційні платежі (НП) — витрати, спрямовані на  прискорення виконання  процедури/полегшення  наслідків застосування  процедури для МСП, що  складаються з «доброчинних  внесків» та «хабарів»  Непряма вартість (НВ) — вартість робочого часу (РЧ)  працівників МСП,  витраченого на операції,  пов'язані з виконанням  процедури. 7
 8. 8. 8 Індекс ділового  середовища МСП  (кроткостроковий) Індекс ділової  активності МСП  (короткостроковий) Індекс ділової  активності  (довгостроковий) Індекс   регуляторного  середовища Індекс ділового  клімату Series1 ‐0.26 ‐0.04 0.17 0.17 0.01 ‐0.26 ‐0.04 0.17 0.17 0.01 ‐1 ‐0.8 ‐0.6 ‐0.4 ‐0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 ‐1‐погано +1 добре Індекс ділового клімату та його складові
 9. 9. Основні фактори, що обмежували зростання  МСП в 2015 році (1) 9 У цьому запитанні респонденти могли вибрати більш, ніж один варіант відповіді.  3% 3% 3% 3% 4% 4% 6% 9% 13% 14% 15% 16% 18% 18% 20% 23% 23% 26% 28% 29% 31% 39% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Інше  Обмежувальне трудове законодавство Проблеми з енергопостачанням Немає факторів, що обмежують зростання Недостатньо сировини / матеріалів Застарілі технології Недостатньо виробничих потужностей Обтяжливе валютне регулювання Недостатньо кваліфікованих працівників Неефективність державного апарату Високі ставки кредитів Високий рівень конкуренції Проблема ліквідності / брак обігових коштів Низька доступність кредитів (складність процедури, вимоги банків) Регуляторний тиск (нечітке законодавство, перевірки, бюрократія)  Часті зміни економічного законодавства Корупція Складне податкове адміністрування Війна на Сході України Інфляція Високі ставки податків Недостатньо замовлень / обсягів реалізації / низький попит Нестабільна політична ситуація (нестабільність, протести)
 10. 10. Основні фактори, що обмежували зростання  МСП в 2015 році (2)  10 16% 18% 18% 21% 22% 26% 27% 29% 29% 34% 39% 51% % 20% 40% 60% Високий рівень конкуренції Низька доступність кредитів Проблема ліквідності / брак обігових  коштів Високий регуляторний тиск Корупція Часті зміни економічного  законодавства Інфляція Складне податкове адміністрування Війна на Сході України Високі ставки податків Недостатньо замовлень/низький  попит Нестабільна політична ситуація Підприємства‐юридичні особи 15% 16% 16% 17% 18% 20% 22% 26% 27% 32% 36% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Високий регуляторний тиск Високий рівень конкуренції Високі ставки кредитів Проблема ліквідності / брак обігових  коштів Складне податкове адміністрування Низька доступність кредитів  Високі ставки податків Війна на Сході України Корупція Інфляція Недостатньо замовлень/низький  попит Нестабільна політична ситуація Фізичні особи‐підприємці У цьому запитанні респонденти могли вибрати більш, ніж один варіант відповіді. 
 11. 11. Виклики для МСП За допомогою факторного аналізу з факторів, що обмежували зростання бізнесу ,  було виділено 10 викликів для МСП 11 59% 54% 48% 36% 36% 35% 20% 17% 3% 3% Війна та нестабільна політична ситуація Податки та адміністрування на фоні частих змін законодавства Несприятлива економічна кон'юнктура (брак попиту на фоні високої  конкуренції) Обмежений доступ до коштів Корупція спричинена складним та обтяжливим регулюванням Валютне регулювання та інфляція  Брак кваліфікованих працівників та модернізованих потужностей Неефективність державного апарату Проблеми з енергопостачанням інше
 12. 12. 12 Вартість дотримання регуляторних вимог  МСП України
 13. 13. Вартість дотримання регуляторних вимог МСП  України Вартість 0 2000 4000 6000 Микро Малі Середні 5952 1145 268 Вартість в перерахунку на одного працюючого, грн. 13
 14. 14. 14 Найважливіші заходи державної політики  підтримки та розвитку МСП  1 • Спрощення податкового адміністрування 2 • Зменшення кількості документів, необхідних для ведення  підприємницької діяльності (дерегуляція) 3 • Створення єдиного інформаційного порталу для МСП 4 • Реформування податкової служби (сервісна служба для сумлінних  платників) 5 • «Діджиталізація» частини адміністративних послуг 
 15. 15. Дякуємо за увагу! Наші контакти: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій  www.ier.com.ua institute@ier.kiev.ua вул. Рейтарська 8/5‐А, Київ 01030, Україна  тел. +38‐044‐278‐6360  факс +38‐044‐278‐6336 15

×