Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Експорт МСП: від А до Я. Випуск №4

701 views

Published on

У четвертому випуску бюлетеня ми розповідаємо про експортно-кредитні агенства та новостворений офіційний портал координації міжнародної допомоги в Україні. Крім цього, як завжди, шукайте інетв'ю з представником МСП, який розпочав експорт та ділиться своїм досвідом.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Експорт МСП: від А до Я. Випуск №4

 1. 1. ЕКСПОРТ МСП: ВІД А ДО Я ТЕМА ВИПУСКУ “ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНІ АГЕНТСТВА ” У цьому випуску Шановні читачі! До Вашої уваги пропонується третій випуск інформаційно-аналітичного бюлетеню “Експорт МСП: від А до Я”. На сьогоднішній день відсутність інформації є однією з головних перешкод, що ускладнюють зовнішньоекономічну діяльність малого й середнього бізнесу, оскільки він, зазвичай, не має належних ресурсів детально відстежувати та аналізувати поточні тренди розвитку підприємництва й кращі практики експортерів. “Експорт МСП: від А до Я” - це регулярний інформаційний продукт, спрямований на підвищення обізнаності представників МСП у технічних аспектах діяльності, пов'язаної з експортом. Основна мета наших матеріалів:  поширення актуальної інформації з широкого кола питань щодо експортної діяльності;  поглиблення розуміння представниками МСП сучасної торговельної політики й практики виходу на зарубіжні ринки;  сприяння МСП у формуванні та зміцненні їхньої експортної спроможності шляхом глибшого розуміння як системи, так і окремих елементів експортної діяльності. Ми не претендуємо на масштабне висвітлення всіх питань, але сподіваємося, що наші матеріали допоможуть підприємцям зробити правильний вибір при ухваленні рішень щодо виходу на зовнішні ринки та операцій на них. Підготовка цього бюлетеня стала можливою завдяки підтримці американського народу, що була надана Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках програми "Лідерство в економічному врядуванні". Випуск № 4 Лютий 2017 року Експортно-кредитні агентства 2 Доступ до торговельного фінансування 3 Закон України, який передбачає створення Експортно-кредитного агентства 4-7 Механізм роботи експортно- кредитної агенції 7 Офіційний портал координації міжнародної допомоги в Україні 8 Практичний досвід експортної діяльності представника українського МСП 9-10
 2. 2. 2 Експортно-кредитні агентства є державними установами й організаціями, які надають забезпечені державою кредити або гарантії, а також здійснюють страхування зовнішньоекономічних контрактів підприємств, що прагнуть експортувати. Зазвичай, страхування здійснюється при поставках в країни, що розвиваються або де ринки тільки формуються, тому поставки до них занадто ризиковані (комерційно або політично) для звичайного корпоративного фінансування. Також Експортно-кредитні агентства страхують та надають інші послуги для середньострокових (від 2 до 5 років) і довгострокових (від 5 до 10 років і більше) контрактів, що, як правило, пов'язані з великими проектами. Це актуально у випадках, коли в підприємства недостатньо власних коштів для реалізації контракту. На відміну від комерційних фінансових установ, метою діяльності яких є отримання прибутків від наданих кредитів або страхування, Експортно-кредитні агентства прагнуть лише відшкодування своїх операційних та фінансових витрат. Тому за надання фінансових послуг агентства, зазвичай, стягують з клієнтів плату за послуги, розмір якої нижче, ніж у комерційних установах. Відповідно, такі агентства є частиною комплексу заходів держави з підтримки експортної діяльності вітчизняних підприємств та сприяння міжнародній торгівлі. Організація економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР) стверджує, що внесок державних Експортно- кредитних агентств у сукупне фінансування світової торгівлі відносно невеликий. Незважаючи на це, урядові гарантії (або урядова підтримка) при укладанні конкретних зовнішньоекономічних контрактів відіграють важливу роль при реалізації проектів у країнах, що розвиваються і де наявність офіційної підтримки є вирішальним фактором для успішної реалізації того чи іншого проекту. Це робить державу одним із провідних гравців у сфері проектного фінансування, особливо для великих інфраструктурних та промислових проектів, що є ризикованими, капіталомісткими і довготривалими. Регулювання Експортно-кредитних агентств на рівні Європейського Союзу У Європейському Союзі принципи діяльності Експортно-кредитних агентств встанолвлюється Регламентом № 1233/2011 про "Застосування певних керівних принципів у сфері офіційно забезпечених експортних кредитів", який визначає вимоги щодо прозорості діяльності таких агентств та їх підзвітності Європейській Раді та Європейському Парламенту. Наразі в країнах ОЕСР існує ціла низка офіційних Експортно-кредитних агентств, з програмами та діяльністю яких можна ознайомитися на їхніх порталах. (http://www.oecd.org/trade/exportcredits/eca.htm) Експортно-кредитні агентства
 3. 3. 3 Індекс залучення країни у світову торгівлю (The Enabling Trade Index), що є спільним дослідженням Всесвітнього економічного форуму і Глобального альянсу зі спрощення процедур торгівлі, оцінює 136 економік залежно від їхньої здатності полегшити рух товарів та послуг через кордони. Крім того, він аналізує труднощі, пов’язані з імпортом та експортом для кожної окремої країни. Основою формування такого переліку бар’єрів є опитування підприємств, що охоплюють основні галузі економіки (виробництво товарів та послуг). Труднощі, пов’язані з експортом, в Україні Джерело: Індекс залучення у світову торгівлю 2016 http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2016/economy-profiles/#economy=UKR Згідно з опитуванням, в Україні доступ до торговельного фінансування є однією з найсуттєвіших перешкод при здійсненні експорту українськими підприємствами, який поступається лише визначенню потенційних ринків і покупців та труднощам у задоволенні вимог покупців щодо якості/кількості. На відміну від перших двох за рейтингом перешкод, вирішення яких є виключно зоною відповідальності підприємств, доступ до торговельного фінансування, забезпеченого державою, спростить вихід підприємств на зовнішні ринки. Доступ до торговельного фінансування
 4. 4. 4 20 грудня 2016 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 1792 “Про забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту”. Ознайомитися з цим законом можна за посиланням: http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1792-19 Закон визначає засади державної підтримки експортної діяльності підприємств шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту. Задекларованою метою закону є забезпечення захисту українських експортерів від ризиків неплатежів та фінансових втрат, що має підвищити їхню конкурентоспроможність на зовнішніх ринках та сприяти просуванню української продукції, що, у свою чергу, стимулюватиме експортну діяльність українських виробників. У рамках Закону з дня набрання ним чинності передбачається створення в шестимісячний термін Експортно- кредитного агентства (далі ЕКА), що здійснюватиме страхування, перестрахування і надаватиме гарантії за договорами, а також виступатиме агентом Уряду України щодо здешевлення вартості експортних кредитів. Планується, що статутний капітал ЕКА буде становити не менше 200 мільйонів гривень і буде сформований за рахунок:  власних коштів;  коштів, залучених від державних та приватних інвесторів на поворотній або безповоротній основі;  коштів, наданих міжнародними організаціями на поворотній або безповоротній основі;  бюджетних коштів, у випадку передбачення їх законом про Державний бюджет України на відповідний рік;  інших джерел. Чистий прибуток ЕКА, одержаний у результаті її фінансово-господарської діяльності, буде спрямований на поповнення її статутного капіталу та не підлягатиме розподілу. Органам державної влади й органам місцевого самоврядування забороняється будь-яким чином впливати на керівництво чи працівників ЕКА в ході виконання ними службових обов’язків або втручатись у його діяльність, за винятком випадків, передбачених законом. Закон України, який передбачає створення Експортно-кредитного агентства
 5. 5. 5 Відповідно до закону державна підтримка експорту базується на таких принципах: добровільності – страхування, перестрахування чи отримання гарантій в ЕКА є добровільним та не може бути передумовою для здійснення інших правовідносин; відкритості – держава забезпечує відкритість інформації про діяльність ЕКА, пріоритети та напрями його роботи; конкурентності – всі суб’єкти господарювання мають рівний доступ до послуг, що надаються ЕКА згідно з цим Законом; законності – дотримання національного законодавства та зобов’язань України, що випливають із членства в міжнародних організаціях та угодах, зокрема СОТ та Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом тощо. Основними видами діяльності ЕКА буде (але цей список не є повним):  страхування та перестрахування експортних кредитів, наданих банками-кредиторами українському експортеру для забезпечення виконання умов зовнішньоекономічного договору (контракту), у тому числі на стадії виробництва товарів (робіт, послуг), від комерційних та некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання українським експортером зобов’язань за наданими кредитами;  страхування та перестрахування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) українських експортерів від комерційних або некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом);  страхування та перестрахування експортних кредитів, наданих іноземному покупцю або банку іноземного покупця банками-кредиторами, від комерційних та некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання іноземним покупцем (банком іноземного покупця) зобов’язань за кредитами, наданими йому під зобов’язання закупівлі товарів (робіт, послуг) українського походження;  страхування та перестрахування прямих інвестицій з України, що вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності, від некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі втрати інвестицій або їх частини;  страхування та перестрахування договірних банківських гарантій;  надання сек’юритизаційних гарантій банкам-кредиторам для забезпечення відшкодування отриманих ними коштів рефінансування експортних кредитів, застрахованих ЕКА;  надання зустрічних гарантій банкам українських експортерів з метою відшкодування коштів у разі використання наданих ними договірних гарантій, застрахованих ЕКА;  надання тендерних гарантій (гарантій виконання зобов’язань українськими експортерами під час участі в міжнародних тендерах);  участь у реалізації програм часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами;  консультаційна діяльність;  інші види діяльності, що передбачені законодавством та не суперечать меті діяльності ЕКА. Варто зазначити, що страхова виплата становитиме не більше 90 відсотків суми зовнішньоекономічного договору або експортного кредиту в разі настання некомерційного ризику та не більше 85 відсотків у разі настання комерційного ризику.
 6. 6. 6 Слід зазначити, що при здійсненні своєї основної діяльності ЕКА підтримуватиме експорт робіт, послуг українського походження, а також товарів переробної промисловості за такими групами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД):  готові харчові продукти з м’яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних;  готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби;  продукти переробки овочів, плодів або інших частин рослин;  різні харчові продукти;  фармацевтична продукція;  одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні;  одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних;  взуття, гетри та аналогічні вироби; їхні частини;  реактори ядерні, котли, машини, обладнання й механічні пристрої; їхні частини;  електричні машини, обладнання та їхні частини; апаратура для запису або відтворення звуку; телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їхні частини та приладдя;  залізничні локомотиви або моторні вагони трамвая, рухомий склад та їхні частини; шляхове обладнання та пристрої для залізниць або трамвайних колій та їхні частини; механічне (у тому числі електромеханічне) сигналізаційне обладнання всіх видів;  засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їхні частини та обладнання;  літальні апарати, космічні апарати та їхні частини;  судна, човни та інші плавучі засоби;  прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їхні частини та приладдя;  меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, диванні подушки та аналогічні набивні речі меблів, світильники та освітлювальні прилади, в іншому місці не зазначені; світлові покажчики, табло та подібні вироби; збірні будівельні конструкції. Незважаючи на те, що створення ЕКА є важливим елементом політики сприяння експорту, окремі положення закону викликають питання. Зокрема, підтримка буде надаватись лише підприємствам, що надають послуги, та виробникам певних видів продукції, визначених у законі, що дискримінує інших виробників. Занепокоєння також викликає виведення ЕКА в Україні з-під контролю регуляторів фінансових послуг), що буде викривлювати конкуренцію на фінансових ринках та підвищувати ймовірність участі в ризикових та корупційних операціях.
 7. 7. Крім того, закон містить певну невизначеність щодо виконання міжнародних зобов’язань України в рамках СОТ. З одного боку, у Статті 11 стосовно порядку та умов надання державної фінансової підтримки експортної діяльності вказано, що така підтримка повинна здійснюватися з урахуванням положень Угоди про офіційно підтримувані експортні кредити, укладеної членами ОЕСР, та зобов’язань України як члена СОТ, зокрема вимог Угоди про субсидії і компенсаційні заходи. З іншого боку, у законі передбачена можливість надання часткової компенсації ставок за експортними кредитами, що є експортною субсидією, яку Україна зобов’язалась не використовувати. Відповідно до закону ЕКА в Україні має розпочати свою діяльність у шестимісячний термін, за який іще необхідно:  привести певні акти законодавства у відповідність із цим Законом;  внести зміни до законів України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", "Про страхування", "Про управління об’єктами державної власності", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";  у двомісячний термін вжити заходів щодо приєднання України до рамкової домовленості з офіційно підтримуваних експортних кредитів 1978 року і п’яти додатків до неї та долучитися до робочої групи з експортних кредитів та кредитних гарантій;  забезпечити безпосередньо формування ЕКА та сплату його статутного капіталу. Виходячи із загальної практики функціонування ЕКА у світі, механізм виглядає стандартно для багатьох операцій. Винятком може бути лише той факт, що Експортно-кредитне агентство може виконувати роль банку-кредитора та/або банку–страховика, надаючи кредити за рахунок власних коштів, передбачених статутом, та надаючи страхові гарантії виконання зовнішньоекономічного договору, як це передбачено законом про ЕКА в Україні. Схематично роботу підприємства з Експортно- кредитним агентством можна зобразити таким чином:  укладення зовнішньоекономічного договору (1);  отримання страхового листа від уповноваженого банку-страховика (2) або ЕКА (8) стосовно комерційних та некомерційних ризиків;  отримання кредиту від уповноваженого банку- кредитора (3) або ЕКА (9) на основі зовнішньоекономічного договору та страхового листа;  рефінансуваня операції за рахунок ЕКА (4);  доставка товару імпортеру та оплата у визначені строки (5);  повернення кредиту банку-кредитору (6) або ЕКА (7) та оплата їхніх послуг. Оскільки в Україні функції кредитування та страхування буде виконувати новостворене агентство, існують корупційні ризики, що може призвести до неефективного чи дискримінаційного використання коштів та відповідно втрати довіри до організації. Механізм роботи експортно-кредитної агенції
 8. 8. 8 За ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України почав роботу Офіційний портал координації міжнародної допомоги в Україні Open Aid Ukraine, що наразі працює в тестовому режимі, але вже є доволі інформативним та легким у користуванні. Портал включає перелік донорів, проектів та програм, аналітику щодо окремих областей, а також нормативно-правову базу щодо донорської допомоги та стрічку новин з актуальними подіями. За даними порталу, станом на початок 2017 року в Україні діють 292 проекти допомоги на загальну суму більше ніж 14 млрд. дол. США. Найбільше за кількістю коштів було залучено у Львівській (8,4%), Закарпатській (7,7%) та Київській (7,2%) областях. Лише 7,6% проектів мають загальнонаціональний характер. Виходячи з аналітичних показників, що стосуються донорів, можна виділити таке: Представництво Європейського Союзу в Україні провадить 460 проектів, уряд США – 57 проектів, Європейський банк реконструкції та розвитку – 49 проектів, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) – 43 проекти. За розмірами технічної допомоги, найбільшими є: Європейський інвестиційний банк (6,96 млрд. дол. США), Європейський банк реконструкції та розвитку (5,87 млрд. дол. США), Міжнародний Чорнобильський фонд “Укриття” (4,46 млрд. дол. США). Вартим уваги є «Основний кредит для МСП та установ із середньою капіталізацією» від Європейського інвестиційного банку загальною сумою 4 млрд. дол. США. Проект спрямований на розширення можливостей фінансування реального сектору економіки, підтримку розвитку приватного сектору економіки, зокрема проектів МСП та установ із середньою капіталізацією, а також інших пріоритетних проектів, серед яких проекти соціально-економічної інфраструктури, включаючи проекти з енергоефективності, пом’якшення наслідків змін клімату та адаптації до них. (http://openaid.gov.ua/uk/projects/7172) Не менш важливим для МСП є проект Кредитної установи для відбудови (KfW) загальною сумою 10 млн. євро. Проект «Підтримка малих і середніх підприємств» надає дешеві та довгострокові кредитні ресурси фінансовим установам України для того, щоб вони використали ці кошти для надання кредитів МСП. Крім того, з огляду на недостатній досвід фінансових установ у роботі з клієнтами МСП, у рамках Проекту є змога за рахунок грантових коштів провести комплексне навчання та підвищити компетенцію фінансових установ у сфері МСП. Таким чином, Проект сприятиме розширенню та поглибленню фінансової системи України, а на рівні МСП сприятиме збільшенню рівня їхніх доходів, а також створенню нових та збереженню існуючих робочих місць в Україні. (http://openaid.gov.ua/uk/projects/7175) Офіційний портал координації міжнародної допомоги в Україні Джерело: Офіційний портал координації міжнародної допомоги України http://openaid.gov.ua/uk
 9. 9. 9 Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, про ваше підприємство. Ми в Startup Ukraine уже 4 роки займаємось розвитком підприємництва в Україні. Ми віримо в те, що саме підприємці розвинуть Україну та виведуть якість життя в цій країні на новий рівень. Тому ми створили свій центр підприємництва та навчаємо людей, як створити власну справу. У нашій команді 11 людей, проте зараз ми шукаємо ще 6 чоловік, щоб реалізувати всі плани на цей рік. До яких країн та скільки часу експортуєте свої товари/послуги? Наша діяльність поки що зосереджена здебільшого в Україні, проте ми маємо великі плани щодо виходу на зовнішні ринки. Уже зараз ми спілкуємось з Азербайджаном та Грузією, щоб провести бізнес-табори. Також нещодавно ми запустили онлайн курс (http://startupukraine.kiev.ua/startupchallenge2) для тих, хто хоче створити власну справу. Програма побудована таким чином, що ви отримуєте інформацію блоками послідовно та виконуєте завдання. Самі завдання і є розробкою вашого нового бізнесу, тому ефективність такого курсу дуже висока. Нас здивувало те, що половина студентів курсу (а всього їх було більше 100 осіб) проживають у різних країнах світу: Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Таїланд, Італія, Грузія, Франція, Німеччина, Польща та інші. Тому можна вважати, що ми почали значно розширювати географію нашої діяльності. Опишіть, що саме спонукало Вас почати експортувати та надавати консультативні послуги? Які для цього були причини та передумови? Завжди хочеться робити більше, розширюватись, масштабувати бізнес. Ріст – основа підприємницької діяльності. Коли ми побачили попит на наші продукти за кордоном, одразу прийнялися до розробки нових освітніх програм для української діаспори по всьому світу. Практичний досвід експортної діяльності представника українського МСП
 10. 10. 10 Чи виникали у Вас у той час, коли Ви розпочинали діяльність, пов’язану з експортом, певні складнощі або проблеми? Головною проблемою при експорті свого продукту за кордон, особливо на B2C ринок, є нерозуміння ринку та менталітету кінцевого споживача. А нерозуміння аудиторії призводить до краху бізнесу. Бо коли ви не знаєте тих, кому ви продаєте, тоді як ви збираєтесь це робити? Як Ви вирішували проблеми, пов’язані з експортом? Підприємництво – це сукупність проблем та їх вирішень. Коли я говорю проблеми, більше маю на увазі задачі. Тому я вважаю, що не існує проблем, які неможливо вирішити. Якщо говорити про роботу з різними ринками світу, ми в команді зрозуміли одну істину: завжди існують люди розумніші за вас. Якщо ви не знаєте, як працює той чи інший ринок, ви завжди можете знайти людину, яка є експертом у цій галузі та буде готова вам допомогти. Сьогодні звичайним постом на фейсбуці можна вирішити питання пошуку будь-якого спеціаліста. Наскільки вигідно зараз в Україні експортувати та надавати послуги з консультування експорту? Скажу одразу, що це дуже вигідно. У Європі та Штатах ринки в рази більші. Після першого продажу приходить тотальне розуміння, наскільки це перспективний напрямок, хоча й важкий. Щоб почати експортувати, окрім пошуку споживачів, існує дуже багато юридичних перепон. Також нагадаю, що за законом ви мусите 75% залужених грошей в іноземній валюті перевести в національну. А якщо ваша діяльність прив’язана до долара, у вас можуть виникнути певні складнощі. Чи вистачає Вам інформації про попит на зовнішніх ринках? Її точно не вистачає. Доводиться постійно шукати експертів, які володіють потрібною інформацією. Тому створення інтернет-ресурсу з доступом до інформації про попит на різних ринках світу значно б полегшило цю проблему. З яких джерел Ви дізнаєтеся про корисну інформацію та чи було б Вам цікаво отримувати регулярні інформаційні матеріали від Програми USAID LEV? Як я казав раніше, ми залучаємо експертів, колег, які вже стикалися з нашим питанням. Будь-яка інформація завжди є корисною. Як місцеві та державні органи можуть виправити існуючі проблеми та допомогти експортерам? Назвіть, будь ласка, конкретні пропозиції, які Ви б хотіли подати державним органам щодо сприяння експорту? Я впевнений, що рівень експорту значно б виріс , якщо б у нас була достатня технологічна база. На сьогодні в Україні ми майже не виробляємо нічого цінного для закордону. Якість наших виробів страждає. А відсутність технологій та вільного доступу до них дуже завищує собівартість. У результаті, нашим виробникам важко конкурувати за ціною в Європі чи США. А що можна порадити державним органам для сприяння експорту саме малого та середнього бізнесу? Іншими словами, які кроки, на Вашу думку, варто робити державі для того, щоб розвивався експорт малих та середніх підприємств? Думаю я озвучу спільну думку для малого бізнесу: не заважати. Зараз здається, що сама держава не зацікавлена в тому, щоб малий та середній бізнес експортував. Поки перепони достатньо високі для малого бізнесу в Україні. Ще не вистачає пропаганди українських товарів за кордоном. Якщо побудувати сильну комунікацію зі світом щодо якості українських товарів, можна мотивувати велику кількість підприємців розпочати експортну діяльність, бо вони побачать, що є попит. Проте зрозуміло, що це зараз не в пріоритеті. Як Ви вважаєте, чи сприятиме створення ЕКА в Україні виходу МСП на зарубіжні ринки? Я вважаю, що запорука успіху не у створенні, а в ефективному функціонуванні. Якщо головною метою ЕКА буде вихід МСП на закордонні ринки, а вся команда агентства буде “горіти” цією ідеєю, на успіх не доведеться довго чекати. (матеріал підготовлено завдяки співпраці авторів цього інформаційного бюлетеня із CEO «Startup Ukraine» Яремковичем Дмитром)
 11. 11. 11 Програма USAID "Лідерство в економічному врядуванні" (USAID ЛЕВ) вул. Саксаганського, 44, офіс №5, Київ 01033 Україна e-mail: lev_info@eef.org.ua Тел.: +380 44 289-5532 Факс: +380 44 200-3825 http://lev.org.ua/ https://www.facebook.com/ USAIDLEVProgram Підготовка цієї публікації стала можливою завдяки підтримці американського народу, що була надана Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках програми "Лідерство в економічному врядуванні". Погляди авторів, висловлені в цьому матеріалі, відображають особисту позицію авторів і можуть не збігатися з позицією USAID. Контакти авторів випуску: Олександр Крініцин Андрій Бутін тел/факс: (38-044) 235-64-85, 278-63-42 E-mail: krinitsyn@ier.kiev.ua butin@ier.kiev.ua, Про Програму USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ) Період реалізації Програми: грудень 2014 – грудень 2019 Мета Програми: покращення середовища для ведення бізнесу, об‘єднання зусиль, орієнтованих на реформи організацій громадянського суспільства та урядових інституцій для необхідних змін політики, підготовки та реалізації законодавства і забезпечення конкретних інституційних реформ у сфері сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (МСП). Ефективне та передбачуване правове середовище, що розвиватиметься в країні відповідно до принципів і практики ЄС, сприятиме поступовій інтеграції України у європейський та світовий ринки. Програма працює: на національному та регіональному рівнях у тісній взаємодії із урядом України та регіональною владою, профільними міністерствами та парламентськими комітетами, бізнес-асоціаціями, агентствами регіонального розвитку, експертно-аналітичними центрами, громадськими організаціями. Активність Програми направлено на підтримку реформ щодо сприяння МСП; налагодження стійкого державно-приватного діалогу, використання інструментів зміцнення потенціалу та інституційної спроможності організацій–учасників, зокрема тих, які здатні підтримати конструктивний діалог з владою щодо вибору напрямів політики для забезпечення конкурентоспроможності приватного сектору. Завдання програми визначити правові, нормативні та адміністративні заходи, які покращують бізнес-середовище для МСП в Україні надати підтримку на центральному та місцевому рівнях у підготовці, просуванні та впровадженні ефективного законодавства, регулювання та процедур, що базуватимуться на результатах аналізу основних правових, нормативних та адміністративних бар’єрів. координувати та підтримувати ініціативи бізнес-спільноти для просування економічно обґрунтованих та фіскально-відповідальних реформ. Партнери програми: Програма USAID «ЛЕВ» впроваджується Фондом Східна Європа у партнерстві з: Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій Центром соціально-економічних досліджень – CASE-Україна Київським економічним інститутом Наступний випуск періодичного інформаційно-аналітичного бюлетеню “Експорт МСП: від А до Я” вийде у квітні 2017 року.

×